01.12.2015 Views

Laholm #7 2015

Laholm #7 2015

Laholm #7 2015

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Heta råd sid 11

Sotaren Peter Jansson ger sina

bästa tips på vad du bör tänka på

vid val av eldstad.

BILAGA MEDFÖLJER FRÅN:

“Att älska sig själv”sid 2

“Nej, jag tillhör dem som inte älskar de

mörkare årstiderna. Jag blir lätt luguber, som

man sa förr. Fast i år kanske det finns hopp.”

VILLAtidningen

laholm

ÅRGÅNG 41 • NUMMER 7 • 2015 • RIKSUPPLAGA 1 100 000 EXEMPLAR • SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING UTGIVNINGSVECKA 47

VI HJÄLPER ER VÄLJA RÄTT VÄRMEPUMP!

Stefan Sauk s. 4-5

“Jag drivs av en

lust och vilja att

berätta, beröra

och underhålla”

FOTO: Janne Danielsson/SVT/Allsång på Skansen

Värm upp inför

vintersäsongen

Det är inte lätt att välja ett uppvärmningssystem

som passar huset. För

dig som ännu inte vet vilket uppvärmningssytem

du ska välja, ger vi

goda råd på vägen. sid 8-11

Nu är det dags att

mäta radonhalten

Att veta om ett hus har för höga radonvärden

är omöjligt utan att göra

en mätning. Den görs lämpligen

under eldningssäsongen, vilket är

mellan oktober och april. sid 12

Ballingslöv Sortiment

Boka tid med vår

köksdesigner i

Laholm.

Jonas Borggren

0430 - 783 01

Lantmannagatan 8, Laholm

0430 - 783 00


2 Villatidningen NUMMER 7 2015

Nytt kök eller luckbyte?

Krönika: Henry Bronett

Nytt kök eller luckbyte?

Egen tillverkning till fabrikspriser!

Ny köksinredning

Låt oss skapa en ny vacker köksmiljö till ditt hem.

Ett nytt kök lite utöver det vanliga med färganpassade stommar,

självdesignade skåpsluckor och vitrinskåp

(Ta med måttskiss på ditt kök).

Luckbyte

Nytt personligt kök

Att älska sig själv

Vi har egen tillverkning Behåll skåpen och och specialiserat byt luckorna! oss på Vi att kan designa också det personliga

köket Egen till våra modernisera tillverkning kunder. Du delar kan få av det till ditt efter kök. fabrikspriser!

dina Se mått vårt precis stora som du vill

utan att det skall Ny kosta lucksortiment

köksinredning

mycket mera. i Oskarström! Stort sortiment i alla stilar och

material, För prisuppgift: Hur många luckor & lådor har du?

CHOPINS ETYDER PASSAR

Låt träffa oss oss skapa i vår utställning en ny vacker innan köksmiljö du bestämmer till ditt dig hem. för att byta kök.

i diner, särskilt för årstiden.

hösten. Även om jag inte är Hon använde färger som

Ett nytt kök lite Det utöver kan löna det sig. vanliga (Ta med med måttskiss färganpassade på ditt kök). stommar,

en anhängare av dessa årstiders

tilltagande mörker. om nu. Hon hade tagit fram

hon tyckte extra mycket

självdesignade skåpsluckor Utställning och vitrinskåp i Oskarström

(Ta med Luckbyte

måttskiss Sennanv. på ditt 62 kök). ( vid fotbollsplanen) Ett mörker som tränger sig andra kuddar också, dukat,

satt fram nya ljus och

Behåll skåpen och byt luckorna! Vi kan också modernisera

Tel. 035-619 40

in under dörrspringor, mellan

glipor i trägolv och blir gjort hemtrevligt åt sig.

delar av ditt kök. Se Luckbyte

vårt stora lucksortiment i Oskarström!

Behåll För prisuppgift: skåpen och Hur byt många luckorna! & Vi lådor kan också har du?

kvar särkilt i hörnen kring Hon berättade så målande

modernisera delar av ditt kök. Se vårt stora

vår soffa verkar det. Nej, jag om de färger och dofter

Egentillverkning lucksortiment i Oskarström! till fabrikspris!

tillhör dem som inte älskar hon hade ordnat för sig

För prisuppgift: Hur många luckor & lådor har du?

de mörkare årstiderna. Jag och som väntade på henne

blir lätt luguber, som man hemma, att jag inte kunde

sa förr.

låta bli att uttrycka min

Utställning

Utställning

i

i Oskarström

beundran för det arbete

Sennanv. 62 (Gula huset mittemot fotbollsplanen)

Sennanv. 62 ( vid fotbollsplanen)

FAST I ÅR kanske det finns hon lagt ner på att göra det

Tel. 035-619 40

hopp. Efter ett samtal med

en god vän. Hon sa något

som blev kvar efter vi lagt

på. Ett litet hopp, ett frö, en

tanke har börjat växa.

så fint och vackert. ”Som

du skulle få främmande!”,

sa jag och hon svarade på

bredaste dalmål (ja hon

är kulla): ”Varför skulle

Passa på och boka

jag inte göra lika vackert

ISTÄLLET FÖR ATT kröka och trivsamt för mig som

kostnadsfritt

www.somfy.se

rygg under mörkrets tyngd, till främmande? Så ofta

TACK

alla ni som besökte oss

hembesök!

grimaschera som en fotbollsspelare

det står i tidningar och

på Halmstads Bomässa.

www.somfy.se som blivit orätt-

coacher av alla möjliga slag

Välkommen in i

vist fälld på plan, eller gå talar om att vi ska älska

våra butiker och bli Stort utbud av:

inspirerad!

med knuten näve i fickan, oss själva, jamen jag älskar

RULLGARDINERwww.somfy.se

så kanske jag kan göra mig själv och förtjänar att

PLISSÉGARDINER Svalt & DUETTE® när du kommer hem!

något annat den här gången?

Om jag inte springer trivs i. Det finns god mat

Svalt när PERSIENNER

du kommer hem! ifrån alltsammans, söker och dofter och färger jag

komma till ett hem jag

www.somfy.se

LAMELLGARDINER

Fönstermarkis

Fönstermarkis

TRÄPERSIENNER

skydd undan mörkret, tycker om. Varför skulle

HISSGARDINER JUST NU! Vid köp av en utan ny fönstermarkis istället kanske kan gör du mitt hem återspegla det

Svalt när du kommer SILHOUETTE® hem! & FACETTE® köpa till

det

en

uthärdligt?

radiomotor

Det

från

finns jäkt och höga tempo jag

ju sådant jag tycker om, det annars finns i? Tvärtom!

som gör senhösten och det Det är så jag tar jag hand

Svalt när Fönstermarkis

TWIST® RULLGARDINER

JUST NU! Vid köp av en ny fönstermarkis

endast 1995:-

kan du

(ord. 3225:-)

du kommer hem! MARKISER

köpa

Går även

till en

att

radiomotor

komplettera

från

med sol- och vindautomatik.

annalkande vintermörkret om mig själv. Att älska sig

Fönstermarkis

Gäller t.o.m. 19/5 2012

endast 1995:- (ord. Ring 3225:-) oss inte idag bara för uthärdligt fria hembesök! utan själv är inte bara en floskel

JUST NU! Vid köp av en ny fönstermarkis kan du

Går även att komplettera Markiser med - Automatmarkiser sol- och vindautomatik.

till - Persienner och med, vågar - Rullgardiner jag säga vet du Henry, det kräver att

köpa till en radiomotor från

Gäller t.o.m. 19/5 2012 Plisségardiner - Lamellgardiner vackert? - Interiörpersienner man gör något för sig själv

på allvar!”

JUST NU! Vid köp av en ny fönstermarkis endast 1995:- kan (ord. du 3225:-) Ring oss idag för fria hembesök!

Träpersienner - Service - Reparationer

Går även att komplettera Markiser med - sol- Automatmarkiser och vindautomatik. - Persienner - Rullgardiner DÅ JAG TALADE med min

köpa till en radiomotor

Plisségardiner

från

Gäller t.o.m. 19/5 2012

- Lamellgardiner - Interiörpersienner goda vän i telefon som var OCH JAG HAR börjat fundera

endast 1995:- Ring (ord. oss 3225:-) idag Träpersienner för fria hembesök! - Service - Reparationer på väg hem, berättade hon på Chopins tolv etyder,

Går även att komplettera Markiser - Automatmarkiser med sol- och - vindautomatik.

Persienner - Rullgardiner

att hon hängt upp nya gar-

de jag tycker passar till

Gäller t.o.m. 19/5 2012

Plisségardiner - Lamellgardiner - Interiörpersienner

Ring Träpersienner oss idag för - Service fria hembesök! - Reparationer

Halmstad

Kungsgatan 20

035-10 81 60

Laholm

Ängelholmsvägen 50

0430-294 10

Somfy Radiomotor

Markiser - Automatmarkiser - Persienner - Rullgardiner

Plisségardiner - Lamellgardiner - Interiörpersienner

Träpersienner - Service - Reparationer

Halmstad

Kungsgatan 20

035-10 81 60

Din solskyddsleverantör

Ängelholm

Verkstadsgatan 1

0431-150 63

1995:-

1995:-

Somfy Radiomotor

Välkomna!

1995:-

Somfy Radiomotor

1995:-

Somfy Radiomotor

VILLAtidningen

Halmstad

Din solskyddsleverantör

Kungsgatan 111, 2 tr

753 18 Uppsala

Laholm

Ängelholm

Kungsgatan 20 Ängelholmsvägen Växel: 50018-10 37 40 Verkstadsgatan 1

Din solskyddsleverantör

035-10 81 60

0430-294 10 Webb: www.villatidningen.se 0431-150 63

Ansvarig utgivare: Dan Lindau

Halmstad

Laholm

Ängelholm

dan_l@villatidningen.se

Kungsgatan 20 Ängelholmsvägen 50 Verkstadsgatan 1

Din solskyddsleverantör

035-10 81 60

0430-294 10

0431-150 63

Laholm

Ängelholmsvägen 50

0430-294 10

Ängelholm

Verkstadsgatan 1

0431-150 63

www.tekapersienner.com

Redaktion:

Gabriella Lindau

(gabriella_l@villatidningen.se)

Maria Zaitzewsky Rundgren

(maria_z@villatidningen.se)

Per-Åke Hultberg

(perake@villatidningen.se)

Therese Quennerstedt

(therese_q@villatidningen.se)

Thomas Edgren

thomas_e@villatidningen.se)

Produktion:

Promote Relations AB

(www.prab.se)

Tryck:

V-TAB AB 2015

Distribution:

SDR,

SKS- bud och reklamdistribution

hösten, gärna i Pollinis

tolkning. Doften av Gravensteiner

som finns nu och

lampor kan jag tända på

dagen, med samma ljusfrekvens

som solens. Sådant

lättar verkligen på mörkret

en aning. Och jag ska besvära

mig om att hålla

kontakt med vänner lite

extra, då känns det mindre

ensamt. Närhet till andra,

goda böcker och Chopin

passar till den tystare årstid

som smyger sig in nu.

Och denna gång tänker jag

inte fly, jag stannar modigt

och gör sådant jag tycker

om. Det blir etyder i att

älska sig själv.

Henry Bronett

redaktionen@villatidningen.se

Vill du boka annons i nästa

nummer?

Jacob Lindroos 070-592 98 05

(jacob_l@villatidningen.se)

Jona Lindau 018-60 09 90

(jona_l@villatidningen.se)

Michael Ekvall 018-10 37 30

(michael_e@villatidningen.se)


Villatidningen NUMMER 7 2015 3

Framtidens

förbränningstoalett

är redan här!

Nu med slutet luftsystem

Inget kallras, ingen påverkan av

inomhusklimatet och det enda

som kvarstår av toalettbesöket

är lite aska.

Skitbra

HELT ENKELT!

