Wien - SWEA International

swea.org

Wien - SWEA International

årsgång 10, nr 2/2008

SWEA ® -bladet

Swedish Women’s Educational Association International

Wien


passt auf, wenn sie nicht aufpassen.

Der neue Volvo XC60 mit City Safety.

2008

Gewinner der Kategorie

Geländewagen

������������������������������������������������ ���������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������Der neue Volvo XC60. Ab 38.450 Euro.

DER NEUE VOLVO XC60. MIT CITY SAFETY.

WWW.CITY-SAFETY.AT


årsgång 10, nr 2/2008

SWEA

SWEA ® -bladet

Swedish Women’s Educational Association International

SWEA-bladet/Wien/2008

Wien

I M P R E S S U M

Ansvarig utgivare

Ingela Kindås-Mügge

Oberwiedenstrasse 19

1170 Wien

Tel.: +43/1/48 62 425, Fax: +43/1/48 48 206

E-post:Wien@swea.org

Redaktör och annonsansvarig

Elise Haidenthaller,

Tel: +43/2252/53 588; Fax: +43/2252/508 557

E-post: elise. haidenthaller@springer.at

Lektorat

Torsten Welin

SWEA-bladet Wien utkommer två gånger om året

Nästa manusstopp: 5 april 2009

Annonspriser 2009

s/v färg

1/4 sida € 39,- € 80,-

1/2 sida: € 54,- € 125,-

1/1 sida : € 98,- € 230,-

Omslagssida 4c € 270,-

Annonspriserna gäller för tryckfärdiga original

och är nettopriser.

Upplaga: 500 ex

Layout

Albert Ressi

Roseggergasse 3/8, 1160 Wien

Tryck

Bernsteiner Druckservice,

Rautenweg 10, 1220 Wien

Omslagsbild

bokträd i Laxenburgs slottspark

SWEA-bladet är SWEA Wiens officiella medlemstidning

med uppgift att informera och animera om SWEA Wiens

och SWEA Internationals aktiviteter, mål och syften. Insända

bidrag speglar författarens personliga åsikt och måste inte

överenstämma med redaktionens. Redaktionen förbehåller sig

rätten att vid behov redigera insänt material.

Redaktörens

rader

Kära Sweor i Österrike

och Slovakien!

Julen står för dörren och för SWEA runt om i världen är

denna tid den viktigaste. Med stolthet presenterar vi våra svenska

traditioner som Lucia, och våra basarbord världen över lockar

många besökare. Tack vare allt engagemang kan SWEA International

blicka tillbaka på 30 års intensiv verksamhet. Stödet för

språk, tradition och kultur ökar ständigt i form av stipendier

och nu är det aktuellt med jubileumsprojektet Nationalmuseum.

Om detta och vad som dessutom är viktigt och gemensamt

för våra SWEA-systrar inom och utanför regionen berättar

OEMAs regionordförande Ann och SWEA Wiens Ingela.

Sweorna i Bratislava, Salzburg och Wien har alla på sitt håll

arbetat för SWEAs mål och syften. Att framförallt nätverket är

roligt vittnar bilderna om. Lägg märke till programpunkterna

och att konstintresserade erbjuds att utveckla sin kreativitet

inom det nystartade SWEA Art under ledning av Maria Willmann.

Tina Szigetvarys tragiska bortgång medförde att hela

styrelsen engagerade sig i annonsförsäljningen för denna utgåva.

En svår uppgift om man inte är van. Nya och gamla intressenter

för SWEA Wien är värda allt tack för hjälpen. För att behålla

dem och därmed möjligheten att finansiera vår fina tidning

är det som alltid viktigt att ni refererar till SWEA-bladet när ni

kommer i kontakt med annonsörerna.

Hösten har inspirerat Carina Kainz och Gabriela Oxentierna

till minnesutflykter. Loppmarknader har för Jaana Johansson

blivit en länk mellan det förflutna och nutiden. Hon skildrar

också den aktuella situationen i Sydafrika, där det är påtagligt

att uppbyggnad och fred endast fungerar när kvinnorna har

möjlighet till nätverk och småföretagsamhet. Maud Schönbauer

berättar om den för oss helt främmande värld som kvinnorna

i Jemen lever i. Det är viktigt att vi får insikt om världen utan -

för vår vardag, att vi sensilibiseras och engagerar oss. Utan det

kan inte alla de initiativ som görs för att förbättra livssituationen

för fattiga, utstötta, sjuka, ja listan kan göras lång, existera.

Allt buret av en inre önskan om en bättre värld – julens budskap

gäller jämt.

Självklart bjuder SWEA-bladet också på tips av alla slag: recept

på vart man går om man inte vill laga mat, och kultur- och

hälsotips. Upptäck gärna Wien med nya ögon tycker Anki

Bohac som besökt de namnlösas kyrkogård och Grazia Buchwald

som vandrat i Spittelberg. Med lathunden om Wiens

dialekt initierad av Gunilla Schorr i fickan klarar du dig galant.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Torsten Welin och Lotta

Dahlén i Bratislava som professionellt korrekturläst tidningen.

Trevlig läsning för Sweor av Sweor

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Elise Haidenthaller

3


SWEA

SWEA WIEN 2008

Ordförande:

Ingela Kindås-Mügge

wien@swea.org

wien@swea.org; ingelakm@system.at

Tel:+43 1 486 24 25

Vice Ordförande:

Britta Hammargren

Britta_hammargren@hotmail.com

Tel: 01/ 440 26 87

Sekreterare:

Marie Alqvist

marie.alqvist@hotmail.com

Tel:+43 1 890 51 97

Kassör:

Lotta Pärson

parson.lotta@hotmail.com

Tel:+43 1 905 90 85

Medlemsansvarig:

Jaana Johansson

jaanajo@hotmail.com

Tel: +43 6509 306 436

Programansvarig:

Eva Jurkowitsch

jurko10@hotmail.com

Tel:+43 1 479 42 93

Ledamot:

Kerstin Nowotny

kerstin@pips.at

Tel: 01/ 368 60 29

Webansvarig:

Pia Stålsmeden

pia@stalsmeden.com

Tel:+43 1 865 26 52

Ledamot:

Anna-Carin Pehrson

acpehrson@hotmail.com

Tel:+43 664 8601734

Website: http://www.chapters-swea.org/wien/

Fadderverksamhet: Gunilla Schorr hjälper dig om du är

nyinflyttad och behöver råd för att hitta dig tillrätta i vardagen;

Tel: 01/ 804 51 07

Nätverkslunch: Gunilla Schorr, Tel: 01/ 804 51 07

Solskens-SWEA: Anki Bohac Tel: 01/7072284, bohac@aon.at

SWEA Wiens hemsida: www.chapters-swea.org.wien

www.swea.org

Medlemsavgiften 2008 är € 45

SWEA Wiens kontoverbindelse:

Bank Austria Creditanstalt BLZ 12000, Kontonummer: 00402 063 408

Har du ny adress, telefon-, fax-, mobilnummer?

Meddela vår medlemsansvariga Jaana Johansson

Känner du nyinflyttade svenskor, svensktalande kvinnor som skulle

uppskatta SWEAs nätverk, fester, och kulturengagemang? Erbjud

dem medlemskap i SWEA eller skänk ett av våra presentkort.

SWEA-bladet/Wien/2008

Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Redaktörens rader . . . . . . . . . . . . . 3

Ordförandens rader . . . . . . . . . . . . 6

Vår regionordförande hälsar . . . . . . 8

SWEA Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

SWEA Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Besök på IKEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Bratislavas julbasar . . . . . . . . . . . . 12

SWEAs Världsmöte . . . . . . . . . . . 13

SWEA firar 30 år med jubileumsprojektet

Nationalmuseum . . . . . . 13

SWEA Wien presenterar . . . . . . . 14

SWEA-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Minnesvård på universitetes gård . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Afrikas framtid i kvinnohänder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Fotogalleri . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Jemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Loppmarknad –

tingens och minnenas värld . . . . . 26

Spittelberg – en barock förort . . . 28

Sista vilorummet för namnlösa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hösten – en skön årstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Skördetider . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Hälsa med alternativa lösningar . 34

Wienerdialekt – en introduktion . 36

Recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5


Ordförandens rader

Kära SWEA Wien medlemmar!

I år var det SWEA Tunisien som var

värd för vårt regionmöte. Det ägde

rum i Hammamet den 30 oktober –

2 november 2008. Det var två regioner

som träffades, MEMA och OEMA,

vilken vi tillhör. Det gladde oss alla att

även vår internationella ordförande Åsa-

Lena Lööf var med på regionmötet.

Speciellt glad blev jag att se vår

föregående ordförande Christina Wimpissinger.

Det var ju hon som grundade

SWEA Tunis år 2000. Heinz, Christinas

man, var då stationerad i Tunis som

handelsråd. Christina lyckades intressera

flera svenskor att vara med att starta

SWEA Tunis och det är man nu mycket

tacksam för. Avdelningen har 37 medlemmar

och fungerar utmärkt.

Regionmötet startade med ett så kallat

förmöte på fredag eftermiddag. Vår

regionordförande Ann Hespe informerade

om en del viktiga frågor som skulle

komma upp på själva regionmötet.

Ett förslag som Ann själv tog upp var

en önskan om att det internationella

världsmötet, vilket arrangeras vartannat

år, skulle kombineras med det årets

regionmöte. Det skulle underlätta den

ekonomiska bördan för varje avdelning.

Vår internationella ordförande Åsa-Lena

Lööf informerade oss om hur SWEA

sköts, med sina 8.500 medlemmar i

76 chapters i 35 olika länder. Vi medlemmar

betalar för två halvtids tjänster,

resten är frivilligt oavlönat arbete vilket

innebär att ca 1000 personer är aktiva!!

Sedan 1990 har SWEA International

inte höjt sin avgift (20$ per medlem).

En höjning av avgiften till SWEA

International blir aktuell först 2010 och

behövs för en tjänst för administration

och skulle innebära en stor avlastning

för SWEAs internationella ordförande.

SWEA stöder Nationalmuseum

SWEAs kommande Internationella

Världs möte i Washington april 2009

togs upp på dagordningen. Bland annat

6

Thema

nämndes att SWEA fyller 30 år. SWEAs

jubileumsprojekt kommer att göras till

förmån för vårt nationalmuseum (som

firar 150 år 2016). Museet har länge levt

under mycket ansträngda ekonomiska

förhållanden och stängs för renovering

2011. SWEAs internationella styrelse

föreslår att SWEA bidrar med en donation

för fortsatt vårdande och spridning

av det svenska kulturarvet världen över

under stängningen. Projektet avser att

finansieras dels genom donationer från

våra SWEA-avdelningar, dels genom

donationer från enskilda Sweor eftersom

SWEAs samarbete med nationalmuseum

kommer att förstärka SWEAs

profil som Sveriges ansikte i världen.

I samband med rapporterna från de

olika avdelningarna (13 avdelningar

i OEMA) gavs tillfälle till utbyte av

idéer och råd avdelningarna emellan.

Önskan om ett bättre samarbete mellan

USA och övriga världen diskuterades.

Det framkommer att många medlemmar

anser att kontakten mellan SWEA

International och de lokala avdelningarna

skulle stärkas.

SWEA Wien föredömligt

Flera avdelningar har svårt att aktivera

sina medlemmar. Det visar sig att det

inte heller är så lätt att förmå unga

studerande att bli medlemmar i SWEA.

SWEA Wien presenterade jag som en

avdelning med fin kontakt bland medlemmarna,

stor uppslutning på programpunkterna

och en bra fungerande styrelse.

