Ladda ned - Go'boken

goboken.se

Ladda ned - Go'boken

Gonytt 4BilderbokensmöjligheterDe viktigamor- ochfarföräldrarna06196540www.goboken.se 2008


Medlemstidning från Go’bokenLäs inbilden!Långt innan jag själv kunde läsa blev jag en flitig besökare pådet lokala biblioteket. Min entusiasm ledde till att jag lånade, mereller mindre, hela utbudet av bilderböcker samtidigt. Till slut fick”tant” bibliotekarie (det var tanter på den tiden) sätta ner fotenoch begränsa antalet böcker jag kunde låna på en och sammagång. Det fanns ju flera barn i byn som ville uppleva bokens underbaravärld genom att titta, läsa och fantisera.Så här i efterhand trodde jag nog att flest lånade böcker ”vinner”samtidigt som böckerna fick mig att känna mig vuxen. Jagläste alla böcker, om än på mitt eget sätt med egen ”text”. Jagkunde inte läsa och förstå bokens text, men jag fantiserade ochblandade ihop historierna hämningslöst. Dessutom låtsades jagkunna läsa och stannade upp extra länge på varje sida så attjämngamla eller yngre kompisar skulle tro att jag lyckats knäckakoden av bokstäver. Ja ja… Så en dag, till min egen stora förvåningså föll allt på plats och jag kunde tolka bilderbokens bild såvälsom text. I mitt liv blev det en milstolpe som gjorde mig stolt värre.Som sladdbarn, och sist i ledet av alla kusiner, så fick jag tyvärrinte uppleva mina mor- och farföräldrar. Jag har ett svagt minneav min mormor, men för övrigt var det ett blankt blad undermånga år. Ju äldre jag blivit så har jag förstått förmånen av att fådela mor- och farföräldrarnas livserfarenheter, glädje och okompliceraderelationer med sina barnbarn. Själv löste jag det dockgenom att i efterhand ta reda på så mycket som möjligt om dessapersoners liv och egenskaper. En spännande resa som faktisktfortfarande pågår. I artikeln ”De viktiga mor- och farföräldrarna”kan du läsa om dagens betydligt piggare, modernare mor- ochfarföräldrar med vidgade vyer och välfylld agenda.Bästa hälsningarChrister Thörnqvist, VDInnehållDet är enkelt att hitta i dinmedlemstidning. Här finnsmånga nya och spännandetips och idéer till dig som ärmedlem i Go’boken.Sidan 3SommaraktiviteterSidan 4–7Bilderbokens möjligheterSidan 8–11De viktiga mor- ochfarföräldrarnaSidan 12Nytt på BabyvärldenSidan 13Kundservice informerarSidan 14Värva en vän!Sidan 15–18Lagerrensning iGo’bokens butikSidan 19Värvnings- ochbeställningskupongSidan 20Handla för 100 kr och få hemböckerna portofritt!Medlemsfördelar:1. Du får böcker som passarditt barns ålder.2. Pris från 119 kr.3. Full returrätt inom 14 dagar.4. Du kan avbeställa ett bokpaketvia tel., fax, brev ellere-post. Du får information, igod tid, om packdatum förditt nästa bokpaket.5. Medlemskapet kan avslutasnär du vill.6. Inga krav på minsta köp.”Böcker äro glasögon, genom vilka världen betraktas”Adelgatan 11, 211 22 Malmö,Tel: 040 - 660 68 00, Fax: 040 - 660 68 10,e-post: goboken@goboken.se, hemsida: www.goboken.se.Redaktör: Niklas Carlstén. Layout: Elin R. Wilson


SommeraktiviteterGör din egenvattenkikare!Förhoppningsvis är det nu så varmt attman kan vada i vattenbrynet. Det finns ju såmycket kul att upptäcka under vattenytan!Så här lätt gör du en egen vattenkikare, såatt du kan se vad som rör sig därunder:1. Leta upp en plasthink och skär av botten.Jämna till kanterna med tejp, så att de inteskär sönder plasten som ska fästas där– eller dina fingrar.2. Täck hålet med genomskinlig och tåligplast, och fäst plasten ordentligt medkraftig tejp så att vattnet inte tränger in.3. Nu är kikaren klar att användas – sänk nerden en bit i vattnet och börja kika! Kanskefår du se en liten krabba krypa förbi?Fånga fisk med dinegen ryssja!I vattenbrynet är det också kul att fångasmåfisk och tångräkor. Så här gör du enenkel ryssja:1. Leta upp en stor PET-flaska utan kork ochskär av toppen (ca 1/3 av flaskan).2. Placera toppen upp och ner i flaskan.3. Gör sedan ett hål överst på varje sida ochträ ett snöre genom båda plastlagren. Gören ögla som är lagom lång.4. Stoppa lite snäckor och sand i flaskan ochsänk ned den i vattnet. Där kan den nuligga och vänta på fångsten. Eller så kan dudra den efter dig när du går längs vattnet.Lycka till!


