Living from the Heart - Wingmakers.se

wingmakers.se

Living from the Heart - Wingmakers.se

ackord och detta ackord är gudomlig kärlek – den högsta vibrationen som inryms i detkvantumfält som människan kan ta emot och sända ut.Var och en av de sex dygderna kan aktiveras med ofattbar hastighet och virtuositet närden person som uttrycker dygden verkar utifrån en plattform med hög samhörighet ochen känsla av neutralitet. I detta tillstånd kan man navigera sitt liv så att man ser visdomeni varje ny utmaning, den skapande gnistan i det banala, den intuitiva känslan runt varjehörn, och den djupare rytmen i det till synes katastrofala i det dagliga livet.Hur man uppnår och behåller detta tillstånd av samhörighet beror till största delen påens artisteri, och till viss del på hur uppmärksam man är, när det gäller att tillämpa de sexhjärtdygderna. Det finns en uppåtgående spiral som följer den här övningen. Först måsteman känna sig förankrad i basstrukturen och det kan man göra genom att gratis laddaner e-artiklarna: ”The Art of the Genuine och A Spiritual Imperative”, (”De GenuinasKonst: En Andlig Nödvändighet”), ( www.wingmakers.com – downloads) och sedankontemplera på deras mening. Sedan kan man experimentera med de sex dygdernaoch få en djupare förståelse för dem – inte på en intellektuell nivå utan mer när detgäller den praktiska användningen. Med andra ord, hur använder man dygdernaödmjukhet, förståelse och förlåtelse mot en person som just snuvade dig på ”din”parkeringsplats på stan?Det är på den här nivån – på den praktiska nivå där vi alla lever – som vi, för att intetappa vår förmåga att själva ge oss kraft, måste öva upp vårt artisteri när det gäller desex dygderna. Det är i den här förmågan att själva ge oss kraft i mötet med den fysiskavärldens utmaningar, som vi växer som andliga varelser. Det här sättet att själv ge sigkraft skiljer sig från att framföra sin sanning med kraft eller från att genomsyra sinsjälvkänsla med det oövervinnligas elixir. Det innebär att kraftsätta sig för att lösakänslomässigt förorsakade problem i vardagslivet med glöden hos hjärtats intelligens ochveta hur och när man skall göra sig tillgänglig för den här intelligensen.Genom kontinuerliga framsteg i att bemästra dessa dygder och uttrycka dem i våra liv,förfinar vi vår förståelse. Inte genom plötsliga uppenbarelser som det talas om i gamlatiders skrifter, eller genom den moderna världens hallucinogena medvetenhet, utansnarare genom den robusta förståelsen för att vi är en del i ett vibrerande fält somenergimässigt omger oss, vilket tar till sig vår utstrålning, skapar vår holografiskaPage 6© 2007 EventTemples.com

More magazines by this user
Similar magazines