Jag informerade om vårt 10-års jubileum,

med fest på residenset och stor

hjälp från ambassadören. Detta belöna-

des med en stor applåd! Vidare berättade

jag om vår resa till Portugal, då 20 medlemmar

besökte vår ”Wien SWEA Gunnel”

i hennes apelsinodlingar utanför

Tavira i Algarveområdet. Jag kunde även

informera om våra två kontakt-Sweor

med avdelningar i Salzburg och Bratislava,

Slovakien. Den sistnämna besökte

vi ju senast i våras med fullt program.

Avdelning München visade ge nast en

önskan att ta kontakt med SWEA Salzburg

för eventuell gemensam aktivitet!

Visst är det så det skall vara! Jag gav dem

också idéer om hur man kan skaffa pengar

till SWEA- kassan, bland annat att

produkter som man har fått och inte

behöver kan auktioneras bort bland oss

Sweor! Vi brukar få ihop en hel del pengar

på det viset! Den senaste affärsidén är

att vi byter svenska böcker oss emellan

när vi träffas. Vid bytet betalas 1 € som

går till SWEA- kassan! Mötet avslutades

med att SWEA Mos kva bjöd in oss till

regionmötet den 9–11 oktober 2009.

Det ser vi fram emot.

Grönska och världskulturarv

På söndagen arrangerades en heldagstur

på Cap Bon-halvön. Denna del är landets

vackraste och mest grönskande område

och kallas därför också Tunisiens fruktträdgård.

Vi fick uppleva en rad små städer,

var och en med sin specialitet, från

keramik och kakelplattor till stenskulpturer

gjorda i kalksten. Längst ut på Cap

Bon-udden låg en av världens bäst bevarade

feniciska städer, Kerkouane, från ca

300–100 år f.Kr. Utgrävningsplatsen

visade stora hus, alla med badrum, avlopp

och uppvärmningsanordningar – mycket

imponerande. Dagen avslutades med be -

sök på en vingård och vi återvände sedan

mycket glada till vårt hotell. Det var en

lyckad avslutning på vårt SWEA- möte.

Till slut vill jag rikta ett stort tack till

SWEA Tunis för ett mycket trevligt och

väl organiserat regionmöte.

God Jul och ett Gott Nytt År!

SWEA

Ingela Kindås-Mügge

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

Book now on

www.flysas.at

SWEA-bladet/Wien/2008

Time to

visit home

Den Svenska Handelskammaren i

Wien ser sig som det ledande

nätverksnavet för Svensk- och

Skandinavisk-inriktade affärskvinnor

och -män. Bli medlem och ta del av

våra djupgående kunskaper om

Österrike, kom till våra intressanta

evenemang och dra nytta av

nätverket. Handelskammaren har

redan mer än 110 medlemmar och

blir ännu större.

Besök oss på

www.schwedischehandelskammer.at

för mer information!

7


Vår regionordförande hälsar

Vår region fick i april en inbjudan från

Swea Tunisien att hålla 2008 års regionmöte

i Hammamet Yasmin, Tunisien

tillsammans med region MEMA.

Styrelsen tackade med glädje ja till detta

och nu har våra respektive möten hållits.

Fredagen den 31 oktober träffades 24

avdelningsordföranden eller deras ersättare,

sekreterare, regionordföranden,

SWEA Internationals ordförande Åsa-

Lena Lööf och gästande Sweor, tillsammans

drygt 50 engagerade kvinnor. Som

vanligt var ljudnivån, ambitionsnivån

och stämningen hög.

Regionerna höll under fredagen sina

förmöten. Här gavs tillfälle att lära

känna varandra, förbereda lördagens

årsmöte och diskutera information från

SWEA International samt en hel del

andra viktiga frågor.

Vi började med de sedvanliga årsmötespunkterna,

det vill säga kommittérapporter,

bokslut, budget för 2009, val

till finans-, resebidrags- och idékommittéerna

samt valberedningen.

Samarbetet ökar

I samband med avdelningsrapporterna

gavs tillfälle till utbyte av idéer och råd

avdelningarna emellan. Årets möten

hade ytterligare två teman, nämligen det

8

Thema

Ann Hespe ger oss en rapport från SWEA International

och ÖEMAs regionmöte

SWEA i korthet:

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., är en

global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor

som är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svens-

ka ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett

skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands

lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte

är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom

om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga

och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk

Sweor emellan över hela världen.

internationella nätverket, vilket vi alla

är en del av, och samarbete.

Samarbetet inom regionen ökar, till

exempel har avdelningarna i Geneve och

Zurich beslutat att ge ut en gemensam

tidning. I Tyskland, där vissa avdelningar

tillhör MEMA och andra ÖEMA,

finns också planer på en gemensam

tidning. Inom Sverige arbetar avdelningarna,

som är spridda på alla de tre

europaregionerna, med att utveckla

samarbetet så att den hemvändande

swean bättre kommer att tas om hand.

Önskemål om ett utökat avdelningssamarbete

mellan Europa, Amerika och

Asien diskuterades också.

Regionstyrelsen enades under mötet

om att genom regionordföranden arbeta

vidare med ett antal förslag, bland

annat att avdelningarna ska kunna ha

en ”systeravdelning” i en annan världsdel,

fundera över tidpunkten för våra

internationella möten, hur en idébank

på hemsidan kan se ut och att återigen

låta en liten avdelning bli underavdelning

till en större.

När det gäller vårt gemensamma nätverk

och hela SWEAs framtid diskuterade

vi bland annat behovet av att kunna

avlasta SWEA Internationals ordförande.

Vi tittade därför på den avgift som

SWEA

varje avdelning idag betalar till SWEA

International för sina medlemmar och

kunde konstatera att den senaste avgiftshöjningen

skedde 1990. Detta innebär

att avgiften ligger långt under vad den

skulle göra om den under åren hade

räknats upp med inflationen.

Stipendierna profilerar SWEA

Vi gick igenom de reviderade kriterierna

för de tre stora stipendierna; Sigrid

Paskells Stipendium i scenkonsterna;

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

för studier i interkulturella relationer;

Stipendiet för forskning i svenska

språket, litteraturen och samhället och

för utmärkelsen Årets svenska kvinna.

Som Swea läser nog de flesta av oss om

dessa i någon av våra publikationer utan

att fundera särskilt mycket på hur mykket

dessa faktiskt profilerar SWEA och

sprider kunskap om vilka vi är.

Med anledning av att SWEA firar 30 år

under 2009 kommer en jubileumsinsamling

att ske till förmån för Nationalmuseum.

Till insamlingen kommer

både enskilda Sweor och SWEA-avdelningar

att kunna bidra.

Mötet avslutades med att SWEA

Moskva bjöd in oss till regionmöte den

9–11 oktober 2009, något som vi alla

kan se fram emot.

Ann Hespe

Regionordförande SWEA ÖEMA

SWEA stöder

utbildning genom stipendier samt olika

projekt med svensk anknytning.

Idag har SWEA cirka 8000 medlemmar i 76

lokalföreningar i 35 länder på fem kontinenter.

Föreningen startades av Agneta Nilsson i Los Angeles 1979.

Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande.

Ordförande sedan 2005 Siv Svensson:

SWEA är Sveriges största Sverigefrämjande organisation! Numera

stöds SWEA av bland andra Turistrådet, Exportrådet, Svenskt

Näringsliv och Invest in Sweden Agency.

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

SWEA International, Inc

Styrelse:

Ordförande Åsa-Lena Lööf president@swea.org

Vice ordförande Catarina Holtz vicepresident@swea.org

Grundare Agneta Nilsson founder@swea.org

Reg.ordf. VAME Britta Armstrong vame@swea.org

Reg.ordf. MAME Tina Klintmalm mame@swea.org

Reg.ordf. OAME Carin Foster oame@swea.org

Reg.ordf. VEMA Monica Haglund vema@swea.org

Reg.ordf. MEMA Monica Hallworth mema@swea.org

Reg.ordf. OEMA Ann Hespe oema@swea.org

Reg.ordf. Asien Madeleine Svensson asien@swea.org

Övriga Befattningar:

Sekreterare Kickan Williams secretary@swea.org

Skattmästare Anita Rhodes treasurer@swea.org

Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn kerstin@wealthbydesignonline.com

Juridisk rådgivare Gita Paterson office@swea.org

Speciell rådgivare Christina Moliteus molicom@aol.com

Administratör Sofia Fransson Krall office@swea.org

Kansliassistent Helena Litwak office@swea.org

Webbredaktör Helen Rennie-Smith webmaster@swea.org

Redaktör Swea-Nytt Christina Gourlaouen sweanytt@swea.org

Redaktör Forum Susanne Hederoth editor@swea.org

Annonschef, PR

Annonsansvarig:

Eva Malm advertising@swea.org

Am. & Eur. Gunilla Pearce adseurope@swea.org adsamerica@swea.org

SWEA Guiden Monica Rabe info@sweaguiden.com

Webbadress www.swea.org

SWEA Lokalavdelningar:

REGION VÄSTRA AMERIKAS (VAME)

Arizona Ann Rådström

Hawaii Susanne Bly

Las Vegas Marita Kingman

Los Angeles Anna Carin Thomér

Orange County Annette Åsberg

REGION MELLERSTA AMERIKAS (MAME)

Austin Elisabeth Kihlberg

Chicago Lynne Wiklander

Dallas Johanna Carlander Davis

Denver Ann-Sofie McHugh

Florida, South Eva Decastelli

Houston Marianne Bechtol

REGION ÖSTRA AMERIKAS (ÖAME)

Atlanta Mia Svensson

Boston Maria Manse

New Jersey Iji Gunnarsson

New York Maria Karlsson

REGION VÄSTRA EMA (VEMA)

Barcelona Maina Novara

Costa Blanca Gudrun Åberg

Göteborg Birgitta Bonde

Holland Margaret Sikkens Ahlquist

Irland Ninni Svantesson Frisk

Lissabon Ileana Holmsten

London Sofie Haag

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)

Belgium Eva Bengtsson

Berlin Ankin Häusler

Frankfurt/Heidelberg Karin Martyris

Israel Gunilla Minzari

Köln/Bonn Susanna Meyerson

Luxemburg Kim Hedberg

Malmö Elisabeth Alsheimer

REGION ÖSTRA EMA (ÖEMA)

Athens Birgitta Koniali

Budapest Christine Fuchs-Jonsson

Dubai Maria Petré

Genève Katarina Ramme Setterberg

Istanbul Esin Karakurt

Moskva Maria Spörri-Hedberg

München Suzanne Herrera

REGION ASIEN

Bangkok Agneta Békássy de Békás

Beijing Camilla Pettersson

Hong Kong Lotta Josefsson

Japan Malin Spratt

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika

Amerikas = Nord-, Mellan- och Sydamerika

Alla lokalavdelningars E-postadress är namnet på avdelningen@swea.org

tex: kolnbonn@swea.org All vidare information fiiner du på kanslisajten 23 april 2008

SWEA-bladet/Wien/2008

San Diego Marianne Svedlund

San Francisco Inger Skogström

Santa Barbara Elise Koelsch

Seattle Mari Orvendal

Vancouver Eva Thomas

Michigan Christina Lidgren

Minnesota Gigi Haglund-Villamil

New Orleans Hanna Haile-Fransson

Tampa Bay Malin Samuelsson

Toronto Barbro Westin

North Carolina Christina Schönberg-Messick

Philadelphia Margaretha Talerman

Washington DC Cecilia Westling

Madrid Louise Senninger-Åkerblom

Malaga Marie Skantz

Mallorca Britt Marie Ericson De Batle

Marbella Rose-Marie Wiberg

Oslo Katarina Silfverskiöld

South Africa Sylvia Linde

Telemark Ulrika Gyllenhammar

Milano Agneta Casimirs-Rizzi

Paris Susanna Salzedo

Rimini Lena Djuplin-Brolli

Rivieran Anette Lifors

Rom Katarina Berglund-Vespa

Tunisien Birgitta Allerberg

Örestad Irma Nilsson

Stockholm Ingrid Westin

Vilnius Helena Hagström

Västerås Ragnhild Friborg

Warszawa Arja-Liisa Asplund

Wien Ingela Kindås-Mügge

Zürich Catharina Ericsson

Kuala Lumpur Anna Olofsson Frölund

Perth Elisabeth Goddard

Seoul Siv Arvelid

Singapore Monica Cassidy Löwenberg

PROGRAMÖVERSIKT SWEA

December 2008 - februari 2009

Tis 2 december 13.00 Nätverkslunch

på „Halle“,

Museumsquartier

Mån 8 december 18.00 Luciafest

hos Kerstin Nowotny

Mån 15 december 11.00 Snöbollsmuséet

Gott Nytt År!