BilderbokensmöjligheterStörre delen av året ägnar jag mig åt att föreläsa eller skriva om böcker. Införjulen brukar jag istället sälja böcker genom att hoppa in som extrahjälp i enbokhandel. Det är urkul! Eftersom jag har ett bokhandlarförflutet är det relativtkänd mark – så länge kunderna inte drar iväg mig till kartavdelningen eller villha faktaböcker om båtar eller, ännu värre, sällskapsspel! Där har jag noll koll,men försvarar mig med att jag kan desto mer om barn- och ungdomsböcker.4


Det finns en sak som har gjort mig lite ledsen undermina inhopp och det är bilderbokens status.Många verkar ha fått för sig att bilderböcker är enväldigt barnslig sak, något endast för barn undertyp fyra år. Och jag som högläser bilderböckerför kreti och pleti oavsett ålder! En ex-sambosbekanta påstås definiera mig som ”hon som lästegodnattsagor för J.” De skulle bara veta att hantyckte det var toppen – och lika kul att läsa förmig!Riktigt bra bilderböcker har ofta ett dubbelt tilltal,man kan göra en tolkning på barnets nivå, viäldre läsare hittar dessutom en egen. Det är skickligtoch listigt att göra så, då kan vi stå ut med attläsa böckerna om och om igen. Men även utanden aspekten, om barn är runt fem år och inte allskan läsa själva ännu, ja då kan man förstås köpasagor och kapitelböcker som föräldrar och äldresyskon högläser, det är jättekul, men om barnetpå egen hand ska kunna ha glädje av sin bok, såär det bilderböcker som gäller.Det fiffiga och fina är att bilderboken berättarsin historia med två röster, text och bild. Ochbildens språk är omedelbart tillgängligt för deticke läskunniga barnet – vem har inte hört barntittläsa och berätta en bok för varandra? När duhögläser hjälper illustrationerna barnet att visualiseraden lästa texten, att ”se” historien i för sininre syn, skapa egna bilder. Bilderna visar vad gestalternagör, kanske precis som texten berättar,och fyller i deras känslor genom ansiktsuttryckoch kroppsspråk, samt ger miljö och stämning.“Riktigt bra bilderböcker harofta ett dubbelt tilltal, man kangöra en tolkning på barnetsnivå, vi äldre läsare hittardessutom en egen. “Vuxnas starka textinriktning gör att vi lätt missaratt bilderna också kan ha minst lika stor funktioni själva berättandet, somliga böcker blir alldelesmenlösa, till och med meningslösa, om man intekan läsa bilden samtidigt som texten. Då gårdet inte att sitta på en stol bredvid sängen medgodnattsagan som man kan göra om man läserkapitelböcker (annars ett bra trick för att intesjälv somna!).En anledning till att barn vill höra samma bokmånga gånger är att de sällan blir färdiga medhistorien på en läsning. Att tolka berättelser ären process, inte minst i bilderboken som meddelarsig på både bildens och textens plan. När nitillsammans pratar om vad som händer i bildernaunder eller efter att du har läst boken läggs nyabetydelser till det barnet nyss lyssnat till. Nästagång ni läser samma titel har barnet ett nytt utgångsläge,förstår mer, får en djupare upplevelse.Man kan nästan säga att barnet hör en ny bokvarje gång – så säg inte ”men den har vi ju redanläst!”Agneta EdwardsAgneta Edwards har en fil kand i barn- och ungdomslitteratur och arbetar som litteraturpedagogmed föreläsningar och fortbildning för förskolepersonal, lärare ochbibliotekarier. Hon är barnbokskritiker i Helsingborgs Dagblad, och medlem av jurynför Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne samt i Kulturrådets klassikergrupp.Läs mer på www.agnetaedwards.se.5


