Views
2 years ago

Agros Produktkatalog 2016

Smörjfetter SMÖRJFETT

Smörjfetter SMÖRJFETT CLASSIC EP2 Smörjfett ENTREPRENADFETT SUPER EP2 Smörjfett Beskrivning Smörjfett Classic EP2 är ett litiumförtjockat mineraloljebaserat enhetsfett med brett användningsområde. Rekommendationer Smörjfett Classic EP2 rekommenderas för smörjning av såväl små lätt belastade som stora tungt belastade rullnings- och glidlager. Produkten kan med fördel användas som allroundfett inom jordbruks-, anläggnings- och skogsbrukssektorn. Beskrivning Entreprenadfett Super EP2 är ett smörjfett baserat på mineralolja, innehållande EP-additiver och polymerer. Det har mycket bra vattentålighet, vidhäftning och rostskyddande förmåga. Rekommendationer Entreprenadfett Super EP2 rekommenderas som ett enhetsfett för tungt belastade glidoch rullningslager vid normala temperaturer och varvtalsgränser. Det är speciellt lämpat för smörjning av chassin, anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner samt till hög och/eller stötbelastade applikationer. Entreprenadfett Super kan med fördel användas till vattenpumpar. NYHET: Nu även som skruvpatron NYHET: Nu även som skruvpatron Emballage & artikelnr: Emballage & artikelnr: Skruvpatron Skruvpatron 740645 740649 740643 740642 740640 740545 740549 740543 740542 740540 MOLYFETT EP2 Smörjfett MULTI SYNTET EP1,5 Syntetiskt smörjfett Beskrivning Molyfett EP2 är ett litiumförtvålat fett av EP-typ, som är förstärkt med molybdendisulfid för att ytterligare förbättra smörjförmågan. Rekommendationer Molyfett EP2 rekommenderas för smörjning av långsamtgående delar som arbetar under mycket hög belastning såsom glidlager, gejdrar, bågtandkopplingar, spindlar och storskruvar. Molyfett EP2 används endast till rull- eller kullager om maskintillverkaren specifikt rekommenderar detta. Beskrivning Multi Syntet EP1,5 är ett smörjfett baserat på syntetiska basoljor och litiumkomplexförtjockare. Multi Syntet EP1,5 har utmärkt vattentålighet och mycket bra vidhäftningsförmåga samt tål mycket höga belastningar. Kombinationen av basoljor och förtjockare gör att fettet tål mycket höga belastningar och hög temperatur. Trots den höga lastbärande förmågan har fettet mycket goda lågtemperaturegenskaper. Rekommendationer Multi Syntet EP1,5 rekommenderas som ett enhetsfett för en blandad maskinpark där tungt belastade glid- och rullningslager förekommer. Speciellt lämpligt för centralsmörjning av chassi, anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner. Produkten är lämplig för användning i centralsmörjsystem som klarar upp till NLGI 2, speciellt vintertid. Multi Syntet EP1,5 kan med fördel användas både sommar och vintertid i hela landet. Multi Syntet EP1,5 på 208L är beställningsvara. NYHET: Nu även som skruvpatron Emballage & artikelnr: Emballage & artikelnr: Skruvpatron 740349 741245 741249 741243 741242 741240 (B) 20

