ibs internationella utbildning i sport & recreation, australien - STS

stseducation

ibs internationella utbildning i sport & recreation, australien - STS

Ibs internationella utbildning i friskvård och hälsa erbjuder en

attraktiv kvalifikation inom sport och rekreation. denna internationellt

erkända utbildning leder direkt till praktisk yrkeskunskap

och till ett diplom inom en av de snabbast växande industrierna

i världen.

mål

Efter utbildningen är du en fullfjädrad ledare inom hälsobranschen.

Du har de rätta förutsättningarna för att kunna leverera en positiv

och säker upplevelse till dina potentiella kunder. Sport- och rekreationsbranschen

erbjuder tjänster och service som engagerar människor

i fysiska aktiviteter, underhållning och gemenskap. IBS

marknads anpassade diplom i Friskvård & Hälsa integrerar alla områden

inom sport, rekreation och företagsamhet. Du studerar bl a

idrottsvetenskap, näringslära, tränings lära, ledarskap, företagsekonomi

och marknadsföring. Klasskamraterna eller utomstående

gäster är dina kunder och du är deras instruktör, ledare och inspiratör.

betyg och dIplom

Efter genomförd utbildning erhåller du betyg i alla kurser samt

IBS internationella diplom i Friskvård & Hälsa. Du får dessutom ett

”Diploma of Sport and Recreation” från Sunshine Coast TAFE.

studentberättelse

the sunshIne coast, australIen

IBS INTERNATIONELLA UTBILDNING I

SPORT & RECREATION, AUSTRALIEN

en ledarskapsutbIldnIng Inom FrIskVård & hälsa

”Min utbildning är som en blandning av

högskolestudier och en charterresa. Ena

sekunden simmar jag bland kurslitteratur,

andra sekunden med surfingbrädan.

Äventyret här är mer än en resa till andra

sidan jorden, det är också en ingående

resa i hela fitnessbranschen. Utbildningen

går inte att jämföra med någon i Sverige!

Den är bred och riktar sig mot hela branschen.

Att välja att studera på Australiens

östkust med tillgång till strand, spännande

natur och klimat gör varje dag

spännande.”

marlene pulls, göteborg

läs mer och ansök på www.Ibs-educatIon.com

utbildningen drar full nytta av den

inspirerande omgivningen.

möJlIga arbetsområden

Internationellt och nationellt spelar idrott och hälsa en allt viktigare

roll i vårt samhälle. Detta innebär bl a att behovet av välutbildad

arbetskraft inom idrotts-, hälso- och fritidssektorerna ökar. Tänkbara

arbetsområden efter IBS utbildning är personlig tränare, instruktör,

egen företagare, klubb- eller sportchef, dietcoach och säljare. Du

har också möjlighet att gå vidare till en högre studienivå och erhålla

ett diplom i Fitness från Sunshine Coast TAFE samt en ”Bachelor of

Exercise and Sports” eller en ”Bachelor of Business” från University

of the Sunshine Coast.

VarFör the sunshIne coast, australIen?

Endast en timme norr om Brisbane och mitt på solkusten i Queensland

ligger den populära strandstaden Mooloolaba. Varje år ökar

antalet internationella studenter som kommer till Mooloolaba för

att studera och för att uppleva den livsstil som solkusten är så berömd

för. Regionen erbjuder en dynamisk sportkultur och bjuder på landets

bästa surfing. Utbildningen drar full nytta av omgivningen med

stränder, kanaler, parker och olika sportcenter.

skolan och studIerna

Studierna på skolan är yrkesförberedande och du varvar teoretiska

ämnen med praktiska utbildningsmoment. De genomförs ofta i skolans

egna gym eller idrottsfaciliteter. Utbildningen ”Sport & Recreation”

kännetecknas av en nära och öppen kontakt mellan studenter

och lärare, och små personliga klasser. Skolan utgör en viktig roll i

det lokala samhället och deltar aktivt med att höja den allmänna

hälsonivån genom att bistå stadens invånare med bl a träningsmöjligheter.

Detta gynnar studenterna på skolan i deras praktiska lärande

och dess verklighetsförankring.

kursupplägg och ämnesplan

Utbildningen omfattar 18 månaders heltidsstudier och är förlagd till

Sunshine Coast Institute of TAFE i Mooloolaba, Queensland, Australien.

Fokus ligger på friskvård och hälsa men utbildningen innehåller

även obligatoriska kurser i marknadsföring och business.


med en internationellt erkänd

utbildning kommer du långt.

IBS internationella diplom i

Friskvård & Hälsa

Under utbildningens gång studerar du ca 70 olika kurser uppdelade

på tre terminer, d v s 18 månader. Du studerar flera kurser samtidigt.

För en fullständig kurslista besök IBS hemsida. Betygsbedömningen

är kompetensbaserad där resultat från kursernas olika uppgifter och

projekt är avgörande. Studentens delaktighet och attityd är också

viktiga delar av skolans bedömning. Redovisningar sker i både skriftlig,

muntlig och i praktisk form.

