Störst på färg, tapet, golv och kakel – för både proffs och ...

cbbc.nu

Störst på färg, tapet, golv och kakel – för både proffs och ...

Störst färg, tapet,golv och kakel förbåde proffs ochhemmafixaren!Karlshamn I Ronneby I Jämshög


Colorama i Karlshamn, Ronneby och Jämshög är endel av Sveriges största fackhandelskedja inom färg,tapeter, golv och tillbehör. Det innebär att vi har ett avmarknadens bredaste och mest prisvärda sortiment.Vi arbetar bara med de bästa leverantörerna och vårtsortiment förnyas ständigt med det senaste inom bådetrender, teknik och miljö. Vi vänder oss mot både proffsoch hemmafixaren. Målsättningen är inte bara att varastörst utan också bäst att hjälpa våra kunder medinspiration, kunskap och rätt produkter. Därför erbjudervi också en rad tjänster inom både teknisk rådgivningoch inredningstips för hemmet. Utöver våra butiker harvi även en stor entreprenadverksamhet, måleritjänst förfärgleveranser och en snabb industritjänst som servarföretag runt om i länet.Colorama butikerEn värld av färg, form och kunskapVälkommen till Coloramas 4 butiker i Karlshamn, Ronneby ochJämshög. Hos oss är alla välkomna, både proffs och hemmafixare.Här finner du allt inom färg, tapet, kakel, klinker ochgolv. Vi har också all den utrustning du behöver för att förnyaditt hem. Här möter du dessutom vår kunniga personal sombrinner för färg och form och gärna hjälper dig med allt frånfärgval till praktiska tips för hemmafixaren.I butiken kan du till exempel få hjälp av våra egna certifieradeinredningsrådgivare. Behöver du lite extra hjälp och inspirationkan du dessutom anlita vår egen inredningsdesigner!


Colorama inredningsdesignerVi hjälper dig hitta stilen!Det är kanske inte alltid så lätt att hitta rätt material, matchafärger och skapa en personlig stil. Men vi har lösningen.Anlita vår egen inredningsdesigner som har en diplomeradutbildning och lång erfarenhet av att inreda både privatahem och offentliga miljöer.Inredningsdesignern kommer hem till dig där ni tillsammansgår igenom de ytor du vill förändra. Efter en grundlig analysbestämmer ni en ny tid då designförslaget presenterasför dig. När du är nöjd med förslaget får du en mapp medbilder, prover och beskrivning av din nya inredning. Sedan ärdet bara att sätta i gång! Naturligtvis får du också tips, rådoch vägledning för hur du bäst går tillväga med ditt projekt.


Entreprenadverksamhetentreprenad med kvalitet och ansvarColoramas entreprenadverksamhet sträcker sig över hela Blekinge och riktar sig mot både privatpersoner, byggfirmoroch fastighetsbolag. Vi har kompletta team av rutinerade och välutbildade golvläggare och plattsättare.Självklart är vi GVK-auktoriserade och vi lägger dessutom stor vikt vid att kontinuerligt vidareutbilda vår personal.Totalentreprenad och fasta priserColoramas entreprenadverksamhet leds av rutinerade arbetsledare som tar ansvar för hela processen, från kundbesökoch offerter till projektledning och genomförande av arbetet. Vi hanterar dessutom totalentreprenader ochsamordnar då jobbet med de noga utvalda underentreprenörerna. Fasta priser är en självklarhet. Likaså detaljeradeofferter med materialval och arbete noga specificerat. När det gäller förfrågningar från privatpersoner åker vi alltidut kostnadsfritt till kunden för en noggrann genomgång av uppdraget.www.nordland.se


Våra produkterBara det bästa är gott nog!På Colorama arbetar vi bara med de bästa leverantörernaoch vårt sortiment förnyas ständigt.Vi använder oss alltid av noga utvalda materialsom lever upp till dagens krav teknik, kvalitetoch miljö. Ett exempel är Schönox dammreduceradeprodukter. Schönox har ett brett sortimentav spackel, avjämningsmassa, fix och fog. MedSchönox dammreducerade produkter får du enhälsosam miljö för både boende och hantverkare.Dammet vid tillblandningen reduceras med upptill 90 %. Det innebär mindre städning, du slipperspärra av ytor och det blir mindre avbrott i övrigverksamhet. Istället kan du lägga mer tid dittjobb och skapa ett bra resultat. Vill du veta mer?Fråga oss i butiken!lady pure colorVår vackraste väggfärg någonsin. unik helmatt väggfärg som också är slitstark.LADY Pure Color ger en unik ochvacker helmatt kulörupplevelse där äktheteni kulören kommer till sin rätt heltutan glans. Ytan får ett nytt uttryckoch upplevs mjukare och jämnaresamtidigt som den är reptålig och tålvardagslivets slitage. Väggen håller sigdärmed vacker och helmatt länge.LADY 1016 BLEK SANDLADY 4629 SKUGGBLÅKulörproverna och kulörerna bilderna kan avvika från originalkulörerna.LADY. När bara det bästa är gott nog.


