Views
3 years ago

KULTURHISTORIEN

KULTURHISTORIEN

ARBETSUPPGIFT – I

ARBETSUPPGIFT – I KUSTBANDETl a n d h ö j n i n g e nTa reda på hur kusten såg ut tidigare. Utgå från en karta som har utritadehöjdkurvor till exempel ekonomiska kartan, topografiska kartan eller dennya »Terrängkartan«. Över kartan lägger ni någon form av ritfilm. Bestämer för vilken tid som ni ska koncentrera er på. Kalkera den aktuella höjdkurvanoch markera platser som ni vill veta hur de låg i förhållande tillhavet, till exempel området där ni bor.Landet höjer sig cirka 1 meter på 100 år. Det innebär att femmeterskurvanvisar hur det såg ut under 1500-talet, tiometerskurvan hur detsåg ut under slutet av järnåldern och trettiofemmeterskurvan hur det sågut när bronsåldersrösena byggdes. Som högst har havet stått ungefär 240meter över nuvarande havsnivå i vårt län.Ni behöver:Karta med höjdkurvor.Någon form av ritfilm.Vattenfasta tuschpennor.

ARBETSUPPGIFT – I KUSTBANDETk n e p & k n å pgör en barkbåt.När man ska göra en barkbåt är det viktigt att man utgår från en riktigtbra barkbit. Försök att hitta en ganska stor och tjock bit av tallbark. Tittapå bilder av båtar någon bok och bestäm vilken sorts båt det ska bli. Börjamed skrovet och gör sedan detaljerna. Om ni är flera som gör barkbåtarkan man, när båtarna är färdiga, ordna en »kappsegling«.knoparFör alla sjömän var och är det fortfarande, viktigt att vet hur man gör knopar.Leta efter bra bilder (det finns i många uppslagsböcker). Det enda nibehöver är ett bra rep.skicka flaskpostSkicka ett brev i en flaska som ni sedan slänger i havet. Använd en petflaskasom inte går sönder så lätt och se till att korken sluter tätt. Skrivvilka ni är, var ni bor och er adress eller telefonnummer. Sen får ni väntaoch se om ni får svar.

Lionga. Kaupinga. Kulturhistoria och arkeologi i Linköpingsbygden
Natur för alla - inlärning utanför klassrummet - Malmö stad
FOTOBOK ÖVER VÅNAFJÄRDEN ÅR 2010 - ture strömbäcks hemsida
Mediernas kulturhistoria
Mediernas kulturhistoria: En inledning
Arkeologi, Kulturhistoria (6 kB)
Kulturhistoria - Institutionen för etnologi, religionshistoria och ...
Kurslitteratur Sexualitetens kulturhistoria - Institutionen för etnologi ...
Ladda ner (PDF) - Ur
kompetensförsäljning och personlig marknadsföring - Personalia ...
denna info - Ingemar Ceicer
Nokia Maps 3.09 Användarhandbok
Ett föränderligt landskap – återfoto i Östra Vätterbranterna
Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar - Länsstyrelserna
h S (ft -Ö b£ 0) £ O O fl o iß > CS (fi O - Västerbottens museum
Ladda ner handledningen gratis här (pdf) - Alvina Förlag
Alla sidorna (cirka 10 MB) - Dis