Decimaltal - Sanoma Utbildning

sanomautbildning.se

Decimaltal - Sanoma Utbildning

A En nyfödd björnunge kan väga 485 g.Hur skrivs det i kg?B Arrax fångar 3 st laxar. De väger 2,9 kg,3,5 kg och 3,8 kg. Väger laxarna mer ellermindre än 10 kg tillsammans?C Säg det tal som är en tiondel mindre ändet tal som står på Arrax keps.D Säg det tal som är en hundradel större ändet tal som står på Arrax keps.E Vattentemperaturen i forsen är 7,4°C.Det är 0,5 grader mer än i förra veckan.Vilken var temperaturen då?F En yard är 0,914 m. Ungefär hur mångameter är 100 yards?7


Decimaltal3,25 är ett decimaltal. Decimaltecknet skiljer dehela talen från decimalerna.3,25 = 3 ental 2 tiondelaroch 5 hundradelarMan kanockså säga 3 hela och25 hundradelar.decimaltecken3,entaltiondelarhundradelar2 5⎫⎬⎭decimalerSkriv som ett decimaltal1 a) 5 ental 2 tiondelar 3 hundradelarb) 3 ental 9 tiondelar 1 hundradel2 a) 0 ental 8 tiondelar 6 hundradelarb) 4 ental 5 hundradelar3 Vilket av talen är lika mycket som 6 tiondelar?0,6 6,0 0,064 Vilket av talen är lika mycket som 6 hundradelar?0,6 0,06 6,05 Hur mångaa) tiondelar går det på en helb) hundradelar går det på en helSkriv som ett decimaltal6 a) 5 tiondelar b) 9 tiondelar c) 11 tiondelar7 a) 4 hundradelar b) 40 hundradelar c) 104 hundradelar8 Decimaltal


8 Adam, Carol och David tävlade mot varandra.Deras resultat står på tavlorna som de håller i.Rita av tabellen och fyll i resultaten.GuldSilverBronsHöjd Kula 60 meterCarol: 8,12 mAdamHöjd: 1,25 mKula: 8,74 m60 m: 9,82 sCarolHöjd: 1,32 mKula: 8,12 m60 m: 9,61 sDavidHöjd: 1,09 mKula: 8,08 m60 m: 9,35 s9 Är följande påståenden sanna eller falska?a) Carol sprang 0,26 s långsammare än David.b) Adam stötte kula 0,65 meter längre än David.c) Carol hoppade 8 cm högre än Adam.d) Davids resultat på kula var 4 cm kortare än Carols.10 Vem vann mångkampen? Segraren i varje gren får en poäng,tvåan får två poäng och trean får tre poäng. Den med minsttotalpoäng vinner.Höjd Längd Kula 60 meterKaren 1,25 m 3,8 m 8,7 m 10,07 sSarah 90 cm 4,35 m 785 cm 10,4 sZendra 1,3 m 405 cm 8,09 m 9,95 sDecimaltal 9


TiondelarMellan varje tal på tallinjen finns det alltid fler tal. Här är tallinjenmellan 0 och 1 delad i tio lika stora delar. Varje del är en tiondel.0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5Pilen pekar på talet 0,7.0,7 är 7 tiondelar.11 Vilka tal pekar pilarna på?A B C0 0,5 1,0 1,512 På vilka tal hoppar ekorren?10,0 10,5 11,0 11,513 Vilka tal ska stå i stället för rutorna?a) 0 0,2 0,4 ? ? ? ?b) 0,2 0,5 0,8 ? ? ? ?c) 0,1 0,5 0,9 ? ? ? ?d) 1,1 1,4 1,7 ? ? ? ?14 Vilket tal pekar pilen på? Välj bland talen i rutan.A B C D4,2 3,1 2,92,4 3,22 310 Decimaltal


