Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

2016_3_NTU_teknisk_rapport

undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Utsatthet för brott 2015
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2013 ...
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport om näringsförbudens efterlevnad - Ekobrottsmyndigheten
en rapport om förstudien gällande nationell kompetens för ...
Hatbrott 2014
2014_8_Brott_i_nara_relationer
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Rapport - Handelns Utvecklingsråd