“Att tolka berättelser är enprocess, inte minst i bilderbokensom meddelar sig påbåde bildens och textensplan.”Efter några läsningar kan barnen med stöd avbilderna berätta historien för dig istället. Vill mantänka nyttigt, så är det en av de pedagogiskafinesserna med bilderboksläsning, det förberederför nästa steg, att kunna lyssna på berättelserhelt utan bilder, och att sedan börja läsa själv.Men man varken behöver eller ska sluta medbilderböcker bara för att barnen knäckt läskoden.Bilderboken kan hänga med långt upp i skolåren,det är bra som fortsatt lässtöd men framföralltsom inspirerande och kul läsning. Somliga av osshar ett starkare visuellt språksinne än andra ochatt få använda det parallellt med muntlig ochskriftlig kommunikation är befriande.Kanske en enkel definition är på sin plats: medbilderböcker menar jag inte pekböcker ellersmåbarnsböckernas korta verser eller berättelserbyggda på ett par ord per sida. En bilderbok ärmed min terminologi en skönlitterär episk berättelse,inte en faktabok utan en saga eller annanhistoria ur verkligheten eller fantasin, beståendeav längre eller kortare text och mycket bilder,minst en per uppslag, i en bok oftast i A4-formateller större. För de mindre barnen kan det handlaom att vara på dagis, gå och handla eller åkapå utflykt, man håller sig tematiskt i närmiljön.Mer frihet och större svängar tas i böckerna förbarn från fyra år och uppåt, då blommar bilderbokenverkligen ut! Då kan illustrationerna varahäftigare och mer detaljerade, perspektiven merhisnande, och då är man gammal nog att klaraav ruskiga riddarsagor, resa runt jorden i sällskapmed en val eller läsa berättelser med djupareavsikt och psykologiska knorrar.Några av mina humorfavoriter är böcker somlåter läsaren veta mer än huvudpersonen, tillexempel visar saker i bild som någon i textenletar efter, sådana berättargrepp måste man varaminst fyra år för att hänga med på, så inte är bilderbokenför barnslig inte! Man måste bara väljarätt bok för rätt ålder.6


Att förbereda för läsförståelse är ju ett himlatorrt argument som inte säger någonting omdet unika och härliga med bilderboken. Betraktaden inte i första eller ens andra hand som nyttigtredskap utan som underhållning, faktiskt besläktadmed film och teater som ju också berättar itext, dialog och bild! Se hur somliga bilderböckerär uppbyggda som teatertablåer med scenerman bläddrar mellan, medan andra har ett merdynamiskt berättande, som en film där manvevar fram händelseförloppet genom att vändaboksida. Förutom att vara ett första möte medlitteratur är bilderboken barnets introduktion tillkonsten: illustrationerna kan vara lustigt galna,härligt hemska eller svindlande vackra, och geupplevelser och inspiration att ta med till detegna konstnärliga skapandet – för så fort en kritakan hållas i en barnhand så ritas det ju, eller hur?Fast jag är snart femtio år tillhör bilderboken minfavoritlitteratur. Tillsammans med bilderböckerfår man ovanligt ofta skratta – det behöver vi!– och så gillar jag det koncentrerade i den kortaberättelsen, att ett förlopp skildras så tajt, som enmininovell, och så är det förstås illustrationerna –bra, konstnärliga bilder är omedelbart berörandeoch väcker känslor, sådana illustrationer ska detförstås vara, inget intetsägande mesigt ellerbanalt. Hitta dina favoriter! Bilderböcker är intebarnsligt, inte alls.“Bilderbokens tre viktigaste funktioner är• Barnets möte med bilden - konsten• Barnets möte med litteraturen• Barnets möte med föräldrarnaDen tredje funktionen som bilderbokenfyller, anser jag personligen vara den viktigaste.”Sagt av författaren Max Lundgren7


