Views
2 years ago

Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

2016_3_NTU_teknisk_rapport

1 FÖRSÄKRINGSBOLAG 2

1 FÖRSÄKRINGSBOLAG 2 GÄRNINGSMAN 3 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 4 ANNAN F8 VET EJ/MINNS EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ KONTAKTER MED RÄTTSVÄSENDETS MYNDIGHETER _______________________________________________________________________________ C17 Nu kommer några frågor om kontakter med det svenska rättsväsendet med anledning av utsatthet för brott och här avser frågorna de senaste tre åren. Har du under de senaste tre åren drabbats av något brott som anmälts till polisen? 1 JA 2 NEJ F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C17A Har det hänt en eller flera gånger under de senaste tre åren? 1 EN 2 FLERA F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C18 Då ber jag dig att på de följande frågorna svara för den senaste händelsen som polisanmäldes. Ingick någon form av hot eller våld i händelsen? 1 JA 2 NEJ F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19 Var det du själv eller någon annan som anmälde brottet till polisen? 1 DEN TILLFRÅGADE SJÄLV ELLER TILLSAMMANS MED ANNAN PERSON 2 ANNAN F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19A Har du själv haft kontakt med polisen med anledning av just det här brottet? 1 JA 2 NEJ F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19B Gjordes anmälan via telefon, Internet eller genom direkt kontakt med polisen? 1 TELEFON 2 INTERNET 9

3 DIREKT KONTAKT F8 VET EJ/MINNS EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19C Har du haft någon mer kontakt med polisen (i det här fallet) än då anmälan gjordes? 1 JA 2 NEJ F8 VET EJ/MINNS EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19D Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av polisen i samband med det här brottet? Som... 1 MYCKET POSITIVA 2 GANSKA POSITIVA 3 VARKEN POSITIVA ELLER NEGATIVA 4 GANSKA NEGATIVA ELLER 5 MYCKET NEGATIVA F8 VET EJ / HAR INGEN ÅSIKT F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19E Hur nöjd eller missnöjd var du med möjligheten att på ett enkelt sätt få kontakt med någon inom polisen som kunde hjälpa dig? 1 MYCKET NÖJD 2 GANSKA NÖJD 3 VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4 GANSKA MISSNÖJD 5 MYCKET MISSNÖJD F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19F Hur nöjd eller missnöjd är du med det bemötande du fick av polisen? 1 MYCKET NÖJD 2 GANSKA NÖJD 3 VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4 GANSKA MISSNÖJD 5 MYCKET MISSNÖJD F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19G Hur nöjd eller missnöjd är du med den information du fick om hur polisen arbetar med ditt ärende? 1 MYCKET NÖJD 2 GANSKA NÖJD 3 VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4 GANSKA MISSNÖJD 5 MYCKET MISSNÖJD F8 VET EJ F9 VILL EJ SVARA _______________________________________________________________________________ C19H Hur nöjd eller missnöjd är du med polisens arbete med att utreda och klara upp brottet? 1 MYCKET NÖJD 10

undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Utsatthet för brott 2015
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
en rapport om förstudien gällande nationell kompetens för ...
2014_8_Brott_i_nara_relationer
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport - Handelns Utvecklingsråd
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Årsrapport 2007 - hela rapporten - Rädda Barnen
rapport om den ekonomiska brottsligheten - Ekobrottsmyndigheten
Verksamhetsredovisning 2007 - Polisen
Försäkringsbedrägerier
Hatbrott 2009 - Qx
Folkhälsopolitisk rapport 2010 - Tibro kommun
Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av ... - FunkaPortalen
Hela rapporten - Piteå kommun