Programmet som PDF - Kompetensteamet

kompetensteamet.se

Programmet som PDF - Kompetensteamet

Akutsjukvård 2013SAMARBETE – ORGANISATION – PATIENTSÄKERHETSamarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning förett effektivt patientflöde!Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntanpå akutmottagningen!Akutmottagningarnas organisation – att göra det bästa avbefintliga resurser!Hur uppnår vi en god och säker arbetsplats?Teamets uppbyggnad – så stärker vi varandra!Effektivt och patientsäkert teamsamarbete med CRM – unikworkshop!Talare:Maaret CastrénProfessor akutsjukvårdKarolinska InstitutetNasim FarrokhniaVerksamhetschefVerksamhetsområde AkutSödersjukhusetKristofer ZetterqvistLeg psykolog, leg psykoterapeutZetterqvist PsykologtjänstGöran ÖrnungChef akutsektionenmedicinklinikenCapio S:t Görans SjukhusLars BrembergAnestesisjukskötareCAMSTKarolinskaUniversitetssjukhusetUrban SäfwenbergVerksamhetschefAkutklinikenUniversitetssjukhuset iLinköpingMonica SöderholmVårdenhetschefAkutklinikenUniversitetssjukhuset iLinköpingCecilia EscherBitr. överläkareCAMSTKarolinskaUniversitetssjukhusetAnnalena WallerProcessledareMedicinska SpecialistklinikenNärsjukvården i västraÖstergötlandMonica EngströmArbetsmiljöinspektörArbetsmiljöverketEva-Lena GustafssonLeg läkareMedicinska SpecialistklinikenNärsjukvården i västraÖstergötlandCitat av tidigare deltagare:”Intressanta ämnen.””Roligt höra hur man arbetar i andra städer, inspirerande””Mycket bra klass på ämnena och föreläsarna.””Otroligt inspirerande. Bra fakta. Verklighetsförankrat””Jättebra föreläsningar med många bra inputs.””Toppen arrangemang!”22–23 oktober 2013, Stockholm


Akutsjukvård 2013 – din naturliga mötesplats!Patientbesöken på landets akutmottagningar ökar samtidigt som det råderbrist på personal och vårdplatser – hur kan akutmottagningen organiserasför att bäst använda de resurser som finns? Ska alla patienter verkligenåka till akutmottagningen? Maaret Castrén, professor i akutsjukvårdinleder konferensen med en föreläsning om hur vi får hela akutkedjanatt arbeta mot samma mål. Att använda ambulansen optimaltprehospitalt genom direktinläggningar samt hur vi fångar upp depatienter som annars riskerar att falla mellan stolarna.***Ett annat problem är att få till ett bra patientflöde genom att optimaltnyttja de resurser som finns på ett patientsäkert sätt. Lyssna tillolika exempel från sjukhus som organiserat sig på olika sätt för att bästanvända sina resurser:Capio S:t Görans Sjukhus, lyssna till Göran Örnung, chef vidakutsektionen, medicinkliniken, som berättar om hur de arbetar enligtlean och med teamtriage genom att sätta specialistläkaren i fronten.Han föreläser om bakgrund, verkliga förbättringsresultat och hurframtidsversionen ser ut.Universitetssjukhuset i Linköping, lyssna till Urban Säfwenberg,verksamhetschef och Monica Söderholm, vårdenhetschef som delgerhur de organiserat sin akutmottagning med akutläkare. De berättar omvikten av att få ett bra team som arbetar tillsammans och andra vinsterde gjort med ”Linköpingsmodellen”.Södersjukhuset, lyssna till Nasim Farrokhnia, verksamhetschef,som berättar om hur de arbetar på landets största akutmottagning med”SÖS-modellen” och hur de infört nya arbetssätt för en säkrare,smidigare och trivsammare akutmottagning.***Du får även ta del av unikt samarbetsprojekt mellan akutsjukvårdenoch primärvården i Östergötland som samarbetar med akut mobiltmultiprofessionellt team kring äldre multisjuka genom att besökadem i hemmet så att de slipper åka till akutmottagningen. Lyssna tillAnnalena Waller, processledare, och Eva-Lena Gustafsson, ALMAläkare,de berättar om ALMA teamet och hur de arbetar med mobil akuttvärprofessionellt team och hur teamet även följer upp äldre patientersom varit inneliggande – för att förhindra återinläggning på sjukhuset.***Att få personalen att stanna kvar på akutmottagningen och trivasmed sitt arbete utan att bränna ut sig är en annan viktig utmaningidag. Lyssna till Kristofer Zetterqvist som är leg psykolog ochutbildad handledare. Han delger hur vi uppnår ett sammansvetsatarbetsteam med öppen kommunikation och positiv förstärkning. Vidareföreläser han om vikten av att ta hand om sig själv för att orka ge enbra vård och ger råd på hur handledning kan läggas upp.Hur ser arbetsmiljön ut vid ständiga överbeläggningar? Lyssna tillMonica Engström, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket. Honberättar om resultatet av arbetsmiljöverkets tillsyn av akutsjukhusen omoch hur arbetsmiljön påverkas av överbeläggningar.Detta och mycket mera inbjuder till spännande och utvecklandedagar!Välkommen!Ulrika Westling LewenhauptLeg sjuksköterskaUtbildningsansvarigKompetensteametUnik WorkshopBegränsat antal platser!Separat anmälan!Hur görs en riskbedömning och vems ansvar är detsamt vilka åtgärder det kan leda fram till?CRM – modellen som främjar kommunikation ochtydligt ledarskap! Cecilia Escher, bitr. överläkare ochLars Bremberg, anestesisjukskötare som arbetar vid CAMST,håller i en unik workshop om modellen CRM som lär dig att fattarätt beslut även under stress! går igenom modellen steg-för-steg ochger konkreta råd att ta med hem!


