Jag vill tacka livet Jag vill tacka livet - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

sek.vbd.se

Jag vill tacka livet Jag vill tacka livet - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

TaizéTaizéJag vill tacka livetJag vill tacka livet1. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet gav mig två ögonOch när jag dom öppnarKan jag klart urskiljadet svarta från det vitaOch högt däruppe himlens mantelströdd med stjärnorI mängden människor, den somjag älskar.2. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet har gett mig hörselSom i all sin vidhetFångar natten och dagenSyrsor och små fåglarTurbiner, hammare, ett hundskalloch ett ösregnOch röstens ömhet hos den somjag älskar.3. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet gav mig lång vandringFör så trötta fötterJag gick genom städerGenom djupa vattenÖver stränder, berg, i öknar och påslättlandHem till ditt hus och dina gröna ängar.4. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet har gav mig ett hjärtaSom i grunden darrarNär jag ser på fruktenav det hjärnan skaparOch det goda så långt borta från det ondaNär jag ser in i dina klara ögon.5. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet har gett mig skrattetDet har gett mig smärtanSå att jag kan skilja lyckan ifrån sorgenDe två ting som skapar alla mina sångerOch mina sånger som är era sångerOch alla sånger som är samma sångerVioleta Parra1. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet gav mig två ögonOch när jag dom öppnarKan jag klart urskiljadet svarta från det vitaOch högt däruppe himlens mantelströdd med stjärnorI mängden människor, den somjag älskar.2. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet har gett mig hörselSom i all sin vidhetFångar natten och dagenSyrsor och små fåglarTurbiner, hammare, ett hundskalloch ett ösregnOch röstens ömhet hos den somjag älskar.3. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet gav mig lång vandringFör så trötta fötterJag gick genom städerGenom djupa vattenÖver stränder, berg, i öknar och påslättlandHem till ditt hus och dina gröna ängar.4. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet har gav mig ett hjärtaSom i grunden darrarNär jag ser på fruktenav det hjärnan skaparOch det goda så långt borta från det ondaNär jag ser in i dina klara ögon.5. Jag vill tacka livetSom gett mig så mycketDet har gett mig skrattetDet har gett mig smärtanSå att jag kan skilja lyckan ifrån sorgenDe två ting som skapar alla mina sångerOch mina sånger som är era sångerOch alla sånger som är samma sångerVioleta Parra


Praktiska tips för gudstjänstplanerare 2011Tänk på att inbjuda till gudstjänsten i god tid, så att alla kyrkor och församlingarpå orten får med den i sin annonsering! Fler affischer kan beställas från vårexpedition eller laddas ner från hemsidan. Även ett förslag på pressmeddelandetill lokaltidningen finns på vår hemsida.Böndagen är ett utmärkt sätt att få kontakt med människor som invandratfrån andra länder – undersök om ni kan få sätta upp affischer på vårdcentraler,bibliotek och i butiksfönster.En personlig inbjudan är ofta det effektivaste sättet att få med en vän ellerbekant på gudstjänsten. Vykortet kan användas på detta sätt.På större orter, där man anordnar mer än en gudstjänst på Världsböndagen, kandet vara lämpligt att tillverka och sprida en gemensam folder med informationom de olika tillfällena.Någon speciell talare behövs egentligen inte – programmet är långt nog ändå.Om en talare anlitas bör hon eller han få tillgång till programmet, bibelstudietoch övrig information i förväg, så att temat fokuseras. I små sammanhang kangudstjänsten helt enkelt bestå i att man samlas och läser programmet tillsammans,sjunger, ber och offrar.Gudstjänsten: Altaret/altarbordet kläs med en färgglad duk med ett stort ljusovanpå. Fyra medverkande (Kvinna 1, 2, 3, och 4) representerar chilenskakvinnor, gärna i färgstarka scarves eller sjalar. De och ytterligare några kvinnorturas om att läsa texterna. Var noga med att gå igenom programmet och fördelaläsuppgifterna i god tid före gudstjänsten! Lägg särskilt märke till och övainstruktionerna på sid 5-6!Alla gudstjänstbesökare får ett litet tomt pappersark (halvt A5) tillsammansmed programmet vid ankomsten.Gudstjänsten börjar med procession till musik (inspelad eller ”live”). Demedverkande bär in följande föremål som placeras på altaret/bordet: en bibel,ett kors, sädesax, en skål med jord och en mugg med vatten. Den som ledergudstjänsten (”Kvinna 4”) går sist och bär en övertäckt brödkorg med brödbitarsom sedan delas ut till alla gudstjänstdeltagare vid gudstjänstens slut.Om ni väljer att sjunga ”Jag vill tacka livet” unisont, kan texten kopierasfrån detta papper. Sången ”Gracias” finns inte i Svenska Psalmboken men kanreproduceras från detta papper.Kollekttal finns härintill.Det är synnerligen viktigt att kollekten skickas in före 1 april 2011 tillSveriges Ekumeniska Kvinnoråd/Världsböndagen, pg 40 47 22-1. Se tillatt den som har hand om redovisningen får denna information! Om kollektenöverförs via internetbank, ska information om avsändare ( inkl postnummer ochort) bifogas.Förslag tillKOLLEKTTAL Världsböndagen 2011Sången ”Jag vill tacka livet” av den chilenska kompositören Violeta Parrafinns med i 2011 års böndagsprogram. Livet har gett oss så mycket, stårdet i sången, och nu kommer vi till den punkt i vår gudstjänst då vi harmöjlighet att ge tillbaka lite av de goda gåvor som livet – och livets Gud– gett oss i sådant överflöd.Liksom tidigare går merparten av den kollekt som samlas in denna dagtill utbildningsstipendier för unga kvinnor i utvecklingsländerna och gerdem möjlighet att utveckla sina gåvor och färdigheter.Böndagsstipendierna förmedlas till dessa kvinnor med hjälp av svenskasamfund, stift och missionsorganisationer och hjälper inte bara kvinnornasjälva utan även deras familjer och hela samhället.Det här brevet kom från en ung kvinna i Chile våren 2010, som fick sittstipendium via Frälsningsarmén:Kära vänner!Jag hälsar er i Jesu namn. Hoppas ni mår bra.Jag läser vid universitetet för att bli talpedagog. Stipendiet behövsför att möta många av de utgifter som studierna medför. Jag bor istaden San Antonio, 3 timmars resa från universitetet i huvudstadenSantiago. Reskostnaderna står mina föräldrar för, men de harmycket ont om pengar.Gud välsigne er. Jag väntar på ert svar.Isabel Graciela Gómez RomeroMer än 3 000 kvinnor i Afrika, Asien, Mellanöstern och Sydamerikahar fått hjälp till yrkesutbildning och yrkesrelaterade studier genomböndagsstipendierna de senaste 50 åren.2010 kunde den svenska böndagskommittén fördela drygt 321 000kronor i individuella stipendier till 127 kvinnor i mer än 20 länder.Isabel var en av dem.Varmt tack till alla generösa givare! Må Gud välsigna gåvorna ochvarje mottagare!

More magazines by this user
Similar magazines