De viktigamor- och farföräldrarnaTiderna förändras. Farmor sitter inte längre i gungstolen och stickar koftor ochberättar sagor för barnbarnen. Nuförtiden jobbar hon eller backpackar i Himalaya.Farfar har golfklubbor och tennisracket i stället för käpp. De gamla bliryngre och mor- och farföräldrarna har inte längre tid för barn och barnbarn – dehar ju fullt upp med sina egna liv. Är det en myt eller stämmer det faktiskt?I vissa fall kan det säkert hända att mor- ochfarföräldrarna är så upptagna med sina egna livatt de inte har tid för barnbarnen. Men i de allraflesta familjer väljer den äldre generationen attprioritera sina barn och barnbarn, och de utgörofta en stor och viktig del av barnens liv.För det är faktiskt en myt att dagens mor- och farföräldrartänker mest på sig själva, om vi ska troGunhild Hagestad, en av Norges främsta generationsforskare.I samband med undersökningen”Besteforeldre og barns oppvekstvilkår” har honfrågat flera tusen mor- och farföräldrar, föräldraroch barn om förhållandet mellan generationerna.Svaren var relativt entydiga: i de flesta familjer ärmor- och farföräldrarna en viktig del av barnenssociala nätverk.”Hemvärn” för barnenBarnen deltar i en mängd olika aktiviteter medmor- och farföräldrarna och får mycket stöd avdem, både materiellt och emotionellt.Mor- och farföräldrarna är ett slags hemvärnför barnbarnen. De ställer upp vid sjukdom ochandra kriser i familjen, men de är inte beredda atttill exempel agera dagmamma. I jämförelse medandra europeiska länder ser norska mor- ochfarföräldrar allvarligt på sitt ansvar.Det finns olika uppfattningar om vilka förväntningarman ska ha på mor- och farföräldrar. Allaär dock eniga om att de ska göra saker tillsammansmed barnbarnen och vara tillgängliga i kriser,som sjukdom eller skilsmässa, säger Hagestad.8


Men i de allra flesta familjer väljer denäldre generationen att prioritera sina barnoch barnbarn, och de utgör ofta en stor ochviktig del av barnens liv.Aktiva mor- och farföräldrarÄven om inte alla i den här generationen harhittat ut på nätet än så är det många av demsom besöker nätsajten underbarabarnbarn.se.Oddbjørn Evenshaug är f.d. försteamanuens påPedagogiska Forskningsinstitutet vid Universiteteti Oslo. Han har själv barnbarn och ärmedveten om att han har en viktig och ansvarsfullroll i deras liv.Mor- och farföräldrar till dagens småbarn leverhelt annorlunda än för en eller två generationersedan. Idag är det mycket vanligare att ocksåmormor eller farmor har haft eller fortfarandehar ett aktivt yrkesliv, och det är en helt annansituation än tidigare, säger Evenshaug. Men hantror inte att detta innebär att dagens mor- ochfarföräldrar är för upptagna av sitt för att ha tidför barnbarnen.Jag tror tvärtom att yrkesaktiva mammor ochmor- och farmödrar är så vana att organisera livetatt tiden räcker till mer. På många sätt är de nogmer aktiva än sina föregångare, även i sitt förhållandetill barnbarnen, säger Evenshaug.Men det kan bli för mycket av det goda också.Jag vill inte glorifiera det här med överaktivamor- och farföräldrar. Jag upplever att vissa kanskrämmas av bilden av den ständigt närvarandeoch superaktiva mor- och farföräldern. Den skaparförväntningar som många har svårt att levaupp till.Surrogatmor- och farföräldrarMen det är inte alla barn som växer upp medsina mor- och farföräldrar. Kanske är de döda,eller så har de av olika anledningar inte möjlighettill eller intresse av att hålla kontakten med sinabarnbarn. Då är surrogatmor- och farföräldrar ettutmärkt alternativ.Det är en strålande idé. Det finns många barnsom saknar kontakt med äldre människor, ochdet finns många äldre som har massor att ge.En sådan kontakt kan vara väldigt berikande förbåda parter, säger Evenshaug, som regelbundetfår frågor om just detta ämne.9