HundradelarHär är tallinjen mellan 0 och 1 delad i hundra lika stora delar.Varje del är en hundradel. Den undre tallinjen visar hundradelarnamellan 0 och 0,10.0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10Pilen pekar på talet 0,07.0,07 är 7 hundradelar.15Vilka tal pekar pilarna på?A B C0 0,05 0,10 0,1516A B C1,10 1,15 1,20 1,25Vilka tal ska stå i stället för rutorna?17 a) 0,02 0,04 0,06 ? ? ? ?b) 0,03 0,06 0,09 ? ? ? ?18 a) 0,15 0,20 0,25 ? ? ? ?b) 0,25 0,50 0,75 ? ? ? ?19 Vilket tal pekar pilen på? Välj bland talen i rutan.A B C D4,50 5,20 4,054,37 5,034 5Decimaltal 11


TusendelarMalvin handlar mat. Han köper två stycken paket med köttfärs.0,893 kg är 893 g. 1,025 kg är 1 kg 25 g.Lite mindre än 1 kg.Lite mer än 1 kg.20 Välj den vikt som är 1 kg 367 g.1,367 kg 0,367 kg 13,67 kg21 Hur många kilogram och gram ära) 1,488 kg b) 1,050 kg c) 0,375 kg22 Skriv med ett decimaltal hur många kilogram det är.a) 1 kg 583 g b) 725 g c) 2 kg 80 g23 Affärens våg mäter fel. Den visar 5 g för lite.Skriv om vikterna så de blir rätt.a) 1, 252 kg b) 0,320 kg c) 0,784 kg12 Decimaltal


Mer om tusendelarTalet 1,235 är ett decimaltal.decimalteckentiondelarental1,2 3 5hundradelartusendelar⎫⎪⎬⎪⎭decimalerDet ären hel och235 tusendelar.1,235 = 1 ental 2 tiondelar 3 hundradelar och 5 tusendelarVälj det tal som är24 1 ental 2 tiondelar och 5 tusendelar1,025 1,205 1,25025 3 tiondelar 4 hundradelar och 9 tusendelar34,9 0,394 0,349Skriv som ett decimaltal26 a) 2 ental 1 tiondel 3 hundradelar 6 tusendelarb) 5 ental 3 tiondelar 9 hundradelar 1 tusendel27 a) 3 ental 2 hundradelar 8 tusendelarb) 9 ental 7 tiondelar 5 tusendelar28 Dela upp talet i tiondelar, hundradelar och tusendelar.a) 0,835 b) 0,706 c) 0,004Vilket tal ska stå i stället för ?29 a) 0,375 + = 1 b) 0,250 + = 130 a) 0,501 + = 1 b) 0,899 + = 1Decimaltal 13


Tusendelar på tallinjenOm man delar tallinjen mellan två heltal i tusen lika stora delar blirvarje del en tusendel. Den här tallinjen visar talen mellan 0 och 0,010.Varje tusendel är markerad.0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010Pilen pekar på talet 0,006.0,006 är 6 tusendelar.3132Vilka tal pekar pilarna på?A B C0 0,005 0,010 0,015A B C0,010 0,02033 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.a) 0,048 0,125 0,151 0,092b) 1,243 1,489 1,075 1,34234 Skriv två tal som ligger mellan talena) 0,1 och 0,2 b) 0,23 och 0,2535 Vilket tal pekar pilen på? Välj bland talen i rutan.A B C D0,350 0,401 0,3050,342 0,42014 Decimaltal0,3 0,4


36 Gå tipsrundan. Svara 1, X eller 2 på frågorna.0,03 =11 3 tiondelarX 3 hundradelar2 3 tusendelar25 tiondelar =1 0,005X 0,052 0,53409 hundradelar =1 4,9X 0,492 4,0941 kg och 25 g =1 1,25 kgX 1,025 kg2 12,5 kg5Vilket tal hartvå decimaler?1 3,4X 5,3052 7,956Vilket tal är störst?1 1,09X 1,102 1,0457Vilket tal är65 hundradelar?1 0,65X 0,0652 6,580,9 meter ärlika långt som1 9 centimeterX 90 centimeter2 900 centimeter93 decimeter ärlika långt som1 0,3 mX 0,03 m2 0,003 mDecimaltal 15


