22.09.2015 Views

Novakakel_webb

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1


Kök<br />

Bad<br />

Övrigt<br />

2


Välkommen till Nova Kakel!<br />

Nova kakel är ett företag som grundades i september 2004 där kärnverksamheten är<br />

försäljning av kakel och klinker. Du som kund finner vårt sortiment hos våra återförsäljare<br />

runt om i Sverige (aktuell återförsäljarlista finner Du på vår hemsida www.novakakel.se).<br />

När vi gör våra inköp är vi noga med design och kvalitet för att Du som beställare alltid<br />

ska känna dig nöjd och trygg med ditt val av vårt sortiment.<br />

Våra leverantörer kommer i första hand från Italien och Spanien, men vi gör även inköp<br />

från andra länder, såsom Tyskland.<br />

Hos oss finner ni, förutom ett modernt sortiment av kakel och klinker, även verktyg för<br />

plattsättning samt diverse tillbehör t.ex. fäst- och fogmassa, etc.<br />

Varmt välkommen att bläddra i vår katalog och låt dig inspireras!<br />

3


ARKETIPO<br />

68010-GRAFIT 30x60<br />

68011-GRAFIT 30x30<br />

N19<br />

N17<br />

FUSION<br />

9975-GREY 30,8x61,5<br />

9974-GREY 45,5x45,5<br />

9976-GREY 14,8x14,8<br />

9977-GREY 5x5, ark 30x30<br />

N6<br />

N7<br />

N14<br />

O9<br />

9971-BLACK 30,8x61,5<br />

9970-BLACK 45,5x45,5<br />

9972-BLACK 14,8x14,8<br />

9973-BLACK 5x5, ark 30x30<br />

N6<br />

N7<br />

N14<br />

O9<br />

4


SPACE<br />

9940-GRIGIO 52x52<br />

9943-GRIGIO 15x15<br />

N9<br />

N13<br />

9941-NERO 52x52<br />

9944-NERO 15x15<br />

N9<br />

N13<br />

9938-BIANCO 52x52<br />

N9<br />

9942-TORTORA 52x52<br />

N9<br />

ANDORRA<br />

1083-GREY 20x20<br />

1084-BLACK 20x20<br />

1085-BROWN 20x20<br />

N5<br />

N5<br />

N5<br />

NOVA STRUKTUR<br />

9954-VIT 35,5x35,5<br />

9955-SVART 35,5x35,5<br />

9956-GRÅ 35,5x35,5<br />

9957-BRUN 35,5x35,5<br />

9958-BEIGE 35,5x35,5<br />

N6<br />

N6<br />

N6<br />

N6<br />

N6<br />

5


LEGNO<br />

3390-WHITE 14x56<br />

N8<br />

3391-NUT 14x56<br />

N8<br />

Plattorna har en stor mönstervariation,<br />

vilket ger en varm och levande känsla!<br />

6


FUTURA<br />

70130-ANTRACITE 60x60<br />

N16<br />

70131-CENERE 60x60<br />

N16<br />

70132-TORTORA 60x60<br />

N16<br />

7


QUARTZ STONE<br />

70122-SVART 30x60<br />

70119-GRÅ 30x60<br />

N8<br />

N8<br />

TERRA<br />

9959-TERRA DI SIENA 30,5x61<br />

9932-TERRA DI CHIARO 30,5x61<br />

N5<br />

N5<br />