Fritidstoa ab Box 20216, SE-161 02 Bromma

info@fritidstoa.se | www.fritidstoa.se

Skorstensskydd

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Skorstensskydd

av högsta kvalité

Finns i flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

av Skorstensskydd

högsta kvalité

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns i flera färger

Finns flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns i flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns Finns i flera i flera färger färger

Öppnas lätt lätt vid vid t.ex. t.ex. sotning

Finns Finns i flera i

i

flera färger färger

Öppnas Öppnas lätt vid lätt t.ex. vid t.ex. sotning sotning

Finns Finns » Skyddar

i flera i flera i flera färger färger

mot fukt och nederbörd

Öppnas Öppnas lätt lätt lätt vid vid vid t.ex. t.ex. t.ex. sotning sotning

Finns i flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns Snö och

i flera regn

färger

kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera

turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen

Undvik mögelsvamp i kanalerna

vittrar » Skyddar sönder. mot Vatten fukt tränger och in nederbörd

i murstocken och när tempera

Fukt turen Snö och i sjunker din regn skorsten fryser kan leda gör skorstenen att till fukt, mögelsvamp vilket sönder. i sin kan tur utvecklas. gör att skostenen Mögel

Skyddar medför vittrar sönder. en obehaglig mot Vatten fukt lukt tränger och som nederbörd

in vid murstocken omvänt drag, och kan när sprida tempera sig

» Skyddar

Snö i turen husets innemiljö.

Skyddar mot

och sjunker regn kan

Undvik mögelsvamp

mot fukt

fryser leda fukt och

skorstenen till fukt, och nederbörd

vilket

i

nederbörd

sönder.

sin tur gör att skostenen

» Skyddar regn kanalerna

r.

kan

Vatten mot leda

tränger fukt till fukt, och in

vilket murstocken nederbörd

i sin tur rd gör

och

att

när

skostenen

Snö » Fukt och regn kan i din skorsten mot

leda gör fukt

till fukt, att och

vilket mögelsvamp sin tempera

» tur Skyddar regn r. kan utvecklas. Mögel

Snö Fågelskydd och mot till fågelbo

medför Fukt » Undvik Skyddar

mot kan Vatten leda

i din en skorsten mögelsvamp mot

fukt tränger till

fukt

och fukt, in

och

nederbörd

vilket i murstocken i

obehaglig gör lukt att som mögelsvamp i kanalerna nederbörd r.

sin tur rdtur gör att skostenen

regn gör och att när tempera

Snö tur regn

och regn r. kan kan Vatten leda

leda till fukt,

till fukt, in vilket r.

kan

Vatten

leda

tränger

till fukt,

in

vilket murstocken

i sin tur rd gör vilket i vid i omvänt r. sin i sin tur gör sin tur gör tur drag, och utvecklas. gör att att när skostenen

kan att sprida Mögel

sig

vittrar Ett i medför Fukt

Snö

husets fågelbo

och i sönder. din en

regn

innemiljö.

obehaglig i skorstenen

kan leda gör lukt att

till

kan som

fukt, mögelsvamp ställa in vid i omvänt till

i

med

sin kan

tur

bekymmer. drag, utvecklas.

gör

och kan

att

när vittrar tur Vatten tränger in i murstocken och

att

när

skostenen

tempera

» tur Skyddar regn r. mot kan Vatten leda fukt tränger till och fukt, in nederbörd

vilket i murstocken i sönder. in r. och när tempera

sprida Kajor

Mögel sig

Välkommen att

turen och i medför

vittrar husets starar sjunker

sönder. en innemiljö. släpper obehaglig fryser ner lukt pinnar som

in r.

sin tur rd gör och att när skostenen tempera

i pipan vid

i

sönder.

och när omvänt och det drag, bildats

och Snö tur regn

och regn kan

kan Vatten leda

leda tränger till fukt,

till fukt, in vilket

vilket i murstocken i r. sin tur gör

sin tur gör och att

att när skostenen

kan

när

skostenen

tempera

tur en sprida turen sjunker fryser skorstenen sönder. rna

propp

sig

kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval. kontakta oss!

» i husets

ren sjunker Fågelskydd innemiljö.

fryser skorstenen sönder. rna

vittrar Vatten tränger in i murstocken

sönder. Vatten tränger in murstocken och när tempera

Undvik

och även

när tempera

tur mögelturen

svamp

sjunker orsakad

fryser p.g.a. mot skorstenen fukt fågelbo sönder.

rna

rna

rna

Vi tillverkar och monterar

» Undvik Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor

korstensskydd

Fukt Taksäkerhet

Välkommen att

och Ett »

Fågelskydd

Undvik

mögelsvamp

mögelsvamp

i kanalerna

fågelbo starar i din släpper i skorstenen mot ner gör pinnar att fågelbo

i kanalerna

rna

Fukt » Undvik i din skorsten mögelsvamp gör att mögelsvamp kan i ställa i kanalerna

pipan till och med kan utvecklas. det bekymmer. bildats Mögel en Kajor propp Mögel Välkommen och hjälper till med

Vi i kanalen. säljer och Undvik monterar detta lukt taksäkerhet enkelt som med vid omvänt så fågelskydd som taksteg, drag, som kan glidskydd tillval. sprida sig kontakta måttagningen. oss! att

och Fukt

Ett fågelbo starar i din skorsten släpper i skorstenen ner gör pinnar att mögelsvamp

kan ställa i pipan till och kan

med det utvecklas.

bekymmer. bildats en Mögel

medför Fukt obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida Kajor propp sig

i takstegar.

Vi tillverkar och monterar

i medför

i din kanalen. starar

en

skorsten Undvik obehaglig

gör detta lukt

att mögelsvamp enkelt som

i med vid omvänt

kan fågelskydd drag,

utvecklas. som kan tillval. sprida

Mögel

Välkommen sig kontakta oss! att

i husets medför och råkor innemiljö. släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp

Skorstensskydd finns i

i husets

en innemiljö.

obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig

kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som r. Kajor

tillval. Vi tillverkar kontakta korstensskydd och monterar

oss!

i » husets Taksäkerhet innemiljö.

r. Kajor Välkommen Vi tillverkar

ett flertalet färger.

ropp och korstensskydd

hjälper och till monterar att

med

» Fågelskydd Vi Övriga Glidgjutning säljer och plåtarbeten

monterar och taksäkerhet insatsrörså som taksteg, glidskydd

Färgkartan

och

hittar du

måttagningen.

korstensskydd

hjälper till med

»

Taksäkerhet

Fågelskydd

mot

mot

fågelbo

r. Kajor

Välkommen att

fågelbo

r. Kajor

ropp kontakta oss!

Ett på hemsidan.

Ett Vi och fågelbo klär utför fågelbo takstegar.

även i skorstenen i in glidgjutning din skorsten kan kan av ställa i skorstenar plåt. ställa till Vi med till byter med bekymmer. och även bekymmer. installerar ut dina .

Välkommen kontakta oss! att

att

r. Kajorropp

» Fågelskydd mot fågelbo

Välkommen att

insatsrör. gamla Kajor Vi tillverkar

Skorstensskydd och måttagningen.

hjälper och monterar

till med

finns att i

och hängrännor Vi

Ett säljer

fågelbo

starar och

i skorstenen

släpper och monterar stuprör. ner taksäkerhet

kan ställa till Skorstensskyddaren pipan så

med

och som

bekymmer. Kajor

det taksteg, bildats glidskydd ropp

Välkommen

och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp

Vi tillverkar i Sverige en propp AB Skorstensskydd ett måttagningen.

och monterar oss!

att

ropp

att

flertalet färger. finns och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp

i

i » kanalen. T

i takstegar. Undvik detta enkelt med fågelskydd som som tillval.

kontakta oss!

Kajor

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. .

Välkommen Vi kontakta oss!

i kanalen. Glidgjutning Undvik detta och enkelt insatsrör med fågelskydd som tillval.

och Skorstensskydd Färgkartan ett flertalet hittar färger.

finns du

i

Taksäkerhet Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 Vi 17 Vi hjälper

och

till oss!

.

med

Färgkartan tillverkar och V

Vi tillverkar kontakta oss! att

r. Kajor

Vi Välkommen tillverkar och monterar

och Vi måttagningen.

hjälper och till monterar oss!

och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp

Vi tillverkar kontakta med

Vi tillverkar och monterar oss!

att

Välkommen att

monterar

Landskrona 0418-767 40 ett

I Lund 046-73 81 14 på flertalet hemsidan. hittar färger. du

Vi utför säljer även och monterar glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör. och och korstensskydd

och monterar

i » kanalen. T Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi tillverkar kontakta måttagningen.

hjälper till med

V

Glidgjutning .

och

korstensskydd

hjälper

och » T

info@skorstensskyddaren.se och insatsrör I

Skorstensskydd

www.skorstensskyddaren.se

Färgkartan på hemsidan.

hittar du

taksäkerhet så som

Taksäkerhet

och

korstensskydd

till

monterar

oss!

.

Vi tillverkar kontakta med

V

och korstensskydd

finns till Skorstensskydd hjälper

och och på hemsidan. hjälper till med

och måttagningen.

hjälper och till monterar oss!

med

Vi tillverkar och ett flertalet till med

Vi taksteg, Vi utför även glidskydd

glidgjutning Vi av leverarar skorstenar och utför installerar jobb i insatsrör. hela Skåne

färger.

finns

till med

i

Vi säljer korstensskydd

och monterar

och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd

måttagningen.

hjälper till med

V

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67

Färgkartan

ett måttagningen.

hjälper till med

V .

Skorstensskydd

måttagningen.

flertalet 17

hittar

färger.

finns du

i

och takstegar.

och

korstensskydd

» T

finns Skorstensskydd måttagningen.

hjälper och takstegar.

Skorstensskydd Färgkartan ett

Landskrona Skorstensskyddaren 0418-767 40 I Lund i 046-73 Sverige 81 AB 14

på hemsidan.

hittar färger.

finns du

finns .

till med

och ett flertalet färger.

finns i

Skorstensskydd i

ett i

V

ett måttagningen.

hjälper till med

V

Skorstensskydd på flertalet hemsidan. hittar

info@skorstensskyddaren.se Malmö 040-30 13 10 I www.skorstensskyddaren.se

Helsingborg 042-26 67 17 ett färger.

finns i

Färgkartan

ett måttagningen.

flertalet

hittar

färger. finns du

ett du

V

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14

Färgkartan

ett flertalet på hittar

färger.

du

i

Skorstensskydd Färgkartan ett du

du

» Glidgjutning och insatsrör Skorstensskyddaren Sverige AB Färgkartan på

flertalet hemsidan.

hittar färger.

finns på du

info@skorstensskyddaren.se Skorstensskyddaren Göteborg 031-76 I www.skorstensskyddaren.se

i 26 Sverige 900 AB

på hemsidan.

hittar du

.

Skorstensskydd Färgkartan ett

du

på flertalet hemsidan. hittar färger.

finns i

på V

på i ör.

på hemsidan.

du

V

Färgkartan

ett flertalet Vi utför även glidgjutning av skorstenar Göteborg

Varberg och 031-76

0340-836 installerar i 26 17

900insatsrör.

på hemsidan.

hittar

färger.

AB

du

V

Skorstensskyddaren Sverige AB Färgkartan info@skorstensskyddaren.se

Vi Skorstensskyddaren leverarar Varberg och 031-76 0340-836 utför www.skorstensskyddaren.se

26 jobb Sverige på hemsidan.

hittar du

Skorstensskyddaren Göteborg 031-76 i 26 Sverige 900 AB på hemsidan.

