Spelregler för frisbeegolf.pdf - Kokkola

kokkola.fi

Spelregler för frisbeegolf.pdf - Kokkola

FrisbeegolfFrisbeegolf är en underhållande fritidssysselsättning och idrottsform sompassar alla oberoende av ålder, kön eller talang. Tanken med frisbeegolf är densamma som med traditionell golf. I stället för klubbor och boll används frisbeeav plast. Dessa finns i olika storlekar och väger olika mycket. I frisbeegolfersätts den traditionella golfbanans hål med metallkorgar. I frisbeegolf strävarman efter att fullfölja en runda med så få kast som möjligt. Antalet kast pervarje passage, dvs. hål och straffkasten räknas ihop. Slutresultatet är summanav alla delresultaten. Vinnaren är den spelare som utfört banan på minst antalkast och således har det lägsta resultatet.Frisbeegolfbanan består av en serie olika hål som spelas efter varandra så attman förflyttar sig alltid från föregående hål till början av det följande.Vanligtvis är hålen numrerade för att visa rotationsriktning. Varje hål har enutkastplats (tee) där man börjar spela och en målkorg där passagen slutar. Håletär slutspelat, då frisbeen är i korgen.Frisbeegolfbanorna är ofta placerade i områden där träd och olikaterrängformer erbjuder naturliga hinder för frisbeens framfart. Liknande hinderär en väsentlig del av spelet och dessa ska absolut inte avvärjas så att hålen blirlättare att spela.Spelregler1. Spelets syfte är att runda frisbeegolfbanan med så få kast som möjligt.2. Öppningskastet kastas alltid från utkastplatsen som är märkt ut påkartan.3. Varje kast efter öppningskastet kastas från den plats där frisbeenföregående gång stannade. Den spelare som är längst från korgenfortsätter alltid att kasta först.4. När frisbeen lossar från handen, får kastet trampas över. Ett kast som ärhögst tio meter räknas som en putt och en putt får man inte trampa över.När man puttar måste ena foten vara orörlig och precis på det ställe, därdet senaste kastet stannade.5. Hålet är slutspelat när frisbeen är i målkorgen.


Kartans definitionerUTKASTPLATS / HÅLETS NUMMERMÅLKORGKASTRIKTNINGTRÄD

More magazines by this user
Similar magazines