Multiplicera med 10, 100 och 1 00010 · 0,25 = 2,5100 · 0,25 = 251000 · 0,25 = 250entaltiotalhundratal0, 2 52, 52 52 5 0tiondelarhundradelarSer dumönstret?37 a) 10 · 2,53 b) 100 · 2,53 c) 1 000 · 2,5338 a) 10 · 8,65 b) 100 · 8,65 c) 1 000 · 8,6539 a) 10 · 4,5 b) 100 · 4,5 c) 1 000 · 4,5Vilket tal ska stå i rutan?40 a) ? · 7,9 = 790 b) ? · 7,9 = 79 c) ? · 7,05 = 70541 a) 100 · ? = 325 b) 100 · ? = 320 c) 100 · ? = 30242 Ett kilo potatis kostar 6,95 kr.Vad kostara) 10 kg b) 100 kg60,95 kr 69,50 kr 695 kr43 En liter bensin kostar 13,60 kr.Vad kostara) 10 liter b) 100 liter44 Ett paket kex kostar 8,90 kr. Vad kostara) 10 paket b) 100 paket1 360 kr 130,60 kr 136 krSkiss45 En burk läsk kostar 11,75 kr. Vad kostara) 10 burkar b) 100 burkar16 Decimaltal


Division86,4 ____4 =86,4 ____2 24 = 2 ____ 86,44 = 21, ____ 86,44 = 21,64 i 8 går 2 gånger. 4 i 6 går 1 gång. 4 i 24 går 6 gånger.Stryk 6. 2 kvar.Sätt ut decimaltecknet.53 a) 34,8 ____354 a) 57,5 ____555 a) 5,08 ____4b) 46,8 ____4b) 8,4 ___6b) 81,2 ____2c) 63,5 ____5c) 19,2 ____8c) 62,4 ____656 Sarah har ett läderband som är 6,25 m långt. Hon delarläderbandet i 5 lika långa bitar. Hur lång blir varje bit?57 Para ihop rätt motorcykel med rätt däck.a) b) c)74,55 _____3123,15 ______598,92 _____4A B C D24,63 24,85 24,97 24,7318 Decimaltal


58 ___4 =1 1 21 2___ 5,84 = 1, ___ 5,84 = 1,4 ____ 5,804 = 1,454 i 5 går 1 gång. 4 i 18 går 4 gånger. Lägg till noll hundradelar.Stryk 5. 1 kvar. Stryk 8. 2 kvar. 4 i 20 går 5 gånger.Sätt ut decimaltecknet.58 a) 5,6 ___559 a) 18,8 ____8b) 7,4 ___4b) 30,6 ____4c) 8,7 ___6c) 65,4 ____560 Sarah köper ett långt lädersnöre till sina halsband.Lädersnöret är 7,5 m och hon delar det i 6 bitar.Hur lång blir varje bit?61 Ett tygstycke som är 6,6 m långt delas i 4 lika långa bitar.Hur lång blir varje bit?62 Para ihop rätt bil med rätt ratt.a) b) c)24,1 ____525,5 ____617,4 ____4A B C D4,25 4,19 4,35 4,82Decimaltal 19


Är svaret rimligt?Vilket heltal ligger närmasta) 3,8 b) 4,323,8 4,323 4 5a) 3,8 ≈ 4 b) 4,32 ≈ 4≈ betyder”ungefär likamed”.Vilket heltal ligger närmast63 a) 3,2 b) 4,9 c) 18,764 a) 3,72 b) 5,08 c) 12,97Ungefär hur mycket är6 · 4,2 3,4 · 5,86 · 4,2 ≈ 6 · 4 = 24 3,4 · 5,8 ≈ 3 · 6 = 18Gör omtill heltal så blirdet lättare atträkna ut.Ungefär hur mycket är65 a) 5 · 3,7 b) 6 · 2,24 c) 7 · 6,8566 a) 6,2 · 5,9 b) 7,3 · 7,9 c) 10,3 · 8,867 a) 9,1 · 5,74 b) 3,17 · 19,8 c) 3,78 · 6,2820 Decimaltal


Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknetpå rätt ställe i svaret.68 a) 5,1 · 4,2 = 2142 b) 4,7 · 10,5 = 4935Tips!Tänk efter "ungefärhur mycket".69 a) 12,75 · 3,4 = 4335 b) 1,75 · 2 = 3570 a) 21,8 · 7,2 = 15696 b) 105 · 6,95 = 72975$1,90$3,20$ betyderUS-dollar.$2,14$2,8571 Charlie köper en påse marshmallows och en burk peanut butter.a) Ungefär hur mycket får han betala?b) Räkna ut exakt. Blev svaret rimligt?72 Junie köper tre burkar cranberry sauce.a) Ungefär hur mycket får hon betala?b) Räkna ut exakt. Blev svaret rimligt?73 a) Ungefär hur mycket mer kostar fyra flaskorpancake syrup än en burk cranberry sauce?b) Räkna ut exakt. Blev svaret rimligt?Decimaltal 21


Arbeta tillsammansSant eller falskt?1 I talet 49,25 är 2 tiondelssiffran.2 I talet 3,067 är 7 hundradelssiffran.3 0,10 är större än 0,9.4 3,19 är mindre än 3,024.5 3 tusendelar kan skrivas 0,003.6 12,76 ≈ 137 54 är 10 gånger större än 5,4.8 2,3 · 100 = 2 003__9 23510 = 23,522 Decimaltal


Diagnos 1Vilka tal ska stå i stället för rutorna?1 a) 0 0,3 0,6 ? ? ? ?b) 0,09 0,13 0,17 ? ? ? ?2 Skriv med ett decimaltal hur många kilogram det väger.a) 2 kg 175 g b) 250 g c) 6 kg 80 g3 Skriv som ett decimaltala) 1 ental 2 tiondelar 5 hundradelar 3 tusendelarb) 2 ental 7 hundradelarc) 2 tiondelar 3 tusendelar4 Vilka tal pekar pilarna på?A B C D0,010 0,0205 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.1,306 1,230 2,005 0,6546 a) 10 · 4,5 b) 100 · 5,03 c) 1 000 · 7,287 a) ____ 609108 a) ____ 46,83b) ____ 235100b) ____ 86,559 Zeb köper 3 påsar chips.a) Ungefär hur mycket får han betala?b) Räkna ut exakt. Blev svaret rimligt?47c) _____1 000c) ___ 5,44Decimaltal 23


TiondelarDen här tallinjen visar talen mellan 0 och 1.Varje tiondel är markerad.Pilenpekar på talet 0,8åtta tiondelar.0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,07475Vilka tal pekar pilarna på?A B C0 0,5 1,0 1,5ABC1,0 1,52,0 2,576 Hur många tiondelar går det på en hel?Vilka tal ska stå i stället för rutorna?77 a) 0,5 0,6 0,7 ? ? ? ?b) 1,0 1,2 1,4 ? ? ? ?78 a) 0,3 + ? = 1 b) 0,6 + ? = 1 c) 0,9 + ? = 179 a) 1 – ? = 0,7 b) 1 – ? = 0,9 c) 1 – ? = 0,5Vilket tal ska stå i stället för rutan?80 a) 2 tiondelar + 3 tiondelar = ? tiondelar b) 0,2 + 0,3 = ?81 a) 6 tiondelar + 4 tiondelar = ? tiondelar b) 0,6 + 0,4 = ?82 a) 5 tiondelar + 6 tiondelar = ? tiondelar b) 0,5 + 0,6 = ?24 Decimaltal


HundradelarDen här tallinjen visar talen mellan 0 och 0,1.Varje hundradel är markerad.Du vet välatt 0,1 = 0,10.0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,108384Vilka tal pekar pilarna på?A B C0 0,05 0,10 0,15ABC0,10 0,150,20 0,2585 Hur många hundradelar går det på en hel?Vilka tal ska stå i stället för rutorna?86 a) 0,05 0,06 0,07 ? ? ?b) 0,10 0,15 0,20 ? ? ?Du vet välatt 0,2 = 0,20.Vilket tal ska stå i stället för rutan?87 a) 5 hundradelar + 2 hundradelar = ? hundradelarb) 0,05 + 0,02 = ?88 a) 25 hundradelar + 61 hundradelar = ? hundradelarb) 0,25 + 0,61 = ?89 a) 95 hundradelar + 6 hundradelar = ? hundradelarb) 0,95 + 0,06 = ?Decimaltal 25