V

17

900

i hela AB

Skåne

info@skorstensskyddaren.se Skorstensskyddaren Göteborg Göteborg

Varberg 031-76 i 031-76

0340-836 | www.skorstensskyddaren.se

i 26 Sverige i 26 Sverige 17 900

17

900

AB AB

Skorstensskyddaren Malmö Göteborg 040-30 Varberg 13

031-76 0340-836 10 | I Helsingborg

26 17

900

info@skorstensskyddaren.se Göteborg Varberg 031-76 0340-836 www.skorstensskyddaren.se

26 Sverige 042-26 67 17

info@skorstensskyddaren.se Landskrona 0418-767

Varberg 0340-836

40 | i 17 900 AB

info@skorstensskyddaren.se

Skorstensskyddaren Göteborg

www.skorstensskyddaren.se

I Lund

17

046-73 81 14

info@skorstensskyddaren.se Halmstad Varberg 031-76 0340-836 | www.skorstensskyddaren.se

i 26 Sverige 035-710 17 900 AB

Göteborg | www.skorstensskyddaren.se

10 info@skorstensskyddaren.se Varberg 031-76 0340-836 26 06

I | www.skorstensskyddaren.se

17 900

info@skorstensskyddaren.se Varberg 0340-836 | | www.skorstensskyddaren.se

17

info@skorstensskyddaren.se Vi leverarar och utför | www.skorstensskyddaren.se

jobb hela Skåne

Vi leverarar och utför jobb i hela Skåne

från

inkl. moms

från

från

från

från

från från

från

från inkl. från

moms

från inkl. från

moms

från

inkl. moms

inkl. från

inkl. moms moms

inkl. moms

inkl. inkl. inkl. moms moms

moms

inkl. moms

inkl. inkl. moms

moms

2.400:-

2.400:-

2.400:-

2.400:-

2.400:-

2.400:-

inkl. moms

Vårkampanj

från

från

KAMPANJ

2.400:-

2.400:-

2.400:-

2.400:-

inkl. moms

inkl. moms

från.

från.

2.800:-

2.800:-

ord. pris 3.200

Snygga, säkra och snabba

garageportar från Hörmann

• Nr 1 i Europa och mer än 75 års erfarenhet

av porttillverkning.

• Kvalitet utan kompromisser

• Smartphone-kompatibel med Hörmann Gateway

Hörmann Svenska AB, Örebro • Tel: 010-19 00 200 • info@hoermann.se • www.hoermann.se


4 Villatidningen NUMMER 7 2015

Profilen: Stefan Sauk

STEFAN

SAUK VILL

BERÖRA

Skribent: Maria Zaitzewsky Rundgren

FOTO: OLSSON & PER

Vi älskar värmepumpar.

Så att du kan älska annat.

Hos oss hittar du några av landets mest passionerade

specialister. Människor som kan värme och värmepumpar

utan och innan och som aldrig är längre än

ett samtal bort – oavsett om du vill bli kund eller har

varit med oss sedan 1970. Så fortsätt att lägga din

tid på det du helst vill. Välkommen till oss.

www.ivtcenter.se

Stefan Sauk har jobbat som skådespelare i över 30 år. Men någon önskan att slå av på

takten har han inte. I somras fick han frågan om han ville ta uppdraget som teaterchef

för Fjäderholmsscenen - samtidigt som han medverkar i en kommande Hollywoodfilm.

BÅSTAD IVT Center Väst/Energimannen, 0431-724 00

FALKENBERG IVT Center Väst/Energimannen, 0346-610 22

HALMSTAD IVT Center Väst/Energimannen, 035-125 860

Försäljning och service av värmepumpar!

www.energimannen.se | info@energimannen.se

SOMMAREN HAR VARIT intensiv

för skådespelaren Stefan

Sauk. Men rolig. När han

fick frågan om han kunde

tänka sig att bli chef för

Fjäderholmarnas sommarteater

tvekade han, men

ville ändå testa hur det var

at jobba på den scenen. Det

blev sju föreställningar av

hans egen ”Sauk – fortfarande

skeptisk” – och på

kuppen blev han en erfarenhet

rikare.

– När det gäller Fjäderholmsscenen

är det kanske

mycket sagt att kalla mig

för teaterchef, men det

fanns en tanke om att jag

eventuellt skulle axla den

rollen även nästa sommar.

Nu kommer det inte att bli

så, det är alldeles för mycket

jobb. Jag är en kreatör, inte

en administratör, säger han

med ett leende.

UNDER ÅRET HAR han också

varit flera vändor i Hollywood.

Han har en större,

sjungande biroll i en amerikansk

hårdrocksopera-film

som bygger på skräck- och


Villatidningen NUMMER 7 2015 5

Profilen: Stefan Sauk

sci-fi-författaren H.P Lovecrafts

novell ”Dreams in

the witch house”.

– Heavy Metal är egentligen

inte min grej, men

här finns också vackra

hårdrockballader, varav

jag sjunger en som är åtta

minuter lång, säger Stefan.

HAN FICK ROLLEN på grund

av att han både kan sjunga

och agera. Han gillar att

sjunga och har medverkat

i bland annat musikalen

Miss Saigon. Sången har

vuxit för honom med åren

och är något han gärna utvecklar

ännu mer.

Jag drivs av en

lust och vilja

att berätta,

beröra och

underhålla

FOTO: OLSSON & PER

– Jag drivs av en lust

och vilja att berätta,

beröra och underhålla.

Det var därför jag blev

skådespelare. Och så

drivs jag av att ibland

hålla upp en spegel

mot omvärlden och få

människor att tänka

till, reagera, säger

Stefan Sauk.

UNDER HÖSTEN LÄSER han

in ljudböcker och filmar.

Han har också en roll i

kommande filmen ”Videomannnen”.

Dessutom förebereder

han sig inför en

landsomfattande turné i

vår med föreställningen

”Sauk-fortfarande skeptisk”,

som han producerade

på Fjäderholmarna.

Fullt upp alltså. Var hittar

du din drivkraft?

– Jag drivs av en lust och

vilja att berätta, beröra och

underhålla. Det var därför

jag blev skådespelare. Och

så drivs jag av att ibland

hålla upp en spegel mot omvärlden

och få människor

att tänka till, reagera, säger

han sakta.

DET MÄRKS ATT samhällsfrågor

engagerar. Stefan

blir ännu mer ordrik och

entusiastiskt upprörd

över alla

åsiktspoliser

som vi omges

av i dag, inte

minst på sociala

medier.

– Det kulturella

taket

för vad man

får och inte

får säga öppet

har sänkts

betänkligt sedan

vi gjorde

”Lorry” för snart 25 år sedan,

konstaterar Stefan.

– Visserligen förändras

humorn över tid, men det är

anmärkningsvärt hur stor

självcensuren har blivit.

Vissa saker anses inte

rumsrena och ingen vågar

sticka ut, diskutera eller

ifrågasätta de normer och

ramar som anses politiskt

korrekta. Åsiktskorridoren

har blivit väldigt trång!

Det är en farlig och oroväckande

trend, säger han och

tillägger att det krävs stor

fingertoppskänsla och en

Heavy Metal

är egentligen

inte min grej,

men här finns

också vackra

hårdrocksballader

balansakt på en knivsegg

för att hålla sig på exakt

rätt sida om det korrekta

- men samtidigt röra om i

grytan.

– Du vinner då inget

genom att trampa folk på

tårna. Men om man kan få

publiken att haja till och

tänka efter själv, så är det

gott nog.

STEFAN UPPRÖRS ÖVER att

inte ens våra politiker

vågar sätta sina positioner

på spel. De vajar i takt med

opinionsvinden och verkar

mest rädda om sitt eget

skinn.

– Ideologi

handlar bland

annat om att

sätta sig själv

på spel och

ett av våra bekymmer

i dag

är att jobbet

som politiker

har blivit ett

karriäryrke,

där Bryssel

hägrar i horisonten,

säger han.

ATT VARA SAMHÄLLSENGA-

GERAD och brinna för det

man gör kan vara ett sätt

att hitta lycka i vardagen.

Ett annat är att göra och ge.

– Lycka är ju inte ett tillstånd

som är konstant. För

mig är lycka i hög grad kopplat

till prestation. Jag blir

lycklig när en föreställning

har gått bra, när jag har

gjort bra ifrån mig. Men

jag blir också lycklig av att

göra något för någon annan.

Att veta att jag lämnat

avtryck som hjälper andra,

säger Stefan och berättar

att han för 13 år sedan var

med och startade en skola

i Nairobi, Kenya, för barn

som förlorat sina föräldrar

i Aids. Det gör honom både

stolt och lycklig.

Vad har livet lärt dig hittills?

– Ju äldre man blir desto

större insikt får man om

hur lite man faktiskt

förstår, samtidigt som

man faktiskt har samlat

en väldig massa erfarenhet

och därmed förstår så

mycket mer. Det är en paradox.

Man begriper att allt

inte är så enkelt. Samtidigt

som det är enkelt. Egentligen,

säger Stefan och skrattar

lite åt sin filosofiska

kullerbytta.

– Jag tycker att man ska

leva här och nu. Det är

nog den största lärdomen.

Dåtiden kan vi inte göra

något åt mer än att använda

den som en tolkningsmall.

Och framtiden vet vi inget

om. Vi har bara nuet.

Gilla oss på

Facebook för nyheter &

uppdateringar!

– Ideologi

handlar bland annat

om att sätta sig själv

på spel och ett av

våra bekymmer i dag

är att jobbet som

politiker har blivit ett

karriäryrke.

fakta:

STEFAN SAUK

Bor: I lägenhet i

Stockholm

Familj: Dottern

Lova

Gör: Skådespelare

Intressen: Kampsporter

och att åka

motorcykel

FOTO: OLSSON & PER


6 Villatidningen NUMMER 7 2015

Aktuellt: ROT 2016

Hur mycket vitt

blir svart 2016?

FOTO: Måleriföretagen i Sverige

Allt pekar på en sänkning av ROT-avdraget, från nuvarande 50 till 30 procent, per den 1 januari 2016. Bransch- och

arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen varnar för att förändringen kommer att få negativa konsekvenser,

och bland annat leda till att antalet svartjobb ökar. – Konsumenter som väljer att köpa tjänster svart gynnar

ekonomisk brottslighet och motverkar sund konkurrens, säger Björn Hellman, VD för Måleriföretagen i Sverige.

INOMHUSMÅLNING - LIKSOM

utomhusmålning - har i

många fall en hel del moment

som är svåra för en

lekman att klara av. Därför

bör man tänka till en extra

gång innan man sätter igång

på egen hand.

– Ett moment som är riktigt

svårt är spackling. Det

är svårt att få till ett jämnt

underlag, vilket är A och O

inom målning. Ett tak som

har spruckit är till exempel

väldigt svårt att spackla

och få en riktigt jämn och

fin yta.

Ytor som tak och golv är

särskilt svåra att få till och

förarbetet, som är viktigast,

är svårt att göra själv. Takmålning

droppar dessutom

mycket. Ett av de svåraste

jobben man kan göra är

enligt Björn att lasera tak.

– För att träets ådringar ska

synas igenom bör man få

till ett tunt lager färg, men

det är lätt att det blir tjockt

och ojämnt, något som även

gäller vid golvmålning.

MEN FÖR DIG som tänkt anlita

ett måleriföretag innan

årsskiftet så är det nu

nästan omöjligt att få tag

på målare, berättar Björn

Hellman.

– Det är en enorm rusning

efter ROT-tjänster just

nu och mina medlemsföretag

arbetar för högtryck!

– Däremot känner vi

stor oro över hur det kommer

se ut från och med

januari 2016, säger Björn

och berättar samtidigt att

över två tusen nya, vita,

jobb har skapats bara inom

måleribranschen sedan införandet

av ROT. Det är jobb

han nu befarar kommer att

försvinna.

MÅLARE, TILLSAMMANS MED

snickare och andra byggjobbare,

är dessutom särskilt

utsatta enligt Björn,

då de, till skillnad från

till exempel elektriker

och VVS-installatörer, inte

behöver särskilda certifieringar

för att utöva sina

tjänster.

Har du börjat

märka av

konsekvenser

redan nu?

– Faktum är

att jag har det!

En av mina

medlemmar

skulle lämna

offert till en

kund på ett

jobb, som på plats visade

sig vara avsevärt större än

väntat. Min medlem meddelade

då kunden att han

inte skulle hinna göra jobbet

i år, utan istället i början

av 2016. Kundens första

fråga var då “- Kan vi ta det

Det är en

enorm rusning

efter

ROT-tjänster

just nu

svart”? Det var den första

gången på fem år som min

medlem har fått en fråga

om att sälja tjänster svart.

