13.07.2015 Views

ResultatseRvice söndag 27 maj - Solvalla

ResultatseRvice söndag 27 maj - Solvalla

ResultatseRvice söndag 27 maj - Solvalla

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

lopp 10 – v75-5Lopp 10. V75-5. Courtyard by Marriotts lopp - Fyraåringslopp 4-åriga 100.001 - 400.000 kr. 2140m. Autostart. Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.1. O’Brian* 12,1 (44) Kontio J 2. Olympic Kronos 12,1 (55) Kolgjini L 3. Nelle Käck 12,3 (67) Takter J4. Buck Boko* 12,4 (205) Nieminen M 5. Knifetown Action 12,4 (251) Adielsson E 6.K.L.M.Buymethemoon* 12,5 (129) Opl. Staro Fifty Fifty 12,6 (150), Gigant Sånna 12,9 (356), Banker’sGarcon 13,3 (883), Citrin 13,4 (735), Chip Dealer 14,6 (361), Caddie Gallant ug (26). Segr. h 4 år e.Love You-Nelly Marceaux. Äg. Riordan Lisa Alison, Italien. Uppf. Allev. Folli Srl, m fl. Trän. Riordan Jerry,Italien. 0,5 längd. Odds: 4,40. Plats: 1,83-2,20-1,80. Trio: (7-1-4) 116,73. Tvilling: (1/7) 15,70.◗ Tempo: Första 500 7.4 (4 Nelle Käck), 1000 11.8 (1 Olympic Kronos) sista 500 12.0◗ Så kördes loppet: 7 O’BRIAN först i andraspår, utvändigt ledaren inpå slutrundan. Kopplade grepp 50 kvar, mycket bra insats, 1.11,7sista varvet. 1 OLYMPIC KRONOS försvarade ledningen, släppte mot -villigt efter 450 meter. Gick ut i andraspår direkt och kördes till spets.Höll till 50 kvar, mycket tapper. 4 NELLE KÄCK öppnade snabbt ochpressade sig till spets efter 450 meter, släppte kort senare. Höll fartenstarkt i andraspår över upploppet. 8 BUCK BOKO fjärde ytter. Attack800 kvar, kvar i tredjespår resten, höll farten starkt. 5 KNIFETOWNACTION fjärde inner. Ut ett spår på sista bortre långsidan, fritt invändigtsista biten, tog inget. 9 K.L.M.BUYME THE MOON femte inner. Ut ochmed som trea i tredjespår på sista bortre långsidan, eget anfall överupploppet, bra avslutning. 10 STARO FIFTY FIFTY efterhand andra ytter.Satt kvar när attackerna, ner på innerspår över upploppet, höll bara sinfart. 12 GIGANT SÅNNA sjätte inner. Ut och med som tvåa i tredjespår800 kvar, höll sin fart. 11 BANKER’S GARCON efterhand tredje ytter.Satt kvar när attackerna kom, tappade. 6 CITRIN sjunde inner. Blevkvar i kön. 2 CHIP DEALER tredje inner, frånåkt. 3 CADDIE GALLANThängande i tredjespår, galopp i första sväng.lopp 11 – v75-6Lopp 11. V75-6. DD-1. Byggnads Prostata loppet - Victory Tillys Lopp - Femåringslopp 5-åriga lägst200.001 kr. 2140 m. Autostart. Pris: 200.000-100.000-50.000-30.000-20.000-(12.000) kr.1. Formula One 11,6 (26) Adielsson E 2. Winmecredit* 11,8 (336) Jansson T 3. Embassy Caviar*12,0 (792) Ohlsson U 4. Landers Power 12,1 (983) Haugstad K 5. Haraldinho 12,6 (81) KihlströmÖ Opl. Non Solo Bar* 12,9g (116), Amaru Boko 13,0g (23), Kaffir Face 13,1 (281), Amourd’Occagnes* d8g (73). Segr. h 5 år e. Yankee Glide-Ferrari Of. Äg. Onkel Invest Oy, Finland. Uppf.Jackson Kenneth A, USA. Trän. Johansson Stig H, Upplands Väsby. 2,5 längd. Odds: 2,61. Plats:1,44-4,01-6,84. Tvilling: (4/5) 35,40.◗ Tempo: Första 500 9.3 (4 Formula One), 1000 12.5 (4 Formula One) sista 500 11.3◗ Så kördes loppet: 4 FORMULA ONE till ledningen in i första sväng.Fick dämpa tempot. Ryckte över upploppet, lätt undan, bra insats.5 WINMECREDIT rygg ledaren. Loss i sista sväng, gick tillbaka påinnerspår. Fullföljde fint, inget hot. 8 EMBASSY CAVIAR backade ner ifjärde inner. Bra avslutning på innerspår, hann fram till bronspengen kortföre mål linjnen. 9 LANDERS POWER tredje inner. Spårsnålt fram till maxutdelning.2 HARALDINHO andra ytter. Ut och med i tredjespår 600 kvar,utan rygg kort senare, fullföljde godkänt. 3 NON SOLO BAR kort galoppinnan bilen släppte, tredje ytter. Attack i tredjespår 800 kvar, utvändigtledaren 500 kvar, orkade inte. 1 AMARU BOKO galopp på väg att bli överflygladin i första sväng. Femte ytter, med som trea i tredjespår 800 kvar,kunde inte riktigt följa, blev kvar i kön. 6 KAFFIR FACE utvändigt ledaren.Rundad 500 kvar, tappade. 