Första terminen innehåller kurser som ger dig färdigheter och

tekniker i instruktionsledning inom bl a gym, gruppträning och

vatten gymnastik. Under denna termin väljer du två av följande

ämnes inriktningar; aqua, community care och group exercise. De

två nästkommande terminerna går du djupare in på ämnesområden

såsom rehabilitering, diet och individuella träningsprogram för

olika kundgrupper. Dina praktiska färdigheter, som du utför i skolans

gym- och fitnessanläggningar, varvar du med kurser inom företagsekonomi,

marknadsföring och specifika bransch kunskaper. Allt

för att ge dig en så bred grund som möjligt att stå på när du går ut

i arbetslivet.

tIdsplan

Höststart: 8/7 2010 – 9/12 2011

Vårstart: 27/1 2011 – 22/6 2012

behörIghetskraV

Allmän behörighet för högskolestudier och lägst betyg VG i engelska

A eller B, alternativt kan du avlägga IBS språktest. Tidigare relevanta

erfarenheter är meriterande.

boende

IBS erbjuder boende under den första terminen i ett enkelrum med

privat badrum. Lägenhetskomplexet består av fullt utrustade och

möblerade lägenheter. Du har tillgång till pool, gym, volleyboll-,

basket- och tennisplan, tvättstuga och grillplats. Boendet ligger ca

20 minuter med buss till skolan, Mooloolaba centrum och stranden.

the sunshIne coast, australIen

kursbeskrIVnIng

oblIgatorIska ämnesområden:

läs mer och ansök på www.Ibs-educatIon.com

− exercIse scIence and exercIse InstructIon

Få kunskap om träningslära och instruktionsledning inom olika träningsformer.

− exercIse plannIng, programmIng and admInIstratIon

Planera och administrera grupp- och individanpassade träningsprogram.

− clIent InductIon, screenIng and FIrst aId

Förstå och läs av kundens behov samt få kunskap om hjärt- och lungräddning.

− busIness and marketIng

Få grunderna i företagsekonomi och marknadsföring.

− coordInate eVents

Lär dig att organisera, planera och koordinera events inom friskvårds- och hälsobranschen.

− postural screenIng

Förstå kundens hälsotillstånd genom att titta på kroppshållning och struktur.

− anatomy

Förstå kroppens uppbyggnad och funktioner.

− organIse/conduct a sport and recreatIon sessIon

Organisera sport- och fitnessrelaterade aktiviter.

− nutrItIon and drugs

Få kunskap om näringslära samt kroppens påverkan av missbruk och droger.

− FItness equIpment

Lär dig om hur olika träningsredskap används.

− FItness Instructor/personal traIner

Erhåll kunskaper och lär dig teknikerna för att kunna arbeta som fitnessinstruktör

och personlig tränare.

− aqua and aerobIc Instructor

Lär dig att instruera vatten- och aerobicgymnastik.

− strength and condItIonIng

Förstå begrepp som styrka och kondition.

− motIVatIonal psychology

Lär dig teknikerna kring hur du motiverar, inspirerar och påverkar människan i

olika träningssammanhang.

− exercIse For adults, chIldren and clIents wIth dIsabIlItIes

Erhåll kunskaper om träning anpassad för äldre människor, för barn och för

personer med funktionshinder.

− VocatIonal placement

Få unik praktisk erfarenhet och förståelse för branschen.

Valbara ämnesInrIktnIngar:

under utbildningens första termin väljer du två av följande ämnesinriktningar:

− aqua

Lär dig att instruera grupper inom vattengymnastik och vattensporter och förstå

hur vattnets unika egenskaper påverkar kroppen på olika sätt.

− communIty care

Planera, instruera och förmedla fitnessprogram som lämpar sig för allmänna

hälso behov och för människors välmående.

− group exercIse

Tillämpa tekniker och instruktionssätt anpassade till dagens fitnessbransch.

Du lär dig att planera och leda olika gruppträningspass.

kursaVgIFt

Kursavgift läsåret 2010/2011:

152 800 kr

I kursaVgIFten Ingår:

• Skolavgift (3 terminer,

heltidsstudier)

• Inkvartering i enkelrum 21 v.

• Introduktionsdagar på skolan

• Ett års credits mot en Bachelor

på University of the Sunshine Coast

• IBS representant på plats

• Betyg

• Diplom från IBS

• Diplom från Sunshine Coast TAFE

• Studierådgivning och

handledning

studIemedel och FInansIerIng

Du har rätt att söka statliga studiemedel

(lån/bidrag), vilka

uppgick till ca 314 000 kr

läsåret 2009/2010.

Ditt visum kommer att inkludera

ett arbetstillstånd vilket innebär att

du kan arbeta 20 timmar per vecka

vid sidan av dina studier och heltid

under loven.

kurslednIng

Teressa Schmidt, Head of Health and

Sport, Sunshine Coast TAFE

Ross Hepworth, Institute Director,

Sunshine Coast TAFE

More magazines by this user
Similar magazines