Ons 7 januari 13.00 Nätverkslunch

på Frank´s Steakhouse

Tor 5 februari 18.00 Årsmöte

på Resturang Der Schwede

Vi träffas kl 18.00, själva

mötet börjar kl 19.00.

Söker du på rätt plats…?

• I kyrkan finner du vila och balsam för

själen.

• I stillheten och i mässan sker mötet med dig

själv och den som större än dig själv.

• I kyrkan finner du Livets källa och

Kärlekens mysterium.

Välkommen

Se mer vår nya hemsida:

www.svenskakyrkan.se/wien

Adress: Gentzgasse 10, 1180 Wien, portkod 4293

Telefon: 01-479 65 17

9


SWEA Salzburg

Målning – en önskerepris lördagen

den 20 september

Återigen målade vi med Waltraud under

en eftermiddag fylld av färg och form

och fri fantasi. Under Waltrauds ledning

fick vi liksom förra gången ”tvätta

av oss” alla måsten och stress med lite

frigörande dans till härlig musik!

Det är bara fantasin, som sätter hinder

– eller är det nykterheten? Efter

kaffepausen med Cissies jättegoda och

hembakade blåbärs-cheesecake och ett

glas sekt så kom vi äntligen igång. Om

det var kakan eller sekten får bli osagt,

men nu fanns inga hinder längre för de

flesta. Med inspirerande musik därtill

så fick vi njuta på alla tänkbara sätt.

Åh, så roligt det blev! Vi fick blanda,

gegga, kleta, kladda och tillsätta detaljer

av krossat porslin och speglar, fjädrar,

plåtbitar, snörstumpar, tyg och bark

m.m. Det fanns hur mycket som helst,

och ville och vågade vi, så fanns det

bara möjligheter.

10

Thema

Sweorna i Salzburg gillar att måla. De startade höstens program

med en kreativ dag med Waltraud Limmert-Lehnert.

Alla fick inte till ett konstverk, som

med glädje visas upp för andra. Men

helt säkert är att vi hade en toppeneftermiddag.

Ingen av oss har tidigare

målat på detta sätt och det blev en

positiv erfarenhet.

Extra krydda under eftermiddagen blev

att Rose-Maries dotter åkte in på BB för

att föda sitt tredje barn. Alla väntade vi

på resultatet med spänning. Som avslutning

på målandet ställde vi oss alla

i en ring och tog varandras händer och

så fick vi uttala en god önskan för detta

barn och sen målade vi en gemensam

”trippel-tavla” till det nyfödda barnet.

En liten ”swea” föddes under eftermiddagen

och allt har gått jättebra och vi

fick vara med lite på ett hörn. Och

hon blir därmed vår enda hedersmedlem!

Mormor Rose-Marie har nu åkt

till Sverige för att träffa sin nya lilla

familjemedlem. Grattis och lycka till!

Tack, Cissie, för att du återigen har ordnat

denna målning för oss sweor! Och

för bakad kaka och kaffe! Och sekten!

Tack, Waltraud, för din entusiasm och

spontanitet och kreativitet!

Karin Båverud

SWEA

SWEA Salzburs program

December 2008–april 2009

Fredagen den 28 november

JULSKYLTNING &

JULMARKNAD

i S:t Wolfgang.

Här gäller samåkning i bilar.

Anmälan/avanmälan till Cissie

senast den 19 november 2009

Torsdagen den 22 januari

”I Arns fotspår”

– vi ser filmerna om Arn hemma

hos Karin eller Cissie. Kvällsfika med

kaffe, the smörgås och semla.

Onsdagen den 18 februari

”Hatt-Fnatt –

det grönskar”!!!

Inträde endast med huvudbonad

under ovanstående tema.

Sanningens ögonblick – berätta lite

om dig själv i 5 minuter - obs frivilligt!

Vill någon av er upplåta ert hem åt

oss? Vi kan beställa pizza och ta det

enkelt.

Tisdagen den 24 mars

”Stadsvandring i Salzburg”

med svensktalande guide.

Endast dagsprogram utan mat.

Här får vi ha bindande anmälan och

betalning i förskott.

Onsdagen den 29 april

Vårutflykt med vandring

i bergen.

Förslag tar tacksamt emot.

Obs! Ändringar kan förekomma.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Ny egen hemsida: www.sweasalzburg.com


SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

SWEA Bratislava

En liten sammanfattning av

aktiviteterna under höstterminen

2008

Under sommaren hade vi fått i uppgift

av svenska lektorn Lotta Dahlén

att läsa ”Kejsaren av Portugallien” av

Selma Lagerlöf . Första träffen blev vi

hembjudna till Lotta Biörnstad som

serverade en god måltid. Vi planerade

höstens program och diskuterade boken

som vi läst.

Sophie Wrangel från internetbokhandeln

”Sophias Svenska Bokhandel” presenterade

sin verksamhet och hade med

sig olika böcker och filmer till försäljning.

Idén med att sälja begagnade

böcker och tidningar har vi också

infört och alla pengar går oavkortat till

välgörenhet i Slovakien.

Välgörenhetsprojekt

Under en tid har vi samlat in pengar

till ett välgörenhetsprojekt som även

de sweor som besökte oss i maj bidrog

till. Vi tackar Er alla än en gång! Vårt

första projekt blev ålderdomshemmet

Vitalita i Lehnice. Vitalita är en icke

vinstdrivande organisation i närheten

av Dunajska Streda som grundades den

1 januari 2004. Målet är att vara en

enastående anläggning som erbjuder

både social- och hälsovård. Man har tre

avdelningar: en för svårt sjuka, en för

fysioterapi, balneoterapi och rehabilitering

och slutligen en avdelning för

vårdtjänster.

De är i behov av olika hjälpmedel

och medicinsk utrustning. Vi har nu

gett dem en duschstol och en skrivare.

Slovakiskan Dagmar Sedlarov och

jag åkte dit den 27 oktober och träffade

vicedirektörerna Priska Bazsoóva

och Robert Ollé som visade oss runt

i anläggningen. Den moderna delen

var fin med en mycket bra rehabiliteringsavdelning.

Däremot såg den gamla

avdelningen inte så rolig ut.

SWEA-bladet/Wien/2008

Där saknades utrustning och möbler

etc var slitna.

Det känns fint att vår lilla grupp i

Bratislava kan bidra till välgörenhet om

än i litenskala. Får se vad vi hittar på

härnäst.

Literatur och ungdomskultur

I oktober träffades vi på en restaurang

i centrala Bratislava där vi fick ett eget

rum och kunde sitta och tala ostört.

Denna gång var ordet fritt och vi diskuterade

att vara ung i Slovakien och

Sverige. Det blev en livlig diskussion

och framförallt slovakiskorna hade synpunkter

på svenska ungdomars leverne

i jämförelse med de slovakiska ungdomarnas

sätt att leva. Lotta Dahlén presenterade

författaren Bengt Ohlsson som

besöker Bratislava den 10–13 november.

Han ska föreläsa på universitetet

den 11/11 och på svenska residenset

den 12/11. Bratislavas svensktalande

kulturkrets är inbjuden och förstås

våra slovakiska sweor. Tanken är att

vi sedan läser romanen ”Gregorius” av

Bengt Ohlsson, en uppmärksammad,

ny tappning av ”Doktor Glas” av Hjalmar

Söderberg.

Vårt sista möte för i år blir den 15

december hemma hos Dagmar Sedlarova

där vi ser filmen ”Arn” efter boken

med samma namn skriven av Jan Guillou.

Kommentarer kring filmen kommer

i nästa utgåva av SWEA:s tidning.

Vi önskar alla sweor en riktigt God Jul

och ett Gott Nytt År 2009!

Varma hälsningar från Bratislava.

Monika Westerlind

11


Besök på IKEA

Tisdagen den 14 oktober var SWEA

Wien inbjudna till ett besök på IKEA.

Vi var drygt 20 Sweor som blev mycket

hjärtligt mottagna av chefen för IKEA

Österrike, Helen Duphorn. Vi var alla

glada och förväntansfulla, då vi bl.a.

skulle få en liten inblick ”bakom kulisserna”

på detta verkligen blå-gula företag.

Till champagne, juice och vatten

serverades vi mycket goda smörgåsar

och andra godbitar till stor fröjd för

hungriga magar.

Under tiden berättade Helen för oss

om arbetslivet på IKEA. Hon har bl.a.

lyckats med att införa s.k. öppet kontorslandskap.

Det innebär att de anställda

inte har någon fix arbetsplats. Man

sätter sig vid första lediga skrivbord

när man kommer på morgonen. Vidare

har Helen infört att en del medar be -

tare tack vare uppkoppling med kontoret

kan arbeta hemifrån. Säkert en

stor fördel för medarbetare med t.ex.

ett sjukt barn eller lång väg till jobbet.

Grundaren av IKEA, Ingvar Kam-

12

Thema

prad, har nu uppnått den aktningsvärda

åldern av 82 år. Normalt är väl

de flesta människor pensonärer när de

har kommit så långt här i livet. Icke

Kamprad, nej, han arbetar fortfarande

framför allt inom produktutvecklingen.

Hans filosofi vad gäller produkterna

IKEA säljer är att de måste vara de billigaste

i världen. Vid inredning av ett

kök idag, erhåller kunden 25 års garanti.

Absolut fantastiskt, som jag ser det.

Att IKEA i tysthet också arbetar med

hjälpverksamhet imponerade enormt

på mig. Helen berättade att framför

allt fattiga kvinnor får t.ex. hjälp

till s.k. självhjälp med banklån (kallas

microlån). Detta innebär att lånen

fås under mycket fördelaktiga villkor

samtidigt som man erbjuder barnen

skolutbildning. På detta sätt vill IKEA

med ett socialt initiativ samarbeta

med UNICEF und Save the Children

för att förhindra barnarbete framförallt

inom mattknytningsproduktionen och

på bomullsplantagerna i Indien. Ans-

Bratislavas julbasar

Den 23 november deltog SWEA Bratislava på International

Women´s Clubs julbasar i saluhallen Stará

Trznica, Námestie SNP. Det är den 18:e basaren och

Svenska Ambassaden har deltagit i fem år.

Vi sålde för 40.783 SKK. ABB och Handelskammarengav

10.000 SKK vardera och Exportrådet 5.000 SKK.

Vi bakade lussebullar, småkakor och Janssons Frestelse.

IKEA gav mat och glögg. SAS Radisson Cartlon Hotel

SWEA

varet för miljön är också viktigt och

här arbetar man t.ex. gemensamt med

WWF med en del regnskogsprojekt.

Efter denna introduktion började vi

sedan en rundvandring i själva varuhuset.

