Views
2 years ago

Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

2016_3_NTU_teknisk_rapport

Brå

Brå rapport 2016:3 Undersökningar om allmänhetens förtroende I några undersökningar, SOM-institutets riksrepresentativa undersökning om samhälle, opinion och media (SOM-institutet 2008), Eurobarometern (European Commission Public Opinion 2009) och Svenskt Kvalitetsindex (SKI 2009), studeras allmänhetens förtroende för rättsväsendet eller några av dess myndigheter. Fråge- och svarskonstruktioner skiljer sig emellertid en hel del åt, och jämförbarheten är därför begränsad. Störst möjligheter till jämförelser av såväl nivå som utveckling för några av frågorna finns med i SOM-institutets undersökning, som regelbundet frågar om förtroendet för polisen, domstolarna och en rad andra samhällsinstitutioner. 28

Brå rapport 2016:3 Tillgänglighet Brå publicerar resultaten från NTU så snart som möjligt efter att undersökningen genomförts. En omfattande huvudrapport, som övergripande belyser resultaten från samtliga frågeområden i undersökningen, ges ut årligen. I anslutning till huvudrapporten publiceras även den tekniska rapporten med fokus på undersökningens genomförande och kvalitet. Utöver dessa produkter publiceras även en engelsk sammanfattning. Samtliga resultat som Brå publicerar från undersökningen presenteras på Brås webbplats. 21 Vissa publikationer ges också ut i tryckt form och kan då beställas via webbplatsen alternativt via Wolters Kluwer 22 eller laddas ner som pdf från Brås webbplats. Huvudrapporten samt den engelska sammanfattningen ges ut i tryckt form, medan den tekniska rapporten enbart är en webbpublikation. Materialet från respektive årgång av NTU är tillgängligt för forskning och beställning av specialanpassad statistik, från det datum då resultatet för respektive år publicerats. Utlämnande kan ske efter prövning i forskningsetisk nämnd och sekretessprövning. Ansvarig för utveckling av den Nationella trygghetsundersökningen är Enheten för statistiska undersökningar vid Brå. Brottsförebyggande rådet, Brå Box 1386 111 93 Stockholm Tel: 08-527 58 400 Fax: 08–411 90 75 E-post: info@bra.se www.bra.se 21 www.bra.se 22 www.wolterskluwer.se. Tel: 08-598 191 90 29

undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Utsatthet för brott 2015
Rapport - Handelns Utvecklingsråd
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2013 ...
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Hatbrott 2014
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av ... - FunkaPortalen
Rapport - Brottsförebyggande rådet
en rapport om förstudien gällande nationell kompetens för ...
Rapport - Brottsförebyggande rådet
2014_8_Brott_i_nara_relationer
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Brå-rapport - Brottsförebyggande rådet
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Bra 2011-19.indd - Brottsförebyggande rådet
Räddningsverkets rapport - Lev nu! Resor & Foton
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015