Terra di Chiaro<br />

8


BETON<br />

3687-FONTE MÖRKGRÅ 33,3x33,3<br />

3688-PERLE LJUSGRÅ 33,3x33,3<br />

N13<br />

N13<br />

MILANO<br />

66696-NERO 30x60<br />

66697-NERO 30x30<br />

66698-NERO MOSAIK 7,2x7,2, ark 30x30<br />

66693-GRAFIT 30x60<br />

66694-GRAFIT 30x30<br />

66695-GRAFIT MOSAIK 7,2x7,2, ark 30x30<br />

N17<br />

N14<br />

O13<br />

N17<br />

N14<br />

O13<br />

9


COLOR<br />

31031-SVART 20x20<br />

31032-SVART 10x10<br />

31033-VIT 20x20<br />

31034-VIT 10x10<br />

N11<br />

N7<br />

N11<br />

N7<br />

SALT & PEPPAR<br />

66680-LJUSGRÅ 30x30<br />

66682-LJUSGRÅ TRAPPNOS 30x30<br />

66681-MÖRKGRÅ 30x30<br />

66683-MÖRKGRÅ TRAPPNOS 30x30<br />

66684-SVART 30x30<br />

66685-SVART TRAPPNOS 30x30<br />

N1<br />

A1<br />

N1<br />

A1<br />

N1<br />

A1<br />

OTHELLO<br />

9933-OTELLO 35,5x35,5<br />

N3<br />

10


CALAFATE<br />

3642-GRÅ 30x30<br />

3644-GRÅ 5x5, ark 30x30<br />

3641-GRÅ 15x15<br />

3640-GRÅ 30x60<br />

N7<br />

O10<br />

N11<br />

N8<br />

PISA<br />

9992-GRIGIO 45x45<br />

N11<br />

9990-GRIGIO 30x30 N10<br />

9988-GRIGIO 5x5, ark 30x30 08<br />

9989-GRIGIO 15x15 N17<br />

9991-GRIGIO 30x60<br />

N12<br />

11


SCANDINAVIA<br />

21050-BEIGE 20x20<br />

21051-BEIGE 10x10<br />

21052-BROWN 20x20<br />

21053-BROWN 10x10<br />

21054-GREY 20x20<br />

21055-GREY 10x10<br />

21056-BLACK 20x20<br />

21057-BLACK 10x10<br />

21058-WHITE 20x20<br />

21059-WHITE 10x10<br />

N5<br />

N8<br />

N5<br />

N8<br />

N5<br />

N8<br />

N5<br />

N8<br />

N5<br />

N8<br />

EUROPÉ<br />

31021-BEIGE 20x20<br />

31022-BEIGE 10x10<br />

31023-BRUN 20x20<br />

31024-BRUN 10x10<br />

31025-GRÅ 20x20<br />

31026-GRÅ 10x10<br />

N6<br />

N11<br />

N6<br />

N11<br />

N6<br />

N11<br />

31027-ANTRAZIT 20x20<br />

31028-ANTRAZIT 10x10<br />

31029-SVART 20x20<br />

31030-SVART 10x10<br />

N6<br />

N11<br />

N6<br />

N11<br />

12


MARINER<br />

1251-GREY 30x30<br />

1250-GREY 30x60<br />

1253-GREY 5x5, ark 30x30<br />

1252-GREY 15x15<br />

N4<br />

N5<br />

O9<br />

N11<br />

1261-BLACK 30x30<br />

1260-BLACK 30x60<br />

1263-BLACK 5x5, ark 30x30<br />

1262-BLACK 15x15<br />

N4<br />

N5<br />

O9<br />

N11<br />

13


ELIT<br />

66735-GRÅ 30x60<br />

N21<br />

66734-GRÅ 30x30<br />

N18<br />

66750-GRÅ MOSAIK 5x5, ark 30x30 016<br />

66751-GRÅ BRICKMOSAIK, ark 30x30 027<br />

66737-GRÅ TRAPPNOS 30x30<br />

