Views
2 years ago

Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

2016_3_NTU_teknisk_rapport

Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk

Rapport 2016:3 Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

 • Page 3 and 4: Nationella trygghetsundersökningen
 • Page 5 and 6: Innehåll Förord..................
 • Page 7 and 8: Brå rapport 2016:3 Förord Brottsf
 • Page 9 and 10: Brå rapport 2016:3 Undersökningen
 • Page 11 and 12: Brå rapport 2016:3 Möjligheten at
 • Page 13 and 14: Brå rapport 2016:3 notera att en p
 • Page 15 and 16: Brå rapport 2016:3 Urval Urvalsmet
 • Page 17 and 18: Brå rapport 2016:3 Undersökningen
 • Page 19 and 20: Brå rapport 2016:3 Vikter För att
 • Page 21 and 22: Brå rapport 2016:3 Variabelkonstru
 • Page 23 and 24: Brå rapport 2016:3 Resultatens til
 • Page 25 and 26: Brå rapport 2016:3 Statistisk säk
 • Page 27 and 28: Brå rapport 2016:3 ningarna av ant
 • Page 29 and 30: Brå rapport 2016:3 Jämförbarhet
 • Page 31 and 32: Brå rapport 2016:3 Tillgänglighet
 • Page 33 and 34: Brå rapport 2016:3 Liu J. och Lohr
 • Page 35 and 36: INNEHÅLL Bakgrundsfrågor 3 Screen
 • Page 37 and 38: 7 DOKTORERAT, FIL LIC, FORSKARUTBIL
 • Page 39 and 40: Rånade eller försökte någon rå
 • Page 41 and 42: eller andra värdesaker under förr
 • Page 43 and 44: 3 DIREKT KONTAKT F8 VET EJ/MINNS EJ
 • Page 45 and 46: ___________________________________
 • Page 47 and 48: B14B Har du/ni fått en kopia på a
 • Page 49 and 50: 12 DECEMBER 17 NEJ F8 VET EJ/MINNS
 • Page 51 and 52: 2 JA, KNIV 3 JA, ANNAT TILLHYGGE 4
 • Page 53 and 54:

  3 NEJ, DET TROR JAG INTE 4 NEJ, DET

 • Page 55 and 56:

  1 JA 2 NEJ F8 VET EJ F9 VILL EJ SVA

 • Page 57 and 58:

  3 GATA, TORG, PARK EL LIKNANDE 4 AN

 • Page 59 and 60:

  B36 Har du varit i kontakt med sjuk

 • Page 61 and 62:

  B310 Så till några sista frågor

 • Page 63 and 64:

  2 I EN BOSTAD TILLHÖRANDE DEN SOM

 • Page 65 and 66:

  (Hur många personer var det?) F8 V

 • Page 67 and 68:

  1 JA, INTERVJUPERSONEN / INTERVJUPE

 • Page 69 and 70:

  B415 Så till några sista frågor

 • Page 71 and 72:

  F9 VILL EJ SVARA __________________

 • Page 73 and 74:

  1 PRIVAT BEKANTSKAP 2 MER FORMELL B

 • Page 75 and 76:

  B511 Har du blivit erbjuden stöd e

 • Page 77 and 78:

  2 NEJ F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA __

 • Page 79 and 80:

  Har du eller någon annan haft någ

 • Page 81 and 82:

  ___________________________________

 • Page 83 and 84:

  3 I ÖVRIGA SVERIGE 4 UTOMLANDS F8

 • Page 85 and 86:

  ___________________________________

 • Page 87 and 88:

  3 I ÖVRIGA SVERIGE 4 UTOMLANDS F8

 • Page 89 and 90:

  F8 Ingen åsikt/vet ej F9 VILL EJ S

 • Page 91 and 92:

  TRYGGHET OCH ORO FÖR BROTT _______

 • Page 93 and 94:

  ___________________________________

 • Page 95 and 96:

  Brå rapport 2016:3 Bilaga 2 Posten

 • Page 97 and 98:

  Ange bara ett svarsalternativ per f

 • Page 99 and 100:

  Utsatthet för brott Nu följer ett

 • Page 101 and 102:

  c) Var det samma gärningsperson vi

 • Page 103 and 104:

  16. a) Har du under förra året (2

 • Page 105 and 106:

  e) Hur skulle du beskriva dina erfa

 • Page 107 and 108:

  23. Hur skulle du beskriva dina erf

 • Page 109 and 110:

  Trygghet/oro för brott Nu kommer n

 • Page 111 and 112:

  33. a) Har det hänt under det sena

 • Page 113 and 114:

  41. Har du några kommentarer till

 • Page 115 and 116:

  Brå rapport 2016:3 För dem som up

 • Page 117 and 118:

  Brå rapport 2016:3 2. Uppföljning

 • Page 119 and 120:

  Brå rapport 2016:3 -06 -07 -08 -09

 • Page 121 and 122:

  Brå rapport 2016:3 Bilaga 4 Fråge

 • Page 123 and 124:

  Brå rapport 2016:3 Bilaga 6 Urvals

 • Page 125 and 126:

  Brå rapport 2016:3 Bilaga 7 Missiv

 • Page 127 and 128:

  Brå rapport 2016:3 Bilaga 8 Extern

 • Page 129 and 130:

  Brå rapport 2016:3 Tabell 8. Skatt

 • Page 131 and 132:

  Brå rapport 2016:3 Bilaga 9 Intern

 • Page 133 and 134:

  Brå rapport 2016:3 Vet ej Vill ej

 • Page 135 and 136:

  Brå rapport 2016:3 Bortfall Bilst

 • Page 137 and 138:

  Brå rapport 2016:3 Andelen brottsu

 • Page 139 and 140:

  Brå rapport 2016:3 skattningar av

 • Page 141 and 142:

  Brå rapport 2016:3 Tabell 2. Antal

 • Page 143 and 144:

  Brå rapport 2016:3 en berör ett m

 • Page 145 and 146:

  Brå rapport 2016:3 Bilaga 14 Tolkn

 • Page 147 and 148:

  Brå rapport 2016:3 urvalen. Men f

 • Page 149 and 150:

  Brå rapport 2016:3 På vilket sät

 • Page 151 and 152:

  Brå rapport 2016:3 dag är att var

 • Page 153 and 154:

  Brå rapport 2016:3 A.9 EU-reglerin

 • Page 155 and 156:

  Brå rapport 2016:3 Utbildningsniv

 • Page 157 and 158:

  Brå rapport 2016:3 Utsatthet för

 • Page 159 and 160:

  Brå rapport 2016:3 Misshandel Vilk

 • Page 161 and 162:

  Brå rapport 2016:3 1.1.4 Redovisni

 • Page 163 and 164:

  Brå rapport 2016:3 olika befolknin

 • Page 165 and 166:

  Brå rapport 2016:3 av befolkningen

 • Page 167 and 168:

  Brå rapport 2016:3 hålls så små

 • Page 169 and 170:

  Brå rapport 2016:3 • Resultaten

 • Page 171 and 172:

  Brå rapport 2016:3 5.4 Tillgång t

 • Page 173 and 174:

  Brå rapport 2016:3 terna bor ser m

 • Page 175 and 176:

  Brå rapport 2016:3 Tabell 3. Oddsk

 • Page 177 and 178:

  Brå rapport 2016:3 Tabell 5. Oddsk

 • Page 179 and 180:

  Brå rapport 2016:3 Till teoretiska

 • Page 182:

  Brottsförebyggande rådet/National

undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Utsatthet för brott 2015
Rapport - Handelns Utvecklingsråd
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2013 ...
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Hatbrott 2014
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av ... - FunkaPortalen
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
en rapport om förstudien gällande nationell kompetens för ...
2014_8_Brott_i_nara_relationer
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Brå-rapport - Brottsförebyggande rådet
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Bra 2011-19.indd - Brottsförebyggande rådet
Räddningsverkets rapport - Lev nu! Resor & Foton
Rapport 2012:7 Hatbrott 2011 - Brottsförebyggande rådet