1994-3 - Snättringe fastighetsägareförening

snattringe.com

1994-3 - Snättringe fastighetsägareförening

Fler grannar isamverkan mot brottClaes Tell inf ormerar kontaktpersonerna om grannsamverkanVart samarbete mot brottsligheten fortsätter.Den 18 maj var vi ca 25 kontaktpersonersom träffade Lars Sjögren från Huddingepoliseni Snättringe skola. Han berättade istort vad grannsamverkan handlar om.Efter mötet började kontaktpersonerna sonderaintresset för grannsamverkan i sinaområden. På några håll hann man sätta igång med verksamheten redan före sommaren.Fler har anslutit på höstkanten ochde gula dekalerna med "Grannar i samverkanmot brott" börjar mer och mer synasrunt om i Snättringe.Den 13 september hade vi en förnyad träffmed kontaktpersonerna. Då bar vi drygt 30personer på listan. Under det här mötetträffade vi Claes Tell från Huddingepolisen,Lås-Arne och e representant från Folksam.Claes Tell berättade engagerat och mer konkretom hur det fortsatta arbetet skulle ske.Kontaktpersonerna kommer regelbundet attfå information om brottsligheten i områdena.De ska också kunna kontaktas då enakut brottslighet börjar att visa sig i ettområde.En mängd tips om hur vi kan uppträda ochskydda oss presenterades. Enligt försäkringsrepresentantenhar Folksam och evLänsförsäkringar lovat att bjuda på självriskenvid inbrott för de som dokumenterat ärmed i Grannsamverkan.Vi tror att de som ännu inte är med i grannsamverkangår miste om något verkligt bra.I nuläget finns det ett flertal tomma fält iSnättringe. Hör gärna av dig om du vill vetahur det är i ditt område. Tveka inte att blikontaktperson. Prata gärna ihop er någrastycken på gatan och hör av er till oss såhjälper vi er att komma igång. Skriv, ringeller faxa. Adress och tfn finns i början avtidningen. Vårt faxnummer är 08-711 13 38.6Snättringe Husblad

More magazines by this user
Similar magazines