A4<br />

66747-LJUSBEIGE 30x60<br />

N21<br />

66746-LJUSBEIGE 30x30<br />

N18<br />

66752-LJUSBEIGE MOSAIK 5x5, ark 30x30 016<br />

66753-LJUSBEIGE BRICKMOSAIK, ark 30x30 027<br />

66749-LJUSBEIGE TRAPPNOS 30x30<br />

A4<br />

14


ATLANTIC<br />

21021-BLACK 60x60<br />

21022-BLACK 30x60<br />

21023-BLACK 30x30<br />

21024-BLACK MOSAIK 7,2x7,2, ark 30x30<br />

21025-BLACK BRICKMOSAIK 30x30<br />

N8<br />

N8<br />

N8<br />

O6<br />

O6<br />

RUSTIC<br />

9949-GRAFITE 20,5x41<br />

9948-GRIGIO 20,5x41<br />

9947-ALMOND 20,5x41<br />

N6<br />

N6<br />

N6<br />

9930-FAGGIO 20,5x41<br />

9931-EBANO 20,5x41<br />

N6<br />

N6<br />

15


CEMENTO<br />

1206-DARK 61,5x61,5<br />

1217-DARK 15x15<br />

1220-DARK 30,8x61,5<br />

1214-DARK BRICK 30x45<br />

N14<br />

N14<br />

N13<br />

O26<br />

16


CEMENTO<br />

1207-MID 61,5x61,5<br />

1218-MID 15x15<br />

1221-MID 30,8x61,5<br />

1215-MID BRICK 30x45<br />

N14<br />

N14<br />

N13<br />

O26<br />

1208-LIGHT 61,5x61,5<br />

1219-LIGHT 15x15<br />

1222-LIGHT 30,8x61,5<br />

1216-LIGHT BRICK 30x45<br />

N14<br />

N14<br />

N13<br />

O26<br />

17


LINK<br />

6426-BROWN 30x30<br />

6415-BROWN 15x15<br />

6428-BROWN MOSAIK 4,8x4,8, ark 30x30<br />

N15<br />

N19<br />

O10<br />

6432-BROWN 60x60<br />

6416-BROWN 30x60<br />

6417-BROWN 7,5x60<br />

N15<br />

N15<br />

N26<br />

6418-BROWN STAVMOSAIK 2,8x14,8, ark 30x30<br />

6427-BROWN BRICKMOSAIK, ark 30x30<br />

O10<br />

O10<br />

18


LINK<br />

6423-BLACK 30x30<br />

6410-BLACK 15x15<br />

6425-BLACK MOSAIK 4,8x4,8, ark 30x30<br />

N15<br />

N19<br />

O10<br />

6414-BLACK STAVMOSAIK 2,8x14,8, ark 30x30<br />

6424-BLACK BRICKMOSAIK, ark 30x30<br />

O10<br />

O10<br />

6412-BLACK 60x60<br />

6411-BLACK 30x60<br />

6413-BLACK 7,5x60<br />

N15<br />

N15<br />

N26<br />

6429-GREY 30x30<br />

6419-GREY 15x15<br />

6431-GREY MOSAIK 4,8x4,8, ark 30x30<br />

N15<br />

N19<br />

O10<br />

6433-GREY 60x60<br />

6420-GREY 30x60<br />

6421-GREY 7,5x60<br />

N15<br />

N15<br />

N26<br />

6422-GREY STAVMOSAIK 2,8x14,8, ark 30x30<br />

6430-GREY BRICKMOSAIK, ark 30x30<br />

O10<br />

O10<br />

19


RETRO<br />

Retro Mix Lapato, Marengo & Blanco<br />

9901-MARENGO 25x25<br />

N9<br />

9900-BLANCO 25x25<br />

N9<br />

Retro Mix innehåller 22 olika mönster<br />

9904-MIX 25x25<br />

9905-MIX LAPATO (halvblank) 25x25<br />

N13<br />

