Läs som PDF - TAM-Arkiv

tam.arkiv.se

Läs som PDF - TAM-Arkiv

INTERVJUIntervju med TCO:s ordförandeEva NordmarkVem är Eva Nordmark? På TCO:s högborg på Linnégatan 14 i centrala Stockholm liggerhennes kontor. Där stämmer jag träff med henne en dag i augusti. Vi ska tala om denväg som kom att leda fram till att hon 2011 valdes till TCO:s ordförande.TAM-Arkiv har skapat en webbplatsom TCO:s historia www.tam-arkiv.se/area/tco. Där har vi bl.a. skrivit bio -grafier om TCO:s ordföranden gen -om tiderna. Den förste ledaren hetteRuben Wagnsson och han var TCO:sfrontfigur mellan åren1944-47.Sedan har vi beskrivit de andra fackligaförgrundsgestalternas levnadsbanor.Nu hade turen kommit tilldagens ordförande – Eva Nordmark.Om henne behövde vi kompletterandeinformation. Det är därför jagbestämt mig för att intervjua henne.Jag väntar ett kort tag utanförhennes kontor innan hon kommerut. Hon bjuder på en kopp rättvisemärktkaffe från kaffeautomateninnan intervjun. Eva kommer frånNorrland, det hörs direkt på hennestydliga dialekt. Hon är långt upp -ifrån Norrland till och med. Evaföddes i Luleå 1971. När hon föddesbodde familjen i en liten etta ochsedan flyttade de till en villa i Porsöberget,en förort till Luleå. Hennesfar arbetade som slöjdlärare ochhennes mor har arbetat som dagbarn -vårdare och lokalvårdare. Hon kommerfrån ”en typisk arbetarklass -familj uppifrån Norrbotten” enligthennes egen beskrivning.Politiskt engagemangVarifrån kommer då fröet till hennesfackliga och politiska engagemang?Hon berättar att både hennes farfaroch morfar varit politiskt engage -4 TAM-REVY 2/2013rade. Hon gick med i SSU när honvar endast sexton år:– Då blev farfar så glad så han lovadeatt han skulle betala min medlemsavgift,berättar hon.Det var också mycket diskussionerom politik inom släkten, något somstimulerat hennes samhällsintresse.Hennes släktingar hade olika åsikter,inte alltid i överensstämmelse medsocialdemokratins. En släkting harexempelvis varit och är fortfarandeaktiv inom moderaterna i Gällivare,poängterar hon.Efter gymnasiet började hon arbetapå försäkringskassan som handläggare.Hon var ung och arbetademycket övertid. Hon drabbades enperiod själv av ohälsa i form av halvsidigansiktsförlamning. Läkaren saatt det förmodligen berodde påstressen på jobbet. Då lärde hon sigen läxa som varit till stor nytta senarei livet. Hon insåg då att även omhennes engagemang inte tar slut kankroppen säga ifrån ”nu räcker det”.Sedan läste hon statsvetenskapoch nationalekonomi på universitetsnivå.Statsvetenskap var henneshuvudämne och där läste hon A ochB-kursen. C-uppsatsen återstår ännu.Har hon någon akademisk grad?Hon ser lite skamsen ut när jag frågarom detta och säger:– Ja, jag kanske fixar det om nåtår eller så…Hon blev alltså tidigt politisktaktiv. Hon blev den första kvinnligaordföranden för SSU i Norrbottennär hon var endast 19 år. Sedan komhon in i Sveriges Riksdag där honvar ledamot mellan 1995-98. Dethon framför allt vill lyfta fram fråndenna tid är hennes arbete för bibehållenA-kassa. Det var under 90-tals -krisen då stora neddragningar skullegenomföras. Regeringen skulle läggaett förslag om att A-kassa inte skulleges till ungdomar under 20 år. SvenHulterström, som då var socialdemokratinsgruppledare, meddeladeatt kritikerna inte fick skriva en motionmot partilinjen. Men Eva ochen ung man skrev slutligen ändå enmotion mot det egna partiets linje ifrågan. Tillsammans med det yttretrycket från SSU-are och andradrogs förslaget till slut tillbaka.När hon senare fick barn villehon inte vara borta hela veckornaoch bli en ”helgmamma”. Luleå liggerhundra mil från Stockholm. Evabestämde sig för att lämna riksdagen.Hon ville först ägna sig åt denlokala socialdemokratiska politiken iNorrbotten. Men denna miljö var såkonfliktfylld under det sena 90-taletatt hon valde att lämna politiken.Arbete för SKTFEva sökte istället jobb som studerandeombudsmanpå SKTF. När honkom till anställningsintervjun träffadehon bl.a. Bengt Lindman som dåvar informationschef på SKTF. Bengtsåg snabbt att Eva hade större kapa-

More magazines by this user
Similar magazines