e-barometern

emelieperssson

1mUmm59

» E-handelns utveckling

E-handelsåret 2015

19%

E-handelns tillväxt 2015

50,1

MDR SEK

E-handelns

omsättning 2015

Handelns digitalisering sker i rask takt och försäljningen

på internet växer så det knakar. Under 2015 växte

detaljhandelns internetförsäljning med 19 procent och

omsatte 50 miljarder kronor. Inte sedan finanskrisen har

tillväxttakten varit så stark. Försäljningen spirade inte

bara digitalt utan även i den fysiska handeln. Under 2015

steg den totala detaljhandelsförsäljningen med 5,7 procent,

pådriven av ett ökat försäljningstryck i framförallt

sällanköpsvaruhandeln. Svenska konsumenter har under

en längre tid prioriterat andra branscher, men under

2015 tog detaljhandeln tillbaka förlorade marknadsandelar.

Den starka försäljningstillväxten under året

förklaras främst av svenskarnas goda köpkraft. En stabil

arbetsmarknad, stigande bostadspriser, låg ränta, högt

sparande samt en låg inflation har bidragit till det goda

försäljningsåret.

E-handeln utgör nu 6,9 procent av den totala detaljhandeln

i Sverige. Exkluderas dagligvaruhandeln

är andelen högre, cirka 12 procent. Dagens handlare

kan inte längre bortse från den digitala handelns

inflytande. De detaljister som saknar en genomtänkt

digital strategi kommer att bli omsprungna. Effekterna

av den snabba digitaliseringen i detaljhandeln

väntas bli flera. På sikt kommer behovet av ytterligare

butiksyta sannolikt att avta, fysiska butiker

kommer att integreras med det digitala, logistik- och

transportflöden kommer att förändras och kommunikationen

med kunden blir oberoende av tid och

plats. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare,

vilket påverkar detaljhandeln generellt och men

kommer framförallt att påverka konsumentbeteendet

framöver.

E-handelns omsättning (mdkr):

50,1

37

42,9

14,3

17,7

20,4

22,1

25

27,7

31,6

4,9

6,8

9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Revidering av omsättningen i elektronik och total e-handel, vilket resulterar i ett tidsseriehopp mellan 2014 och 2015.

E-handelns andel av totala detaljhandeln

3,0% 3,4% 3,6% 3,9% 4,3% 4,8% 5,5% 6,1% 6,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 E-barometern Årsrapport 2015

Similar magazines