Medarbetarrapport2015

amsystemab

1T8zLzL

Överblick av resultatet

Innan vi gräver djupare på detaljnivå i årets resultat så vill

vi först stanna upp och ge dig en överblick över hur

resultatet för de olika kategorierna i undersökningen står

sig mot varandra. Genom att göra detta kan du som

läsare få en känsla av vilka områden som upplevs

fungera bättre och sämre enligt medarbetarna.

Grafen till höger illustrerar de sju olika kategoriernas

resultat för år 2015 samt år 2014. I grafen kan vi tydligt

se att ett område upplevs fungera bättre än andra; mina

nuvarande arbetsuppgifter.

Två områden visar stor positiv utveckling sedan

föregående år; informationsflödet (+0,16) och

ledarskapet (+0,11). I resultatet för informationsflödet

kan vi se att många individer fått en ökad inblick i

företagets mål/visioner medan resultatet för ledarskapet

visar en allmän förbättring.

Det område som fortfarande står inför stora utmaningar

är kompetensutvecklingen som visar lägst resultat. Detta

låga resultat kan förklaras av de höga krav som ställs på

arbetsgivaren. I en föränderlig värld söker arbetstagarna

alltmer efter kontinuerlig utveckling och nya utmaningar.

Totala resultatet för samtliga kategorier

Den fysiska

arbetsmiljön

Servicefunktionerna

Den psykiska

arbetsmiljön

Mina nuvarande

arbetsuppgifter

Ledarskapet

Kompetensutvecklingen

3,73

3,71

3,77

3,71

3,75

3,71

3,69

3,58

3,51

3,44

3,94

3,95

Värda att nämna är även den fysiska och psykiska

arbetsmiljön, vilka båda visar relativt höga resultat. När vi

senare går in på djupet i dessa frågor kommer vi dock

avslöja utmaningar så som missnöje med bland annat

ventilation och stress.

Informationsflödet

3,60

3,44

Similar magazines