Views
2 years ago

Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker Del II Borrat stenmaterial Windahl 2016

Huggen

Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker Del II: borrat stenmaterial

Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker Del II Borrat stenmaterial Bild och text: Sven-Inge Windahl 2016

 • Page 1: Arbetsversion ! Huggen sten i Storv
 • Page 5 and 6: Inledning Om stenborrning Stenhuggn
 • Page 7 and 8: Kap.1. Borrännor - synliga och nä
 • Page 9 and 10: Block, som har en borränna i en sl
 • Page 11 and 12: Två klyvtekniker med borr, som sam
 • Page 13 and 14: Block med klyborränna i bortre få
 • Page 15 and 16: Svagt markerad klyvborränna på mo
 • Page 17 and 18: Närbild på borrännan på det lil
 • Page 19 and 20: Borränna, vars överdel antagligen
 • Page 21 and 22: Svårupptäckt borränna
 • Page 23 and 24: Svårupptäckt borränna
 • Page 25 and 26: Studiet av stenar kluvna med borrkl
 • Page 27 and 28: Om klyvplatser, där stenmaterial h
 • Page 29 and 30: Att det här är en husbehovsstent
 • Page 31 and 32: Ett block har här kluvits så att
 • Page 33 and 34: Det här är en typisk liten klyvh
 • Page 35 and 36: Bilden visar en kvarsittande järnk
 • Page 37 and 38: Bilden visar ett block som spräckt
 • Page 39 and 40: Här har faktiskt en liten och oans
 • Page 41 and 42: Här ser vi baksidan på det block,
 • Page 43 and 44: Vackert stentägtsblock, som på de
 • Page 45 and 46: Man skulle gärna ha velat vara med
 • Page 47 and 48: Kap.3. Borrännemonument
 • Page 49 and 50: Och hur ska vi egentligen uppfatta
 • Page 51 and 52: På en stenfylld verksamhetsyta i a
 • Page 53 and 54:

  Den stora stenkolossen i ett skogsp

 • Page 55 and 56:

  Bilden visar en mycket vackert arra

 • Page 57 and 58:

  Den här uppställda stenskivan med

 • Page 59 and 60:

  Kap. 3.2. Den borrade stensuggan i

 • Page 61 and 62:

  Inledning Klyvhålsplatser i den h

 • Page 63 and 64:

  Gränsmonumenthyposen Nej, det mest

 • Page 65 and 66:

  Att tala förstånd med en borrad s

 • Page 67 and 68:

  Samma block, som på föregående b

 • Page 69 and 70:

  Bild från den lägre liggande sten

 • Page 71 and 72:

  Cirka två hundra meter från stens

 • Page 73 and 74:

  Spetsigt tillhugget block med borr

 • Page 75 and 76:

  Kap. 3.3. Stenskeppet i Stenkullen

 • Page 77 and 78:

  Stenskeppet i Stenkullen I stenkull

 • Page 79 and 80:

  Efterskrift. Först långt efter de

 • Page 81 and 82:

  Block från ”stenskeppet” som u

 • Page 83 and 84:

  Det med borrteknik kluvna stenmater

 • Page 85 and 86:

  Ovanför kvarnen - på Östaåsen m

 • Page 87 and 88:

  Bilden visar en av hörnstenarna i

 • Page 89 and 90:

  Under en cykeltur mellan Årby och

 • Page 91 and 92:

  Kap.4.2. Gamla grindstolpar Exempel

 • Page 93 and 94:

  Ännu en grindstolpe från Biskops

 • Page 95 and 96:

  Grindstolpe med spetsig topp i Lill

 • Page 97 and 98:

  Grindstolpe med klyvborrännor i sk

 • Page 99 and 100:

  Information om Ekeby kvarn från n

 • Page 101 and 102:

  Det kan ju hända att man vid tegel

 • Page 103 and 104:

  Borrhål och borränna i brofäste

 • Page 105 and 106:

  Strömstaren är en trogen gäst vi

 • Page 107 and 108:

  Klyvborränna (nästan helt dold i

 • Page 109 and 110:

  Ovanför kvarnbyggnaden finns flera

 • Page 111 and 112:

  Första upptäckta borrännemärkta

 • Page 113 and 114:

  Andra upptäckta block med klyvborr

 • Page 115 and 116:

  Jag skulle bli förvånad om man l

 • Page 117 and 118:

  Det här rektangulära blocket har

 • Page 119 and 120:

  Uppförstorad bild av borrännefrag

 • Page 121 and 122:

  I ett godtyckligt segment (av den s

 • Page 123 and 124:

  Synen tolkar inte alltid märken i

 • Page 125 and 126:

  Stentrappans sidor - innanför slot

 • Page 127 and 128:

  Strävpelare vid Gamla Uppsala kyrk

 • Page 129 and 130:

  Borränna på stenblock i strävpel

 • Page 131 and 132:

  Klockstapel och gamla gravstenar vi

 • Page 133 and 134:

  Lång, tydlig klyvborränna i klock

 • Page 135 and 136:

  Klyvborrännor i övre kanten på s

 • Page 137 and 138:

  Närbild av klyvborrännor i stentr

 • Page 139 and 140:

  Borrännor på överdelen av gravst

 • Page 141 and 142:

  Klyvborränna högst upp på gravst

 • Page 143 and 144:

  Erik Wrangels och Elisabeth von Ros

 • Page 145 and 146:

  Borrännor på trappsteg och sidste

 • Page 147 and 148:

  Kyrkogårdsmuren vid Lena kyrka

 • Page 149 and 150:

  Borränna på sten i kyrkogårdsmur

 • Page 151 and 152:

  Kap. 5.1. Heder åt stenröjarna -

 • Page 153 and 154:

  Dubbat block, som forslats bort fr

 • Page 155 and 156:

  Kap. 5.2.1. Stenröjarnas konstverk

 • Page 157 and 158:

  Vackert block med slät exponerings

 • Page 159 and 160:

  Kap. 5.2.2. Det flerfunktionella mo

 • Page 161 and 162:

  Den vackra stenanläggningen på en

 • Page 163 and 164:

  Dubbat röjblock, som lyfts upp på

 • Page 165 and 166:

  Ytterligare ett dubbat röjblock i

 • Page 167 and 168:

  Kap. 15.1. Det vackraste slättmonu

 • Page 169 and 170:

  De två centrala blocken, som bygge

 • Page 171 and 172:

  Kap. 6 Avslutande synpunkter

 • Page 173 and 174:

  Som jag tidigare påpekat är det v

 • Page 175:

  Huggen sten i Storvretabygdens hög

Från skogsklädd höjd till å-nära fält På jakt efter gammal kultursten i fältlandskapet Sven-Inge Windahl 2016
Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018
SMHI Sten Bergström
Dubbelt upp_inlaga.indd - Sten Falk
FÄRJOR DEL II, START 2003-04-27 - Steamboats.se