7 AMOUR D’OCCAGNES fjärde ytter. Med itredjespår 800 kvar, attack i fjärdespår i sista sväng, galopp 200 kvar,platsstrider felfri.lopp 12 – v75-7Lopp 12. V75-7. DD-2. Fyraåringseliten Club Grand Prix (Gr II - UET Masters Series) 4-åriga. 1609m. Autostart. 10 startande. Pris: 500.000-250.000-100.000-50.000-25.000-(15.000) kr.1. Panne de Moteur 10,9 (37) Kihlström Ö 2. V.C.Chocoholic* 11,0 (75) Sears B 3. Disco A.E. 11,1(60) Melander S 4. Oasis Bi 11,2 (63) Takter J 5. On Broadway 11,2 (196) Kolgjini L 6. BroadwayLegs* 11,3 (212) Opl. Global Noble 11,4g (416), Kash’s Cantab* 11,6 (33), On Track Piraten 11,7(155), Staro Foot Loose* d10g (238). Segr. h 4 år e. Credit Winner-Jalopy. Äg. Travkompaniets StallAB (publ), Ekerö. Uppf. Menhammar Stuteri AB, Ekerö. Trän. Hultman Stefan, Ekerö. 1 längd. Odds:3,70. Plats: 1,82-2,15-2,65. Tvilling: (5/9) 14,40.◗ Tempo: Första 500 7.3 (2 Kash's Cantab*), 1000 10.8 (2 Kash's Cantab*) sista 500 10.9◗ Så kördes loppet: 5 PANNE DE MOTEUR tredje ytter. Full attack ifjärdespår in på upploppet, vass avslutning, säkert via 1.09 sista 800meterna. 9 V.C.CHOCOHOOLIC andra ytter. På i tredjespår 250 kvar,bra avslutning, inget hot. 8 DISCO A.E. fjärde ytter . Vasst upplopp ivida spår. 3 OASIS BI laddade, kröp ner i tredje inner i första sväng.Höll sin fart bakom hästar till slut. 4 ON BROADWAY utvändigt ledaren.Kopp lade grepp in på upploppet, chanslös svara attacker, tapper.1 BROADWAY LEGS ledningen, rygg ledaren efter 500 meter . Hängdemed bakom hästar utan att få chansen. 7 GLOBAL NOBLE startgalopp,ikapp i femte inner. Fullföljde fint, stark upphämtning. 2 KASH’SCANTAB till ledningen efter 500 meter i snabb öppning. Pressad ochslagen in på upploppet, tappade. 6 ON TRACK PIRATEN femte ytter.Med i tredjespår i sista sväng, eget anfall 350 kvar, tog inget.10 STARO FOOT LOOSE sjätte ytter. På i tredjespår 900 kvar, galoppsom slagen i sista sväng.lopp 13 – elitloppet finalLopp 13. Elitloppet, Final (Grand Slam - UET Masters Series) 4-åriga och äldre. 1609 m. Autostart.8 startande. Pris: 3.000.000-1.200.000-600.000-300.000-150.000 (5 priser)1. Commander Crowe 10,4 (30) Martens C 2. Arch Madness* 10,5 (65) Sears B 3. Classic GrandCru* 10,6 (355) Goop B 4. Yarrah Boko* 10,6 (59) Ohlsson U 5. Rapide Lebel* 10,7 (41) RaffinE Opl. Sebastian K. 10,7 (146), Brioni* 10,8 (59), Oyonnax* 11,0 (108). Segr. v 9 år e. JulianoStar-Somack. Äg. Snogarps Gård AB & Parkköken i Gbg AB. Uppf. Puro Petri, Eldsberga. Trän. SouloyFabrice, Frankrike. 1,5 längd. Odds: 3,01. Plats: 1,60-2,32-3,62. Tvilling: (3/4) 8,61.◗ Tempo: Första 500 10.9 (4 Arch Madness*), 1000 11.4 (3 Commander Crowe) sista 500 8.5◗ Så kördes loppet: 3 COMMANDER CROWE inledde i andra ytter. På itredjespår 1 100 kvar och gled till ledningen 200 meter senare. Fickbestämma, säkert undan i snabb avslutning. 4 ARCH MADNESS kvick tillledningen. Släppte 900 kvar, hängde med utan att få fritt, inga mängdersparade. 8 CLASSIC GRAND CRU backade ner i tredje inner som blev fjärdeinner 900 kvar. Ut ett spår i sista sväng, loss 100 kvar, sköt till bra,1.09,7/1 000. 2 YARRAH BOKO utvändigt ledaren. Låg lugn, höll fartengodkänt utan att kunna gå i närkamp. 7 RAPIDE LEBEL över i tredjespår,efterhand tredje ytter. Provade i sista sväng, vida spår över upploppet,okej avslutning. 6 SEBASTIAN K. tredje ytter, andra ytter in på slutrundan.Full attack 300 kvar, godkänd avslutning, även om han stumnade sistabiten. 1 BRIONI rygg ledaren, tredje inner 900 kvar. Fastnade med krafterkvar. 5 OYONNAX hängnade i tredjespår, backade ner i femte inner. Utoch med i tredjespår i sista sväng, vida spår över upploppet, störd då, toginget.