N16<br />

20


RETRO<br />

9907-RETRO 05 25x25 N13 9908-RETRO 10 25x25 N13 9909-RETRO 13 25x25 N13<br />

9906-RETRO BASE<br />

25x25 N9<br />

Retro 05 & Base<br />

Retro 13 & Base<br />

9902-CLASSIC 25x25<br />

N13<br />

Retro Classic & Blanco<br />

9903-RUZAFA 25x25<br />

N13<br />

21


LINA<br />

9962-GRIGIO 15x30<br />

9963-BEIGE 15x30<br />

N7<br />

N7<br />

BLACK SEA<br />

21076-BLACK SEA ANTRACITE<br />

33x33<br />

N4<br />

22


NAVARRA<br />

9964-GREY 30,3x61,3<br />

N8<br />

9967-GREY 5x5, ark 30x30 015<br />

9965-ANTRACITE 30,3x61,3<br />

N8<br />

9968-ANTRACITE 5x5, ark 30x30 015<br />

9966-BEIGE 30,3x61,3<br />

N8<br />

9969-BEIGE 5x5, ark 30x30 015<br />

LYON<br />

1002-SVART 10x10<br />

1001-GRÅ 10x10<br />

N10<br />

N10<br />

LILLE<br />

TOULOUSE<br />

1003-BRUN 10x10<br />

1004-CREME 10x10<br />

N10<br />

N10<br />

1005-VIT BLANK VÅGIG 10x10<br />

N10<br />

23


ALEX PIETRA<br />

9980-NERO 45,5x45,5<br />

9981-NERO 14,4x14,4<br />

9982-NERO MOSAIK 5x5, ark 30x30<br />

N9<br />

N14<br />

O9<br />

9984-RUGGINE 45,5x45,5<br />

9985-RUGGINE 14,4x14,4<br />

9986-RUGGINE MOSAIK 5x5, ark 30x30<br />

N9<br />

N14<br />

O9<br />

Alex Pietra Ruggine<br />

FIND<br />

3380-SLATE BLACK 61x61<br />

N11<br />

24


WOODALIKE<br />

3356-BROWN 12,5x50<br />

3357-DARK 12,5x50<br />

3358-WHITE 12,5x50<br />

3359-BEIGE 12,5x50<br />

N19<br />

N19<br />

N19<br />

N19<br />

FASHION<br />

3720-BLACK 45x45<br />

3721-BLACK DESIGN 45x45<br />

N16<br />

N24<br />

25


LONDON<br />

9923-NATURALE 20x80<br />

9920-AVANA 20x80<br />

9921-GRIGIO 20x80<br />

9922-TORTORA 20x80<br />

N14<br />

N14<br />

N14<br />

N14<br />

BRILLIANT<br />

31006-VIT BLANK 31,5x60<br />

31007-VIT MATT 31,5x60<br />

N6<br />

N6<br />

31009-VIT BLANK 25x40<br />

31010-VIT MATT 25x40<br />

31012-VIT BLANK VÅGIG 25x40<br />

N3<br />

N3<br />

N4<br />

Glasmosaik Black, Sid 42<br />

26


PERLE<br />

2850-ANTRACIT 20x50 N18<br />

2851-BIANCO 20x50 N18<br />

2853-LIST BAROC BIANCO<br />

2,15x50 V22<br />

2855-ANTRACIT 33,3x33,3<br />

2856-ANTRACIT MOSAIK<br />

5,3x5,3, ark 33,3x33<br />

N17<br />

O34<br />

ANTICO<br />

1210-AQUA 20x27<br />

N15<br />

1211-BLACK 20x27<br />

N15<br />

1212-GALAXY 20x27<br />

N16<br />

1213-SNOW 20x27<br />

N14<br />

27


MALAGA<br />

6043-MOSAIKLIST SILVER 5x30<br />

V10<br />

Golv Lyon Svart 10x10<br />