En trevlig, ung medarbetare guidade

oss och visade att möblerna inte bara

var ”utställda”. Det finns en mening

med arrangemangen, som ska visa hur

man t.ex. kan möblera den första egna

lilla lägenheten med några få kvadrameters

yta. Naturligtvis finns det lösningar

och tips för större lägenheter och olika

möbelstilar. Butiken med svensk mat,

godis, sill och snaps och nu i advent

med vår julglögg och pepparkakor skall

inte heller förglömmas.

Mätta och belåtna och nöjda tog vi så

avsked från medarbetarna på IKEA och

till allas överraskning erhöll vi dessutom

en present!

Tack Helen och övrig personal för en

mycket trevlig och lyckad SWEA-kväll.

Anki Bohac

gav två voucher med övernattning och middag för två.

Volvo Truck, Gripen International, Ericsson, Absolut

Vodka och Oriflame kosmetika gav presentartiklar.

SWEA Wien gratulerar till framgången

Monika Westerlind

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

SWEAs Världsmöte

16–19 April, 2009 i Washington DC, USA

Torsdag: För dig som anländer tidigt på torsdagen erbjuder

vi en guidad busstur på eftermiddagen och på kvällen

är det mottagning på House of Sweden.

Fredag: På fredagen startar konferensen för all avdelningsordföranden

och de Sweor som väljer att delta i den.

Förutom konferensen erbjuds två olika utflykter

Lördag förmiddag och eftermiddag -

SWEA Internationals årsmöte med diskussion

kring aktuella frågor i SWEA

världen. Observera att både konferensen

och årsmötet är öppna för alla Sweor!

På kvällen är det dags för det vi alla ser

framemot, att fira att SWEA fyller 30 år

med en Jubileumsmiddag.

SWEA firar 30 år med

jubileums projektet Nationalmuseum

Varför Nationalmuseum?

Museet är Sveriges nationalskatt, men

har stort behov av resurser och donationer

till den kommande restaureringen.

I SWEAs stadgar står att vi skall främja

svensk kultur och därför är SWEAs

jubileumskampanj ett ypperligt sätt för

alla avdelningar, stora som små, att delta

i denna insamling. Många avdelningar

ger redan ut stipendier och stödjer

vissa svenskrelaterade ändamål, andra

har problem att på sin plats finna lämpliga

mottagare. Vid höstens regionmöten

möttes därför informationen om

vår jubileumskampanj med stor entusiasm.

Intresse för och kärlek till konst,

design och kultur är helt naturligt och

givande för oss Sweor.

Vad skall det gå ut på?

Samarbetet och det insamlade beloppet

skall resultera i en film om museet

med titeln ”Förr, Nu och i Framtiden”.

Ämnet är synnerligen aktuellt eftersom

museet skall helrenoveras under flera

år och filmen blir då en ”resande representant”

för museet.

SWEA-bladet/Wien/2008

Filmen kommer att visas på många

platser i Sverige och utomlands. SWEA

som sponsor och samarbetspartner presenteras

i filmen genom en introduktion

av Barbro Osher, vår Swea i San

Fran cisco och själv donator till Nationalmuseum.

Filmen avslutas också med

SWEAs varumärke.

Hur bär vi oss åt?

Efterresor

Varje avdelning kan bestämma hur

mycket de har råd att donera, och om

de ska ordna speciella programpunk -

ter, för att samla in pengar. Inbetalningsblankett

finns på www.swea.org

Har ni frågor eller själva har roliga

Vi erbjuder två efterresor med avresa söndagen direkt efter

Världsmötet. Den ena resan går norrut och besöker det

vackra och mycket intressanta Amish Country, Brandy -

wine Valley och Philadelphia. Den andra resan går söderut

och fokuserar mer på USAs tidiga historia med besök

i Williamsburg, Jamestown och på President Jeffersons

vackra Monticello. Båda resorna är tre dagar och två nätte.

SWEAs Solskenshörna

Registreringsavgiften på 55$är obligatorisk.

Alla övriga kostnader tillkommer

Sista anmälningsdag är den

15 januari 200

Cecilia Browning

E-mail: varldsmote09@gmail.com

Tel: +1703 757 2212

ideer, så hör gärna av er till de inom

PR-kommittén som har utarbetat projektet:

Eva Malm, Christina Moliteus

och Eva-Gitta Nabih. För att svara

snabbt, ha en dialog med er och sprida

ideer vidare om jubileumskampanjen

finns en gemensam tillfällig mailadress:

swea.prkomm@gmail.com

Vi hoppas på en stor uppslutning för

SWEAs Jubileumsprojekt med Nationalmuseum

2009. Nu har vi haft glädje

av varandra i hela 30 år och det ska

vi fira!

SWEAs Internationella Styrelse

Åsa Lena Lööf

Ordförande

Ni vet väl att vi har en Solskensswea? Anki Bohac sköter den uppgiften, men hon behöver hjälp

från alla Sweor att kontakta henne när ni vet, känner till, hör, att någon skulle uppskatta att få

några uppmuntrande rader från Solskenshörnans Anki. Ring eller mejla om ni känner till någon

Swea som mår dåligt och behöver lite uppmuntran. Det måste inte enbart vara sjukdom som

tynger sinnet. Man kan vara deppig av andra orsaker också och glädjas åt värme och deltagande.

Stöd Anki i hennes strävan att hjälpa. Hjälp för Sweor av Sweor! Tänk på det och hör av er till:

SWEAs Solskenshörna/Anki Bohac

Tel: 01/ 707 22 84, Mobil: 0676-95 95 579 eller. 0664-595 44 16

Nytt nummer! Epost: bohac@aon.at

13


14

Thema

SWEA Wien presenterar

Janna Haug

Jag är född i Minnesota, USA, men har

svensk och norsk bakgrund. Farfar kom

från Sverige och morfar från Norge. Jag

började studera norska hos en lärare i

norra Minnesota när jag var 13 år. Jag

fortsatte språkstudierna vid college i Minneapolis

och sedan ett år vid universitetet i Bergen. 1986 gifte

jag mig med en luthersk präst. Han kunde också prata både

norska och svenska.

Vi har bott i flera länder. Först blev det Lettland 1992–95,

sedan Litauen 1999–2002. Det var i Litauen som jag först

träffade Gunilla Possenius. Hon hade startat SWEA-gruppen i

Vilnius, och hon frågade om inte jag ville bli medlem. Jag sa

”ja” för jag är mycket intresserad av de skandinaviska språken

och kulturen och vill lära mig mer om det och att lära känna

folk från Sverige. Jag tycker också mycket om att åka till

Sverige särskilt under jultiden. Det är så speciellt fint då.

2007 flyttade vi med våra två pojkar, 14 och 16 år gamla, till

Bratislava för min man är den europeiska representanten för

den Evangeliska Lutherska Kyrkan i Amerika, ELCA. Några

dagar efter att jag flyttat till Bratislava lärde jag känna hustrun

till Sveriges ambassadör i Slovakien, Monika Westerlind. Hon

frågade om jag inte hade lust att gå med i SWEA Wien.

Det har varit en fantastisk upplevelse att träffa andra här som

kan svenska. Särskilt de slovakiskor som lärde sig svenska

under sin ungdom under kommunisttiden. De är nu i min

ålder och vi kan tack vare det svenska språket lära känna

varandra, för engelska kan inte alla.

Riitta af Ekenstam

Jag kommer ursprungligen från Finland

(född i Nokia !)

För elva år sedan flyttade jag och min

familj till Wien. Här jobbar jag som

handledare på svenska skolan och min

man arbetar på FN. Våra vuxna döttrar

studerar i Uppsala, precis som vi föräldrar gjorde för 30 år

sedan.Vi kom till Wien för att stanna i två, tre år men vi har

svårt för att slita oss från denna vackra och trevliga stad.

Mina fritidsintressen är litteratur, golf och skidåkning. Ser

framemot spännande aktiviteter med SWEA.

Siv Schaumberger

SWEA

SWEA förbinder kvinnor oavsett härkomst och bakgrund. Det är alltid lika spännande att

lära känna våra nya eller bekannta Sweor lite närmare

Jag är född och uppvuxen på Kungsholmen

i Stockholm, där jag också gick i

folkskola, flickskola och seminarium för

huslig utbildning som det hette på den

tiden. I Stockholm träffade jag även min

man. Han hörde till den stora grupp

österrikare som lockades till Sverige på 60-talet. Vi bodde ca 15

år lite utanför Stockholm där jag arbetade som textillärare.

Innan våra barn skulle börja skolan ville vi pröva att bo i Österrike

ett par år. Av de par åren har det nu blivit nästan 30 och vi är

nu fast rotade utanför Wien med barn och barnbarn i närheten.

De första åren i Österrike hade jag inte någon kontakt med

svenskor, vi hade ju våra släktingar och österrikiska vänner.

Så småningom bildades en grupp av svenskor som bodde i

Mödling med omgivning. Vi träffas sedan 25 år varannan

vecka och har fortfarande alltid mycket att prata om.

När SWEA Wien bildades trodde jag att jag inte hade något

behov av att vara med, vilket visade sig vara ett stort misstag.

Jag är nu sedan flera år medlem och glädjer mig varje gång när

programmet kommer. Jag har också deltagit i flera SWEAresor

vilket alltid har varit fantastiskt roligt och givande.

Det känns tryggt att känna sig som en liten länk i den långa

SWEA-kedjan och veta att man blir väl omhändertagen var

man än hamnar i världen.

Christina Carlström

Jag är i huvudsak uppvuxen vid två romantiska

fiskelägen, dels utanför Landskrona

och dels utanför Helsingborg. Hästar och

hundar var mitt stora intresse vid unga år.

Gärna hade jag blivit veterinär men min

konservative fader tyckte på den tiden inte

att det var ett lämpligt yrke för kvinnor. Och så fick det bli

ekonomistudier vid Lunds universitet i stället! Tillsammans

med min man hann jag också med att bo flera år i Småland där

även våra barn är födda. I Sverige arbetade jag med marknadsföring,

marknadsforskning och även som lärare.

Vi ville gärna se lite mer av världen och flytta utomlands.

År 1987 var det så dags, emellertid skulle vi då ha flyttat

till Sydney i Australien men i sista stund blev det Österrike i

stället. (Austria is not Australia!)

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

I Österrike har jag inte varit yrkesarbetande. De första åren

tog jag hand om en hel del representation för min mans

och firmans räkning vilket alltid var intressant eftersom det

jämt kom människor från nästan hela världen. Efter min

skilsmässa såg jag som min huvuduppgift att finnas där

för barnen. Efterhand som barnen sen växte upp ägnade

jag mig åt personlig vidareutbildning och är numera även

utbildad mediator. I Kärnten, där jag bor, är det emellertid

inte ännu någon större efterfrågan på denna relativt nya

yrkesgrupp. För närvarande samlar jag på intryck och underlag

till en bok. Sport hör till livets ”måste” för mig, gärna

cyklar jag t.ex. längs Wörthersee som har blivit en fin

SWEA-bladet/Wien/2008

Maria Willman

Att vara finlandssvensk är ett privilegium

och en rikedom. Det insåg jag redan som

barn när jag brukade få min Kalle Anka.

Tryckt på fint glansigt papper, med klara

färger och en lite frän men härlig lukt var

den mycket bättre än Aku Ankka som var

gjord på trist grovt papper med färger i olika grå och bruna

nyanser. Det var inte bara de svenska serietidningarna som

var bättre. Böckerna var också bättre. På finska hette Pippi

Långstrump Peppi Pitkätossu och Pelle Svanslös hette Pekka

Töpöhäntä. Stackars finska barn! Men att bo i Sverige kunde

jag inte tänka mig. I Finland hade vi ju ändå den godaste

chokladen, Fazers Blå, och salmiaken var världsbäst. Dessutom

tyckte jag att svenskan i Sverige lät ganska konstig.

