Fresubin® 5 kcal SHOT - produktfolder - Fresenius Kabi

fresenius.kabi.se

Fresubin® 5 kcal SHOT - produktfolder - Fresenius Kabi

Liten volym –utmärkt complianceNär energibehovet inte kan bli tillgodosett med vanlig mat och/eller kosttilläggsbehandling. Kombinera Fresubin ® 5 kcal SHOT medövrig nutritionsbehandling för att täcka alla nutritionsbehov.1600Energibehov140012001000kcal800600400200Behovet av protein och mikronutrienter är tillgodosett i ovan exempelLösningen för låg volym+ Volym påverkar hunger, aptit och totalt energiintagmer än energiinnehållet. 1, 2Baserat på fett,makronutrienten med den högsta energitätheten+ Fett har inte någon förlängd effekt på mättnadskänslanjämfört med andra makronutrienter. 3+ Innehåller MCT-fett för bättre tolerans.