5 kr 5 kr 5 kr 5 krTusendelarMer än 1 kg.Mindreän 1 kg.1 kg 135 g 964 g90 Välj den vikt som är 2 kg 305 g.0,235 kg 2,350 g 2,305 kg 2,035 g91 Hur många kg och g ära) 1,250 kg b) 3,048 kg c) 0,677 kg92 Skriv med ett decimaltal hur många kg det är.a) 4 kg 569 g b) 867 g c) 2 kg 45 g93 Teds ryggsäck väger 2,204 kg och Tyras 2,097 kg.Vems ryggsäck väger mest?94Vilka tal pekar pilarna på?0,3 kg1,8 kg 2 kg3,5 kgA B C D0 0,005 0,010 0,01595ABCD0,010 0,02026 Decimaltal


Decimaltal7,163 består av7 ental 1 tiondel 6 hundradelar 3 tusendelar.Man kanockså säga 7 hela och163 tusendelar.tiondelarental7,1 6 3hundradelartusendelarSkriv som ett decimaltal.96 a) 5 ental 4 tiondelar 3 hundradelar 2 tusendelarb) 7 ental 5 tiondelar 0 hundradelar 4 tusendelarc) 0 ental 0 tiondelar 4 hundradelar 7 tusendelar97 a) 6 ental 5 tiondelarb) 4 ental 5 hundradelarc) 3 ental 5 tusendelarVilket av talen är lika med98 a) 5 tiondelar b) 5 hundradelar 0,05 0,5 0,00599 a) 8 tiondelar b) 8 hundradelar 800 0,8 0,08100 a) 12 tiondelar b) 12 hundradelar 0,12 0,012 1,2101 a) 7 hundradelar b) 7 tusendelar 0,07 0,7 0,007Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.102 a) 0,023 0,008 0,416b) 3,406 3,950 3,728Decimaltal 27


Multiplikation med 10, 100 och 1 000Ett sudd kostar 8,50 kr.10 sudd kostar 10 · 8,50 kr = 85 kr100 sudd kostar 100 · 8,50 kr = 850 kr1 000 sudd kostar 1 000 · 8,50 kr = 8 500 krSer dumönstret?103 En linjal kostar 6,50 kr. Vad kostara) 10 linjalerb) 100 linjalerc) 1 000 linjaler60,50 kr 650 kr 65 kr 6 500 kr104 Ett litet block kostar 9,75 kr. Vad kostara) 10 blockb) 100 blockc) 1 000 block90,75 kr 97,50 kr 975 kr 9 750 kr105 En penna kostar 3,90 kr. Vad kostara) 10 pennorb) 100 pennorc) 1 000 pennor39 kr 309 kr 390 kr 3 900 kr106 a) 10 · 6,83 b) 100 · 6,83 c) 1 000 · 6,83107 a) 10 · 3,2 b) 100 · 3,2 c) 1 000 · 3,2108 Ett kuvert väger 4,25 g. Hur mycket vägera) 10 kuvert b) 100 kuvert28 Decimaltal


Division med 10, 100 och 1 000Vad kostar 1 skruv?Vad kostar 1 spik?Vad kostar 1 nubb?_____ 75 kr= 7,5 kr10_____ 75 kr= 0,75 kr100_____ 75 kr= 0,075 kr1 00010 stskruv100 stspik1 000 stnubbVälj rätt svar.109 a) 86 ___10b) 86 ____100c)86 _____1 000860 0,86 8,6 0,086110 a) 708 ____10b) 708 ____100c)708 _____1 0007,08 0,78 70,8 0,708Räkna ut.111 a) ___ 4110112 a) ____ 80610b) ____ 41100b) ____ 806100c)c)_____ 411 000_____ 8061 000113 Ett paket med 10 glasspinnar kostar 32,50 kr.Hur mycket kostar en glasspinne?114 Ett paket med 100 glasspinnar kostar 285 kr.Hur mycket kostar en glasspinne?Decimaltal 29