Det är viktigt att barnen känner att dehar någon ”bakom sig”, att det finns fler änföräldrarna som älskar och stöttar dem.– Själv har jag ingen möjlighet att driva en förmedlingmen detta är ju något som man bör tatag i lokalt överallt i landet. Det finns många äldrepar eller ensamstående som har tid, lust ochkapacitet att vara reservmor- och farföräldrar,säger Oddbjørn Evenshaug.Hur involverad ska man vara?Medan vissa mor- och farföräldrar överlåter barnuppfostrantill barnens föräldrar finns det andrasom lägger sig i det mesta. På nätet hittar manmånga debatter på det här temat. Många anseratt mor- och farföräldrarna inte ska lägga sig iuppfostran överhuvudtaget, medan andra tyckeratt man måste ha rätt att säga ifrån om mantycker att det finns tydliga brister.Vilken rätt har mor- och farföräldrar egentligenatt lägga sig i de beslut som föräldrarna tarrörande sina barn? Evenshaug tycker inte att manbör prata om ”rätt” i detta sammanhang.– I realiteten har vi inga rättigheter, varkenjuridiskt eller moraliskt. Däremot tycker jag att viska vara medvetna om vårt ansvar och vår plikt.Mor- och farföräldrar har idag först och främsten stödjande funktion. Vi bör finnas till hands förvåra barn och barnbarn, och ställa upp i den månvi har möjlighet till det. Det är viktigt att barnenkänner att de har någon ”bakom sig”, att det finnsfler än föräldrarna som älskar och stöttar dem.10


Goda rådHur ska man bäst gå tillväga om man önskar ettstörre eller mindre engagemang från mor- ochfarföräldrarna? Och hur ska dessa bemöta sinabarn och deras respektive om de vill ha en ändring iförhållandet till barnbarnen?Här är några goda råd till både föräldrar ochmor- och farföräldrar:Tio råd till mor- och farföräldrar:1 Respektera föräldrarnas tankar och värderingar,och låt föräldrarna uppfostra barnbarnenpå det sätt de själva anser vara detbästa.2 Ge föräldrarna beröm och tala gott om demi barnens närvaro.3 Ställ upp så mycket du kan för barnbarnenoch föräldrarna när de behöver dig. Ge hjälpoch stöd efter lust och behov.4 Var medveten om din funktion som förebildbåde för barnbarnen och deras föräldrar.5 Lägg dig inte ständigt i barnfamiljens liv ochderas barnuppfostran. Ge råd när du tillfrågas,och var medveten om när det ärklokast att stänga ögon, öron och mun.6 Stärk barnens självförtroende genom att visaintresse för deras liv, deras skolgång, intressenoch aktiviteter.7 Ge barnbarnen fina upplevelser – ävengenom att inkludera dem i vardagligagöromål.8 Se till att ditt hem blir en plats där barnbarnenkan slappna av från det hektiskavardagslivet.9 Om det är något med barnbarnen sombekymrar dig så ta upp det medföräldrarna, men aldrig i barnbarnensnärvaro.10 Var medveten om din uppgift somförmedlare av traditioner, och bidratill barnbarnens identitetsskapandegenom att berätta om familjens ochsläktens historia.Tio råd till föräldrar:1 Kom ihåg att det är du som har huvudansvaretför kontakten mellan mor- och farföräldrarnaoch barnbarnen.2 Visa mor- och farföräldrarna tillit, och haförtroende för att de vill barnens bästa.3 Ge barnen möjlighet att umgås ensammamed mor- och farföräldrarna, under förutsättningenatt båda parter vill det.4 Kritisera inte mor- och farföräldrarna ibarnens närvaro.5 Be om råd och hjälp när du behöver det.6 Acceptera att mor- och farföräldrarna harsina egna behov och kanske inte längrehar samma ork som förr.7 Säg ifrån om du tycker att mor- och farföräldrarnaär för involverade i din barnuppfostran.8 Respektera att hemma hos mor- ochfarföräldrarna är det deras regler som gäller.9 Kom överens med mor- och farföräldrarnaom vad som är rimligt att ge barnen ipresentväg.10 Vid separation – se till att barnens kontaktmed mor- eller farföräldrarna inte bryts.11


Nytt på Babyvärlden.se”Vi har intesovit ordentligt på fleramånader””Min sambolåter mig inte sköta vårson på mitt sätt””Någon somvet var man kan köpa …””Nu gick minsvärmor verkligen övergränsen”Nu är Babyvärldens diskussionsforum lanserat. Här kan du dela glädje,bekymmer och funderingar med föräldrar och blivande sådana i sammasituation som du själv.För att kunna göra inlägg på forumet behöverdu registrera dig som medlem i Babyvärlden.Som medlem får du tillgång till en rad förmåneroch specialfunktioner, egen profil på forumet,du kan vinna fina priser osv. Allt helt utan förpliktelserför dig.skickas ett tillfälligt lösenord till dig. Nu har ditteget “Mitt Babyvärlden” skapats med möjlighettill skräddarsydd information, egna inställningaroch det är fritt fram att diskutera stort som småttmed människor i samma situation som du påforumet. Alla med barnet i fokus är välkomna!Gå in på Babyvärlden och klicka på ”Bli medlemi Babyvärlden”. När du har fyllt i dina uppgifter12


