1994-3 - Snättringe fastighetsägareförening

snattringe.com

1994-3 - Snättringe fastighetsägareförening

15 nya komposter efterlyckad studiecirkelÄntligen har studiecirkeln för komposteringoch förnyelse av trädgården dragit i gång.15 intresserade snättringebor tillsammansmed vår strålande ledare Ylva Landerholmkommer säkert att leda till ett lyckat resultat.Möjligen var kursstarten den 4 oktoberhistorisk för föreningen eftersom vi inteanordnat någon studiecirkel under de tidigare75 åren. Hör gärna av dig om du vetannorlunda.Av första kvällen förstod vi att det inte är såsvårt att kompostera bara vi kan grunderna.Det är i regel inte nödvändigt att köpa dyrakomposteringskärl. mycket kan vi görasjälva. Under kursen kommer vi också att tamed oss jordprov som Ylva ska analysera åtoss.Än en gång: Kompostering är att ta hand omvåra egna rester. Som belöning får vi finmatjord och vår miljö blir bättre. Komposteramera!Nyblivna komposteraretillsammans medsin ledare YlvaLanderholmInformationsmötetom komposteringsamlade 140 intresserade snättringebor.Både SRV och kommunenligger långtframme när det gäller miljövänlig avfallshantering.Rolate varmkomposthör till de bättre behållarna om man intebygger en själv.Snättringe Husblad 5

More magazines by this user
Similar magazines