Tyvärr säger det här mycket

om vad som väntar då

ROT-avdraget sänks.

ENLIGT UNDERSÖKNINGAR

SOM Måleriföretagen har

gjort, kan så många som

fyra av tio konsumenter

tänka sig att köpa svarta

tjänster om ROT-avdraget

sänks.

Varför ska man istället anlita

vit arbetskraft?

– Köper man svarta tjänster

finns inga garantier. Om

arbetet blir dåligt utfört

och man vill reklamera

detta så är det

stor risk att

man inte får

tag på företaget

igen. Köper

du tjänster

svart gynnar

du också i allra

högsta grad

e k o n o m i s k

brottslighet.

Dessutom riskerar

seriösa företag att slås

ut, då köp av svarta tjänster

skapar illojal konkurrens.

Som medborgare

behöver man också tänka

i det större samhällsperspektivet;

ska vi skapa

förutsättningar för hög

kvalitet på vård, omsorg

och skola så behöver vi få

in skatteintäkter, vilket definitivt

inte är fallet om du

köper tjänster svart.

DE SOM KÖPER sina tjänster

vitt har en helt annan

trygghet, dels att för att

jobbet ska bli korrekt utfört

men även om man skulle

bli missnöjd.

– Skulle något mot förmodan

gå fel så har du

alltid en garanti på utfört

arbete. Anlitar du dessutom

ett företag som är anslutet

till Måleriföretagen

i Sverige så får du en så

kallad ”Nöjd Kund Garanti”,

vilket är en extra lång garanti

om något skulle gå fel.

Ett proffs målar ungefär

fyra gånger snabbare och

får till en riktigt bra finish

som är svår att få till själv.

Dessutom har de med sig

alla verktyg och tillbehör

som behövs. Det är mycket

man annars behöver skaffa

själv, säger Björn, samtidigt

som han också berättar

att antalet akuta olyckor i

hemmet har minskat med

cirka 30 procent sedan fem

år tillbaka.

– Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap

tror att det beror på införandet

av ROT-avdraget,

vilket jag tycker är mycket

intressant. Det här är givetvis

ytterligare en stor fördel

med att anlita ett målarproffs,

att man inte riskerar

att skada sig själv. Det

är otroligt lätt hänt och en

av de vanligaste skadorna

bland lekmän som målar

i hemmet är benfrakturer

när man faller från stegar.

Om nu ROT sänks, hur

kommer branschen att

locka privatkunderna som

överväger att anlita svart

arbetskraft?

– Under de senaste fem

åren har ungefär en miljon

svenskar använt sig av

ROT-avdraget varje år! Vi

hoppas därför att många

konsumenter vant sig vid

att betala sina tjänster vitt

istället för svart och att

man fortsätter på den inslagna

vägen. Måleriföretagen

kommer fortsätta kommunicera

att man som kund

har både garanti och stor

trygghet när man handlar

tjänster vitt och - sist men

inte minst - att man då även

bidrar till att minska den

Björn Hellman, VD för

Måleriföretagen i Sverige

ekonomiska brottsligheten

och även gynnar samhället

i stort med skatteintäkter,

avslutar Björn Hellman.

Om måleriföretagen

i

Sverige

Måleriföretagen i Sverige

är bransch- och arbetsgivarorganisationen

för det

professionella måleriet.

Organisationen grundades

den 1 januari 2015 genom

en sammanslagning av

Målaremästarna och

Måleriföretagarna. Måleriföretagen

har cirka 1400

medlemsföretag över hela

landet.

Hitta din målare

Hitta din närmsta professionella

målare på www.

maleriforetagen.se

Gabriella Lindau

gabriella_l@villatidningen.se

Behöver du ett

målarproffs?

Kontakta oss! Vi målar det mesta

– både in- och utvändigt.

Kontakta oss för offert

och information!

073-891 55 77

M Å L E R I A B

För nyheter &

uppdateringar,

följ oss!

SVERIGE

SKRAMLAR

Ge en gåva via sms, Swish eller till UNHCR:s plusgirokonto. För gåvor

upp till 500 kr, sms:a FLYKT125 (125 kr), FLYKT255 (255 kr) eller

FLYKT500 (500 kr) till 72980. Gåvor över 500 kr går att skänka via

UNCHR:s plusgiro: 90 01 64-5 eller via Swish till nummer: 123 90 01 645

FOTO: UNHCR / Andrew McConnell

Fiskeguidning • Webshop • Lagershop

WWW.JIGGAR.NU, Ullängsvägen 8, Järna, Tel: 08-551 713 37, info@jiggar.nu


Villatidningen NUMMER 7 2015 7

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI OCH VÄRMEPUMPSMANNEN AB

Familjeföretag tar

över Energi och

Värmepumpsmannen

AB

Med över 25 års erfarenhet, nästan 10 000 installerade värmepumpar,

bred kompetens och nöjda kunder, kan Värmekällan Väst AB stolt säga

att de har vad som krävs när det kommer till service och installation av

värmepumpar och Kylmaskiner.

TÄVLING

VILLAtidningen

SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING

Timmendorfer

Strand i Nordtyskland

4 DAGARS BILSEMESTER PÅ 4-STJÄRNIGT HOTELL VID

TIMMENDORFER STRAND, NORDTYSKLAND

NU HAR FAMILJEFÖRETAGET expanderat

och tagit över Energi och Värmepumpsmannen

här i Halland. - Vi har idag ett

stort förtroende och märker att kunderna

är väldigt nöjda, det vill vi även bygga

in i Energimannen, säger ägaren P-O Kallies

om nyförvärvet.

I BÖRJAN PÅ 1990-talet startade P-O Kallies

Sveriges allra första IVT-center och

lade då upp modellen för hur tillverkaren

IVT skulle arbeta utåt marknaden. Efter

att ha bedrivit värmepumpsföretag under

många år, både i Sverige och utomlands,

startade han tillsammans med sin son,

Värmekällan Göteborg AB, ett företag

som servar alla typer av värmepumpsfabrikat.

Samtidigt så fortsatte försäljningsverksamheten

av värmepumpar under

namnet IVT center väst. Målet att bredda

verksamheten på västkusten ledde till

det senaste förvärvet, Energi och Värmepumpsmannen,

som togs över helt och

hållet förra året.

Vilka är dina ambitioner med Energi

och Värmepumpsmannen?

– Nu ägs Energimannen av Värmekällan

Väst AB, familjeföretaget som jag äger

och driver tillsammans med min son Michael

som är VD. Vi har idag ett stort förtroende

och märker att kunderna är väldigt

nöjda, det vill vi även bygga in i

Energimannen. Den kunskap och erfarenhet

som vi och vår personal besitter

gör att vi vet vad våra kunder kräver och

utför anläggningar med högsta kvalitet

och omsorg. Här i Halmstad vill vi fortsätta

bedriva verksamhet med försäljning

och service, men nu med mycket mer fokus

på service där vi ser att marknaden

växer. Våra fjorton service- och kyltekniker

har bred kompetens inom både kyl, el

och vvs, vilket gör att vi kan erbjuda service

av alla typer av värmepumpsfabrikat.

– I och med de stora förändringar som

vi gjort så känns det som ett helt nytt bolag

här i Halmstad. Vi har bland annat

gjort förenklingar i logistiken, en stor

del av personalen har bytts ut och ekonomistyrningen

sker idag centralt från huvudkontoret

i Göteborg. Vi är helt enkelt

mycket effektivare idag, säger P-O Kallies.

MEDLEM & CERTIFIERAD:

MED SÅ PASS lång erfarenhet har familjeföretaget

samlat på sig en hel del referenser

av nöjda kunder, vilket borgar för

trygghet och kvalitet för alla installationer

som utförs och servas.

– VI HAR den kompetens och erfarenhet

som krävs, och de goda omdömen som vi

fått under åren är ett kvitto på det. Den

tryggheten vill vi att alla våra kunder ska

känna, såväl befintliga som nya kunder

här i Halmstad. Vi täcker hela södra regionen

i Halland, från Varberg till Falkenberg,

Halmstad, Båstad och Bjärehalvön

med personal från Energimannen.

Vad innebär er Nöjd-Kund-Garanti?

– Vi följer alltid upp våra kunder och

installationer och följer IVT:s krav för

att kunna hålla garantin för våra kunder.

Inom en femårsperiod efter en installation

så återkommer vi alltid två gånger.

Många kunder tecknar dessutom serviceavtal

med oss där vi varje eller vartannat

år gör personliga besök och kontrollerar

värmepumpens prestanda och funktion.

Vi tycker det är väldigt viktigt med det

personliga besöket där kunden får ett

besök av oss och kan ställa frågor och få

hjälp med funktioner eller inställningar.

– Skulle mot förmodan något oväntat

inträffa, så har vi dessutom jour dygnet

runt under hela året. I och med de stora

anläggningar som vi sköter (upp till 40

borrhål), bland annat åt kommuner och

skolor så är det krav på att vi alltid är anträffbara.

Det är något som även våra privatkunder

kan dra nytta av under hela

värmepumpens livstid. Det går alltid att

få tag på oss, till och med på julafton eller

midsommar, avslutar P-O Kallies.

www.energimannen.se

info@energimannen.se

Båstad IVT Center Väst/Energimannen,

0431-724 00

Falkenberg IVT Center Väst/Energimannen,

0346-610 22

Halmstad IVT Center Väst/Energimannen,

035-125 860

Få den rätta julkänslan bland de fullspäckade julbodarna i

Gamla Stan i Lübeck. Strosa runt till tonerna av julmusik, doften av

gran, glögg och rostade mandlar. Ta chansen att vinna en resa till

Maritim Club Hotel Timmendorfer Strand med ett läge perfekt för

att uppleva stämningsfulla nordtyska julmarknaderna.

Detta ingår: 3 övernattningar, v3 x champagnebrunch, 3 x 3-rätters

middag/buffé, stort aktivitetsprogram, barnklubb (3-12 år), rum

med balkong.

TEKNISK ARRANGÖR:

Gå in på Villatidningens

Facebook-sida för att ta del

av tävlingen!

Framtidens

förbränningstoalett

är redan här!

Nu med slutet luftsystem

Inget kallras, ingen påverkan av

inomhusklimatet och det enda

som kvarstår av toalettbesöket

är lite aska.

Skitbra

HELT ENKELT!

Fritidstoa ab Box 20216, SE-161 02 Bromma

info@fritidstoa.se | www.fritidstoa.se


8 Villatidningen NUMMER 7 2015

Tema: Energi & Miljö

Håll värmen

inne och

kylan ute

Nu stundar vinter och kyla. Funderar du på att skaffa nytt uppvärmningssystem? Här

får du råd oavsett om du är bekväm eller vill jobba lite för att få det varmt och gott.

DET ÄR INTE lätt att välja ett

uppvärmningssystem som

passar huset. Och inte har

det blivit enklare genom

kombinationsmöjligheterna

av olika system som tycks

bli allt fler. Ett klokt sätt

att börja resan mot ett nytt

värmesystem, är att vända

sig till sin kommunala energi-

och klimatrådgivare

för oberoende och kostnadsfria

råd.

FOTO: Privat

– Nyinflyttade brukar jag råda

att vänta minst ett år innan

man gör något åt uppvärmningssystemet,

säger Joanna

Weiss, Huddinge kommun.

ALLRA BEKVÄMAST BLAND

uppvärmningsalternativen

är förstås fjärrvärmen.

Den produceras genom

att hett vatten produceras

i en central anläggning

och distribueras via rör i

ett lokalt energisystem.

Du slipper tänka på panna

och påfyllning av bränsle.

Låter du byta ut din gamla

värmepanna mot en fjärrvärmeanslutning,

får du

dessutom plats över som

kan användas till annat,

kanske hobbyutrymme? En

fjärrvärmeväxlare är inte

större än några brevlådor

tillsammans.