MåleritjänstSnabba leveranser direkt till målarenFörr i tiden hade målerierna alltid en färgdrängsom levererade färg till målarna ute arbetsplatserna.Denna service erbjuder vi Coloramaän idag och nu med modern effektivitet och ettgenomtänkt miljöarbete. Vi levererar snabbt ochdirekt ut till måleribolagens arbetsplatser såatt målarna alltid har rätt färg plats och kankoncentrera sig sina uppdrag. Våra lager äralltid välfyllda och när målarna beställer färg avoss, blandar vi och levererar den snabbt med egnabilar. Vi kan även ge tips och råd plats. Självklarttar vi även vårt miljöansvar och tar sopor ochrestprodukter med tillbaka för miljövänlig sorteringoch återvinning.| | Fler Ännu dammreduceradefler dammreduceradeprodukter,produkter,många ännu fler användningsområden användningsområden||Det Det dammar ordentligt vårabyggarbetsplatser och därför harvi vi utvecklat ännu fler dammreduceradedammreduceradeprodukter oavsett om oavsett du ska om hand-duprodukterspackla, ska handspackla, avjämna eller avjämna montera ellerkeramiska montera keramiska plattor. plattor.Våra dammreduceradeVåra produkter dammreduceradeprodukter| www.schonox.se || www.schonox.se |


Kom in och prata färgoch form med oss!IndustritjänstVi håller er verksamhet rullandeSkyddsprodukter, industripapper, toalettpapperoch andra förbrukningsartiklar. ColoramasIndustritjänst levererar alla de förbrukningsartiklarni behöver för att hålla er verksamhetigång. Vi levererar till såväl industrier somfastighetsbolag och andra företag. Ni beställerenkelt hos oss och varorna levereras direkt tiller inom max fem dagar. Enkelt och bekvämtså att ni kan fokusera er verksamhet. Allaleveranserna är fraktfria och sker direkt till ermed våra egna bilar.Floors from ScandinaviaAlloc golv med högtryckslaminathar ett laminat som är tjockareoch mer slitstarkt än andralaminatgolv. Vårt aluminiumlåsär marknadens starkaste låsoch den säkerställer ett perfektläggningsresultat. Därför ger vimarknadens bästaproduktgaranti.Mer än bara ytawww.arenagolv.seKathrineholm svensk.indd 1 21.12.11 12.55


KarlshamnColorama ÖsterportBesöksadress: Idrottsvägen 2 I Postadress: Idrottsvägen 2 I 374 30 Karlshamn I Tel: 0454-30 18 60 I Fax: 0454-30 18 61E-mail: karlshamn@colorama.se I www.coloramakarlshamn.seColorama Rosengrens FärgcenterJannebergsvägen 6 I 374 32 Karlshamn I Tel: 0454-106 76 I Fax: 0454-139 50E-mail: info@rosengrensfarg.seRonnebyColoramaKarlshamnsvägen 3 I 372 34 Ronneby I Tel: 0457-135 00JämshögColoramaBygatan 3 I 293 72 Jämshög I Tel: 0454-464 42Mer information om Colorama hittar du www.colorama.seÄr du nöjd med din bank?Funderar du att byta bank så kontaktaoss! Vi berättar gärna vad Nordea kanerbjuda just dig. Kanske är det betydligtmer än din nuvarande bank?Kungsgatan 44Karlshamn0771-22 44 88nordea.seGör det möjligtNordea Bank AB (publ)Co-Branding By Convince AB • www.cbbc.nu • +46 40 685 55 00 • Tryckt miljövänligt papper enligt ISO 14001Co-Branding By Convince AB • www.cbbc.nu • +46 40 685 55 00 • Tryckt miljövänligt papper enligt ISO 14001

Similar magazines