31015-VIT BLANK 20x40<br />

31016-VIT MATT 20x40<br />

31017-VIT MATT VÅGIG 20x40<br />

31018-DEKOR 20x40<br />

N3<br />

N3<br />

N4<br />

A6<br />

28


VALENCIA<br />

1034-BIANCO 27x50<br />

1047-CASTELLON RED 4,5x50<br />

1050-CASTELLON RED DEKOR 27x50<br />

1039-NERO 27x50<br />

N7<br />

V2<br />

A9<br />

N7<br />

1034-BIANCO 27x50<br />

1049-CASTELLON BROWN 4,5x50<br />

1052-CASTELLON BROWN DEKOR 27x50<br />

N7<br />

V2<br />

A9<br />

1034-BIANCO 27x50<br />

1048-CASTELLON BLUE 4,5x50<br />

1051-CASTELLON BLUE DEKOR 27x50<br />

N7<br />

V2<br />

A9<br />

29


MADRID<br />

1033-MADRID BIANCO 27x50<br />

1043-CASTELLON DEKOR ANTRACIT/SILVER 27x50<br />

1045-CASTELLON LIST ANTRACIT/SILVER 9x50<br />

N6<br />

A10<br />

V6<br />

B&W<br />

1035-WHITE 15x45<br />

1037-WHITE DEKOR DOT 15x45<br />

1036-BLACK 15x45<br />

1038-BLACK DEKOR DOT 15x45<br />

N8<br />

A4<br />

N8<br />

A4<br />

30


FREIBURG<br />

AMPURIA<br />

3157-BEIGE DEKOR 20x25<br />

3158-BEIGE LIST 5x20<br />

3156-BEIGE MATT 20x25<br />

SERIE UTGÅTT<br />

3177-GRÅ DEKOR 20x25<br />

3178-GRÅ LIST 5x20<br />

3176-GRÅ MATT 20x25<br />

A3<br />

V10<br />

N6<br />

A3<br />

V10<br />

N6<br />

31091-GREY 25x40<br />

31092-SOFT GREY 25x40<br />

6043-SILVER MOSAIK LIST 5x30<br />

N2<br />

N2<br />

V10<br />

31093-NOCE 25x40<br />

31094-SABBIA 25x40<br />

1086-KRISTALL MOSAIK BROWN LIST 5x30<br />

N2<br />

N2<br />

V7<br />

ROSTOCK<br />

SILK<br />

SERIE UTGÅTT<br />

9997-BIANCO 20x50<br />

6038-LIST KNOSSO MIX 4x30<br />

N5<br />

V8<br />

3155-GRÅ BLANK<br />

20x25<br />

N6<br />

6032-MARMOR/CEFALU NERO<br />

4x30<br />

V8<br />

3154-BEIGE BLANK<br />

20x25<br />

6038-LIST KNOSSO MIX<br />

4x30<br />

N6<br />

V8<br />

31


SUN<br />

2765-WHITE BLANK, ret. 30x60<br />

N9<br />

31003-WHITE BLANK MOSAIK 2,8x15, ark 30x30 O9<br />

2766-WHITE MATT, ret. 30x60<br />

31004-WHITE MATT MOSAIK 2,8x15, ark 30x30<br />

N9<br />

O9<br />

32


CROTONE<br />

1055-ANTRACITE 20X50<br />

1056-BIANCO 20x50<br />

1057-PULPIS 20x50<br />

N14<br />

N14<br />

N14<br />

SEVILLA<br />

1080-BLANCO 15x45<br />

1081-GREY 15x45<br />

1082-ANTRACITE 15x45<br />

N8<br />

N8<br />

N8<br />

1079-BIANCO 31,6x48<br />

N6<br />

33


ARKITEKT<br />

1060-BLANCO 15x15<br />

1061-LIGHT GREY 15x15<br />

1062-GREY 15x15<br />

1063-AZUL 15x15<br />

1064-VERDE 15x15<br />

1065-TERRA 15x15<br />