Välkommen till kundservice!KatarineCeciliaAnna-KarinCharlotteRing gärna Mån, Ons,Tors och Fre kl. 08.30 - 16.00. Tisdagar 09.00 - 16.00. Kontaktar du oss viae-post, fax eller brev/vykort, får du snabbt svar. Kundservice finns till för din skull och vi hjälperdig med råd och tips om Go’bokens åldersanpassade barnböcker. Ring oss och pröva själv!Tel: 040-660 68 00. E-post: goboken@goboken.se.Samma förfallodatum på två fakturorBokpaketen skickas hem till dig med posten,ca var fjärde vecka. Det blir ca. 14 bokpaket perår. Det innebär att du någon gång under året kankomma att få två fakturor med samma förfallodatum,som är den 27:e i månaden. Du är alltidvälkommen att kontakta kundservice om duvid något speciellt tillfälle vill flytta fram dettadatum.Åldersanpassade böckerBarn är små individer som utvecklas i olika takt,har olika intressen och unika förmågor. Om dutycker att böckerna är för enkla eller för svåra förditt barn så kan vi alltid justera svårighetsgradenså att böckerna passar bättre. Under de två förstalevnadsåren är böckerna anpassade för varjemånadsnivå – senare efter varje årsnivå. Urvaletbygger på dokumenterad forskning om barnsutveckling och inlärning och vårt förlag har över40 års erfarenhet i barnboksbranschen.Tack för dina hälsningarBilder skickas som vanligt till oss på följandeadress: Go’boken, Box 197, 201 21 Malmö, märkkuvertet Go’nytt, eller till goboken@goboken.seHejHär är Erik. Han uppskattarverkligenGo’bokens produkter.Glada hälsningar Malinoch HenrikHejHär är Natali 3 månader. Hontyckte inte om att ligga på magentills hon fick denna mjuka spegeli paket med Go’boken.Hälsningar mamma Tina &pappa FredrikHejValdemar på språng på sin 2-års dag. Han älskadegrattis-kronan från Go’boken! Han tycker om allthan får från er! Vår son är ett charmtroll och nuflödar orden! Mycket tack vare alla fina böcker frånGo’boken som utvecklat hans tal snabbare, tror vi.Hälsningar mamma Elisabet med familj13


Värva en vän tillVärva en vän till Go’boken och få en fin premie som tack för hjälpen!Varje gång du värvar en ny medlem till Go’boken, främjar du ett litet barnsförhållande till böcker – ett förhållande som kommer att bestå restenav livet! Du som värvar får din premie så snart den du värvat betalat sittvälkomstpaket och första ordinarie bokpaket.Vi reserverar oss för attpremierna kan ta slut.0+BabybjörnDenna välkända bärsele kan oftast användas redan från detatt barnet är nyfött (min.vikt 3,5 kg). Den är enkel att ta påoch av och går att använda både inom- och utomhus. Närbarnet är litet, bär du barnet vänt mot dig. Allt eftersombarnet blir större, får det större glädje av den översikt detfår när ansiktet vänder ut mot världen!Värde 699:-Värva 1 ny medlem och köp bärselen för 250:-Värva 2 nya medlemmar och få bärselenutan extra kostnad.Premie nr.: 009240772+KaffeservisDetta är en läcker servis i glada färger och stadig plastsom passar perfekt till barnets eget ”kaffekalas”. Servisenbestår av 29 delar och alla dessa får plats i kaffekannanså det är enkelt att hålla ordning på dem när de inteanvänds.Värde 295:-Värva 1 ny medlem och få kaffeservisenutan extra kostnad!Premie nr.: 00924078Du betalar endast 60 kr. i porto och exp. kostnad.14