I de äldre tonåren gjorde jag mitt bästa för att ta avstånd

från mitt privilegium. För i början på 70-talet fanns det

STORA frågor som skulle lösas och gränser som skulle tänjas.

Vem bryr sig då om språk och traditioner? Men efter diverse

revolter, utsvävningar och experiment mötte jag mannen

i mitt liv, Måns. Vi träffades på Helsingfors Universitet. Till

mina föräldrars förtjusning var den unga mannen med det

trevliga sättet dessutom finlandssvensk. Vi fick snart barn

och gifte oss (i den ordningsföljden, lite måste man ju

utmana borgerligheten!).

Intensiv barntid

Efter studierna jobbade jag som kulturproducent. Jag var fackligt

aktiv och blev ordförande för Nordiska Kultursekreterarförbundet.

Måns hade redan under studietiden börjat jobba

på Finska Rundradion. Efter en tid flyttade han över till televisionen

där han så småningom blev utrikeschef på TV-nytt.

Barnen kom tätt. Vi pusslade med barnvakter, resor och seminarier,

hämtande och lämnande. Båda hade oregelbundna

arbetstider och nästan varje helg jobbade någon av oss. Det

var en intensiv tid med mycket glädje men också en stor sorg.

Vårt äldsta barn, Alexandra, blev svårt sjuk och dog när hon

var bara sex år gammal. Hur vi tog oss igenom tiden som

följde vet jag inte riktigt men de andra barnen behövde oss,

och släkt och vänner ställde upp. Då lärde vi oss också att

uppskatta nuet samtidigt som vi insåg att många bekymmer

egentligen bara var petitesser. ”Världsliga saker” som Karlsson

på taket brukar säga.

er sättning för havet hemma i Sverige och sätter mig sen

vid en kopp härligt kaffe vid vattnet.

Mina barn studerar resp. arbetar i Wien vilket har gjort att jag

under de gångna åren ständigt haft möjlighet att besöka staden.

Därigenom fick jag också kontakt med SWEA. Att

underhålla det svenska språket, traditioner och känslan av att

ännu ”vara svensk” är något som tilltar alltmer ju längre jag

bor utomlands. Liksom vikten av att föra detta arv vidare till

barnen. Jag skulle i framtiden någon gång gärna vilja utnyttja

det fantastiska världsvida SWEA-nätverket och bo i olika länder

under en kortare eller längre period och samtidigt känna

tryggheten av att ”sweor” finns till hands.

Wien en stad för flerbarnsmor?

I januari 1990 bestämde vi oss för att flytta till Wien. Jag var

gravid igen för sjätte gången.

Måns jobbade som utrikeskorrespondent för Finska YLE och för

det nystartade TV4 i Sverige. Hans uppgift skulle vara att bevaka

det nya Europa men mest blev det Balkan. De äldre barnen började

på Svenska skolan som då låg i kyrkans lokaler på Gentzgasse,

de yngre gick på ett österrikiskt dagis medan den nyfödde och

jag försökte komma underfund med var vi egentligen hamnat.

Jag var entusiastisk över mycket men mycket gjorde mig också

besviken. Blickarna och kommentarerna jag fick när jag steg på

spårvagnen med mina barn vill jag helst glömma. Det kändes

som om många äldre mänskor bevakade oss som hökar och bara

väntade på att få ge oss en reprimand. Det var tungt. Här kommer

man till ett katolskt land och så får man uppleva sådant

för att man har många barn. Eller var det för att vi inte var österrikare

som vi behandlades så? Lyckligtvis träffade jag många

underbara mänskor som uppvägde de tråkiga upplevelserna.

Efter drygt två år i Wien var det dags att flytta hem, men bara

för att komma tillbaka. FN ville anställa Måns som talesman för

UNHCR i Zagreb. Läget i Kroatien var osäkert så enligt FN:s

regler kunde familjen inte följa med. Alltså bestämde vi oss för

Wien igen. Barnen jublade. Vi stannade ända till sommaren

2001. De äldre barnen gick på amerikanska skolan (AIS) och de

yngre på Svenska skolan resp. förskolan. Alla trivdes.

Jag började få lite egen tid och återupptog mina konstnärliga

intressen. Jag deltog i kurser och träffade likasinnade och gick

med i SWEA. Måns lämnade (tillfälligt) FN och började på

OSSE i Wien. Det var en fantastisk tid. Vi flyttade till Grinzing.

Huset som var från 1600-talet låg bara några minuter från

svenska skolan. Trädgården var alltid full av lekande barn och en

och annan skällande hund.

Men 2001 var det dags att bryta upp. Vi flyttade till Sverige där

vi kom att stanna i fem år. Jag målade och skapade nu på

heltid, barnen var mer eller mindre självgående. Kulturlivet var

livligt och jag fick många trevliga konstkontakter och också

möjlighet att ställa ut mina kreationer.

Sommaren 2006 var det tredje gången gillt. Vi flyttade till Wien

igen. Nu för att stanna. (?) Åtminstone köpte vi en lägenhet här.

Det var som att komma hem. Måns jobbar för tillfället i Afrika

men också han upplever att basen är i Wien. Dessutom fanns

ju många gamla vänner kvar och många nya har kommit till.

Så småningom blev jag Swea igen och har nu förtroendeupp -

drag att vara SWEA-Arts kontaktperson i Wien.

15


SWEA-Art

SWEA har ett konstnätverk, SWEA-Art, vars syfte är att vara

ett nätverk och ett stöd för alla skapande kvinnor inom

SWEA. Det skall också vara en inspirationskälla att börja

skapa för dem som ännu inte vågat. SWEA-Art vill främja

utbyte mellan konstnärer inom olika SWEA chapters för att

tex kunna resa som konstnär mellan olika chapters för att ställa

ut, undervisa, byta ateljé eller bara träffas och utbyta erfarenheter

och inspiration. (På SWEA:s hemsida www.swea.org,

under fliken medlem/medlemsförmåner hittar du mer information

om SWEA-Art)

Maria Willman är SWEA-Arts kontaktperson i Wien. Hon

arbetar själv med grafik och fotografier. Se SWEA-bladet

Wien 2/07.

Nu vill Maria att alla Sweor i Wien som utövar någon form

av konst eller som annars vill vara med, kontaktar henne så

att ett nytt SWEA-nätverk i Wien kommer i gång! Skriv helst

ett mejl och berätta vilken form av konst du utövar samt

uppge dina kontaktuppgifter.

För 100 år sedan organiserade

Gustav Klimt och en grupp konstnärer

en banbrytande utställning

i Wien. Nu återupplivar museet

Belvedere expon.

Tre fullständigt rekonstruerade

salar: “Rum 50” med verk av

de ledande medlemmarna av

Wiener Werkstätte, ”Rum 10“

med över 100 affischer eller

poster och ”Rum 22“ med huvud-

Thema

Klimt och konstvisningen 1908

SWEA

I framtiden kan detta innebära utställningsbesök, konstresor

och utflykter, eventuellt tillsammans med andra lokalavdelningars

konstutövare.

Kontakt:

Maria Willmann

+43 69910995472

skumkonst@hotmail.com

www.willmanart.com

verk av Gustav Klimt, t.ex. hans

väl mest berömda konstverk, tavlan

”Kyssen“.

Utställningen omfattar ytterligare

salar med bland annat Richard

Teschners monumentala glasmosaiker

och marionetter. I Otto

Prutschers rum utgör en sagolik

glasvitrin, sammansatt av delar

från hela Europa, ett fantastiskt

blickfång för en konstälskare.

Utställningen i Unteres Belvedere

(Rennweg 6) är öppen ända till

den 18 januari 2009.

www.belvedere.at

Gunilla Vyskovsky

16 SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

Minnesvård på universitetes gård

Den 10 oktober avtäcktes en minnesvård

på gamla universitetetssjukhusets

gård nr 9 till minne av alla studerande

och deras lärare vid konsthistoriska

institutet i Wien som under åren

1933/34 – 1945 av etniska, religiösa

och politiska skäl uteslöts och blev

landsflyktiga eller mördade.

Konstverket som står på gräset består

av ett iturivet bord med stolar i olika

positioner. En glastavla med 72 namn

SWEA-bladet/Wien/2008

ingraverade och ett träd reser sig mellan

de båda bordshälfterna. 72 namn kan

ställas i relation till de ca 150 studerande

som under samma tid läste konsthistoria

och promoverades vid universitetet

i Wien.

Min man, Hans Buchwald som ritat

monumentet, emigrerade från Österrike

med sina föräldrar 1938 och återvände

till Wien för att studera konsthistoria

vid 23 års ålder. Både i USA

under kriget och i

Wien efter kriget var

flera av hans lärare

emigranter från

Wien. Margit Fischer,

förbundspresidentens

fru och hedersmedlem

i SWEA Wien

som invigde minnesvården,

var själv ett

emigrantbarn fött i

Sverige.

Studenterna vid konst -

historiska insti tutet

har startat ett projekt, där de forskar

efter emigranternas fortsatta öden.

Utställningen ”Wiener Kunstgeschichte

gesichtet” i konsthistoriska institutets

aula, AAKH/Hof 9, är öppen till den

28 december.

Grazia Buchwald

www.univie.ac.at/geschichtegesichtet/

Strindbergs målningar kan ses i Wien

På Arnold Schönberg Center i Wien med kan inte endast

verk av Arnold Schönberg beskådas utan även av August

Strindberg och Edvard Munch. Den 24 september invigdes

utställningen ”Strindberg, Schönberg, Munch: Nordische

Moderne in Schönbergs Wien um 1900“

Schönberg, Strindberg och Munch är

tre avantgardister som kämpat med

ensamhet, ångest och dödsvisioner.

De misstror den yttre förnimmelsen

och riktar blicken innåt för att framhålla

den inre subjektiva upplevelsen.

Utställningen visar även på mångfalden

och det nordiska inflytandet i

Wien under sekelskiftet. Strindbergs

målningar ställs nu ut för första

gången i Österrike. Utställningen visar

flera av Strindbergs verk, från svenska

privatsamlingar som normalt aldrig

visas och verk som Strindberg målade

under sina vis telser i Österrike då

han var gift med Frida Uhl.

Utställningen visar på och lyfter fram

det inflytande författaren Strindberg

och konstnären Munch hade på det

oerhört kreativa och produktiva

kultur livet i Wien kring år 1900.

Den vill få fram sambandet mellan

bild, dikt och musik under denna kreativa

tid. Nationalmuseet och dess chef

Olle Granath och ett antal svenska privatsamlare

har bidragit till att denna

unika utställning kunnat komma till

stånd. Sveriges ambassadör Hans

Lundborg öppnade den utställningen.

Utställningen som pågår till den 18

januari 2009 är öppen mån, tis, tor,

fre kl 12–18. ons kl 12–19 lö, sö

kl 10–16. Stängt Jul- och nyårshelgen

Inträde € 7 för vuxna

Arnold Schönberg Center

Palais Fanto

Schwarzenbergplatz 6

Ingång: Zaunergasse 1-3

A-1030 Wien

Tel: 01-712-18-88

www.schoenberg.at

17


Afrikas framtid i kvinnohänder

Vi möter ett myller av glada barn i

fem- till sexårsåldern när vi går in på

dagiset bland plåtskjulen. Byggnaden

ser i mina ögon helt fallfärdig ut, men

barnen är glada och busiga och riktigt

nyfikna på oss. Vi är i Khayelitsha,

Kapstadens största kåkstad, med över

1 miljon invånare. Från motorvägen

syns området som tröstlösa rader av illa

byggda små kåkar. Egentligen verkar de

inte ens vara byggda utan bara ihopsatta

av plåt, plast och träbitar, kanske

papp, och jag undrar hur det är att bo

så. Men det ser bättre ut när jag befinner

mig inne i detta väldiga område.

