ENERGIEFFEKTIVISERING - - IUC-Trä

iuctra.se

ENERGIEFFEKTIVISERING - - IUC-Trä

INBJUDANENERGIEFFEKTIVISERING -VILL DU VETA HUR DU VÄSENTLIGTKAN MINSKA DINA ENERGIKOSTNADER?


ENERGIEFFEKTIVISERING -VILL DU VETA HUR DU VÄSENTLIGT KAN MINSKA DINA ENERGIKOSTNADER?Många företag kan genom ökad medvetenhet och ändrat beteende sänkasina energikostnader. Genom ett strategiskt arbete med effektiva verktyg kanarbetet ge snabba och synbara resultat. IUC Trä vill öka insikten och kompetensutvecklamedlemsföretagen i energifrågor med specialinriktning motträindustrin. Det huvudsakliga målet är att minska företagens energibehovgenom ökad medvetenhet och kunskap.Vi har satt samman ett tvådelat program där den första delen handlar om attskapa kunskap och den andra delen om att åtgärda. Till åtgärdsdelen harIUC Trä möjlighet att erbjuda energikartläggning samt åtgärdsförslag till ettbegränsat antal företag. Information samt anmälningar kommer att ske i sambandmed seminarierna (se nedan).Välkommen att lära mer samt minska era energikostnader.INBJUDANVälkommen till ett halvdagsseminarium kring energieffektivisering. För attge så många som möjligt chansen att delta kommer seminariet att genomförasvid två tillfällen:2 SEPTEMBER 08.30 – 12.30 Källan , Norsjö (ink lunch)15 SEPTEMBER 08.30 – 12.30 Ansia Camping; Lycksele (ink lunch)


PROGRAM08.00 Kaffe och macka08.30 Introduktion – Hans Löfgren, IUC Trä08.45 Vad är energieffektivisering – Therese Niemann, Skellefteå Kraft09.45 Kaffe10.00 Energieffektivisering i befintlig anläggning10.20 Att skapa beteendeförändring gällande energifrågor.10.40 Bensträckare10.50 Energieffektivisering i realiteten – Ulf Lindqvist, Metso Minerals11.40 Energikartläggning för ditt företag – Hans Löfgren, IUC Trä12.00 Lunch – avslutningANMÄLANSeminarierna är kostnadsfria för medlemmar i IUC Trä.Anmälan skickas till hans.lofgren@iuctra.se.Vi vill ha din anmälan senast: 28 augusti (Norsjö) eller 4 september (Lycksele)IUC Trä i Västerbotten ABMagasinsgatan 7, 903 27 UmeåTelefon: 090-14 36 00Mobil: 070-343 20 01E-post: hans.lofgren@iuctra.se


OM FÖRELÄSARNASKELLEFTEÅ KRAFTTherese Nieman är Chef för Energitjänster hos Skellefteå Kraft AB. Honär strategiskt ansvarig för Skellefteå Krafts energieffektiviseringsarbetesamt en expertgrupp som arbetar med energikartläggningar, energideklarationer,utbildning samt rådgivning. Therese är civilingenjör iMaskinteknik och har ett förflutet som energikonsult, vvs-konsult samtutvecklingsingenjör. Skellefteå Kraft är en av de större producenternaav elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft.METSO MINERALSMetso Minerals (Wear Protection) AB i Ersmark (fd. Skega AB) hargenom sitt strategiska arbete sänkt sina energikostnader avsevärt påsin fjärrvärme, (hetvatten och ånga).Ulf Lindkvist, Metso Minerals (Wear Protection) AB medverkar ochberättar om hur energieffektiviseringsarbetet gått till samt visar vilkaeffekter det gett sedan arbetet påbörjades 2006.


Seminariet är en del i IUC Träs arbete med att stärka konkurrenskraften inom Västerbottensträindustri. Seminariet ingår i det EU-finansierade projektet Wood You?För mer frågor kring IUC Trä, Wood You?, eller övrig verksamhet – kontakta oss.

More magazines by this user
Similar magazines