Views
2 years ago

Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker Del II Borrat stenmaterial Windahl 2016

Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker Del II Borrat stenmaterial Windahl

Arbetsversion ! Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker Text och Bild: Sven-Inge Windahl, 2016 Del II: borrat stenmaterial

 • Page 2 and 3: Huggen sten i Storvretabygdens hög
 • Page 4 and 5: Register Inledning: Om Stenborrning
 • Page 6 and 7: Den manuella stenborrningstekniken
 • Page 8 and 9: Synliga och nästan osynliga borän
 • Page 10 and 11: Bilden visar en kort och tydlig kly
 • Page 12 and 13: Vacker lång klyvborränna längs e
 • Page 14 and 15: Närbild på borrännan på blocket
 • Page 16 and 17: Litet block med klyvborränna på e
 • Page 18 and 19: En bit av det större blocket har k
 • Page 20 and 21: Svårupptäckt borränna
 • Page 22 and 23: Svårupptäckt borränna
 • Page 24 and 25: Svårupptäckt borränna
 • Page 26 and 27: Kap. 2. Klyvhålsplatser - för hus
 • Page 28 and 29: kapitel (Kap. 3) kommer att present
 • Page 30 and 31: I Fulleröskogen hittar vi den här
 • Page 32 and 33: Gammal stenstol-huggning i Fårhage
 • Page 34 and 35: En del klyvhålsplatser blir man in
 • Page 36 and 37: Vackert, kluvet block långt inne i
 • Page 38 and 39: Nedanför Storvretaskolan - i skogs
 • Page 40 and 41: I bildens mitt ser man en av de gru
 • Page 42 and 43: Inne i Storskogen stöter man på d
 • Page 44 and 45: Man skulle kunna tro att stenmästa
 • Page 46 and 47: Om man leker med tanken att man hä
 • Page 48 and 49: Konst när den är som bäst kan ju
 • Page 50 and 51: Kap. 3.1. Exempel på borrännemonu
 • Page 52 and 53:

  Närbild på de övre blockdelarna

 • Page 54 and 55:

  Detaljbild som visar slutdelen av d

 • Page 56 and 57:

  Jag har egentligen aldrig lyckats f

 • Page 58 and 59:

  Man blir förvånad över hur mycke

 • Page 60 and 61:

  © Sveriges geologiska undersöknin

 • Page 62 and 63:

  Men tänker man närmare efter så

 • Page 64 and 65:

  Ett par långsökta och krystade f

 • Page 66 and 67:

  Bilden visar den vackra uppallade s

 • Page 68 and 69:

  Närbild som visar klyvborrännorna

 • Page 70 and 71:

  Uppallad sten vid stentägtsplatsen

 • Page 72 and 73:

  Så småningom hittade jag en över

 • Page 74 and 75:

  Uppallat block nära den spetsiga s

 • Page 76 and 77:

  © Sveriges geologiska undersöknin

 • Page 78 and 79:

  Jag tror då mera på att den urspr

 • Page 80 and 81:

  En bild på stenskeppet i stenkulle

 • Page 82 and 83:

  Kap. 4. På spaning efter gamla bor

 • Page 84 and 85:

  Kap. 4.1. Husgrunder

 • Page 86 and 87:

  Bilden visar den mindre, gjutna ste

 • Page 88 and 89:

  I skogen i Stenhemstrakten - just i

 • Page 90 and 91:

  Och visst hittade jag en borränna!

 • Page 92 and 93:

  Grindstolpe på Biskops Arnö, som

 • Page 94 and 95:

  Ytterligare en gammal grindstolpe m

 • Page 96 and 97:

  Grindstolpe med avhuggen topp och g

 • Page 98 and 99:

  Kap.4.3. Kvarnanläggningar Exempel

 • Page 100 and 101:

  Detalj av den vackra och mycket imp

 • Page 102 and 103:

  De tomma borrhålen i kvarnbyggnade

 • Page 104 and 105:

  Längs ena sidan av Fyrisåns huvud

 • Page 106 and 107:

  Klyvborränna på en av de upplagda

 • Page 108 and 109:

  Också stenarna i den stensatta kva

 • Page 110 and 111:

  Kap. 4.4. Försvarsanläggningar Ex

 • Page 112 and 113:

  Borrännor på kluven sten i stenmu

 • Page 114 and 115:

  Borrännor på kluvet stenmaterial

 • Page 116 and 117:

  Borrännorna på det här välhuggn

 • Page 118 and 119:

  En borränna kan ibland bara bestå

 • Page 120 and 121:

  Klyvborränna på liten inmurad ste

 • Page 122 and 123:

  I Storskogen och i andra höglänta

 • Page 124 and 125:

  En del borrännor upptäckte jag fa

 • Page 126 and 127:

  Kap.4.5. Kyrkomiljöer Exempel frå

 • Page 128 and 129:

  Strävpelare, som tar upp en del av

 • Page 130 and 131:

  Information om strävpelarna i Gaml

 • Page 132 and 133:

  Klockstapeln vid Funbo kyrka - uppf

 • Page 134 and 135:

  Klyvborrännor på grundblock till

 • Page 136 and 137:

  Klyvborrännor på de stenar, som b

 • Page 138 and 139:

  Gammal gravsten vid Funbo kyrkogår

 • Page 140 and 141:

  Ytterligare en gammal gravsten på

 • Page 142 and 143:

  Erik Wrangels gravkammare vid Aspö

 • Page 144 and 145:

  Gravhögen med det kallmurade gravv

 • Page 146 and 147:

  Borränna på block vid nedgången

 • Page 148 and 149:

  Liten borränna på lågt liggande

 • Page 150 and 151:

  Kap. 5. Tre minnesmonument över st

 • Page 152 and 153:

  På en fältkant hittar jag ett blo

 • Page 154 and 155:

  Kap. 5. 2. Tre fältnära röjstens

 • Page 156 and 157:

  Ett konsfullt avskedsmonument till

 • Page 158 and 159:

  Vacker konformad dubbad sten, som m

 • Page 160 and 161:

  med sina stora ryggpucklar mycket m

 • Page 162 and 163:

  Det seglande stenskeppet i fältlan

 • Page 164 and 165:

  Dubbat röjblock högst upp på den

 • Page 166 and 167:

  Kap. 5.2.3. Det vackraste slättmon

 • Page 168 and 169:

  Det vackra röjstensmonumentet ligg

 • Page 170 and 171:

  I närheten av röjstensmonumentet

 • Page 172 and 173:

  Jag visste egentligen ingenting om

 • Page 174 and 175:

  Huggen sten i Storvretabygdens hög

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018
SMHI Sten Bergström
Dubbelt upp_inlaga.indd - Sten Falk
"Hvitæ sten" i 1000-talets gräns mot Danmark
Översiktlig plan för åtgärder
FÄRJOR DEL II, START 2003-04-27 - Steamboats.se