Go’bokens butikLagerrensning av utgående titlarHandla för 100 kr från Go’bokens lagerrensning och få hem böckerna portofritt!1+Lollypop upptäckerHär möter ni en liten krabat som ärfull av nyfikenhet och inte låter någotgå honom förbi. Han känner, luktar,smakar, leker och slamrar, och får pådetta sätt veta en hel del om sinnärmaste omgivning.Art nr: 01230036Pris: 49:-1+Lille nalles räknebokDenna färgglada bok gör det roligtatt räkna! Den innehåller frågor somvisar kopplingen mellan muntligt ochskriftligt språk.Art nr: 01230214Pris: 49:-1+VännerVem gömmer sig bakom luckorna? Dittlilla barn kommer att glädja sig åt gömma-lekenmedan det bläddrar i bokenoch tittar bakom luckorna. Bakom varjelucka gömmer sig nämligen något avhuvudpersonens många kramdjur.Art nr: 01220389Pris: 49:-2+2+2+SolEn fin versberättelse och en hyllningtill solen som skiner på både stora ochsmå. En fin bomullsmössa följer medboken.Art nr: 01230002Pris: 49:-RegnDenna versberättelse handlar om ettlitet barn som älskar att leka i regnet.Med boken följer en söt liten sydväst –perfekt när ditt barn vill leka i regnet.Art nr: 01230003Pris: 49:-Franklin i fartenFranklin är en humoristisk och gulligtillustrerad bok, i vilken sköldpaddanFranklin ställs inför små problem somtillhör vardagen för de flesta barn.Och Franklin lyckas lösa dem nästanalldeles själv.Art nr: 01230093Pris: 129:-15


Go’bokens butik3+Varför ladedinosaurierna ägg?I denna bok får ditt barn svar på justdetta och på en mängd andra spännandefrågor om dinosaurier. Boken ärfylld med skojiga teckningar och roligauppgifter som gör ditt barn ännu merbekant med dessa märkliga, förhistoriskadjur.Art nr: 01230256Pris: 99:-3+Kul med hattarI den här boken hittar ni fyra skojigalek- och partyhattar, färdiga att tryckasut och sättas ihop, ni behöver varkensax eller lim. Allt som fordras är litefantasi!Art nr: 01225010Pris: 49:-3+Hatti-fnatti-hatt bokenVem är jag nu? frågar barnet i dennakartongbok. På baksidan kan ditt egetbarn snurra på hjulet så att huvudpersonenständigt får nya hattar på sig.Art nr: 01220960Pris: 49:-3+ 3+3+Albin tar ett doppNär Albin ska ta ett dopp dyker enflodhäst upp i plastpoolen. När sedanett gäng zebror har klättrat upp i ettträd med familjens tv-apparat, anarman att galenskapen inte kommeratt sluta där.Art nr: 01230218Pris: 49:-Albin och rymdraketenAlbin vaknar av att någon stjäl hanssäng. Och i badrummet dansar tvåälgar tango, och i skafferiet sover enhel hög zebror. Tokigt … men detblir värre!Art nr: 01230219Pris: 49:-Lillebjörn och morfarDetta är en vacker och känslosamliten berättelse, om hur det kan varanär någon i familjen går bort.Art nr: 01720889Pris: 49:-16


Go’bokens butik3+ 3+3+Mickel leker gömmeBoken handlar om räven Mickel ochdet är en rolig och underhållande bokmed överraskande pop-upp-detaljer.Art nr: 01720949Pris: 49:-Räkna med krokodilerDetta är en rolig och lärorik bok medmagnetiska siffror. Läs, räkna och läggihop med den roliga krokodilfamiljen.Den perfekta boken för ”gröna”räknesnillen!Art nr: 01230064Pris: 99:-Något är på tok-bokenDetta är en skojig bok i vilken det finnsmassor med tokigheter. Läs om Lisaoch se om ni kan hitta alla konstighetersom finns i illustrationerna. Längst baki boken kan ni se om ni hittade alla.Art nr: 01230065Pris: 99:-3+Fanny – flygpostpilotenEtt spännande äventyr med fantasirikadetaljer illustrerade. Här möter duFanny som skall flyga med posten tillväderstationen på Bergsryggen. Detblir en fartfylld resa!Art nr: 01230738Pris: 99:-3+Sök och finn”Sök och finn” innehåller aktivitetersom stimulerar barnets observationsförmågaoch förmåga att upptäckadetaljer.Art nr: 01230139Pris: 99:-3+Toppen-teamet ochden stora formjaktenToppen-teamets värld är full av spännandelärmöjligheter. Här händer detmärkliga saker, och det finns mångaskojiga uppgifter som skall lösas.Boken har magnetiska sidor, och merän 60 magnetbrickor.Art nr: 01230150Pris: 99:-17