Mer om multiplikation115 Rita av ”multiplikationstabellen”.Räkna och fyll i de rutor som ärtomma.. 25 15 9 510 250510,50,1116 Vilka av produkterna ära) lika med 6b) större än 6c) mindre än 61,03 · 6 0,97 · 61 · 6 0,2 · 61,4 · 6Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe.Tänk först ut svaret, kontrollera sedan med miniräknaren.117 a) 1,1 · 6 = 66 b) 0,9 · 6 = 54118 a) 0,7 · 5 = 35 b) 1,3 · 5 = 65119 a) 1,2 · 6,5 = 78 b) 0,7 · 2,1 = 147Du behöverinte räkna exakt.Tänk att svaret skabli rimligt.120 a) 0,5 · 16,83 = 8415 b) 0,9 · 13,2 = 1188121 a) 0,6 · 10,8 = 648 b) 0,11 · 35 = 385Räkna ut.122 a) 3 · 4 b) 0,3 · 4 c) 0,3 · 0,4123 a) 5 · 6 b) 0,5 · 6 c) 0,5 · 0,6124 a) 0,8 · 7 b) 0,5 · 8 c) 0,6 · 0,6125 a) 0,4 · 4 b) 0,3 · 0,9 c) 0,5 · 0,530 Decimaltal


Vilken av pilarna pekar på produkten. Du behöver inte räknaexakt utan bara på ett ungefär.126 a) 1,01 · 5,4 b) 0,92 · 8,7 c) 0,5 · 3,2PQRS0 5 10127 a) 2,25 · 4,25 b) 0,97 · 4,7 c) 0,1 · 56,7STUV0 5 10Vilken av pilarna visar128 a) G · I b) D · I c) F · KDF G H I K0 1 2129 Rita en likadan tallinje som i uppgift 128.Rita pilar som pekar på produkterna tilla) 5 · 0,3 b) 4 · 0,2 c) 6 · 0,4Decimaltal 31


Mer med division2 · 0,5 m = 1 m 2 bitar som är 0,5 meter är 1 meter tillsammans._____ 1 m= 2 gånger0,5 m0,5 meter får plats 2 gånger i 1 meter.Ta gärna hjälp av meterlinjalen när du löser uppgifterna.Skriv det tal som ska stå istället för rutan.1 m130 a) ? · 0,25 m = 1 m b) ______0,25 m1 m131 a) ? · 0,1 m = 1 m b) _____0,1 m1 m132 a) ? · 0,2 m = 1 m b) _____0,2 m133 Du har ett snöre som är 1 meter. Hur många bitar kan du göraav snöret om varje bit ära) 0,5 m b) 0,1 m c) 0,2 m d) 0,25 m134 Du har ett snöre som är 2 meter.Hur många bitar kan du göra av snöret om varje bit ära) 0,5 m b) 0,1 m c) 0,2 m d) 0,25 mRäkna ut.135 a)136 a)_____ 2 m0,1 m_____ 2 m0,2 mb)b)_____ 3 m0,1 m_____ 3 m0,2 mc)c)_____ 4 m0,1 m_____ 4 m0,2 mTänk hurmånga gånger 0,1 mfår plats i 2 m.137 a)2 m ______0,25 mb)3 m ______0,25 mc)4 m ______0,25 m138 Alice häller upp 4 liter saft i glas. Hur många glaskan hon fylla om glasen rymmera) 0,1 liter b) 0,2 liter c) 0,25 liter32 Decimaltal


139 Rita av divisionstabellen. Räkna och fyll i de rutor som är tomma./ 25 15 9 510 2,5510,5 500,1140 Titta i rutan. Skriv de divisioner där kvoten ära) lika med 6b) större än 6c) mindre än 6__ 6 __ 60,5 1,2__ 60,9 6_16_2141 Skriv de divisioner där kvoten ära) lika med 8b) större än 8c) mindre än 8__ 8 _10 80,5__ 82,58 __0,18_1Decimaltal 33142 a) 100 ____8143 a) 7,2 ___0,5Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecken på rätt ställe.= 125 b) 15 ___4= 144 b) 8,4 ___0,5= 375 c)275 ____8 = 34375= 168 c)3,42 ____0,5 = 684Du behöverinte räkna exakt.Tänk ut vilket svar som ärrimligt.144 a) 4,85 ____0,1145 a) 2,401 _____0,98= 485 b) 3,79 ____0,1= 245 b) 8,268 _____1,2= 379 c)0,57 ____0,1 = 57= 689 c)56,355 ______0,85 = 663


