Nionde roten, tomt 42 - Göteborgs tomtägare 1637-1807

gbgtomter.se

Nionde roten, tomt 42 - Göteborgs tomtägare 1637-1807

Tomt 9.42 1

Nionde roten, tomt 42

Kvarteret Vindragaren

Tjugofemte roten 1637–57v Hörnet mellan Spannmålsgatan och

Trettonde roten 1657h–70 Kvarnbergsgatan

Per Larsson 1640:2, 1649, 1651: 2 mtl, 1650: 1 mtl

Per Larssons hustru Ingeborg Peders eller Pelles 1641–43: 2 mtl, 1646–47: 1 mtl, husfolk ibid

1642: 2 mtl, 1644: 1 mtl, 1648: 1 mtl

Per Larssons tomt såldes 1654 till Lars Helgesson, som i huseköpspenning 7.4.1654 betalade 1

daler 2 mark. Sedan flyttade Per Larsson till R23 (senare rote 12), där familjen omtalas 1652–66

10.16. I kämnärsrätten den 21.6.1672 vände sig ing. Kiättil Claesson på hustru Anna Larsdotters

vägnar mot hennes svägerska hustru Ingeborg sal Peder Larsson.

Lars Helgesson mastpalmare, 1672 saltmålare

1658: 1, 1659–63: 1, 1665–66: 3, 1667–70 Sid 4–5 rote 13

Gustavi tomtöreslängd Lars Helgesson mastpalmare 1670–78, hans gård eller arvingar 1679–81,

1 tomt

Lars Helgessons son Olof

1676–79 M1676 Lars Helgessons son 1 tomt

På Anders Håkanssons änkas supplik att hålla dräng uti saltmålandet beslöt rätten den 25.9.1672,

att Lars Helgesson skulle bli saltmålare och göra tjänsten i Anders Håkanssons ställe och Anders

Håkanssons änka och barn ha hälften av förtjänsten, så länge nådaåret varade, som saltmålare

avlöstes Lars Helgesson den 2.6.1676 av Pehr Olofsson.

1690 omtalas att (skomakaren) Petter Claesson i väster hade (mässingsslagare) Gerdt Brandts

pantsatta gård.

Gården ägdes 1696 av

Lars Nilssons änka, som bodde här med skomakaren Petter Claesson och 1697 Anders murgesäll.

1698 pantsatte hustru Kerstin Larsdotter gård på Spannmålsgatan, som uppbjöds av banken den

1.4.1701 och 21.4.1702. 1705 kallades den i tomtöreslängden Petter Claessons gård.

Slaktaremästare Berndt Pettersson Schmidt

köpte den 3.7.1706 för 307 d smt gård av hustru Kerstin Larsdotter beläget mellan mässingsslagare

Gerdt Brandt i väster och Hans väktare i öster (uppbud 11.11.1707, fasta 24.4.1708, areal 70

fot ggr 23 fot), som ägare 1710 anger tomtöreslängden ”Berndt slaktare enrollerad”. Bouppteckning

ägde 1729 rum efter avlidne slaktarålderman Berendt Petter Schmidts änka Annika, som

hade ägt hus och gård på Köpmangatan, värt 1 100 d smt. Barn Anna Christina Gift med löjtnant

Bordtwick (Borting), Emanuel. (Berg II:9–10, 249).

© Olga Dahl 2004


2 Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807

Anders Andersson visitör

omtalas som ägare i tomtöreslängderna 1715–20. Skattningslängden värderades tomten till 100,

huset till 120. Han kallas 1730 ”Anders Andersson på tulljakten”. Hans änka Anna Månsdotter

(”jaktkarlen Anders Anderssons änka”, 1742 ”besökaränka”) var ägare 1734–45. Hon kallas liksom

hennes man de sista åren han levde, gammal och fattig. I gården bodde 1733 båtekarlen Anders

Larsson och 1734 tobaksrullaren Petter Lundberg, som arbetade hos herr Schiller.