GILLAR DU BIOENERGI, och

kan tänka dig att hugga

i, så är vedeldningen ett

oslagbart ekonomiskt

val. Även om du köper

färdigkluven ved är vedeldning

i vedpanna det

absolut billigaste sättet

att värma huset – runt

7 000 kronor per år för en

normalvilla, och du får

valuta för pengarna. När

Energimyndigheten testade

nio vedpannor för småhus

hade sju av dem 85 procent

verkningsgrad eller högre.

85 procents verkningsgrad,

till exempel, innebär att

85 procent av veden blir

värme i husets radiatorer

eller golvvärme.

BRASKAMINERNA ÄR BRA

komplement till andra

uppvärmningsalternativ,

och har utvecklats starkt

de senaste 30 åren. Dagens

produkter är 40 procent

effektivare och 90 procent

renare än gamla kaminer.

Rätt eldad ger braskaminen

koldioxidneutral

värme som inte bidrar till

växthuseffekten.

INTE HELLER PELLETS bidrar

till växthuseffekten. Pellets

tillverkas av restprodukter

från sågverksindustrin. De

moderna pelletssystemen

är lättskötta och kan vara

helt automatiserade, du

kan till och med slippa den

tråkiga påfyllningen med

ett så kallat bulkförråd.

En pelletspanna – med tillmonterad

pelletsbrännare

– klarar husets hela värmebehov.

Har du en gammal

oljepanna, lämpad även

för pelletseldning, kan du

byta ut brännaren mot en

ny pelletsbrännare. På sikt

bör du dock gå över till en

renodlad pelletspanna för

att vara helt säker på funktionen

och effektiviteten.

Pelletskaminen å sin sida

kräver vanligen en annan

primär värmekälla, men

är ett väldigt bekvämt och

energieffektivt alternativ.

SÅVÄL VED- SOM pelletseldning

kan vara klokt att

kombinera med solfångare.

Komplettera gärna med

en ackumulatortank som

värmebuffert. Vanligast är

att man låter solfångarna

sköta varmvattenproduktionen

under sommarhalvåret,

samtidigt som

man får ett värmetillskott

till huvudsakliga värmekällan.

Men solvärmen kan

även klara hela värmebehovet

under sommaren,

medan den ger ett energitillskott

vintertid.

ELVÄRME BEHÖVER, I likhet

med fjärrvärme, i princip

inget underhåll. Men det

är ett alternativ många

vill undvika på grund av

elpriset, även om tekniken

har sina fördelar – lätt att

installera, utrymmessnål

och noll lokala utsläpp.

Elvärme finns som direktverkande

(dyr) och för vattenburna

system. Vill man

behålla sin elvärme, men

pressa energikostnaderna,

är till exempel en luft-luftvärmepump

och/eller en

pelletskamin bra komplement.

Och varför inte installera

en elvakt, om du värmer

upp med el? Den stänger

av värmen när du använder

för mycket el, och

du kan få lägre nätavgift

genom att byta till lägre

huvudsäkring.

MED EN ELPATRON eller

elkassett har du garanterad

tillskottsvärme om till exempel

en värmepump inte

klarar sitt jobb på grund

av riktigt kraftig kyla. Elpatroner

använder man

även till vedpannor och

pelletspannor.

I DAG ÄR det nog få

som överväger ett nytt

värmesystem utan att ta

en närmare titt på värmepumpar.

En värmepump

använder solvärme som lagrats

i exempelvis marken,

berggrunden, sjö- och

grundvatten eller luften

(även frånluften i ett hus).

Tekniken framhålls som

lättskött, driftsäker och energieffektiv

men kan kosta

en rejäl slant att investera i,

framförallt om man satsar

på svenskarnas favorit:

bergvärme. Ett alternativ

som kräver litet utrymme

på tomten, medan den

lika effektiva jordvärmen

behöver en fri tomtyta på

minst 4-600 kvadratmeter

men är något billigare då

man slipper kostnaderna

för borrning.

HAR DU ETT skuggfritt takläge

åt söder, då kanske det

är en solvärmepump du

ska ha. En kombination av

solfångare och värmepump,

är en lösning som Joanna

Weiss, energi- och klimatrådgivare,

Huddinge kommun,

får allt fler frågor om.

– För närvarande är det

svårt att exakt svara på hur

bra och effektiva kombinationerna

är. Jag hoppas det

snart kommer oberoende

tester och utvärderingar

eftersom frågan blivit aktuell.

Ekonomiskt stöd

• ROT-avdrag för arbete, inte material. Fr o m 2016

sänks avdraget till 30 % och utnyttjas maximalt om

du har ROT-arbeten (och inga RUT-arbeten) för 166

667 kronor, där avdraget på 30 % blir 50 000 kronor.

• Stöd till solvärmehybridsystem: Hos Länsstyrelsen

kan privatpersoner söka ekonomiskt stöd

för investeringar i solvärmehybridsystem med som

högst 20 % av stödgrundande kostnader. Projektet

måste vara slutfört senast 31 december 2016.

Information finns på din Länsstyrelses hemsida.

• Kommunala bidrag: Kontrollera med din kommun

om man erbjuder speciella bidrag för energieffektivisering.

MED EN VÄRMEPUMP i huset

behövs väl inte skorstenen

längre, utan kan muras

igen? Gör inte det. Mura i

stället in ett ventilationsdon.

Då kan fukt ventileras

ut och risken för skador

minskar i skorstenen.

OLJEELDNING DÅ? I dag är

kort sagt de allmänna rekommendationerna

att

välja andra former av uppvärmningstekniker.

INNAN DU SLÅR till på ny

värmeanläggning, ta en titt

på klimatskalet för hitta

energitjuvarna.

– Det är bättre att minska

värmebehovet än att öka

värmeeffekten, påpekar

Joanna Weiss.

BÖRJA HÖGST UPP i huset

och tilläggsisolera vinden

om det behövs. En rätt

smidig, ganska billig men

väldigt effektiv åtgärd.

Fortsätt med ännu enklare

tätning av fönster och dörrar.

Bara genom vanliga

tvåglasfönster och bristfälligt

isolerade ytterdörrar

smiter runt en tredjedel

av den goa innevärmen ut.

Sedan återstår källaren,

om det behövs. Här vill det

till att väggarna är torra,

annars kan det vara dags

för omdränering innan du

isolerar.

– Nyinflyttade brukar jag

råda att vänta minst ett år

innan man gör något åt uppvärmningssystemet.

Den

tiden behöver man för att

få en uppfattning om energiförbrukningen,

vilken

påverkar valet av system.

Under tiden kan man se

över klimatskalet, säger

Joanna Weiss.

För mer information om

uppvärmning i småhus:

energimyndigheten.se

villatidningen.se

Din kommunala Energioch

klimatrådgivare

Per Nisser

redaktionen@villatidningen.se


Villatidningen NUMMER 7 2015 9

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN BIRGER BÄKMARK VVS-PROJEKTERING

Kända värmepumpar säljer bra

i Halmstadsregionen

Nu när den kalla tiden närmar sig med språng är det hög tid att förbättra värmen i bostaden med

värmepump av något slag. Och här finns det flera slag att välja på. Det vet Bäkmarks VVS-projektering,

som arbetar med alla kategorier, dvs luft/luft, luft/vatten och jord/bergvärme.

– Vi säljer bara de produkter vi tror på

och som vi vet håller en bra kvalitet. Därför

arbetar vi med Mitsubishi, Nibe, och

Thermia och förklarar Birger Bäkmark.

ETABLERAD VVS-FIRMA TOGS ÖVER

Han började sälja produkter från IVT

2004, och gick senare över till Nibes sortiment

med luft/vattenpumpar. För några

år sedan köpte Birger en etablerad VVSfirma

i Eldsberga; Narups Rörledningsfirma,

och har sedan dess stadigt ökat arbetsstyrkan

i takt med att uppdragen för

villaägare och företagare blivit fler och

fler, och med fler värmepumpsfabrikat.

Idag är man sex anställda, varav två specialinriktade

mot kyla.

Delar av arbetsstyrkan i visningsrummet hos

Bäkmark VVS-projektering.

MITSUBISHI FH 25 - STORSÄLJARE

– Mitsubishi är ett mycket etablerat fabrikat

som är eftertraktat i regionen, och

som vi starkt rekommenderar, fortsätter

Birger.

Man säljer extra bra av Mitsubishis luftvärmepump

FH 25. En storsäljare med kapacitet

på 6,3 kW som effektivt värmer

upp en villa på 150 kvm om isoleringen

är normal.

– Denna modell har vi lyckats pressa

ned priset på tack vare den stora efterfrågan

vilket lett till en ökad försäljning.

NIBE F1245 ÄNNU UNDERHÅLLSFRI

Nibes bergvärmepumpsmodell F1245

som lanserades för fyra år sedan, har

också den varit en framgång. F1245 är

en modell med varmvattenberedare med

berg-, mark- eller sjö som värmekälla och

med en användarvänlig display för lätt

styrning.

– Vi har inte behövt åka på service eller

underhåll hos någon av de bostadsägare

som köpt den ännu!

Senaste förändringen är att Bäkmarks

numera även är återförsäljare för Thermias

värmepumpar. Thermia är ett starkt

märke som Bäkmarks har stora förhoppningar

på.

FYRA INSTALLATIONER AV PUHZ-SW75

Den senaste veckan har Bäkmarks installerat

fyra luft- och vattenpumpar från

Mitsubishi; modellen PUHZ-SW75 på 11

kW; en inverterstyrd pump.

Mitsubishi, som vid Energimyndighetens

värmepumpstest för två år sedan hamnade

i topp, har nu bytt innerdelen till en ny

uppdaterad Ecodan Next Generation-panna

på denna modell.

– Luft/vattenvärmepumpen har nu

ännu bättre verkningsgrad på varmvatten;

pannan ger 20 procent höjd effekt,

informerar Birger Bäkmark.

TRÅDLÖS RUMSGIVARE

Dessutom har värmepumpen numera

en trådlös rumsgivare. Man kan ta med

den till soffan och enkelt med pil-displayen

höja eller sänka värmen.

– En bra möjlighet, till skillnad från andra

värmepumpsprodukter som ofta har

trådbundna givare, tipsar han.

Nibes Fighter 1250, en bergvärmepump

på 16 Kw med inverterstyrd kompressor,

nyligen insatt i en bostad.

En annan nyhet för Mitsubishis är att

man varje månad kan se statistik över

hur mycket kW som levererats och hur

mycket kW som förbrukats. Normalt brukar

företagen istället ange driftstimmar.

– Luft- och vattenvärmepump fungerar

fantastiskt bra om man har ett vattenburet

system, och har en kort payofftid.

Berg/jordvärmepump är dyrare, men man

har ett högre COP-värde (verkningsgraden);

1 kr/5 kW, tipsar Birger Bäkmark.

020-27 01 00

vvsprojektering@hotmail.com

www.varmepumparhalmstad.se

Grundat 1934

Plåtslageri och smidesarbeten

035-19 59 16 • www.gkplat.se

Spikgatan 22, Halmstad • 035-19 59 16 • www.gkplat.se

RADON

Dricker du radioaktivt vatten?

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.

Den ger högsta reningsgraden av radon

Radonett

i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.

ger dig och dina barn

RADONETT

ett sunt och friskt

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 % vatten!

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!

Funderar du på

att byta värmesystem?

Vill du producera egen

el från solen?

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare

som ger kostnadsfria och opartiska råd.

Johanna Ivarsson

0430 – 15 433

johanna.ivarsson@laholm.se

www.laholm.se

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik

www.radonett.com

info@radonett.com


10 Villatidningen NUMMER 7 2015

Tema: Energi & Miljö

Nu gäller etiketten även

produkter för uppvärmning

Energimärkningsetiketten

har vi blivit vana att

hitta på vitvaror, lampor

och andra el-produkter.

Nu har den också hamnat

på flera produkter för uppvärmning.

En snabb titt på

etiketten är genvägen till

ett energismart val.

ALLA NYA VÄRMEPUMPAR,

varmvattenberedare, ackumulatortankar,

el-, olje-och

gaspannor ska vara energimärkta

från den 26 september

i år. Sedan tidigare

är luft-/luftvärmepumpar

energimärkta.