Ta hjälp av skylten och räkna ut.146 a) 30 · 5,24 b) 300 · 5,24c) 0,3 · 5,24147 a) 40 · 3,16 b) 400 · 3,16c) 0,4 · 3,163 • 5,24 = 15,724 • 3,16 = 12,64​ 61 _5​= 12,2​ 741,6 ___ ​= 82,4 9148 a) ​___61 ​50b) ​61 ____ ​500c) ​61 ___0,5 ​149 a) ​_____741,6 ​90b) ​741,6 _____ ​900c) ​741,6 _____0,9 ​Vilka av uträkningarna ger ett svar som är150 a) mindre än 34 b) större än 342 · 34 0,2 · 34 1,5 · 34 0,9 · 34151 a) mindre än 62 b) större än 62​_ 62 ​ ​__62 ​ ​__62 ​ ​_ 62 ​2 0,5 0,8 3152 a) mindre än 6 b) större än 61,8 · 6 ​__6 ​1,80,8 · 66​__​ 0,8153 a) mindre än 1 b) större än 1​__105 ​ 450 ​__90 500 ​ ​125 __ ​ 18 ​_ ​ ​__9125 15 9,9 ​154 Skriv i storleksordning40 · 33 4 · 302 400 · 3,1634 Decimaltal


SammanfattningDecimaltalTalet 1,235 är ett decimaltal.1,235 = 1 ental 2 tiondelar 3 hundradelar 5 tusendelartiondelarental1,2 3 5hundradelartusendelarTusendelar kg g skrivs i kg som ett decimaltal kg g = , kg g skrivs i kg som ett decimaltal g = , kgLite merän 1 kg.Lite mindreän 1 kg.Multiplikation och division med 10, 100 och 1 00010 · 0,25 = 2,545 ___10 = 4,5100 · 0,25 = 251 000 · 0,25 = 25045 ____100 = 0,4545 _____1 000 = 0,045Division1 1 21 2__ 5,8= 1, 4___ 5,84 = 1,4 __ 5,80= 1,45 44 i 5 går 1 gång. 4 i 18 går 4 gånger. Lägg till noll hundradelar.Stryk 5. 1 kvar. Stryk 8. 2 kvar. 4 i 20 går 5 gånger.Sätt ut decimaltecknet.UngefärLigger 5,75 närmast heltalet 5 eller 6?5,75 ≈ 65,755 6 7Decimaltal 35


Utmaningen 11 Vilka tal ska stå i stället för rutorna?a) 1 10 100 ? ? ?b) 100 10 1 ? ? ?c) 2 4 8 ? ? ?d) 8 4 2 ? ? ?2 Hitta på en egen talföljd och låt en klasskompis beskriva talmönstret med ord.3 Sätt ut fyra plustecken mellan siffrorna så att summan blir 750.6 6 6 6 6 6 6 64 Vad kostar ena) glassb) läskc) hamburgare5 Gör en liknande uppgift som uppgift 4.Låt en klasskompis lösa uppgiften.36 Decimaltal


6 Lisa köpte souvenirer när hon besökte New York.En Frihetsgudinna och en kortlek kostade tillsammans 9 dollar.En kortlek och en keps kostade 8 dollar. En keps och enFrihetsgudinna kostade 11 dollar. Vad kostadea) Frihetsgudinnan b) kortleken c) kepsen7 I en magisk cirkel är summan av alla tal i encirkelring eller i en cirkelsektor lika stor.a) Hur stor är summan av talen i denyttre cirkelringen?b) Hur stor är summan av talen i dengröna cirkelsektorn?c) Vilka tal ska stå i stället för A, B, C,D och E?8 Varje bokstav står för ett tal. Vilka siffror betyder bokstäverna?a) EJb) MIAEJMIA+ EJ+ MIAJAAMMY9 En ung engelsman var på resa och behövde kontakta sina föräldrarför att be om pengar. På den tiden skickade man snabba meddelandenpå något som kallades för telegraf. Då fick man betala per tecken.Hans föräldrar lyckades förstå hur mycket pengar som han behövde.Hur mycket pengar skickade de?SEND+ MOREMONEYDecimaltal 37

More magazines by this user
Similar magazines