Views
2 years ago

Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

2016_3_NTU_teknisk_rapport

Brå

Brå rapport 2016:3 Bilaga 1 Frågeformulär NTU 2015 32

INNEHÅLL Bakgrundsfrågor 3 Screening-frågor om utsatthet för brott 6 Kontakter med rättsväsendets myndigheter 12 Uppföljningsfrågor om brott 17 Inbrott i bostad 17 Rån 21 Sexualbrott 31 Misshandel 40 Hot 52 Trakasserier 62 Bedrägeri 68 Bilstöld 71 Stöld ur fordon 74 Cykelstöld 77 Inställning till rättsväsendet 80 Trygghet och oro för brott 83 2

undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Utsatthet för brott 2015
Rapport - Handelns Utvecklingsråd
Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2013 ...
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av ... - FunkaPortalen
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Hatbrott 2014
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport om näringsförbudens efterlevnad - Ekobrottsmyndigheten
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet