29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. Winders, beach- och eventflaggor<br />

Sommar som vår, höst som vinter. Eventen avlöser varandra året om och det är alltid lika rätt med en<br />

beachflagga. Flagmore erbjuder ett brett sortiment<br />

i en rad olika storlekar och utformningar. Välj själv vad som passar bäst för ditt ändamål. En beachflagga<br />

kan passa precis lika bra inomhus som utomhus.<br />

Det finns markfästen för alla olika underlag. Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!<br />

BeachFlag<br />

Klassikern i beachflagfamiljen. Finns i tre olika storlekar.<br />

BeachFlag 450 med måttet 450 cm, mast och väska. Flagga i<br />

direktsublimerad stickad polyester 115 g med måttet 92x370 cm.<br />

BeachFlag 350 med måttet 350 cm, mast och väska. Flagga i<br />

direktsublimerad stickad polyester 115 g med måttet 75x275 cm.<br />

BeachFlag 230 med måttet drygt 200 cm, mast och väska. Flagga i<br />

direktsublimerad stickad polyester 115 g med måttet 45x175 cm.<br />

BeachSign (droppen)<br />

Med lite annorlunda utformning. Kallas även för “droppen”.<br />

Finns i tre storlekar.<br />

BeachSign 450 med måttet drygt 370 cm, mast och väska. Flagga i<br />

direktsublimerad stickad polyester 115 g med måttet 115x320 cm.<br />

BeachSign 350 med måttet 290 cm, mast och väska. Flagga i<br />

direktsublimerad stickad polyester 115 g med måttet 87x237cm.<br />

BeachSign 230 med måttet drygt 200 cm, mast och väska. Flagga i<br />

direktsublimerad stickad polyester 115 g med måttet 50x153 cm.<br />

FlagSign<br />

Utmanaren bland stående portabla flaggor med en rektangulär utformning.<br />

Finns i två storlekar.<br />

FlagSign 350 med måttet 350 cm, mast och väska. Flagga i direktsublimerad<br />

stickad polyester 115 g med måttet 80x310 cm.<br />

FlagSign 250 med måttet 250 cm, mast och väska. Flagga i direktsublimerad<br />

stickad polyester 115 g med måttet 80x200 cm.<br />

6<br />

36 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!