MÄRKNINGEN GÖR DET lättare

för dig som husägare att

jämföra olika alternativ för

uppvärmning. Du ser vilket

som är mest energieffektivt

och bullrar minst.

– Förhoppningsvis skickar

konsumenternas val av

energieffektiva produkter

signaler till tillverkarna

Linn Stengård,

Energimyndigheten

FOTO: Energimyndigheten

att ta fram ännu bättre

produkter på sikt, säger

Linn Stengård, handläggare

inom energieffektivisering

vid Energimyndigheten.

TVÅ OLIKA TYPER av skalor

används. Den ena gäller

rumsuppvärmning, där

bästa energibetyget är

A++. Den andra gäller uppvärmning

av vatten till kranar

och duschar och här är

A högsta betyg. De bästa

produkterna ligger alltid på

den gröna delen av skalan.

Väljer du en produkt med

grönt betyg, får du lägst

energikostnader.

FUNDERAR DU PÅ hur energieffektivt

det är att kombinera

värmepump, varmvattenberedare

eller panna

med temperaturstyrning

eller solvärme, så ska det

finnas en särskild etikett

för de alternativen. Kombinerar

gör man ju för att ytterligare

öka energiuttaget

ur ett system. Därför kan

de bästa kombinationerna

få ett extra plus efter sitt

A, alltså bättre än enskilda

produkter.

ENSKILDA INSTALLATÖRER

KAN få ansvar för ”betygsättningen”

när olika komponenter

i ett system kombineras.

– Här finns hjälpmedel

att ta till för att få fram energimärkningar,

förklarar

Linn Stengård.

Produkter som redan

fanns på lager när energimärkningen

infördes, får

säljas i alla fall. Alla nya

produkter som tas in ska

däremot ha märkningen.

Något sista-datum för att

få sälja omärkta produkter

finns inte. Övergången tills

du som konsument möter

mest märkta produkter ute

på marknaden, lär knappast

bli evighetslång.

– Det rör sig inte om så

stora lager som när man

till exempel började ersätta

glödlamporna, menar Linn

Stengård.

ENERGIMÄRKNINGEN ÄR GE-

MENSAM inom EU. Det är

första gången man jämför

energislagen gas, olja och

el på det här sättet.

Per Nisser

redaktionen@villatidningen.se

ENERGIMYNDIGHETEN ÖVER-

VAKAR ATT reglerna följs i

Sverige.

Just den här etiketten visar energimärkning av värmepump för

rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvatten.

Höstrusk

ger myslust!

SPARA upp till

7.000:-

Just nu är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi

har bra erbjudanden på flera populära Contura

modeller.

Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin och

Premodu l skorste n lämnas 2.500:- rabatt på

skor stenen. Det finns alltså möjlighet att

spara upp till 7.000:-!

Läs mer om kampanjen och se alla modeller på

contura.se

Priserna gäller t.om. 29 november 2015.

NYHET!

Contura 510:1 Style,

gjutjärnslucka

Ord. pris 15.900:-

JUST NU

13.900:-

Spara

2.000:-

NYHET!

Contura 556T Style

Contura 35T:1, gjutjärnslucka

Symboler

Välkommen hem till värmen

Ord. pris 23.900:-

JUST NU 20.900:-

Spara

3.000:-

Ord. pris 34.100:-

JUST NU 31.100:-

Spara

3.000:-

Båstad, 0431-789 00 - Laholm, 0430-783 00 - Ängelholm, 0431-47 82 00


Villatidningen NUMMER 7 2015 11

Tema: Energi

”Det är trots allt eld

det handlar om”

FOTO: Contura

När luften blir rå och fuktig

och temperaturen sjunker

ökar intresset för eldstäder.

Sotaren Peter Jansson

ger sina bästa tips på

vad du bör tänka på vid val

av eldstad.

PETER JANSSON ÄR inne på

sitt 38:e år i branschen och

har arbetat på Åke Huss AB

i 15 år. Han har stor erfarenhet

och vet vad som brukar

ställa till problem för

kunderna. Han har sett det

mesta.

Peter Jansson anser att

det första du bör fundera

kring är ditt behov av eldstad.

Ska du använda den till

uppvärmning av hela huset

så bör du vara medveten om

att det kommer att bli jobb

med att hantera veden samt

hålla igång värmen. Är det

enbart mysfaktorn samt lite

extra värme du söker rekommenderar

han att köpa en

braskamin med täljsten.

– Tälj-stenen gör att braskaminen

håller värmen

i flera

timmar efter

att elden

har slocknat

samt att

den skyddar

mot en extrem

hetta

som annars

kan uppstå.

HAN BERÄTTAR OM de vanligaste

problemen han stöter

på när han kommer för att

besikta.

– Har kunden köpt produkter

av låg kvalité är det

vanligt att det fattas monteringsanvisningar

eller att

skorsten och braskaminen

inte är anpassade för varandra,

säger han.

När detta händer är kunden

ibland tvingad till att

När det gäller

eldstäder

rekommenderar

jag att köpa

kvalitet

komplettera med fler delar

innan eldstaden blir godkänd.

– Du får

det du betalar

för. När

det gäller

eldstäder så

rekommenderar

jag att

köpa kvalité.

Det kan bli

farligt annars.

Det är

trots allt eld det handlar om.

GENOM ATT KÖPA eldstaden

hos en större etablerad firma

får du hjälp att välja ut den

bästa varianten för dina behov

samt att de kan installera

den så att eldstaden håller

brandskyddskraven.

– Ett vanligt problem som

vi stöter på när kunden själv

har monterat en eldstad är att

den hamnar för nära brännbara

byggnadsdelar. Detta

måste åtgärdas, vilket kan bli

kostsamt för kunden, innan

vi kan skriva ett godkänt

protokoll.

SE ÄVEN ÖVER möjligheten att

få tag på bra ved innan du

köper en eldstad.

– Veden ska ha en fuktighetshalt

på under 20 procent

för att uppnå en bra

förbränning, säger Peter

Jansson som även påpekar

vikten av att följa den

specifika eldstadens eldningsinstruktion.

– Det är personen som lägger

i veden som avgör hur

pass effektiv eldningen blir.

Det är vanligt att de som eldar

lägger i för mycket ved.

Han vill också påminna

om att det behövs en anmälan

till kommunen för

att få installera en eldstad.

Therese Quennerstedt

redaktionen@villatidningen.se

Peter Jansson bästa tips innan

du köper eldstad.

• Fundera kring ditt behov, uppvärmning eller enbart

mysfaktor.

• Köp från en etablerad återförsäljare, ”du får det du

betalar för”. Eldstaden ska vara CE-märkt samt helst en

svanenmärkt-produkt.

• Låt en kvalificerad installatör montera den.

• Välj täljsten vid braskamin, det skyddar mot den kraftiga

hettan men håller samtidigt värmen längre.

• Se över var du kan köpa ved. Fuktighetsgraden ska vara

under 20 procent. Detta är viktigt för att få en bra förbränning

och ur miljöhänsyn.

TACK FÖR ATT DU GÖR

DET MÖJLIGT

Du som har fjärrvärme hjälper oss att ta vara på det som blir över, som spill från skogen

eller de sopor du inte källsorterat. Fjärrvärmen skickas hem till dig genom rör i marken

och gör det varmt och skönt i duschen. Enkelt för dig. Bra för miljön. Det tackar vi för.

TA VARA PÅ ENERGIN

fjarrvarme.se

VILLAtidningen Som

Använd reskoden Villatidningen

på www.happydays.nu och

se fler möjligheter.

Kom ihåg reskoden:

Villatidningen

BILSEMESTER

läsare av Villatidningen får du detta utvalda

läsarerbjudande. Uppge reskoden vid beställning

– så får du automatiskt rabattpriset.

BESTÄLL PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84 vardagar kl. 8.00-17.00.

Kalmar Slott

Kalmars historiska charm

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Småland

Best Western Plus Kalmarsund Hotell HHHH

Välkommen till den gamla residens- och stiftstaden

Kalmar som under medeltiden var gränsfäste

mot Danmark och en viktig hamn och handelscentrum.

Det är därför inte konstigt att Kalmar ibland

kallas för ’Sveriges Nyckel’ och den charmiga

staden bjuder på massor av historia bland annat i

form av en medeltida stadsdel, domkyrka och inte

minst pampiga Kalmar slott (1 km). Slottet är ett av

Nordens bäst bevarade renässansslott och är bland

annat känt för att vara platsen där Kalmarunionen

skapades år 1397.

Barnrabatt

1 barn 0-5 år gratis. 2 barn 6-14 år ½ priset.

• 2 övernattningar

• 2 x frukostbuffé

• 1 x 3-rätters middag

inkl. kaffe

• Fri Wi-Fi

Ankomst

Fredag t.o.m. 11/12 2015

samt i perioderna 8/1-24/6

och 19/8-16/12 2016.

Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-

Pris utan reskod 1.449:-

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Teknisk arrangör:


12 Villatidningen NUMMER 7 2015

Mitt boende: Radon

Säkra hem & hälsa från

osynlig skadegörare

Höga radonvärden är något vi alla följt debatter och informerats om genom åren.

Trots detta är det många som inte tar problemet på allvar och säkrar sin boendemiljö.

RADON ÄR EN radioaktiv gas

som bildas när det radioaktiva

grundämnet uran

sönderfaller. I Skandinavien

har vi en berggrund

som tillhör en av de äldsta

på jorden och som tack vare

ett växlande väderklimat

eroderats och spritt sitt

uranrika stoff över hela

den skandinaviska landsarealen.

Därutöver har

uran en halveringstid på

runt 4 miljarder år vilket

innebär att bildandet av

radon inte på något sätt

kommer att försvinna eller

avta inom en överskådlig

framtid för vår del.

RADONGASEN VARKEN SMA-

KAR, luktar eller syns vilket

göra att dess inverkan inte

känns alltför påtaglig i

vardagens angelägenheter

varför många också skjuter

upp, glömmer eller ignorerar

problemet. Det är inte

radonet i sig som är skadligt

utan sönderfallet av gasen i

små metallatomer som vid

inandning fastnar i lungor

och luftvägar. Särskilt

utsatt är man om man är

rökare där risken för att

drabbas av radonorsakad

lungcancer är 25 gånger

större än för icke-rökare.

Ju mer tid man spenderar i

miljöer med höga radonhalter

i luften desto mer ökar

risken att hälsan påverkas

negativt på lång sikt.

SVERIGES RIKSDAG HAR som

miljömål att alla bostäder

i landet skall ha en radonhalt

under 200Bq/m3 år

2020 vilket anses vara

en forskningsförankrad

säkerhetsgräns för gasen

hälsopåverkan. Enligt

strålsäkerhetsmyndigheten

finns det minst 500 000

bostäder som har radonhalter

över gränsvärdet och

i vissa fall kan värdena vara

svindlande höga, uppemot

80 000 Bq/m3.

TRYCKET PÅ SVERIGES kommuner

att öka tillsynen

av bostäder ökar men

strålskyddsmyndigheten

rekommenderar att man

själv tar sitt ansvar som

villaägare och genomför

en mätning . Att mäta är

både enkelt och billigt

och skall utföras under

eldningssäsongen mellan

oktober och april för att

vara tillförlitlig. Mätningen

skall pågå under minst 2

månader för att få ett bra

genomsnittligt värde och

det vanligaste sättet att

mäta är att beställa hem

radondosor som placeras ut

i hemmet. Dessa registrerar

radonhalterna och efter

slutförd mätningsperiod

skickas de in till laboratorium

för analys.

DET FINNS I huvudsak tre

källor till Radon som du

som husägare kan vara uppmärksam

på för att få en

indikation till hur just din

radonsituation ser ut. Den

första och största källan

är markradon. Radonet

kommer då in i huset via

läckor från exempelvis

golvsprickor, golvluckor,

rens- och golvbrunnar samt

runt vatten- och avloppsrör.

Ibland räcker det med att

täta dessa källor men

i många fall krävs

det att man installerar

en

radonsug eller

anlägger en

radonbrunn.

Radonet kan

även komma

från byggnadsmaterial

vilket gäller äldre

hus där man använt blåbetong

i byggnadsprocessen.

I dessa fall kan någon typ

av frånluftssystem installeras

för att förbättra ventilationen

i hemmet. Tänk

på att dessa system kan

kombineras med anläggningar

som tar till vara på

värmen i frånluften och

kan bidra till en mer kostnadseffektiv

uppvärmning.

Idag finns även tapeter och

tätskikt man kan använda

vid renovering som är

tillverkade i syfte att reducera

radon vilket kan vara

ett väldigt bra komplement.

Den sista källan är

vatten. Har du kommunalt

ILLUSTRATION: Strålsäkerhetsmyntigheten

vatten förekommer

generellt sett väldigt

låga halter, men har du en

egen brunn kan det vara

värt att göra en mätning.

Viktigt att komma ihåg

är att höga radonhalter i

vatten också kan vara orsaken

till höga radonhalter

i inomhusluften då stora

mängder tränger ut i luften

genom vattnet. I dessa fall

kan en radonavskiljare som

effektivt luftar vattenet

vara en lösning. Är du

orolig över radon så kan

du få mer information på

stralskyddsmyndigheten.

se, boverket.se eller Svensk

radonförening.

Christoffer Ivarsson

redaktionen@villatidningen.se

Ansöka om bidrag?

• Från och med 1 januari i år går det inte längre att

ansöka om bidrag för radonsanering efter beslut från

regeringen.

När är det bra att mäta?

»»

Om jag har egen brunn

»»

Om jag köper nytt hus

»»

Om jag bygger om eller bygger till

»»

Förändrar ventilationslösningen i huset

»»

Bor i området mer kända höga radonhalter i

marken (information finns kommunen)

Tänk på!

Läs mer:

• Stralskyddsmyndigheten.se

• Boverket.se

Det är omöjligt att veta hur stora radonhalter som finns i en bostad utan att göra

en mätning. Mätningen görs optimalt mellan oktoberg och april.

• Radonåtgärder beviljas rotavdrag så passa på så länge

möjligheten till avdrag finns!

FUKTÅTGÄRDER

När du vill få ditt på det torra igen

Fukt är boven i dramat vid väldigt många skador på hus och i inomhusmiljöer.

Men fuktproblem går att åtgärda oavsett om de beror på

dålig ventilation, läckor eller brister i byggkostruktionen. Ännu bättre är

det förstås att stoppa fuktskador innan de uppstår. Vilken hjälp du än

behöver, ser vi till att du får ditt på det torra.

Ocab Avfuktning

Industrivägen 1, 302 41 Halmstad

Radon och fuktskador – vi hjälper dig!

035 – 342 45 • www.ocab.se

SANERING • RENGÖRING • AVFUKTNING • BYGGNADSMILJÖ • JOUR


Villatidningen NUMMER 7 2015 13

Badrum: Trender

Ett hotell med en rolig och kreativ

satsning mot hållbarhet!

Har du som många andra

en uppsjö av andrasortering

av till exempel prydnadssaker,

en skvätt färg,

tapet eller ett överskott av

textil som inte kommer till

nytta hemma?

ÄLVKARLEBY TURIST OCH

konferenshotell ligger

knappt två timmars bilresa

från Stockholm. En dag

i mars förra året fick Patrik

Eriksson som precis tagit

över hotellet nog när han

gick i källaren på hotellet.

HAN GICK I källaren som var

full av vackra möbler, porslin

och annan inredning

som hade stoppats undan

av tidigare ägare för att nya

saker hade köpts in.

– Jag tänkte: hur kommer

det sig att alla köper

så mycket nya saker när

vi oftast har saker som vi

kan ta tillvara på, saker

som bär på en historia och

oftast är mycket finare än

nya möbler och framför allt

bättre kvalité.

PATRIK BESTÄMDE SIG för

att bryta den trenden.

Älvkarleby turist och konferenshotell

valde från och

med den dagen att återbruka

inredning så mycket

som det går.

”Hållbarhet måste bli

roligare om människor

skall engagera sig!”

– VI KÖPER allt vårt porslin

från loppisar och föredrar

då de loppisar där pengarna

går till välgörande

ändamål. Vi försöker att

tänka på att ha en hållbar

utveckling och att så många

som möjligt ska vinna

på våra inköp. I detta fall

så vinner både miljön och

vi får även in den sociala

aspekten.

VI TYCKER SJÄLVA att exempelvis

ett buffébord med

blandade återbrukade

uppläggningsfat, kannor,

kastruller och burkar är

mycket finare än det moderna

matchade. Dessutom

har varje sak en historia

att berätta och det passar

väldigt bra i en anläggning

som denna från 1800-talet.

VI TÄNKER HÅLLBART med

det mesta. Istället för att

exempelvis slänga frukt

som inte går åt så gör vi

juicer av det till frukosten.

När vi rustar hotellrummen

så använder vi oss

utav tapetrullar som butikerna

tänkt slänga och

möbler gör vi om och snyggar

till. Istället för att köpa

nytt så återbrukar vi helt

enkelt.

FLERA RUM ÄR redan omgjorda

med hjälp av privatpersoner

som var med

och tävlade genom Styleroom,

Europas största inspirationsbank

av bilder

uppladdade av dess användare.

De skulle bevisa

att det gick att göra om ett

rum utan att behöva köpa

nytt och att det ändå blir

riktigt snyggt.

– De fick helt fria händer

för hur rummen ska se ut,

då vi föredrar en personlig

touch på hotellrummen.

I varje hotellrum fanns

bland annat säng, sängbord

och skrivbord. Allt

som fanns i rummen fick

de använda och göra om.

DET BLEV VÄLDIGT lyckat och

nu har hotellet personliga

och fina hotellrum som är

helt gjorda på återbrukad

inredning.

– I jul är det dags igen för

en tävling med samma upplägg.

Deltagare får över en

månad på sig att göra om

ett hotellrum utan att köpa

nytt. De som rest långt är

välkomna att övernatta i

sitt rum utan kostnad och

vi står då även för frukost.

DE SOM HAR deltagit har tyckt

att det har varit en ära

att göra ett rum som hundratals

människor kommer

kunna njuta av,

”DÄR HEMMA SÅ blir det ofta

bara ett begränsat antal

som man får dela med sig

till av sitt kreativa uttryck

i heminredningen”

– Vi som hotell har ett

ansvar mot miljön, vi

måste tänka steget längre

innan vi köper nytt. Vi ser

detta som en möjlighet att

inspirera andra hotell men

även privatpersoner att börja

återbruka mer och att

man kan göra om ett rum

riktigt bra utan att lägga ut

en krona!

Hotellrum som är helt

gjorda på återbrukad

inredning.

Patrik Eriksson driver

Älvkarleby Turist och

konferenshotell.


Bilder: 2011 © Jupiterimages Corp

14 Villatidningen NUMMER 7 2015

NÄR DET GÄLLER

PAPPTAK

Roger

15% RABATT

*Unikt erbjudande till dig som är läsare av Villatidningen. Vid köp

av sex stycken glasunderlägg får du 15% rabatt på det totala beloppet.

Gäller endast beställningar på butik.elinwesslund.se

Glöm inte att ange kod VILLA för att kunna ta del av erbjudandet.

NÄR DET

GÄLLER

PAPPTAK

0709 – 93 16 75

Pontus 0708 – 10 02 57

www.jdtak.se

Roger

0709 93 16 75

Pontus

0708 10 02 57

www.elinwesslund.se • info@elinwesslund.se

Med reservation för eventuell slutförsäljning.

Har ni en underkänd

avloppsanläggning?

Har ni en underkänd

avloppsanläggning?

BioKube Venus löser problemet enkelt

och funktionssäkert och har ett av

marknadens bästa reningsvärden.

BioKube Venus löser problemet enkelt och funktionssäkert

BioKube och Venus har löser ett av problemet marknadens enkelt bästa och funktionssäkert

reningsvärden.

Har ni en underkänd avloppsanläggning?

och har ett av marknadens bästa reningsvärden.

BioKube Venus

Typgodkänd

och CE Märkt

enligt CEN 12566-3

Nils Holmberg

on 046-5402960

o@minireningsverket.se

.minireningsverket.se

Nils Holmberg

telefon 046-5402960

info@minireningsverket.se

www.minireningsverket.se

Klarar kraven

på hög skyddsnivå

Skicka in ordet som bildats i de blå

rutorna och du har chans att vinna

trisslotter!

För att ditt svar ska registreras krävs mobilappen

WyWallet. För mer information: www.wywallet.se

Bildkrysset nr 7 2015

info@minireningsverket.se

BioKube Venus

Typgodkänd och CE Märkt enligt CEN 12566-3

2011-05-19 07.53

2011-05-19 07.53

| Nils Holmberg | tel 046-540 29 60

1:A PRIS

10 st trisslotter

2:A PRIS

5 st trisslotter

3:E PRIS

2 st trisslotter

Skriv in korsord

(mellanslag) och

ordlösningen som bildats

i de blå rutorna i ett sms.

Skicka det till 72456.

Kostnad för sms: 5 kr +

ev. operatörsavgift.

HANAR – TRODDES HA MAKT

ÖVER MÖRKRETS MAKTER

SKA GE BOT ÅT

MÅNGA

ANGIVEN

TALANG

PÅ ... ÄR

PÅ LEK

5 MEDEL

OCH

METODER

N 1175 © PROPRES / info@propres.se

Bilder: 2012 © Jupiterimages Corp

VAR

UPPHOV

TILL

HÄLSING

SÅDANA

SKOGAR

SES LÄTT

GENOM

FISKA

MED

KROK

ART

DIRCTOR

KAN DET

KALLT

FRÅN

DÖRR

VET EN KAN

DEL OM BÄRA

NERVÖSA UPP

BESVÄR KLASAR

Vinnare av krysset nr 6 2015

1:A PRIS | 10 trisslotter

Ann-Marie Persson, Hässelby

2:A PRIS | 5 trisslotter

Sylvia Edqvist, Kalmar

3:E PRIS | 2 trisslotter

Runa Rosengren, Ängelholm

Rätt lösning krysset, föregående nummer.

1 2 3 4 5 6 7

B I NDARE

SKAFFA

HJÄLP

Vinnarna

meddelas

per post.