N3<br />

N10<br />

N10<br />

N4<br />

N4<br />

N4<br />

CARRARA<br />

1053-CARRARA 27x50<br />

1054-CARRARA MOSAIK DEKOR 27x50<br />

N10<br />

N13<br />

34


EDEN<br />

10073-BLACK 10x30<br />

10074-INDI 10x30<br />

10075-WHITE 10x30<br />

N15<br />

N15<br />

N15<br />

SPRING<br />

1075-BLANCO 7,5x30<br />

1076-TABACO 7,5x30<br />

1077-ROJO 7,5x30<br />

1078-NEGRO 7,5x30<br />

N20<br />

N22<br />

N22<br />

N22<br />

1071-BLANCO 7,5x15<br />

1072-TABACO 7,5x15<br />

1073-ROJO 7,5x15<br />

1074-NEGRO 7,5x15<br />

N20<br />

N22<br />

N22<br />

N22<br />

35


SNOW<br />

2830-VIT BLANK 20x45<br />

2694-VIT BLANK 10x40<br />

2696-VIT BLANK 10x30<br />

N3<br />

N6<br />

N6<br />

2831-VIT MATT 20x45<br />

2695-VIT BLANK 10x40<br />

2697-VIT BLANK 10x30<br />

N3<br />

N6<br />

N6<br />

Dekor Malaga, Sid 28<br />

36


BISELADO<br />

1066-WHITE 7,5x15<br />

1067-BLACK 7,5x15<br />

1070-SILVER 7,5x15<br />

N9<br />

N10<br />

A2<br />

1068-WHITE 10x20<br />

1069-BLACK 10x20<br />

N7<br />

N9<br />

CASA<br />

10016-NERO BLANK VÅGIG 7,5x15<br />

10017-WHITE BLANK VÅGIG 7,5x15<br />

N21<br />

N18<br />

10023-VIT MATT 7,5x15<br />

10018-VIT BLANK 7,5x15<br />

N18<br />

N18<br />

Casa vit blank<br />

37


BORDEAUX<br />

1021-BIANCO 10x30<br />

1022-NERO 10x30<br />

1023-AVORIO 10x30<br />

1024-ROSSO 10x30<br />

N15<br />

N15<br />

N15<br />

N15<br />

BRILLO<br />

31011-VIT BLANK VÅGIG 20x20<br />

31019-VIT BLANK 20x20<br />

31014-SVART BLANK 20x20<br />

N1<br />

N1<br />

N6<br />

38


TAPAS<br />

1025-CHOCOLATO 29,8x46<br />

N12<br />

1026-GRAFITO 29,8x46<br />

N12<br />

SASSUOLO DEKOR<br />

1040-DEKOR BROWN 34x50 N12 1042-DEKOR DESIGN 34x50 N12<br />

1041-DEKOR BEIGE 34x50 N12<br />

39


DEKORSKIFFER JET<br />

3367-GRÅ 34x50 N21 3370-BROWN/GREY 34x50 N21 3368-BEIGE 34x50 N21<br />

3371-WHITE 34x50<br />

N21<br />

3369-SVART 34x50<br />

N21<br />

40


DEKORSKIFFER<br />

3372-ANTRACITE 33x66<br />

N14<br />

3373-CUERO 33x66<br />

N14<br />

41


GLAS<br />

31051-BLACK 2,3x9,8, ark 30x30 O15 31061-GREY MIX 2,3x2,3, ark 30x30 O12<br />

31050-ANTRAZITE 2,3x9,8, ark 30x30<br />

31052-BEIGE 2,3x9,8, ark 30x30<br />

31053-BROWN 2,3x9,8, ark 30x30<br />

31054-ICE MATT 2,3x9,8, ark 30x30<br />

31055-RED 2,3x9,8, ark 30x30<br />

31056-ICE BLANK 2,3x9,8, ark 30x30<br />

O15<br />

O15<br />

O15<br />

O15<br />

O15<br />

O15<br />

