Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

media.archileaks.se

Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad - Archileaks

Del 1 – Bakgrund och principer7Del 1Bakgrund och principerOrganisation och granskningIntresseföreningen för Miljöklassad byggnad har en styrelse, ett teknisktråd, en sekreterare och kontrakterade granskare. Granskningsprocessenhar följande förlopp, figur 1.Figur 1. Skiss över klassningsprocessen.Vid anmälan betalas en registreringsavgift. De kontrakterade granskarnaär företag som åtagit sig granskning och handläggning inom 3 veckor.De arbetar under sekretess enligt avtal och är alltså förhindrade att spridainformation som dom hanterar vid granskningen. När tekniska rådet godkänten klassning utfärdas ett klassningsbevis och sökanden, vars byggnadklassats som brons, silver eller guld erhåller en plakett att monterat.ex. vid entrén. Då betalas också en klassningsavgift vars storlek berorpå den klassade byggnadens storlek. En detaljerad beskrivning av klassningsprocessenoch kontaktuppgifter finns på Miljöklassad Byggnadshemsida.De parter som är inblandade i handläggningen av ansökningar visas ifigur 2.

More magazines by this user
Similar magazines