GER OSS GER TRÄD

PERSIKO-

SVÄNG- STADGA

VARIANT BRUKAR

KREDIT

RUM I

OHEMUL

ÄR TRYCKS STÅR GÖR ÄR

CARL, LENA

NATUREN

A N CENTRAL PROPÅ E DÅLIGA NER HÖGST OFTA KLENT

OCH HENKE

PUNKT

BETYG AV TÅG I RANG OSÄKER BYGGDA

A L L E M A N S R Ä T T

HAR

PLATS

FÖR

AKTER

A R K I V V Ä R V A

1

B R O T T S B A L K E N

STADGAR

5

DAGENS

ÄR

OM

AKTUELLT

STRAFF S T A T L I G

SKARV

E K O

AV

VAGN

OLAGLIG

ALLMÄN

OCH

UPPFANN

NATUR S

RÖKT

POLIO-

KORV

R

VIRUS

Å T A L B A R

ÄR EJ

SKÖN STÄMNING

SÄKER

BOMB-

VERDI-OPERA

PÅ SIN

ARDERA

URUPPFÖRD I

SAK O V I S S A

MED

KAIRO

I R

DEN

KAN VISA

SAKNAR

HAR UT-

MIN

KVALITET

RYMME

HAR TRE-

DRIVS AV

FÖR

KANTIGA

N U N A

VINDEN

KLARA K A S S STJÄRNOR Ö STRÅN G

SKA VARA

BLIR

VÄRMER

ÄR OFTA

GOTT PÅ

PUB

LÄTT

GÖR

HÄNDER

FIN BIL

POSTALT SVÅRFÖR-

IBLAND

EFFEKTIVT

Ö

ERITREA

STÅDD

M BUTIK R L

SLÄKTER

O V I K K A V A N T

GAV

4 BÅNG-

DAMER

STYRIG

FINARE

VALUTA

FORMER

H E L F Ö R S Ä K R A D

I MACAO

O R E G E R

PINAR

LEMMAR

6 GILLAR

MESAR

K O R S E L E T T SKADAR

SOM H I

AVKOMMA

K R A M P E R

SKALAN

T A

INTE SÅ

KAN STÅ

METALL-

SYRE

GJORDE

LOKALT

ÄR RÄTT

FÖR

BIT MED

KAN BESTÅ AV KANSKE

MÄSTAR-

BRA

HALLAND

TRE

BLÅSARE OCH

ALLERGISK

MÖTE

N I L

SE

L A KRONOR

T I A O

STRÅKAR

KUDDE

N Ö S

VIRKE

D

SÅ BRA

ATT DET

SMÄLLER SÅGS I

TILLRAR

ÄR FEL-

HÖGT

I N T A

STRID

R E N T O P

PÅ KIND

AKTIGT

P O S I T I

LED PÅ

3

PRÄGLAR

GREPPAS

BÖR JU

OFTA

LÄTT

COACH

LÅG

DRAMA

NIVÅ K A N O N T R A

FLYGER

FESTLIG

SKÅTAT

G I K

DÅLIGT

Ö R A

MÅLTID

E G

RUND-

FYLLS

HULT

OFTA

HÅN- BRAGDER

TYSK

MED

FULLT

A N

FLOD

LÖFTEN

UTTRYCK

KNÄ OCH

K E L R Å V A L T A L

STIG D A T

BINDER

FÅGLAR

MELLAN

SÅDAN

SAMMAN

PÅ NYA

2

ALTERNATIV

ÄR OFTA

PASCAL;

SORG-

ZEELAND

NORDAN-

E T K

GÅR

PENN-

VINDEN

FÄLLIGT

TENN

E O R

HYGGLIGT

E L L E R

SYLVANIA

S L I K

SAGO-

7

KUNG

MÅSTE

A K T S A M T

OCH

VI ALLA

LJUST ÖL

A L E T O P P E N Ä

FÖR-

KALKAD

HAR

KAN

BELÄGG-

FYRA

KÄNNAS

NING

T A N D S T E N SIDOR T E T R A E

SOM

D E R DRAG

B 1078 © PROPRES / info@propres.se

OTREVLIGT HÄRNAD

ÄGG OCH VERKAR

SPARANDE GAMMAL-

TRIST DAGS

A

L

L

M

O

G

E

S

T

I

K

R

I

G

HAR EN

TAND

SOM ETT

SPJUT

N

A

R

V

A

L

1 2 3 4 5 6

GÖR

OFTA

ÖL-

HÄVARE

STÄLLDA

I TUR-

ORDNING

SÄGER

FULLT AV

SMÅ

HÅL

TURKIET

ENL. ISO

INSIKT

TOG EN

TITT PÅ

OM-

RÅDET

DEN HAR

FJÄDRAR

ARBETAR

OSJÄLV-

ISKT

ÅT EGEN BÖR EJ

BINDAS RIS

ISIGT

SKAL

SY

3

AMIRAL

ÄR EN

ÄR FASTA

TILL-

GÅNGAR

ALBANIEN

6

SÅDAN

SKULLE

GÖRA

OSS RIKA

SVAMP

JOBBADE

SÄTTARE

MED

4

KAN STÅ

FÖR JOD

KAN

KÅPA

DÖLJA

2

MÅNGÖGD

MYTISK

GREK

SLASKA

BRUKAR HONUNG

FÖRE FÖRSÄLJNING

KAN FRANK GÅ

PÅ SAK

GÖRS VI

AV DET

GRIPANDE

INGÅR I

ELITEN

MÅ VI

KANSKE I

VINTER

Namn: Adress: Postadress:

GIBBON-

APAN

LIDANDE

VÄXT

HAR JU

KRAFT-

KARLEN

FÖRSÅT

SILL-

GRISSLAN

ÄR EN

YRA

PLAGG

QUERCUS

SA LINNÉ

Skicka till: Villatidningen Sverige, Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala, senast den 22/11. Märk kuvertet ”krysset nr 7 2015”.

SVAG

PUNKT

1

1005

BOR VID

FINSKA

VIKEN

SÅDANA

ÄRENDEN

LÖSES

EJ LÄTT

Fyll i ordet som bildats av de numrerade blåfärgade rutorna


Villatidningen NUMMER 7 2015 15

Bilserien: Del 7

Årets biltrend

– uppkopplade

och självkörande

Marknaden för bilmässor blir allt mer internationell. I mitten på 1970-talet var den

då rätt småskaliga British International Motor Show på Earl’s Court i London en av

Europas ledande bilsalonger. Numera är evenemanget nedlagt – dagens branschfolk

rör sig i allt globalare sammanhang.

Kom ihåg att

byta däck

Dags att byta däck! Under

perioden 1/12–31/3 ska

bilen ha vinterdäck om

vinterväglag råder (=is eller

frost på vägen; polis på

plats har rätt att avgöra!).

Minsta tillåtna mönsterdjup:

3 millimeter. Dubbdäck

är tillåtna 1/10-15/4,

men även annan tid, om det

är, eller befaras bli, vinterväglag.

Har bilen dubbdäck

krävs detsamma också

för eventuell släpvagn.

TRENDEN ÄR TYDLIG: ett antal

etablerade mässor har

upphört eller äger rum allt

mer sällan, medan andra,

exempelvis i Kina, blivit

extremt stora. Bilsalongen

i Shanghai har på drygt

tio år vuxit från nästan

noll till att nu vara en av

världens allra största.

I INGET ANNAT land säljs det

idag så många bilar som

i Kina; drygt 30 procent

fler än i USA. De inhemska

bilmärkena är idag tämligen

många. Kinesiska bilar

(förra året producerades 24

miljoner fordon) har blivit

en allt större exportprodukt.

Samtidigt har en ny

trend visat sig: allt fler kineser

väljer bort bilen, som

inte längre är den åtrådda

statussymbol den var för

bara några år sedan. Det är

en trend tydlig även i Europa,

inte minst bland unga.

Kinesiska storstäder lider

dessutom av akut trafikinfarkt.

Den kinesiska

regeringen satsar stort på

att få fram elbilar.

Idag säljs bland annat inhemskt

tillverkade el-bussar

med 50 mils räckvidd

på en laddning!

ÅRETS MÄSSA I Genève med

cirka 700 000 besökare

presenterade hundratalet

konceptbilar, varav många

eldrivna. Intresset för ”ekobilar”

har bland annat resulterat

i att man ger ut en

särskild broschyr om just

miljöbilar. Höstens bilmässa

i Frankfurt (IAA), med

vanligen cirka en miljon

besökare och utställningsytor

på 1,5 hektar, fokuserar

i år på megatrenden ”automatiserad

körning” och

ökad internetanvändning i

bilen, vilket var årets fokus

även på Soeul-mässan.

Bertil Moldén, VD för Bil

Sweden

BIL SWEDEN, DEN svenska

bilbranschorganisationen

och som 1991 började arrangera

Stockholms bilsalong,

håller kontinuerlig

uppsikt över bilmässor

världen runt. Vd Bertil

Moldén rankar här de internationella

bilsalonger han

tycker är mest spännande:

”Genève är nummer ett.

Kina: Peking och Shanghai

alternerar. Så har vi Paris

respektive Frankfurt; fransmännen

är stora i Paris, tyskarna

i Frankfurt. Därtill

mässan i Detroit.”

2015 ÅRS TREND är enligt

Bertil Moldén ”uppkopplade

och självkörande” bilar. Om

bilmässornas allmänna betydelse

säger Moldén till

Villatidningen:

– Internet har gjort att

allt sker – i realtid – globalt,

och mässorna har spelat

ut sin roll i mindre länder.

Samtidigt kostar det gigantiska

pengar att arrangera

mässor: personal, resor med

mera.

GISSNINGSVIS KOMMER INTER-

NATIONALISERINGEN att innebära

att bilmässorna blir

både större och färre – samtidigt

som det totala antalet

besökare kan väntas minska,

eftersom datortekniken i

så hög grad tar över som

allmän informationskälla.

Björn Gustavsson

redaktionen@villatidningen.se

Bilsalonger i världen

Andra ledande bilsalonger i världen arrangeras i Detroit (april), New York (april) och Los

Angeles (november). Tokyo Motor Show (november) har blivit ett allt viktigare forum för

ny teknik; där det vimlar av konceptbilar – och ”grön teknik” har allt tydligare fått högsta

prioritet. Bilmässan i Soeul (senast i april i år) har vuxit till en av världens största. Den

expansiva kinesiska bilmarknaden har resulterat i ännu en gigantisk bilmässa: China

Auto show i Peking. Årets mässa hade fokus på innovativ teknik – och här som överallt

är det elbilar och hybrider som drar till sig störst uppmärksamhet.

Vi löser det!

Fukt och mögel är villaägarens största

fiende. Det kan uppstå i krypgrunden,

i källaren, i tvättstugan, på vinden etc.

Det påverkar din boendemiljö och

kan skada din hälsa.

Vi löser ditt problem för gott och

håller fukten borta..

..år efter år efter år..

Vi arbetar alltid med

marknadens bästa och

säkraste avfuktningssystem.

Vi tar bort fukten i:

• Krypgrunder

• Källare

• Tvättstugor

• Vindar

• Garage

• Lager

• Förråd

• Båtar

• Fritidshus

• Husvagnar

• Sadelkammare

• och andra utrymmen

Vi utför besiktning och installation av

Sveriges ledande avfuktningssystem.

Vi erbjuder serviceavtal för säker drift.

Riddargården AB: Skåne 042-14 10 20 • Halland 035-10 40 40 • Jourtel: 070-595 63 63 • www.riddargarden.se


Vad kostar det att buda?

Budbokning: www.sksbud.se • 042-13 80 40

Direktbud

Timkostnad för närdistribution

Budbil max 300kg

Budbil max 900kg

Liftbil max 900kg

Lastbil max 6.900kg

Milkostnad över 10 mil

Budbil max 300kg

Budbil max 900kg

Liftbil max 900kg

Lastbil max 6.900kg

320 kr

370 kr

400 kr

450 kr

85 kr

85 kr

100 kr

125 kr

24 timmars bud

Pris inom Helsingborg

Kolli 0-35kg

1 pall 36-350kg

1 pall 351-900kg

Pris inom NV Skåne

Kolli 0-35kg

1 pall 36-350kg

1 pall 351-900kg

Pris Ytterområdet

Kolli 0-35kg

1 pall 36-350kg

1 pall 351-900kg

4 timmars bud

Pris inom Helsingborg

Kolli 0-35kg

1 pall 36-350kg

1 pall 351-900kg

Pris inom NV Skåne

Kolli 0-35kg

1 pall 36-350kg

1 pall 351-900kg

2 timmars bud

Pris inom Helsingborg

Kolli 0-35kg

Pris inom NV Skåne

Kolli 0-35kg

100 kr

180 kr

320 kr

140 kr

250 kr

500 kr

240 kr

450 kr

700 kr

150 kr

300 kr

600 kr

240 kr

400 kr

700 kr

200 kr

340 kr

Helsingborg

NV Skåne

Ytterområdet

Priser exkl. moms. Vid övriga budkörningar

lämnas pris vid bokning

KAMPANJ!

från 50 öre

på reklamdistribution

– DITT BUDSKAP UPPMÄRKSAMMAS

OCH NÅR DEM DU VILL NÅ –

Vi kan rikta en reklamdistribution till ett lokalt närom råde

från 500 hushåll, till enbart villor i din ort, till din kommun

eller dela ut till hela NV Skåne och Laholm!

För en enkel och effektiv distribution, delar vi ut få antal

trycksaker åt gången. Detta gör att din reklam syns.

Information och offert 0705-13 80 46

sksreklam@ymail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!