Views
2 years ago

Agros Produktkatalog 2016

Bra att veta om

Bra att veta om kylarvätskor Varför kylarvätska? Kylarvätskor används till förbränningsmotorer för att bortföra och fördela den värme som utvecklas när motorn arbetar. Detta för att motorn ska kunna arbeta vid en så jämn och stabil temperatur som möjligt. En motor med dålig kylning genom för lite kylarvätska, går kontinuerligt med för hög temperatur vilket leder till snabb nedslitning av rörliga delar och kan göra att motorn ”skär”. Kylarvätskor används i alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Vanligtvis består den av en blandning av kylarvätska, avjoniserat vatten och olika korrosionshämmande tillsatser. Kylarvätskan sänker fryspunkten på vattnet i kylarvätskan så att den är flytande vid temperaturer under 0 °C. Vid blandningsförhållandet vatten/kylarvätska 1:1 ligger fryspunkten på cirka -35 °C. Övriga tillsatser är främst avsedda att förhindra korrosion i motorns kylkanaler och i kylarelementet. Kylarvätskan delas upp i två typer: MEG (Monoetylenkylarvätska) och MPG (Monopropylenkylarvätska) som har olika egenskaper. Den vanligaste inom fordonssektorn är MEG. MPG används bland annat inom skogsnäringen där en miljö- och hälsoanpassad produkt erfordras. MPG lämpar sig ej tekniskt för alla kylsystem. Kylarvätska är skadligt för smörjsystemet. Ytterst små mängder kylarvätska i motorns smörjsystem kan orsaka motorskador. Använd därför alltid särskilda mått, kärl och trattar för kylarvätska! Intag av kylarvätska leder till etylenglykolförgiftning. ÖVERSIKT KYLARVÄTSKOR Produktnamn0 W VW-namn VW-spec. Arteco namn BASF namn Kylarvätska Classic, Blå Kylarvätska Super, Grön/Blå Kylarvätska OAT, Gul Kylarvätska OAT Plus, röd Innehåller silikater BS-6580 BS-6580 - Typ av teknik IAT (Inorganic Additive Tachnology) G11 TL-774C AFC G48 X Hybrid (HOAT) G12+ TL-774F XLC G30 - G12++ TL-774G QRC G40 X Kylarvätska MPG, Grön - OAT (Organic Acid technology) Si-OAT (Silikathybrid/ SOAT) Propylen Kylarvätska med OAT teknik (Organic Acid technology) BLANDBARHET Kylsystemet fyllt med Blandbar med Kylarvätska Classic Kylarvätska Super, G11 Kylarvätska OAT, G12+ Kylarvätska OAT Plus G12++ Kylarvätska Extrem Kylarvätska MPG Blandbar med Kylarvätska Classic Kylarvätska Super, G11 Kylarvätska OAT, G12+ Kylarvätska OAT Plus G12++ Kylarvätska Extrem Kylarvätska MPG Blandbar Går att blanda men rekommenderas ej Ska ej blandas 26

Bra att veta om oljor SAE-Systemet SAE-systemet (Society of Automotive Engineers, USA). Av SAE uppställt system för klassificering av smörjoljor efter deras viskositet (trögflutenhet). Det finns två system för SAE-tal, ett för motoroljor och ett för transmissionsoljor. Ju lägre SAE-nr inom respektive SAE-system, ju tunnare olja. SAE-VISKOSITETSKLASSER MOTOROLJOR SAE-nr (1999) Max dynamisk viskositet, cP Kinematisk viskositet vid 100 °C, cSt Lägsta temperatur för pumpbarhet, °C 0W 6 200 vid –35 °C Min. 3,8 –40 5W 6 600 vid –30 °C Min. 3,8 –35 10W 7 000 vid –25 °C Min. 4,1 –30 15W 7 000 vid –20 °C Min. 5,6 –25 20W 9 500 vid –15 °C Min. 5,6 –20 25W 13 500 vid –10 °C Min. 9,3 –15 20 5,6–9,3 30 9,3–12,5 40 12,5–16,3 50 16,3–21,9 60 21,9–26,1 SAE-VISKOSITETSKLASSER TRANSMISSIONSOLJOR SAE-nr (1999) Max dynamisk viskositet, cP 70W 150 000 vid −55 °C 4,1 75W 150 000 vid −40 °CС 4,1 80W 150 000 vid −26 °CС 7,0 85W 150 000 vid −12 °CС 11,0 90 13,5 24 140 24,0 41 250 41,0 Kinematisk viskositet vid 100 °C, cSt Min Max För kinematisk viskositet: 1 centiStoke=1 cSt=1 mm 2 /s. För dynamisk viskositet: 1 centiPoise=1 cP=1 mPa∙s. 27

pRoDUKTKaTaLoGEn - Preem
PRODUKTKATALOG - Stena Metall Group
Produktkatalog - MonZon
Texacos produktkatalog - Välkommen till Smörjolja.se
Produktkatalog - Preem
Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007 - ER Trading AS
Se hela vårt sortiment i produktkatalogen - Båfi Pac AB
Gutz produktkatalog - Gör som SGSF, använd ProteamOnline 5.0.
Jakob Mörhed - Stena Metall Group
Lathund representation m.m. (59 kB - Nytt fönster) - Uppdaterad ...
MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Fordon - Schenker
EMAS Miljöredovisning 2009 Arctic Paper Grycksbo AB
Beskrivning av kampanjen samt bilder - Handelsgymnasiet
Produktkatalog - Agrol
Retail Produktkatalog 2012.indd - Gula Sidorna
Produktkatalog 2010 - Podab
Produktkatalog 2013 - IQ Pager 4.2
BESKRIVNING AV APPARATEN REKOMMENDATIONER ...
Bläddra i vår nya produktkatalog (PDF) - Sjöströms
Hemmanät - rekommendationer för fastighetsägare - Sabo
Rekommendationer och terapiråd - Vgregion.se
Rekommendationer för profylax och behandling av ... - Ulricehamn
Rekommendationer och terapiråd - Vgregion.se