Smörjfetter SMÖRJFETT EP00 Smörjfett HÖGLASTFETT EP0,5 Smörjfett Beskrivning Smörjfett EP00 är ett mineraloljebaserat, halvflytande litiumkomplexfett innehållande korrosionsskyddande tillsatser samt EP-additiv. Rekommendationer Smörjfett EP00 rekommenderas för den typ av centralsmörjsystem, som fordrar ett halvflytande fett. Speciellt för fordonssmörjning vintertid, då ett fett med god pumpbarhet vid låga temperaturer förutsätts. Fettet kan även användas i fettsmorda kuggväxlar. Produkten ersätter Centralsmörjfett. Beskrivning Höglastfett EP0,5 är ett smörjfett som bygger på en ny typ av förtjockningsteknologi, som ger extrema EP-egenskaper. Fettet har mycket bra rostskydd och extremt hög lastbärande förmåga (skärningsmotstånd). Rekommendationer Höglastfett EP0,5 rekommenderas för smörjning av kuggväxlar, kuggstänger och vajrar men även för långsamtgående glidlager som utsätts för mycket hög belastning. Exempel på applikationer är svängkransar på grävmaskiner, vändskivor på lastbilar, kranutskjut, splines på kardanaxlar och kraftöverföringsaxlar, underdimensionerade axlar/bussningar och länklager. Emballage & artikelnr: Emballage & artikelnr: 740143 740749 740743 HJULLAGERFETT EP2,5 ENTREPRENADFETT EP2 BIO Smörjfett Smörjfett MILJÖANPASSAT Beskrivning Hjullagerfett EP2,5 är ett litiumkomplexfett baserat på mineralolja, innehållande EP-additiver. Rekommendationer Hjullagerfett EP2,5 är utvecklat för smörjning av hjullager i fordon. Produkten kan även användas som ett universalfett. Hjullagerfett EP2,5 rekommenderas som ett universalfett avsett för smörjning av såväl små lätt belastade som stora tungt belastade glid- och rullningslager, som arbetar vid förhöjd temperatur. Produkten ersätter Högtemperaturfett. Beskrivning Entreprenadfett EP2 Bio är ett kalciumförtvålat biologiskt nedbrytbart smörjfett baserat på syntetisk ester, innehållande EP-additiver, korrosionsskydd och polymerer. Entreprenadfett EP2 Bio har utmärkt vattentålighet och vidhäftningsförmåga samt mycket bra korrosionsskyddande egenskaper. Rekommendationer Entreprenadfett EP2 Bio rekommenderas som ett enhetsfett för tungt belastade glid- och rullningslager där ett biologiskt nedbrytbart fett önskas. Entreprenadfett EP2 Bio är specialanpassat för att användas i sågkedjesmörjning på skogsmaskiner. Tillsammans med en speciell pumputrustning (som monteras på maskinen) minskar förbrukningen av kedjesmörjmedel med 90 % jämfört med traditionella kedjeoljor. Slitage på svärdet minskar avsevärt och användaren slipper oljedimma som ofta är svår att få bort från maskinen. Uppfyller kraven enligt ”Ren Smörja” i Göteborg, nivå B. SS 15 54 70 miljöklass B. • Minskar förbrukningen av kedjesmörjmedel med 90 % jämfört med traditionella kedjeoljor. • Slitage på svärdet minskar avsevärt. • Slipp oljedimma som är svår att få bort. Prova vårt hårt testade Biofett! Emballage & artikelnr: Emballage & artikelnr: 740449 740442 741749 741743 741742 21

Agrol Produktkatalog 2017
PRODUKTKATALOG - Pennzoil, Norge
PRODUKTKATALOG - Stena Metall
pRoDUKTKaTaLoGEn - Preem
PRODUKTKATALOG - Stena Metall Group
Produktkatalog - MonZon
Produktkatalog - Preem
Jakob Mörhed - Stena Metall Group
Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007 - ER Trading AS
Se hela vårt sortiment i produktkatalogen - Båfi Pac AB
Gutz produktkatalog - Gör som SGSF, använd ProteamOnline 5.0.
Texacos produktkatalog - Välkommen till Smörjolja.se
Lathund representation m.m. (59 kB - Nytt fönster) - Uppdaterad ...
EMAS Miljöredovisning 2009 Arctic Paper Grycksbo AB
Ladda ner - Alba
MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Fordon - Schenker
Beskrivning av kampanjen samt bilder - Handelsgymnasiet
Produktkatalog - Agrol
Retail Produktkatalog 2012.indd - Gula Sidorna
Produktkatalog 2010 - Podab
Produktkatalog 2013 - IQ Pager 4.2
Bläddra i vår nya produktkatalog (PDF) - Sjöströms
7. Smörjoljesystem - TA-Driftteknik
BESKRIVNING AV APPARATEN REKOMMENDATIONER ...
Rep-handböcker
Rekommendationer för profylax och behandling av ... - Ulricehamn
Rekommendationer och terapiråd - Vgregion.se
här - Michelin
Hemmanät - rekommendationer för fastighetsägare - Sabo
Rekommendationer och terapiråd - Vgregion.se