lopp 14Lopp 14. Torvald Palemas lopp - Lärlingseliten 325.001 - 975.000 kr, körda av C- eller E- licensinnehavare.1609 m. Autostart. Pris: 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000-(6.000) kr.1. Burmas Yankee* 12,0 (55) Haugstad K 2. Aloe Vera 12,2 (104) Ingves P 3. B.W.L.Champion12,2 (226) Karhulahti V 4. Pinocchio H.J.* 12,3 (29) Andersen K K 5. Prawns 12,4 (42)Untersteiner J 6. Mafioso 12,5 (102) Opl. Lightning Kronos 12,5 (469), Minette Hall 12,9 (767),Finca 13,0 (236), S.H.T.’s Playmate 13,0 (194), Lilljeppe d11g (79). Struken: Friday Starlight. Segr.h 7 år e. More Chips-B.B.S.Yankee. Äg. Skrugstad Kåre, Norge. Uppf. Skrugstad Kåre, Norge. Trän.Holm Hans Christian, Norge. 2 längder. Odds: 5,50. Plats: 2,30-2,34-3,37. Trio: (6-9-8) 573,80.Tvilling: (6/9) 35,85.◗ Tempo: Första 500 9.8 (5 Lilljeppe), 1000 12.7 (5 Lilljeppe) sista 500 11.0Resultatkommentarer:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!