På väggen inne i dagiset hänger ett

A4- papper där turister välkomnas, de

är till och med mer än välkomna till

daghemmet. Det står att varje sekund

vi tillbringar där har stor betydelse för

dem. Det går inte att stå där utan att

beröras. Bredvid finns en annan informationstavla

som beskriver aidspolicyn

på just detta dagis. Ingen skall uteslutas

på grund av smitta. Barnen sjunger för

18

Thema

Hoppet lever i Khayelitsha, Kapstadens största kåkstad och

det är kvinnorna som med sina outtröttliga insatser upprätthåller

hoppet i vardagen. Drömmar om en bättre framtid

vilar även på VM-turneringen i fotboll som hålls 2010 i

Sydafrika. Jaana Johansson har nyligen besökt Kapstaden.

oss, klänger sig fast vid oss, skrattar och

vill se våra bilder i digitalkamerornas

displayer.

Skönhetssalong i container

Till synes är det få vuxna som arbetar

här och barnen är många. Daghemmet

möjliggör för många kvinnor att arbeta

och på så sätt tjäna ihop till mat

och uppehälle för familjen. Arbetslösheten

bland invånarna i Khayelitsha

är extremt hög, vår guide uppskattar

den till sextio eller hela sjuttio procent,

men siffran är enligt honom svår att

kontrollera. För dem som bor här och

som har arbete i staden, innebär detta

tidiga morgnar och besvärliga arbetsresor.

De allmänna kommunikationerna

är dåliga och resorna långa. Många

arbetar som hemhjälp hos bättre ställda

i bostadsområden eller på hotell belägna

långt från kåkstaden.

En del av Khayelitshas invånare tjänar

sitt uppehälle genom den informella

ekonomin som är synlig över allt bland

kåkarna. Handel med mat och allehanda

förnödenheter pågår på gatorna och

ingen redovisar sina inkomster eller

utgifter för skattemyndigheter. Det är

barberare och skönhetssalonger eller

kiosker och internetbarer som håller till

i gamla containrar. Uppskattningsvis

bor två tredjedelar av Sydafrikas befolkning

i kåkstäder, det vill säga över 30

miljoner människor.

Turism viktig

SWEA

Från daghemmet skyndar vi oss över den

smala gatan till huset på andra sidan.

Gatorna saknar beläggning och finkornigt

sand fastnar i våra skor. Nu skiner

solen och man undrar hur lerigt det blir

här när det regnar. En hemmagjord skylt

”Vickys B&B” hänger på kåken och vi

får möta Vicky Ntozini som för nio år

sedan startade med sin bed and breakfast.

Hon berättar hur hon tyckte att

det var synd att de flesta turister som

kom till Kapstaden aldrig såg hur majoriteten

i Sydafrika lever, samtidigt som

kåkstäderna missar chansen att gynnas

av turismen. Hon bestämde sig för att

starta i sitt eget hem.

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

Tillsammans med sin man har hon

byggt till huset av korrugerad plåt och

trä och nu har flera av gästrummen

egna badrum. Hon berättar att just

denna del av Khayelitsha, sektion C,

numera är relativt välutvecklad. Vägarna

mellan husen är jämförelsevis bra

och en del av invånarna har redan börjat

bygga bättre hus åt sig själva. Det

finns avlopp och elektricitet och flera

hus här delar på en vattenklosett med

sitt grannhus, men den större delen

av kåkstaden saknar fortfarande både

avlopp och elektricitet och vägarna är

gropiga. Utvecklingen borde ske snabbare,

suckar Vicky.

Symaskin räddnig för många

Hon samarbetar med grannfrun Beauty

Ngcukayitobi så att om det kommer

flera besökare som inte får plats hos

Vicky härbärgeras de hos henne. Vi

besöker Beauty som tackar oss för att

vi har velat komma till Khayelitsha för

att titta på de fattiga i kåkstaden.

I hennes vardagsrumshörn står det två

symaskiner. Hon har hittills hunnit lära

ett par hundra kvinnor i grannskapet

att sy och sälja sina produkter. När vi

träffar Beauty verkar hon glad och hon

jobbar mycket igen. Hon har aids men

får nu bromsmediciner på samhällets

bekostnad. Beauty berättar att hon

har blivit bättre sedan hon började äta

dem. Hennes man som smittade henne

bor inte längre hemma och hon vet inte

var han är.

Beauty har inte riktigt tid att stå och

prata med oss, det pågår ett möte om

byggprojekt i ett av hennes tre små

sovrum. Kanske innebär mötet att hon

snart kan få ett bättre hus. Det finns

SWEA-bladet/Wien/2008

projekt som innebär att invånarna får

en liten tomt och byggmaterial av samhället

och så får de själva bygga. Projektets

hus muras och isoleras ordentligt

och de har badrum. Jag tittar på

små hål mellan det korrugerade plåttaket

och väggen i Beautys vardagsrum

– solen lyser in. När det är varmt måste

det vara olidligt hett här, eller kallt och

dragigt om det är kyligt.

Julklapp för barnen

Vicky med sitt B&B och annan verksamhet

har stor makt i Khayelitsha.

Hon har skapat arbetstillfällen, till

exempel guidar några av hennes grannar

turister som bor på Vickys B&B.

Hon hjälper grannskapets barn genom

att samla in pengar för att de som varit

duktigast i skolan skall få åka på utflykt

till Robben Island, fängelseön utanför

Kapstaden. Den är en viktig symbol

i Sydafrikas historia, där satt Nelson

Mandela i fängelse i 18 år innan apartheid

avskaffades.

För de allra flesta av kåkstadens barn

är julaftonen bara en helt vanlig dag,

säger Vicky och berättar att hon därför

ordnar julfester för barnen. Hon vill att

julen firas och hon ger små paket till

barnen - inget märkvärdigt, en penna.

Detta kan betyda skillnaden mellan att

ha hopp eller att ha förlorat det, förklarar

Vicky som också säger, att hon

gärna tar emot donationer för sin hjälpverksamhet.

Fotbolls-VM ett framtidshopp

Vicky och andra vi träffar i Khayelitsha

verkar hoppas mycket på VM i fotboll

i Sydafrika 2010. De hoppas att det

innebär nya arbetstillfällen och förbättringar

i landets ekonomi. Det blir

ett VM för första gången i Afrika. Vikky

hoppas på att många kommer att

besöka även kåkstaden under VM och

hon planerar att ordna storskärmstv så

att Khayelitshaborna skall kunna följa

matcherna.

Myndigheterna vill dock riva en stor

del av området för att inte besökarna

skall se slummen på vägen in till stan

från flygplatsen. Det skulle innebära

att kåkstadsborna får flytta någonstans

ännu längre bort från stadens centrum.

De protesterar och säger att dessa

planer är rasistiska och påminner om

apartheidregimens åtgärder på 60-talet.

Då revs en hel stadsdel, District Six,

för det skulle bli ett vitt område. Nu

förnekar myndigheterna att det skulle

vara fråga om rasism, de menar att det

endast är fråga om worldcup.

Jaana Johansson

19


S W E A FFOTO O T O G A L L E R I

sommarfest

lunch

after work

kr


Äftfest IKEA Gasmiddag

TULLN


Jemen

22

Thema

Att resa i den arabiska kulturen är inget för vanliga turister-

än mindre en resa till Jemen, som sägs vara ett farligt resemål.

Vår Swea Maud Schönbauer har gjort en mycket speciell resa

med inblick bakom kulisserna.

I november gjorde min man Andi och

jag och våra goda vänner, Gerda och

Bertram, en resa till Jemen. Arabia felix,

lyckliga Arabien, som Jemen också kallas

är ett underbart vackert land med

gästvänliga människor. Andi arbetade

på 70-talet under två års tid på ett

litet sjukhus i Jemen. För tio år sedan

besökte vi tillsammans landet och jag

blev fascinerad av allt jag fick uppleva

där. Innan vi nu skulle ge oss av fick vi

många goda råd av vänner att inte åka

till ett sånt farligt land med terrorister

och kidnappare. Jag måste medge att

jag var lite ängslig hur det skulle bli.

Vänligt bemötande

Vi landade i huvudstaden Sanaa där

vi stannade de tre första dagarna.

Staden ligger på 2400 meters höjd

och runt staden ligger höga berg på

upp till 3700 meter. Det sägs att Noahs

son Sem grundade staden. Sanaa är

lika stor som Wien. Den gamla stadsdelen

har en mycket speciell arkitek -

tur. Husen ser ut som bruna pepparkakshus

med vitkalkade fönsterramar

och stilfulla träportar. Staden har

många minareter och klockan halv

fyra på morgonen väcks man av böneutroparen

som skriker eller sjunger väldigt

högt.

SWEA

Vi blev mycket vänligt bemötta av

befokningen. – Wellcome to Jemen,

fick vi ofta höra, de ville veta hur vi

trivdes i landet. Invånarna tycker om

att diskutera och man får intrycket av

att de är öppna. Jemeniterna pratar inte

speciellt gärna om sin religion och de

tycker inte om fundamentalister. Man

känner sig säker på Sanaas gator. Det är

sällsynt att en turist blir bestulen eller

råkar ut för andra otrevligheter.

Jemen är lika stort som Sverige med

en befokning på 22 miljoner invånare.

Trefjärdedelar av människorna bor

i byar och småstäder, de flesta lever av

lantbruk och boskap.

Industri finns inte, däremot småhantverkare.

Man lever i storfamiljer som

kallas stammar, som kan ha stort inflytandet

och ibland ställa till med maktkamper.

Det sociala skyddsnätet är

stammen som tar hand om människor

som kommit i svårigheter.

Äkta fingermat

Vi fortsätter vår resa i en landcruiser

med en förare som såg ut som Arrafat

och en guide. Vi åker över en högplatå

med höga berg och djupa dalar. Högt

uppe på bergen ligger små vackra byar

där husen är gjorda av lera. Här är klimatet

fint för oss svenskar. Vi närmar

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

oss Tihama, en kustremsa utefter Röda havet. Nu stiger

graderna upp till 30. Ett helt annat landskap med mycket

sand uppenbarar sig.

I staden Hodeida besöker vi en fiskmarknad. Röda havet

är rikt på fisk. Vi äter fisk varje dag, vi tycker att vi aldrig

någonsin smakat så god, för det mesta på en Funduk, dit

jemeniterna också går. Det är mycket enkla matställen.

Maten kokas i stora keramikgrytor eller en stengryta som

är nergrävd i jorden där varma stenar gör köttet mört. Det

är svårt att beskriva. Det måste ses. Maten är serverad på

fem minuter. Man blir tillfrågad om man vill ha fisk eller

lamm och serveras vid ett enkelt bord, är det inomhus

sitter man på golvet. Vi äter för det mesta med fingrarna,

matbordet ser ut som ett slagfält efter måltiden. Händerna

tvättar man både före och efter måltiden.

Bröllop utan män

Vi åker österut till Hadramaut. Nu kommer vi till ett

ökenlandskap, ett mycket vackert sådant. Vi ser på staden

Shibam, den kallas också för öknens Chicago. Det

är höghus i lera som har 10–12 våningar och smala

gränder utan bilar men med massor av barn, getter, får

och andra husdjur.

Gerda och jag pratar en del med kvinnor, de är nyfikna

och svartklädda med en slöja för ansiktet men vi ser ögonen.