31060-ANTRAZITE 2,3x2,3, ark 30x30<br />

31062-BEIGE 2,3x2,3, ark 30x30<br />

31063-BROWN 2,3x2,3, ark 30x30<br />

31064-ICE MATT 2,3x2,3, ark 30x30<br />

31065-RED 2,3x2,3, ark 30x30<br />

31066-ICE BLANK 2,3x2,3, ark 30x30<br />

31067-BLACK 2,3x2,3, ark 30x30<br />

O12<br />

O12<br />

O12<br />

O12<br />

O12<br />

O12<br />

O12<br />

31070-BROWN/GOLD 2x2, ark 32,5x32,5<br />

31071-WHITE/GOLD 2x2, ark 32,5x32,5<br />

31073-WHITE 2x2, ark 32,5x32,5<br />

31072-BLACK 2x2, ark 32,5x32,5<br />

O9<br />

O9<br />

N8<br />

N8<br />

42


KRISTALLO EXKLUSIV<br />

31077-BLACK STEEL 1,5x1,5, ark 30x30<br />

31079-LIGHT BROWN 1,5x1,5, ark 30x30<br />

31078-BROWN 1,5x1,5, ark 30x30<br />

31076-BLACK 1,5x1,5, ark 30x30<br />

O23<br />

O23<br />

O23<br />

O23<br />

STEEL<br />

31080-MOSAIK 2,5x2,5, ark 32x32<br />

31081-MOSAIK 5,2x1,1, ark 32x32<br />

31082-MOSAIK 5,2x5,2, ark 32x32<br />

(OBS! Ej i duschutrymme)<br />

O39<br />

O39<br />

O39<br />

43


GOLVBRUNNSSIL<br />

STOCKHOLM<br />

18201800-20x20<br />

18201900-20x20, med urtag<br />

OSLO<br />

18201825-20x20<br />

LONDON<br />

18201805-20x20<br />

KÖPENHAMN<br />

18201830-20x20<br />

PARIS<br />

18201815-20x20<br />

18201915-20x20, med urtag<br />

SYDNEY<br />

18201820-20x20<br />

NEW YORK<br />

18201810-20x20<br />

18201910-20x20, med urtag<br />

LONDON STANDARD<br />

18008930-20x20<br />

MALMÖ<br />

18201840-20x20<br />

NEW YORK STANDARD<br />

18008931-20x20<br />

GÖTEBORG<br />

18201835-20x20<br />

PARIS STANDARD<br />

18008932-20x20<br />

TOP BLANK<br />

18005666-20x20<br />

(Syrafast)<br />

STOCKHOLM STANDARD<br />

18008933-20x20<br />

BLANK/URTAG<br />

18002330-20x20<br />

BLANK<br />

18002328-20x20<br />

44


INFORMATION<br />

Viktigt att tänka på<br />

MÅNGA MÖJLIGHETER<br />

Ditt val av kakel och klinker ska ge Dig många års njutande. Lägg ett<br />

vackert och tåligt golv, men fundera en extra gång över färgen på<br />

fogen, ska den vara diskret eller ska den skapa mer kontrast.<br />

KAKEL - ETT NATURMATERIAL<br />

I regel är inte den ena plattan den andra lik, detta beroende på naturliga<br />

variationer och olika bränningar. Många serier tillverkas för att<br />

ge en vacker och levande färgspridning. Ta hjälp av en återförsäljare<br />

för tips och råd om slutresultatet.<br />

UNDERLAGET A&O<br />

Spån och träskivor får inte användas som underlag. Fuktkänsligt skivmaterial<br />

