Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

media.archileaks.se

Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

Del 2 – Klassningskriterier och instruktioner294. EnergislagSyfteSyftet är att premiera användning av förnybara energikällor oavsett hurmycket energi som används, samt gynna användning av bioenergi i pannormed låga utsläpp.IndikatorAndelen av olika använda energislag.KlassningskriterierMiljövalskategoriMiljöklasserKLASSAD BRONS SILVER GULD1. Sol, miljömärkt vatten- och vindkraftAntingenmer änSämre änBRONS 10% 20%2. Miljögodkänd biobränsleeldning, ejmiljöklassad/-märkt vattenkraft eller mer än 50% 50%3. Övrig biobränsleeldning och mindre än 20%4. Ej förnybart och mindre än 50% 25% 20%Observera att för klass GULD och SILVER är det flera villkor som skauppfyllas samtidigt. För GULD krävs alltså antingen >20% kategori 1eller >50% kategori 2 samt

More magazines by this user
Similar magazines