SMoFlipid® - Fresenius Kabi

fresenius.kabi.se

SMoFlipid® - Fresenius Kabi

SMOFlipid ®SMOFlipid ® – samma fördelaktiga fettsyraprofil som i modersmjölk 1SMOFlipid ® kan jämföras med modersmjölk 1 med avseende på innehåll av:• Mättade fettsyror• Enkelomättade fettsyror (MUFA)• Essentiella fettsyror- Linolsyra- α-linolensyra SMOFlipid ® – täcker behovet av fettsyror hos pediatriska patienter

More magazines by this user
Similar magazines