Föräldrar, grundskolan åk 2 - Östhammars kommun

osthammar.se

Föräldrar, grundskolan åk 2 - Östhammars kommun

Barn- och utbildningskontoretFöräldrar, grundskolan åk 2AntaleleverAntalsvarSvarsfrekvensOlandsskolan, Alunda 51 15 29%Ekeby skola, Alunda 3 2 67%Hammarskolan, Gimo 23 10 43%Vretaskolan, Gimo 19 7 37%Films skola, Österbybruk 10 4 40%Morkarla skola skola, Österbybruk 8 3 38%Österbyskolan 8 1 13%Öregrunds skola 10 4 40%Gräsö skola, Öregrund 10 5 50%Snesslinge skola, Öregrund 14 5 36%Edsskolan, Östhammar 23 6 26%Kristinelundskolan, Östhammar 19 4 21%Östhammars kommun 198 66 33%


Nöjd Kund Index, NKI åk 2 föräldrar, Östhammars kommun.För att mäta NKI ställs tre av SCB standardiserade frågor:1 Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?2 Är ditt barns skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?3 Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer?Svaren sker längs en 10-gradig skala. NKI räknas fram som ett index mellan 0 och 100.10090807060504030201074820Föräldrar åk2 Elever åk 2


100%1 Jag upplever att mitt barns intressen, synpunkter, behov och önskemåltas till vara i skolans verksamhet.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.90%80%86%70%60%50%40%30%20%10%14%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska braStämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%2 Jag upplever att mitt barn får arbeta på många olika sätt i skolan.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.94%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra6%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%3 Jag upplever att mitt barn blir väl bemött av personalen på skolan.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.99%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra2%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%99%4 Jag blir väl bemött av personalen på skolan.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra2%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%5 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i skolan.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.90%92%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra8%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%6 Jag har fått information om skolans likabehandlingsplan.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.90%80%70%71%60%50%40%30%20%29%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska braStämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%7 Jag får information om skolans regler.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.90%80%70%77%60%50%40%30%20%23%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska braStämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%8 Det finns ett väl fungerande forum vid skolan där jag som förälder ges möjlighet till påverkan ochinflytande (med forum menas föräldramöten, skolråd eller andra former av träffar)Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.90%80%91%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra10%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%9 Jag får information om skolans rutiner, t ex frånvaroanmälan, begära lov, busskort … etc.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.94%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra6%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%10 Jag känner mig välkommen som förälder att delta i skolans verksamhet.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.96%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra4%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%11 På utvecklingssamtalen får jag tydliga besked om mitt barns lärande.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.98%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra2%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%12 Mitt barn får den hjälp och det stöd som hon/han behöver i skolan.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.94%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra7%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%13 Utvecklingssamtalet präglas av öppenhet,ger ömsesidig information och leder till ömsesidiga åtaganden.Föräldrar åk 2, Östhammars kommun.99%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra2%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


Nöjd Kund Index, NKI åk 2 fritids, föräldrar, Östhammars kommun.För att mäta NKI ställs tre av SCB standardiserade frågor:1 Om du tänker på ditt barns fritids i sin helhet - hur nöjd är du då med det?2 Är ditt barns fritids lika bra som du hoppades att den skulle vara?3 Tänk dig ett perfekt fritids. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns fritids kommer?Svaren sker längs en 10-gradig skala. NKI räknas fram som ett index mellan 0 och 100.100908070605040302010072Föräldrar åk 2 fritids77Elever åk 2 fritids


100%1 Jag upplever att mitt barns intressen, synpunkter, behov och önskemåltas till vara i fritidshemmets verksamhet.Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.90%80%84%70%60%50%40%30%20%10%16%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska braStämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%2 Jag upplever att mitt barn tillåts välja ur ett varierat utbud av aktiviteter på fritidshemmet.Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.90%80%88%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra12%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%3 Jag upplever att mitt barn blir väl bemött av personalen på fritidshemmet.Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.98%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra2%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%4 Jag blir väl bemött av personalen på fritidshemmet.Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.97%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra4%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%5 Jag känner mig som förälder välkommen att delta i fritidshemmets verksamhet.Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.90%80%70%76%60%50%40%30%20%24%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska braStämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%90%6 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet.Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.94%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska bra6%Stämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%7 Jag får information om verksamhetens innehåll på fritidshemmet.Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.90%80%70%72%60%50%40%30%28%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska braStämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt


100%8 Det finns fungerande forum på fritidshemmet där jag ges möjlighet till påverkan och inflytande(med forum menas föräldramöten, skolråd eller andra former av träffar).Föräldrar åk 2, fritidshem, Östhammars kommun.90%80%70%60%55%50%45%40%30%20%10%0%Stämmer bra eller Stämmer ganska braStämmer ganska dåligt eller Stämmer dåligt

More magazines by this user
Similar magazines