Litteraturlista Historia, grundkurs vt 2010 - Institutionen för historiska ...

historiskastudier.gu.se

Litteraturlista Historia, grundkurs vt 2010 - Institutionen för historiska ...

2009-12-03Litteraturlista Historia, grundkurs vt 2010Alfabetisk listaAndersson, Catharina, ”Varför satte Svantepolk Knutsson sina döttrar i kloster? Om egendom,kloster och aristokrati i 1200- och 1300-talets Sverige” i Ågren, Maria (red.), Hans och Hennes.Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid. Opuscula Historica Upsaliensia 30.Uppsala 2003. (Komp.)Ankarloo, Bengt, ”Inledning” i Bengt Ankarloo, Franska revolutionen. Lund: Studentlitteratur1992. (Komp.)Bladh, Mats, Ekonomisk historia. Europa och Amerika 1500–1990. Lund: Studentlitteratur 1995.Senaste tr. 2003. ISBN: 91-44-47241-2Blockmans, Wim och Hoppenbrouwers, Peter, Introduction to Medieval Europe 300-1550,Routledge 2007.Blom, Ida m fl., Kvinnor i västvärlden. Från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution,Stockholm 2006.Carlsson, Gottfrid, Sveriges historia till våra dagar. III:1. Senare medeltiden. Tidsskedet 1389–1448.Stockholm 1941. (Utdrag) (Komp.)Cobban, Alfred, ”Myten om Franska revolutionen” i Bengt Ankarloo, Franska revolutionen. Lund:Studentlitteratur 1992 (Komp.)Engelbrektskrönikan. Utg. Sven-Bertil Jansson. Stockholm 1994. (Komp.)Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. Lund 1997.Hedenborg, Susanna & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2000. Böndernas och arbetarnastid. Lund: Studentlitteratur 2006.Hobson, John M., Västerlandets österländska ursprung. Studentlitteratur 2006.Johansson, Alf W, Den nazistiska utmaningen. (Komp.)Lefebvre, Georges, ”1789” i Bengt Ankarloo, Franska revolutionen. Lund: Studentlitteratur 1992.(Komp.)Lindkvist, Thomas, Vad är feodalism? Stockholm : Skolöverstyr., 1981 (Komp.)Lindkvist, Thomas & Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800–1720 . Klerkernas och adelns tid.Lund: Studentlitteratur 2003.Lindkvist, Thomas, ”Bilden av Engelbrekt Engelbrektsson och hans uppror” i Thomas Lindkvist(red.), Metodövningar i historia. Historisk teori, metod och källkritik. 2. Lund: Studentlitteratur,1996. (Komp.)1


2009-12-03Fördjupningar moment 1:1. Feodalismen (Lärare: Thomas Lindkvist) Lindkvist, Thomas, Vad är feodalism? Stockholm /Skolöverstyrelsen 1981 (komp.) Ytterligare ett par texter tillkommer.2. Bilden av Engelbrekt (lärare: Jan Christensen): Lindkvist, Thomas, ”Bilden av EngelbrektEngelbrektsson och hans uppror” i Thomas Lindkvist (red.), Metodövningar i historia. Historiskteori, metod och källkritik. 2. Lund: Studentlitteratur, 1996; Utdrag ur Engelbrektskrönikan. Utg.Sven-Bertil Jansson. Stockholm 1994; utdrag ur Erik Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen1397–1457. Göteborg 1934; utdrag ur Gottfrid Carlsson, Sveriges historia till våra dagar. III:1.Senare medeltiden. Tidsskedet 1389–1448. Stockholm 1941; Per Nyström, ”Engelbrekts revolution”.Folkets Dagblad 1935. (Komp.)Moment 2: Tidigmodern tid. Tiden från ca 1500 till ca 1815, 7 hpBladh, Mats, Ekonomisk historia. Europa och Amerika 1500–1990. Lund: Studentlitteratur 1995.Senaste tr. 2003. ISBN: 91-44-47241-2Blom, Ida m fl., Kvinnor i västvärlden. Från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution,Stockholm 2006.Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. Lund 1997.Hedenborg, Susanna & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2000. Böndernas och arbetarnastid. Lund: Studentlitteratur 2006.Hobson, John M., Västerlandets österländska ursprung. Studentlitteratur 2006.Lindkvist, Thomas & Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800–1720 . Klerkernas och adelns tid.Lund: Studentlitteratur 2003.Magnusson, Thomas, Europa i världen ca 1700–1900. Revolution och nationalism. Serien Allmänhistoria del 4. 2 uppl. Stockholm 2004 (1997).McKay, Hill & Buckler m fl, A history of World Societies. 7 rev. uppl. Boston : Houghton Mifflin,cop. 2007. ISBN: 978-0-618-61093-8Fördjupningar moment 2:1. (lärare: Maria Sjöberg). Mer info senare.2. Franska revolutionen i historieskrivningen (lärare: Carl Holmberg): Ankarloo, Bengt, ”Inledning”i Bengt Ankarloo, Franska revolutionen. Lund: Studentlitteratur 1992; Lefebvre, Georges,”1789” i Bengt Ankarloo, Franska revolutionen. Lund: Studentlitteratur 1992; Cobban, Alfred,”Myten om Franska revolutionen” i Bengt Ankarloo, Franska revolutionen. Lund: Studentlitteratur1992; Sutherland, D.M.G., ”Revolution och kontrarevolution”, i Bengt Ankarloo, Franskarevolutionen. Lund: Studentlitteratur 1992. (Komp.)Modul 2: Modern historia, 15 hp3