får ej heller användas i våtutrymmen. Bästa golvsättning blir<br />

det när grunden är proffsigt lagd.<br />

GOLVBRUNN<br />

När du har en golvbrunn ska det alltid finnas ett fall mot den. Med<br />

stora plattor blir det svårare att få ett snyggt resultat, välj därför<br />

mindre plattor för en snyggare och bättre sättning.<br />

KAKEL I VÅTUTRYMME<br />

I ett våtutrymme måste man ha en tät grund att kakla på. Detta innebär<br />

att man måste rolla/foliera ett tätt skikt på ytan som ska kaklas.<br />

Mycket viktigt för att förhindra fuktskador.<br />

Information om aktuella branschregler finns på www.bkr.se.<br />

KOMBINERA MED GOLVVÄRME<br />

Ett stengolv kommer till all sin rätt med en behaglig golvvärme under.<br />

Golvvärmen gör dessutom att ditt golv torkar snabbare, både efter<br />

dusch, städning och efter de blöta skorna i hallen.<br />

Hör med din återförsäljare för tips och råd.<br />

Samtliga klinker i katalogen tål golvvärme!<br />

45


INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />

Produktserier<br />

Alex Pietra............................................... 24<br />

Ampuria.................................................... 31<br />

Andorra........................................................ 5<br />

Antico......................................................... 27<br />

Arketipo........................................................ 4<br />

Arkitekt...................................................... 34<br />

Atlantic....................................................... 15<br />

B&W........................................................... 30<br />

Beton............................................................. 9<br />

Biselado.................................................... 37<br />

Black Sea................................................. 22<br />

Bordeaux.................................................. 38<br />

Brilliant...................................................... 26<br />

Brillo............................................................ 38<br />

Calafate..................................................... 11<br />

Cararra..................................................... 34<br />

Casa............................................................ 37<br />

Castellion......................................... 29, 30<br />

Cemento........................................... 16, 17<br />

Color........................................................... 10<br />

Crotone..................................................... 33<br />

Eden............................................................ 35<br />

Elit................................................................. 14<br />

Europé........................................................ 12<br />

Fashion...................................................... 25<br />

Find.............................................................. 24<br />

Freiburg.................................................... 31<br />

Fusion............................................................ 4<br />

Futura........................................................... 7<br />

Legno............................................................ 6<br />

Lille.............................................................. 23<br />

Lina.............................................................. 22<br />

Link....................................................... 18-19<br />

London....................................................... 26<br />

Lyon............................................................ 23<br />

Madrid....................................................... 30<br />

Malaga...................................................... 28<br />

Mariner...................................................... 13<br />

Milano........................................................... 9<br />

Navarra..................................................... 23<br />

Nova Struktur............................................ 5<br />

Othello......................................................... 10<br />

Perle........................................................... 27<br />

Pisa.............................................................. 11<br />

Quartz Stone.............................................. 8<br />

Retro.................................................. 20, 21<br />

Rostock..................................................... 31<br />

Rustic.......................................................... 15<br />

Salt & Peppar......................................... 10<br />

Scandinavia.............................................. 12<br />

Sevilla.......................................................... 33<br />

Silk................................................................ 31<br />

Snow........................................................... 36<br />

Space............................................................. 5<br />

Spring......................................................... 35<br />

Sun.............................................................. 32<br />

Terra.............................................................. 8<br />

Toulouse................................................... 23<br />

Valencia..................................................... 29<br />

Woodalike................................................ 25<br />

Dekorsten<br />

Dekorskiffer............................................. 41<br />

Dekorskiffer Jet..................................... 40<br />

Sassuolo Dekor..................................... 39<br />

Tapas.......................................................... 39<br />

Glas/Mosaik<br />

Glas.............................................................. 42<br />

Steel............................................................ 43<br />

Kristallo Exklusive................................. 43<br />

Dekor/Bård<br />

Malaga Dekor......................................... 28<br />

Carrara Mosaik Dekor....................... 34<br />

Castellion Dekor............................ 29, 30<br />

Castellion Bård.............................. 29, 30<br />

Cefalu Nero List..................................... 31<br />

Knosso Mix List..................................... 31<br />

Kristall Mosaik List............................... 31<br />

Silver Mosaik List......................... 28, 31<br />

Övrigt<br />

Displayställ............................................... 46<br />

Golvbrunnssil........................................... 44<br />

Symbolförklaringar.............................. 46<br />

46


HITTA VÅRA DISPLAYSTÄLL<br />

47


NYHETER & TIPS<br />

www.novakakel.se<br />

Välkommen in på vår hemsida www.novakakel.se för<br />

fler inspirationsbilder men också för att se våra senaste<br />

nyheter. Ta även del av våra kampanjer på utvalt kakel<br />

och klinker och finn våra återförsäljare.<br />

Symbolförklaring<br />

Golv för lätt slitage<br />

Utrymmen i privathus,<br />

dusch eller bad<br />

Lämplig för<br />

användning på vägg<br />

Golv för medelslitage<br />

Utrymmen i privathus<br />

Frostsäker<br />

Golv för medeltungt slitage<br />

Utrymmen i privathus och<br />

offentliga byggnader<br />

Tål värmegolv<br />

Golv för tungt slitage<br />

Utrymmen i privathus och<br />

offentliga byggnader<br />

Design och layout: Emzon CreActive, www.emzon.se<br />

Tryck: Sjunio9åtta8 Marknad & Media AB<br />

Lokala avvikelser kan förekomma.<br />

Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar och tryckfel.<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!