Samtliga medaljörer

kungahuset.se

Samtliga medaljörer

Medaljförläningar den 6 juni 2008H.M. KONUNGENS MEDALJ====================Motivering12:e storleken med kedjafd. Regeringsrådet Hans RagnemalmFör framstående insatser för detsvenska rättssamhället12:e storleken i serafimerordens bandRektorn, professor Pam FredmanFör betydelsefulla insatser för högreutbildning och forskningRector Magnificus professor Anders HallbergFör betydelsefulla insatser för högreutbildning och forskningProfessor Lars-Olof KallingsFör framstående nationella och internationellainsatser på epidemiologinsområdeRektor Karin MarkidesFör betydelsefulla insatser för tekniskutbildning och forskningRiksbibliotekarie Gunnar SahlinFör framstående kulturella insatserpå biblioteksområdetEk dr hc Björn SavénFör framstående insatser för svensktnäringslivVice ordförande Margot WallströmFör mångåriga betydelsefulla insatserinom svensk och europeisk politik


2Biskop Claes-Bertil YtterbergFör mångåriga framstående insatserför Svenska kyrkan12:e storleken i högblått bandGeneralsekreterare Gunilla von ArbinFör mångåriga värdefulla insatser förWorld Childhood Foundationfd Statsrådet Bengt GöranssonFör outtröttliga insatser för en fördjupadkultursyn och för att spridaoch debattera kultur i vidaste meningGeneralsekreterare Charlotte Petri GornitzkaFör betydelsefulla insatser förfrämjande av barns rättigheter8:e storleken i serafimerordens bandHonorär generalkonsul Torvald CollianderFör värdefulla och mångsidigainsatser för Svenska kyrkan i Londonoch som svensk generalkonsul i Storbritannienoch SkottlandRegissör Kjell GredeFör betydelsefulla insatser somregissör och rektor för DramatiskainstitutetProfessor Gunnar von HeijneFör betydelsefulla insatser för svenskforskning bl.a. som ordförande iKungl. Vetenskapsakademins nobelkommittéSkådespelaren Helge SkoogFör framstående konstnärligainsatser som skådespelare och somchef för Klara SoppteaterHovsångerskan Birgitta SvendénFör betydelsefulla insatser som hovsångerskaoch rektor för Operahögskolan


38:e storleken i högblått bandArtisten Magnus HärenstamFör mångåriga och mycket uppskattadeinsatser somartistMusikern Ingvar KarlssonFör mångåriga och mycket uppskattadeinsatser som musikerMusikern Sven-Erik MagnussonFör mångåriga och mycket uppskattadeinsatser som musikerArtisten Björn SkifsFör mångåriga och mycket uppskattadeinsatser som musiker,sångare, skådespelare, kompositöroch författareMEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS=========================Författaren Gunnar HardingFör framstående konstnärligainsatser som författareSkådespelerskan Inga LandgréFör framstående konstnärligainsatser som skådespelareHovsångerskan Anita Soldh-ForsströmFör framstående konstnärligainsatser som operasångerskaHovsångerskan Nina StemmeFör framstående konstnärligainsatser som operasångerskaSkådespelaren Iwar WiklanderFör framstående konstnärligainsatser som skådespelare


HM KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNATHOVSTATERNA========================================48:e storleken i serafimerordens bandFörvaltare Rolf KarlssonFör förtjänstfulla insatser somStatens fastighetsförvaltare vidDrottningholms slottDepartementsrådet Astrid Nensén-UgglaFör förtjänstfulla insatser för Kungl.Hov- och Slottsstaternas budget8:e storleken i högblått bandIngenjör Hans KösterFör förtjänstfulla insatser sommedlem i revisionsrådet för D.Maria Amelia Stiftelsen i FunchalDrifttekniker Åke OlssonFör förtjänstfulla insatser som fackligordförande för SEKO vid Kungl.Hovstaterna8:e storleken i silver i högblått band(extra servitörer i 25 år)Herr Lars Göran GöranssonFör 25 års tjänstgöring som extraservitörHerr Lars JacobssonFör 25 års tjänstgöring som extraservitörFÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST====================Hovkamrer Leena ÖhmanFör lång och trogen tjänst vidRiksmarskalksämbetet

More magazines by this user
Similar magazines