2009-12-03Moment 3: Det moderna samhällets uppkomst. Tiden från ca 1815 till ca 1920, 7,5 hpBladh, Mats, Ekonomisk historia. Europa och Amerika 1500–1990. Lund: Studentlitteratur 1995.Senaste tr. 2003. ISBN: 91-44-47241-2Blom, Ida m fl., Kvinnor i västvärlden. Från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution,Stockholm 2006.Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. Lund 1997.Hedenborg, Susanna & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2000. Böndernas och arbetarnastid. Lund: Studentlitteratur 2006.Hobson, John M., Västerlandets österländska ursprung. Studentlitteratur 2006.Magnusson, Thomas, Europa i världen ca 1700–1900. Revolution och nationalism. Serien Allmänhistoria del 4. 2 uppl. Stockholm 2004 (1997).McKay, Hill & Buckler m fl, A history of World Societies. 7 rev. uppl. Boston : Houghton Mifflin,cop. 2007. ISBN: 978-0-618-61093-8Rosenbeck, B, ”Politik, Videnskap og Køn, i Statens beroende av familjen. Helsingfors 1996. (Komp.)Fördjupningar moment 3:1. Skiftesrörelsen (lärare: Lars Nyström): Kompendium2. Barnarbete förr och nu (lärare: Anna Brismark): KompendiumMoment 4: 1900-talets historia. Tiden från ca 1920 och fram till nutid, 7,5 hpBladh, Mats, Ekonomisk historia. Europa och Amerika 1500–1990. Lund: Studentlitteratur 1995.Senaste tr. 2003. ISBN: 91-44-47241-2Blom, Ida m fl., Kvinnor i västvärlden. Från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution,Stockholm 2006.Florin, Christina, ”Skatten som befriar. Hemmafruar mot yrkeskvinnor i 1960-talets särbeskattningsdebatt”i Florin, Christina, Lena Sommestad, Ulla Wikander (red.), Kvinnor mot kvinnor.Om systerskapets svårigheter. Stockholm 1999. (Komp.)Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. Lund 1997.Hedenborg, Susanna & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2000. Böndernas och arbetarnastid. Lund: Studentlitteratur 2006.Johansson, Alf W, Den nazistiska utmaningen. (Komp.)Lundestad, Geir, Öst, väst, nord, syd. Huvuddrag i internationell politik 1945–1995. Lund 1997.Mandel, Ernest, Andra världskriget. Vad det egentligen handlade om. Linköping/Röda rummet2005. ISBN: 91-7362-160-9McKay, Hill & Buckler m fl, A history of World Societies. 7 rev. uppl. Boston : Houghton Mifflin,cop. 2007. ISBN: 978-0-618-61093-84


2009-12-03Fördjupningar moment 41. Demografin i historien (lärare: Lennart Palm): Livi-Bacci, Massimo, Concise History of WorldPopulation, Paperboards. Blackwell, UK, 200105 ISBN: 06312233552. Tolkningar av Andra världskriget (lärare: Martin Linde): Mandel, Ernest, Andra världskriget.Vad det egentligen handlade om. Linköping/Röda rummet 2005; Alf W Johansson, Den nazistiskautmaningen. (Komp.)5

More magazines by this user
Similar magazines