Man lär sig att kommunisera med ögonen. Männen

säger att en revolution håller på att hända bland kvinnorna,

de vill vara som vi västerlänningar. För männen i

Jemen ses Gerda och jag som män. Vi är tvungna att gå

på männens toaletter eftersom det inte finns några för

kvinnor. Män och kvinnor lever för sig. T.o.m bröllop

firar kvinnorna utan män. Männen har en lång skjorta

och kring höfterna ett bälte med en jambia, en stor kniv

och en sjal virad kring huvudet. På eftermiddagen drar

sig männen tillbaka för att sitta och tugga kat i timtal. Det

är gröna blad som sägs ha en uppiggande verkan.

Sjukhusprojekt

Hotellen vi bor på är fina och det är rent och snyggt. En

natt sover vi på stranden och det är fullmåne. Det är så

ljust att vi skulle kunna spela kort.

Gerda, som är apotekare, och Andi hade väskan full med

mediciner som de lämnade över till sjukhuset i Turbah

där Andi en gång arbetade. I hans namn har man inrättat

ett litet sjukhus för blivande mödrar och spädbarn där behandlingen

är gratis. Sjukvård är normalt inte fri i Jemen.

Våra västliga civilisationssjukdomar finns knappt. Däremot

förekommer tbc och malaria ganska ofta. Jemeniterna är

mycket slanka, det är sällan man ser en fet människa.

Skola in get självklart

Vi har mycket packning med oss, inte bara mediciner,

utan också skolmaterial och 1000 EUR till ett skolprojekt

i Sanaa. Det är avsett för mycket fattiga barn som får möjlighet

att gå i skola upp till studenten. En del av eleverna

har kommit in på universitet.

SWEA-bladet/Wien/2008

VERSCHENKEN SIE

ERHOLSAMEN SCHLAF!

WEIHNACHTS-

WEIHNACHTS-

TRÄUME! TRÄUME! TRÄUME!

Damit ihr Körper sich optimal regenerieren kann, brauchen

Sie einen Ort, an den Sie sich zurückziehen können. Einen Ort,

an dem Sie Energie und Vitalität auftanken können. TEMPUR ®

bietet Ihnen diesen Ort – heute Nacht. Und jede Nacht!

Verwöhnen Sie Ihre Liebsten zu Weihnachten mit Entspannung

und sanften Träumen. Endlich ruhig schlafen – dank TEMPUR!

Erhältlich bei Leiner/Kika, im ausgewählten Betten- und

Möbelfachhandel sowie im Sanitätsfachhandel.

Tempur Österreich GmbH�����������������������������������

���������������������������������������������������������������


Det var mycket rörande att få träffa

”våra” fyra barn som vi understöder.

När de inte går i skolan måste de annars

arbeta. Barnen är små och späda för

sin ålder. En 12-åring ser ofta ut som

en sexåring hos oss. Elevernas familjer

får hälsovård gratis. Jag hade med mig

en blockflöjt och ett munspel och jag

hoppas att de snart kommer att kunna

spela på dessa instrument. Tyvärr

läggs ingen vikt på musikundervisning.

24

Årets snapsvisa:

Vin & Sprithistoriska museet arrangerar varje

år SM i snapsvisor. Årets vinnare var Caj

Gustavsson från Simrishamn som tog det

ursvenska monopolet Vin& Spritcentralens

försäljning till Frankrike på kornet

HELAN GICK

Melodi: Små grodorna

Fransoserna, fransoserna har köpt vår favorit.

Fransoserna, fransoserna vaffan vet dom om

sprit?

Ej visor, ej visor ej snapsglas hava de.

Ej visor, ej visor, ej snapsglas hava de.

Cognac, ack, ack, Cognac, ack, ack

Cognac, ack, ack, ack, ack

Cognac, ack, ack, Cognac, ack, ack

Cognac, ack, ack, ack, ack

Författare: Caj Gustafsson, Simrishamn

svt.se/europa

Thema

Men jag tänker: Har jag klarat av att få

Tulln-borna att uppskatta musik så går

det nog i Jemen också. Om ett par år

då jag går i pension kommer jag kanske

att arbeta med barnen på denna skola.

Jemen är säkert inget land för massturismen.

Det är ett fattigt land med

en av våra äldsta kulturer. Man har en

känsla av att befinna sig flera hundra år

tillbaka i tiden. Allt är väldigt enkelt,

SWEA

men det fungerar bra på många sätt.

Som ni ser, är Jemen ett underbart

vackert land. Varje dag upplever besökaren

olika landskap, underbara människor

och en livsstil utan stress. Jag

har mycket personliga känslor för detta

land och rekommenderar ett besök.

Jemeniterna älskar turister – men inga

terrorister.

Museet har under året sammlat en stor

mängd snapsvisor så behöver du fler

till jul eller andra fester gå in på nätet.

Det finns 9000 i deras sammlingar,

så det är inte lätt att hitta på nya

för deras årliga tävlingar. Men Sverige

skall väl vinna mot Finland i snapsvisornas

landskamp nästa år?

Maud Schönbauer

Museet har regelbundet utställningar

liksom provningar och visningar (inte bara av snaps

utan av vin och champagne förstås också).

Tisdag kl 10.00–19.00

Onsdag, torsdag och fredag kl 10.00–16.00

Lördag och söndag kl 12.00–16.00

Visningar av museet lördagar kl 14.

Adressen är i Stockholm, Dalagatan 100. Ta T-bana till

Odenplan, gå upp uppgång Västmannagatan. Gå Dalagatan

ned mot Norra Station. Eller ta buss 65 eller 73

till Norra Stationsgatan. Du kan också ta buss 2 eller

40 till Vanadisvägen eller 3, 70 och 77 till Torsplan.

Du behöver inte missa dina svenska

favoritprogram bara för att du är utomlands!

Du kan se dem samtidigt som dina vänner i Sverige, var du än bor i Europa – om du abonnerar på

Sveriges Televisions utlandskanal SVT EUROPA.

Och inte ens när du reser i Europa behöver du vara utan svensk tv – förutsatt att ditt hotell har

abonnemang på SVT EUROPA.

SVT EUROPA direktsänder svenskproducerade program från SVT1 och SVT2 samt temakanalerna

SVT24 och Kunskapskanalen via satellit. Dygnet runt, året om.

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur.

Dessutom två radiokanaler Radio Sweden och P4 samt SVT Text:s alla 800 text-tv-sidor (inkl. börsen).

Som SWEA har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang – för närmare information

kontakta vår kundtjänst:

ConNova TVX AB tel: +46 (0)141 - 20 39 10 fax: +46 (0)141 - 20 39 11

e-post: info.tvx@connova.se

www.vinosprithistoriska.se

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

internationales Kulturinstitut Deutschkurse

internationales Kulturinstitut German Deutschkurse

courses

German courses

Intensivkurse

Mo – Frei, 9.00 bis 12.00 Intensivkurse

oder 14.00 bis 17.00 Uhr

Kursbeginn monatlich

Mo – Frei, 9.00 bis 12.00 oder 14.00 bis 17.00 Uhr

� 340,-/� 360,- für 4 Wochen

Kursbeginn monatlich

� 340,-/�

Abendkurse

360,- für 4 Wochen

Montag/Mittwoch oder Dienstag/Donnerstag

18.00 Abendkurse

bis 20.00 Uhr

Montag/Mittwoch Kursbeginn: Jänner, oder März Dienstag/Donnerstag

and Oktober

� 330,- 18.00 für bis 10 Wochen 20.00 Uhr

Kursbeginn: Jänner, März and Oktober

Internationales

� 330,- für

Kulturinstitut

10 Wochen

1010 Wien, Opernring 7, tel. 586 73 21, fax 586 29 93

http://www.ikivienna.at Email: office@ikivienna.at

Internationales Kulturinstitut

1010 Wien, Opernring 7, tel. 586 73 21, fax 586 29 93

http://www.ikivienna.at Email: office@ikivienna.at


26

Thema

Loppmarknad –

tingens och minnenas värld

Nostalgiker blir vi väl alla med tiden. Jaana Johansson

kåserar kring saker och ting med utgångspunkt från

loppmarknader.

En gång har jag sett hur samlandet gått

överstyr. Det var en dam i 80-årsåldern

i Stockholm som älskade att varje

söndag gå till Hötorgets loppmarknad

och köpa saker. Hon hade ett av sina

tre rum avstängt för det var så fyllt

av allehanda prylar att hon inte kom

in där längre. Det var fullt med saker

även i de andra rummen som fortfarande

var öppna. På väggarna trängdes

alla slags inramade bilder – akvareller,

oljor och fotografier som hon

köpt på loppmarknader. Bokhyllan

var fylld av keramikskålar, ljusstakar

i olika utföranden och porslins-och

keramikdjur.

Men hon var stolt över alla sina saker

och hon verkade inte heller medveten

om allt damm som samlats på dem.

Hon gladde sig över sina inköp. Jag vet

inte hur länge hon hade samlat på sig

alla dessa ting, hon sade att hon inte

köpte så mycket varje gång, så inköpen

från loppmarknader måste ha pågått

i årtionden. Jag fascinerades av hennes

glädje samtidigt som jag skrämdes

av hur det såg ut hemma hos henne.

Fortfarande kan jag tänka på hennes

överbelamrade hem med en viss skräck

– jag vill inte bli likadan.

Prylar eller källa för minnen

Men även jag har intresse för minnen

och allehanda prydnader, gamla bilder,

vykort och kaffekoppar, för att inte tala

om gamla smycken som jag gärna tittar

på. Jag kan studera det gångna livet

genom att betrakta föremål som är till

salu på loppmarknader.

Jag är inte ensam om mitt intresse –

loppmarknader runt om i världen samlar

folk men jag vet inte om det är så

många prylar som verkligen byter ägare

där. Mest går väl folk omkring och tittar.

Jag kan fantisera om var sakerna

tidigare varit och vem som ägt dem. Jag

hittar på historier om tingens tidigare

ägare och undrar vid vilka olika tillfällen

ägarinnan haft broschen instucken i

kavajslaget eller när hon har burit halsbandet

runt halsen. Var ägarinann stolt

över sin broderade aftonväska som nu

hänger till allmänt skådande i solskenet?

Mest rörande tycker jag att det

är att se på gamla leksaker. Luggslitna,

SWEA

sönderkramade nallar, utslitna av sina

tidigare ägare. Eller har de bara glömts

bort och nu nyligen hittats på någon

dammig vind?

På Naschmarkt har jag sett gamla fotografier

och brev till salu vid sidan av

lampor, porslinshästar eller broscher med

edelweiss-motiv. Något minne skall jag

väl handla med mig härifrån också.

Kanske en sliten nalle med vänliga ögon.

Eller ett gammalt fotografi som föreställer

en flicka med slöja och tåspetsskor.

Vad blev det av henne? undrar jag.

Kaffeservis med status

Vissa saker och ting får större betydelse

än andra för de är förknippade med

minnen av barndom, hemstad, någon

resa, och vi pryder våra hem med dem.

Otaliga gånger har jag varit hemma hos

finska invandrare i Sverige och sett hur

de har bilder av hembyns kyrka inramade

på väggen eller finska kaffekoppar.

Speciellt en modell från sent trettiotal

har etsat sig fast i mitt minne.

Senare läste jag i en intervju med kaffeservisens

designer Olga Osol att servisen

hette Myrna och designades på

30-talet för landsbygdens och småstädernas

enklare hem. Tiderna var dystra

och denna servis skulle förvandla kaffe-

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

stunden till fest. Kopparna hade guldkant

och blomsterdekoren gick i varma

bruna nyanser som skulle förhöja

njutningen vid kaffestunden ytterligare.

Myrna verkar ha varit speciellt populär

och var modern när de jag besökte

var unga. Namnet fick servisen efter

den amerikanska filmstjärnan Myrna

Loy. Designern tyckte att det var ett

mer passande namn än något alldagligt,

inhemskt flicknamn som Aino eller

Kerttu. Även namnet gav servisen en

touche av flärd.