Dag 1, 22 oktober 20139.30 Moderator inleder konferensen9.35 Den akuta vårdkedjan – att ge alla patienter rätt vård i tid!• Samarbete ambulans – akutmottagning – vårdavdelning för bättre flöde• Är akutmottagningen den optimala vårdnivån för alla?• Vilka patienter faller mellan stolarna i vår bedömning? Hur kan vi fångaupp dessa bättre?• Vinster att redan i ambulansen ta beslut om att patienten bör få annanvård – med direktinläggningar och snabbspår!Maaret Castrén, professor i akutsjukvård med inriktning på akutomhändertagande, Karolinska Institutet10.35 Kaffepaus11.00 Lean, tankar och organisation kring framtidens akutmottagning• Vision 2015 – framtidens akutmottagning för att möta patienternas behov!• Akutläkare eller inte – för och nackdelar!• Läkarledd teamtriage enligt lean – så sparar vi tid och får ett bättre flöde!• Att få till in-och utflöde – det krävs samarbete med avdelningarna• Arbetssätt och organisation – att arbeta mot samma mål!• Att gå från resurs till flödesorienterat tänkande – att göra helaverksamheten flödeseffektiv!Göran Örnung, flödesägare akutmedicin och chef för akutmedicinskasektionen, Capio S:t Görans Sjukhus12.30 Lunch13.30 Att införa nytt arbetssätt för en säkrare, smidigare och trivsammareakutmottagning!• SÖS-modellen – att kunskapsstyra akutens processer med patienten icentrum.• Kvalitetsmätning och implementering – att definiera mål, strategier ochaktivitetsplaner• Verktyg för att genomföra en förändring – att leda arbetet med ständigaförbättringarNasim Farrokhnia, överläkare och verksamhetschef, VerksamhetsområdeAkut, Södersjukhuset14.30 Kaffepaus14.55 Teambaserad akutmottagning – ”Linköpingsmodellen”• Så har vi organiserat vår akutmottagning med akutläkare!• Att få en fungerande akutmottagning – att jobba tillsammans för attutveckla en gemensam framtid• Leaninspirerat arbetssätt vid det akuta omhändertagandet• Framgångsfaktorer – att ”äga” sin egen personal och kunna utvecklakompetensen på arbetsplatsen!Urban Säfwenberg, verksamhetschef och Monica Söderholm,vårdenhetschef, Akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping16.00 Akut hjälp till multisjuka äldre i hemmet med unikt projekt• ALMA projektet – bakgrund och uppstart• Multiprofessionellt team som hjälper patienter med akuta insatser ihemmet – teamets uppbyggnad och organisation• Så här följs patienten upp med riskbedömning och sjukvårdsinsatser• Uppföljning av inneliggande äldre patienter för att förhindra snaråterinläggning!• Mätresultat och direkta vinster som projektet gett!Annalena Waller, processledare och Eva-Lena Gustafsson, leg läkare,spec. invärtesmedicin ALMA projektet, Medicinska Specialistkliniken,Närsjukvården i västra Östergötland17.00 Första dagen avslutas17.00 – 18.00 Mingel med vin/alkoholfritt alternativwww.akutdagarna.se


PRAKTISK INFORMATION:Datum:22–23 oktober 2013Plats:Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista.För fullständig vägbeskrivning: www.kompetensteamet.sePris:Endast konferens: 5480 kr.Konferens och workshop: 8460 krMoms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar ochdokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändesefter mottagen anmälan.Avbokningsregler & förbehållOm du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta dinplats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, sewww.kompetensteamet.seVi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet attställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.ANMÄLAN08-410 281 50@ www.akutdagarna.seAnmälan:Endast konferens (1146)Konferens och workshop (1146)Önskar att delta i den första dagens avslutande mingelNamn............................................................................................................Befattning....................................................................................................Avd ................................................................................................................E-mail...........................................................................................................Företag/organisation....................................................................................Adress...........................................................................................................Postnummer.................................................................................................Ort ................................................................................................................Telefon..........................................................................................................Mobil.............................................................................................................Faktureringsadress.....................................................................................Fakturareferens...........................................................................................


AvsändareKompetensteamet Stockholm ABBox 3096103 61 StockholmNYHET!Skräddarsydda utbildningarVåra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov ochförutsättningar.Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.Kontakta oss gärna så berättar vi mer!Vill du vara utställare?Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärkaer ställning på marknaden.Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!För ytterligare information och priser kontakta oss påclaes.ottosson@kompetensteamet.se eller 08 – 410 281 50.KompetensteametÄr ett utbildnings- och konferensföretag som främst arbetar medkonferenser och utbildningar inom vården. Kompetensteametsmål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningarspecialutformade för våra deltagare. Se gärna vår hemsida:www. kompetensteamet.se© Kompetensteamet Stockholm AB

More magazines by this user
Similar magazines