1745 Jaktkarlen Anders Anderssons änka

1750 Jaktlöjtnanten Anders Anderssons änkas ödetomt

Volontären [sedermera hökaren] Nils Lindquist

var ägare enligt tomtöreslängderna 1755–65. Sistnämnda år liksom 1770 talas om volontören Nils

Lindquists ödetomt. Volontären i Hessensteinska regementet Nils Lindquist var gift med en syster

till Olof Lerum, gift Juliana. (Berg II:7–8, 107–8 och 44)

Han fick burskap 9.9.1774, bou 15.7.1776 (jfr mag.reg. 26.9.1778).

Gift med Helena Haraldsson, som ömsom sägs vara mor, ömsom styvmor till hans dotter Anna

Catharina Lindquist, gift Anders Dahlström (se nedan).

Nils Lindquists styvdotter var Brita Sophia Sperner (korpral Sperner, se 10.50, Christian 10.67,

10.82)

Hos Nils Lindquist bodde enligt en bouppteckning 2.2.1774 Torsten Lund, född på Överås, död

fjärdedag pingst 1772, vilken höll skola på Spannmålsgatan och efterlämnade änkan Elisabeth

Johanna Vising. Nils Lindquist hade tagit makarnas lilla bo i pant för hyran (Berg II:7–8, 148).

1775 års tomtöreslängd upptar

extra brandhusdrängen Lars Olufsson Fagerberg

men en annan av Nils Lindquists mågar

regementsväbeln Anders Dahlström

lät första gången 12.12.1774 uppbjuda en i hörnet av Spannmåls- och Kvarnbergsgatorna på norra

sidan av staden i dess femte kvarter emellan handelsman Christian Stapels tomt å norra (9.41)

och hökaren Johan Gottfrid Kuhns å östra sidan belägna tomt med åbyggnad, som tillhört Dahlströms

svåger artillerihantlangaren Lars Olufsson Fagerberg. Denne hade den 17.11.1774 sålt

denna tomt till konstapeln vid Kungl. artilleriet Ernst Sperner mot 200 d smt men regementsväbeln

Dahlström hade å sin hustru Anna Catharina Lindquists vägnar återlöst tomten enligt RR

3.12.1774 fastställd överenskommelse. 30-penning 8 daler 10 2/3 öre. Ang. Dahlström: se 7.10.

Faktor Johan Friedr. Bauer

lät första gången uppbjuda en i stadens norra del och dess femte kvarter i hörnet av Spannmåls-

och Kvarnbergsgatorna mellan dess tvenne förut inplankade tomter å norra och handelsmannen

Christian Stapels samt Johan Boustedts å östra sidan varande tomter belägen tomt med åbyggnad,

som jämte en annan därvid varande halv tomt tillhört regementsväbeln Anders Dahlström och

dess hustru Anna Catarina Lindquist, vilka den 8.11.1776 sålt berörda tomt till klensmeden Olof

Dahlquist för 900 d smt, varefter Dahlquist den 19.12.1776 mot köpeskillingens återbetalande

överlåtit tomten till Bauer. 30-penning 30 d smt. Omtalas 1780 som faktor Bauers tomter, den

ena bebyggd, den andra obebyggd.


Tomt 9.42 3

1785–90 Överbrännmästaren vid Kronobränneriet Flöiters hus

Snickare Carsten Geo Rosenbrock uppbjöd 9.42 5/4 den 8.4.1793.

1.2.1800 Tapetsören Ullström (uppbud 17.3.1800) kallas 1807 målarstyckmästare Petter Kihlströms

hus

1800–07 1/2 änkan Brita Barckholtz

Målare och tapetfabrikör Jonas Kindberg

(född 1778, död 16.6.1817) uppbjöd 9.42 den 26.10.1807, inköpt för 1250 rdr rgs. Gift första

gången den 26.8.1808 med Margareta Gavin, född 1781, död 19.7.1809, syster till James och

John Gavin i Skottland. Han ägde vid bou efter henne den 28.11.1809 stenhus och tomt 9.42.

Hans andra hustru Maria Eleonora Winding efterlevde. Hon var dotter till kyrkoherde, mag. Elisius

Winding, född 22.12.1745, död 1793 och Maria Christina Brissman, död 5.6.1821.

Senare uppbud av 9.42

underskulten Magnus Claesson 9.3.1812

handl Arfvid Carlsson 15.3.1819

tyggårdsmålare Gustaf Lake 17.6.1833

© Olga Dahl 2004

More magazines by this user
Similar magazines