presentation

skt.se

presentation

Svart_start


Patrik JohanssonModellingenjör, 3D/VRKart- och GIS-enhetenEskilstuna kommun


3D-visualisering genom tidernaTrä-, 3D- och plastmodellVarför?För vem?Problem(?)Ta med dig…


Visa höjder


Visa höjdskillnader


Mäta i 3D


Visualisera i 3D


3D är inte alltid bättre?


På 3D eller i 3D?


Rana modellum digitale


Från digital modell till plastmodellmed ena foten kvar i trämodellen


Trämodell1:400


Trämodell1:1000


Program, verktyg och data• Laserskanning. Terrängmodell, takhöjder, 3D-byggnader• Ortofoto, ESPA, egna snedbilder, Pictometry, miljöbilder,illustrationer• Google SketchUp Pro• 3ds Max för optimering, rendering och film• ArcGIS• Photoshop CS3• Acrobat Pro 9 extended• Tilt/shift lins• 3D-printer från Dimension• Verkstad• DWG, SKP, 3Dpdf, stl, jpg, avi, 3ds,


Ser du några träd?


Att reflektera över• Förutfattade meningar (Vem klarar av 3D)• Datorkraft, bandbredd• Pengar• Intresse• NYTTA!?!?• Vad är ett träd?• Hur visa förslag kontra befintligt?


3DFördelarÖgonhöjdSpridningFlera varianterAnalyserMöjlighet att mångfaldigaNackdelarÖverblickTeknikMotståndMåste motiverasFysisk modellFördelarÖverblickTillgängligFå varianterNackdelarSnickareHelikoptervyAnalyser


Ta med dig• Laserskanning• LM ny höjdmodell• Ajourhålla?• Snygga höjdkurvor• Vad sak visas (kom ihåg: träd? sly?)• LoD• Texturer• 3D-skrivare; material, vikt, utseende, hållbarhet, andraanvändningsområden, placering, efterbearbetning.• Markmodell, platt eller terrasserad?• Finns någon modell i organisationen idag?


Svart_start


KontaktPatrik JohanssonTel: 016 – 710 71 97E-mail: patrik.johansson5@eskilstuna.se


Indata• GIS-data• Byggnadspolygon (läge, form, dimension)• Laserdata (grid/modelkey, markmodell, 3D-byggnader)• Träd (Art, position, dimension)• Foto (Pictometry, eget, orto, mark)• Höjder (Pictometry, egen mätning)• Illustrationer, bilder m.m.• Utdata• SketchUp-modell• Annat cadformat, filmer, bilder, VR, 3D-pdf• *.stl


Tankar och funderingar• Ytbilda vattenytor• Komplett stadsmodell eller projektvis? Hur många samtidigaanvändare?• Minimera antalet polygoner; optimera modellen– Användningsområde– Hur visualisera?» LOD» annan visualiseringsmodell med landmärken etc» Stiltyper (van Raalte & Stahre, Chalmers)


Tankar och funderingar• Vilket resultat förväntas– Modeller, Bilder, Filmer, VR• Vilka ska se resultatet?– Beslutsfattare, Handläggare, Invånare, andra intresserade• Var ska det visas?– Digitalt» VR, bilder, filmer, CAD» Internt i CAD/GIS/annat specialprogram» Externt Internet / infokiosk– Analogt» Bilder» Utskrivna / frästa modeller


3D och VR i Eskilstuna• Bakgrund• Definition• Framtiden• Nu• Varför• Därför• Tankar och funderingar• Frågor


Innehåll• Trämodell• Varför 3D• GIS• Laserskanning– ModelKeyPoint– Grid 1m, 5m– NNH• Höjdkurvor• Pictometry / Ortofoto• 3D-skrivare / 3D-fräs• ESPA


Vilka 3D-behov?ProjekteringModelleringSkuggstudierPlaneringMarknadsföringKartering

More magazines by this user
Similar magazines