Go’bokens butik3+ 3+Har du sett Elvis?Detta är en fin bilderbok om syskonkärlekoch vänskap. Elvis ochPolaren har det bra hos Lisa. Det äregentligen bara en sak som inte är såkul, Elvis och Polaren kan helt enkeltinte låta bli att bråka med varandra.Art nr: 01230109Pris: 99:-Fakta om naturenUpptäck naturens fantastiska värld idenna rikt illustrerade bok. Möt djuren,insekterna, fåglarna, fiskarna ochväxterna och lär mer om hur de ser utoch hur de lever.Art nr: 01230251Pris: 49:-Brandman Kalle KultingKalle Kulting vet precis vad han skullegöra om han var brandman. Men tänkom det skulle hända på riktigt!Art nr: 01230060Pris:99:-3+Pris: 49:-Piraten Kalle KultingHär får vi följa Kalle Kulting som pirat.Boken har stora illustrationer medfärgstarka bakgrunder.Art nr: 01230238Pris:99:-4+4+Fakta om jordenVad är dimma? Varifrån kommer vinden?De här och många andra frågorfår du svar på i denna bok där dukan lära dig mer om vår planets olikahemligheter.Art nr: 012302524+Nerför flodenI denna bok berättar morfar för sittbarnbarn om när han var liten ochgav sig iväg för att hitta flodjätten. Ettriktigt spännande sommaräventyrArt nr: 01230106Pris: 99:-Vi reserverar oss för att vissa titlar kan ta slut.Vi förbehåller oss därför rätten att i dessa fall skicka en likvärdig bok.18


Värvningskupong:V2000804Ny medlem:JA! Jag vill bli medlem i Go’boken och få ett fint välkomstpaket anpassat till mitt barns ålder UTAN KOSTNAD!Jag betalar endast 39 kr i porto. Mina föräldrar känner till alla klubbreglerna i Go’boken – “klubben som växer med barnet”.Barnets namn:Mors/fars Barnets namn: navn:Född: År / Månad / DagSignatur:Adresse: Född: År / Månad / DagSignatur:Förälders namn:Förälders Postnr.: namn:Sted:Adress:Adress: Barnets navn:Postnr.:Ort:Postnr.:Fødselsdato: Dato / Måned / Ort:År Gutt JenteMitt namn: Jag är medlem i Go’boken och har värvat medlem(mar)!Namn:Adress:Postnr.:Ort:Jag önskar mig värvningspremie: (Se sid. 14 eller www.goboken.se)Premie nr:Namn på premien: ___________________________________________Jag skall betala: ______________________Datum:Kundnummer:Beställningskupong:Jag önskar att beställa dessa böcker/produkter:Jag mottar värvningspremien efter det att min vän har betalat sitt första ordinariebokpaket. Du skickar in din beställning genom att vika ihop kupongen och lägga deni närmaste brevlåda. Portofritt! Du kan även faxa in din beställning för snabbare service.Fax: 040 - 660 68 10.Art. nr. Namn Antal PrisVik här!A5000804Totalt:Barnets namn:Kundnummer:Adress:Postnummer:Ort:Datum:Signatur:19


www.goboken.seSVARSPOSTSverigeportobetaltSVARSPOST250 267 100201 10 MalmöVik här och tejpa ihop din beställning redan i dag!Handla för100 kr frånGo’bokenslagerrensningoch få hemböckernaportofritt!Se alla böckerna på sid 15-183+Knäppa frisyr-dagenHär får vi möta Figge. Han tar fel pådagens tema på förskolan och upptäckeratt han ser helt annorlundaut än sina kamrater. Han blir väldigtgenerad!Art nr: 01230121Pris: 99:-4+Professor Musserius bokDetta är en underhållande och lärorikbok. Här får ni bl.a. följa med till mångmiljonstadenNew York. Karta ochklistermärken följer med boken. Detkan vara roligt med geografi!Art nr: 01230042Pris: 99:-

More magazines by this user
Similar magazines