Hos mina medelålders jämnåriga kan

jag både i Sverige och i Finland se 50-

www.handelsbanken.at

Private banking på svenska

Handelsbanken Wien erbjuder private banking i samarbete med Handelsbanken

i Zürich och Luxemburg.

Vi erbjuder även finansiering av bostäder i Österrike.

Kontakta oss så får du veta mer.

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Niederlassung Wien

Schubertring 2

A-1010 Wien

Tel.: +43 1 513 85 450

E-mail:wien@handelsbanken.se

SWEA-bladet/Wien/2008

talsprylar som de samlat till sina hem.

Väcker de barndomsminnen vid liv,

eller blir vi kanske alla mer nostalgiska

med åren? Visst är det hisnande att

tänka sig alla föremåls historia, som bär

på berättelser om den egna tillblivelseprocessen

och om alla händer som

hållit dem.

Nostalgisk marknad

i Buenos Aires

Under de senaste åren har jag kommit

på ett bra sätt att gå på loppmarknader:

jag köper inget men jag fotografe-

rar för att komma ihåg det jag sett och

fascinerats av. San Telmos loppmarknad

i Buenos Aires måste vara den

mest nostalgiska av alla i världen. Där

blev jag helt manisk – solen sken men

marknadsborden skuggades av popplarna

och markiser i olika färger som lät

ljuset silas på föremålen så att de tedde

sig ännu mer spännande med sitt förgångna.

Där fanns vykort, vaser, porslinsföremål,

klockor och skåpur, skor

och sifoner, allt mellan himmel och

jord som spår av sina tidigare ägare och

det liv de levt.

Jaana Johansson

27


28

Thema

Spittelberg – en barock förort

En av SWEA Wiens programpunkter förra året var en guidad

rundvandring med Swean Grazia Buchwald genom den

charmiga stadsdelen Spittelberg i Wien. Spittelberg är ett

besök värt även utan en SWEA-inbjudan.

Wiens inre stad med anor från romartiden

och medeltiden omgavs ursprungligen

av en medeltida fästningsvall

som revs på 1800-talet och som 1858-

65 ersattes av ett boulevardstråk, den

nuvarande Ringen. Redan på medeltiden

var det trångt i den inre staden och

bebyggelsen spred sig utanför murarna.

Det nuvarande 7:e distriktet (Bezirk)

bestod från början av förorterna St.

Ulrich, Neubau, Spittelberg, Schottenfeld,

Alt Lerchenfeld, Laimgrube och

Mariahilf. 1850 blev Wiens förorter

inkorporerade med staden Wien och

man sammanförde områdena

till 7:e distriktet, även kallat

Neubau.

Under medeltiden fanns här

betesmarker, vinodlingar och

enstaka gårdar. Den äldsta be -

byggelsen fanns kring St. Ulrich

vid Burggasse på gränsen till

Spittelberg, Där stiftade Dietrich

der Reiche ett kapell – en

föregångare till den nuvarande

barockkyrkan – till den helige

Ulrichs ära 1211. I St. Ulrich

fanns fram till första turkiska

belägringen 1529 ca. 50 hus som förstördes

vid belägringen.

Venusberg

Strax tvärs över Burggasse börjar området

Spittelberg som begränsas av Neustiftgasse

3–11, Faßziehergasse, Burggasse,

Stiftsgasse, Siebensterngasse, Breite

Gasse och Museumsstraße. Namnet

kommer från ”Spitalberg” och härleds

från ”Bürgerspital” som ursprungligen

ägde området. En av de senare ägarna,

Joseph Ignaz von Kirchberg, munskänk

vid stiftet i Passau, lät 1678 indela

området i tomter och hyrde ut dem

Amerlinghaus

för 1 gulden per år. Där byggdes ca 30

hus och området blev känt som ”Kroatendörfle”,

eftersom ungrare och kroater

slog sig ner där. Spittelberg var även ett

strategiskt intressant område för fiender

som sökte inta Wien eftersom det var

en upphöjd kulle som låg precis mitt

emot borgen (nuvarande Hofburg).

Bl.a. angreps Wien därifrån av turkarna

1529 och 1683. Efter den andra turkiska

belägringen 1683 var all bebyggelse

på Spittelberg förstörd och en ny intensiv

byggnadsfas började, som till stora

delar var avslutad 1706.

I Daniel Hubers plan från 1770 får man

en mycket tydlig bild av bebyggelsen.

Minimala bygglotter med tätt stående

hus med små ”Pawlatschenhöfe” (Pawlatsche

är en liten balkong som löper

längs husfasaden på gårdssidan) utan

träd eller grönområden vilket annars var

brukligt i förorterna. Det var en osund

bebyggelse med små, trånga och stinkande

gränder. 1785 fanns här 138 hus

med 6000 invånare.

I de omkringliggande förorterna fanns

många hantverkare, bl.a. siden- och

bandvävare, silver- och guldsmeder,

möbelsnickare etc. Men själva Spittelberg

bestod nästan enbart av krogar,

SWEA

och prostitution och brottslighet blomstrade.

1785 hade 54 av de 138 husen

utskänkningrättigheter, men i de

flesta hus fanns utskänkning även utan

tillstånd. Krog-värdarna hyrde ut rum

till prostituerade. Området var känt

under namnet ”Venusberg”. I mitten på

1800-talet började man registrera prostituerade

och då fanns det på Spittelberg

56 officiellt registrerade prostituerade,

men troligtvis även ett stort mörkertal.

I skatteregistret (Fassionsbuch) från

1787 kan man fastställa att de flesta

lägenheterna bestod av ett rum och kök

i bottenvåningen och högre upp fanns

små kammare utan kök som hyrdes ut

till fattiga musikanter och ogifta damer.

Ett flertal krogar hade inget direkt rum

mot gatan utan man måste gå genom en

smal korridor innan man kom till lokalen.

1745 kom en förordning att

alla krogar måste ha fönster och

dörrar direkt mot gatan.

Kejsaren slängs ut

Berömda besökare på Spittelberg

var bl.a. kejsar Josef II 1787 och

Adolf Hitler 1908.

Josef II besökte Spittelberg inkognito

för att få en bild av eländet.

Han tog in på värdshuset

”Zum weissen Löwen” och blev

utslängd därifrån. Värdshuset i

Gutenberggasse 13 existerar fortfarande

och har över dörren inskriften ”Durch

diese Thür im Bogen ist Kaiser Franz

Josef II geflogen”. Huset har även ett

vackert skulpterat lejon på fasaden.

Brigitte Hamann skriver i sin bok ”Hitlers

Wien”om den sexuella frigjordheten

i Wien före det första världskriget. För

männen var det helt naturligt med många

förbindelser både före och under

äktenskapet. Däremot måste den borgerliga

katolska kvinnan vara rädd om

sitt rykte och en föräktenskaplig förbindelse

kunde förstöra hennes chans

till ett gott parti. En vetenskaplig läkartidning

i Wien gjorde 1912 en under-

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

sökning bland unga läkare om vem

som varit deras första samlagsspartner:

bara 4% angav en flicka som kunde

tänkas bli deras hustru, 17% angav en

tjänste flicka eller en servitris, medan

75% angav en prostituerad. Man kan

förstå hur utbredd prostitutionen måste

ha varit.

Även Hitler besökte Spittelberg med sin

vän Kubizek en majkväll 1908. Enligt

vännens berättelse var han ytterst förskräckt

över vad han såg och höll långa

föreläsningar om hur han skulle förbjuda

prostitutionen och instifta statligt

subventionerade äktenskap för unga par

där fattiga flickor fick gratis utstyrsel

och ett startlån för sin bosättning. På

detta sätt skulle man främja hälsan och

stärka den goda tyska rasen.

Efter första världskriget fortsatte Spittelbergs

förfall än mer och på 60-talet

blev det billiga bostäder för invandrare

med vatten och WC ute på de trånga

bakgårdarna.

Det fanns långt framskridna planer på

att riva hela området och bygga nya

bostäder, men antagligen var det mindre

lönsamt när tomterna var så små och

lyckligtvis blev området räddat. 1975

Svensk sjukgymnast

SWEA-bladet/Wien/2008

Karin Mügge M.A.

Physiotherapeut, leg. sjukgymnast

MA Physiotherapy, Univ. South Australia

European Sport Physiotherapy

Osteopati under utbildning

Ring för tidsbeställning!

Tel.: 0699 19988778

Fax: 01 484 82 06

Adress:

Rosenackerstrasse 41 A

1170 Wien

började man renovera och revitalisera

den bebyggelse som ännu fanns. Och

speciellt i Gutenberggasse och Spittelberggasse

har man lyckats bevara karaktären

av barock förortsbebyggelse.

Marknad och krogar

I dag är Spittelberg ett omtyckt

nöjeskvarter för wienarna – fortfarande

med stor krogtäthet och många uteser-

Leg. Läk. Dr. Med.

Aribert Klausmeyer

Gynekolog och förlossningsläkare

Svensktalande

Bitr. överläkare på

Klosterneuburgs sjukhus

• Förlossningar i team

med barnmorska

• Operationer

• Ultraljud

veringar på sommaren. Till julen hör

den berömda julmarknaden med en

doft av glögg och grillkorv över hela

området. Själv tycker jag mera om att

strosa längs gränderna under mellansäsongerna

när man verkligen kan se de

fint renoverade små husen med sina

kännetecken och spännande fasader.

Och med Dehio i handen kan man läsa

alla de gamla namnen som husen haft

t.ex. på Spittelberggasse Nr 5/8/9/11/18:

Zum schwarzen Adler, Zum kleinen

wilden Mann, Zur Kohlenkreunze, Zu

den zwei goldenen Kreuzen, Zum

schwarzen Bär, Zur goldenen Birn, Zum

steinernen Christkindl och så vidare ...

En av mina favoritplatser är Amerlinghaus

med en gård som på sommaren

är övertäckt av hängande vinrankor, där

man kan avnjuta sin frukost eller dricka

ett glas vin med goda vänner.

Och i Spittelberggasse finns en eko-affär

med mycket gott bröd, där man kan få

färskmalet mjöl av alla de sorter.

Spittelberg ligger centralt bara några

minuters promenad från Museumsquartier

och är väl värt ett besök.

Grazia Buchwald

Privatpraktik Billrothstrasse 52

Mottagning efter 1190 Wien

överenskommelse Tel/Fax 01 368 34 06

29


Sista vilorummet för namnlösa

Innan Donau fick skyddsvallar, vattenreglering

eller kraftverk hörde

översvämningar till det vanliga. Men

även flodens starka strömningar krävde

repekt och det var inte konstigt att

tron på Donaunymfens lockande ut i

vattnet länge höll i sig. Vid Alberner

Hafen som ligger mellan Simmering

och Schwechat hade Donau speciella

strömvirvlar som lät det mesta flyta i

land, även lik. Dessa människor, som

ensamma och olyckliga, drunknat i

Donaus starka vivrvelström, fiskades

upp långt senare tillsammans med

ilandfluten bråte. Då var det ofta helt

omöjligt att identifiera dem. Man

inrättade därför en begravningsplats

så nära floden som möjligt för

30

Thema

För Wienarna är begravningen förknippad med social

status. Det är viktigt med ”eine schöne Leiche”. Namnlösa

drunkningsoffer fick däremot inte komma i vigd jord.

För dem öppnade man inte portarna på Europas största

begravningsplats, Wiener Zentralfriedhof, förrän 1940.

Anki Bohac berättar varför:

dessa stackars offer – de namnlösas

kyrkogård.

Drunkningsolyckor vanliga

På denna plats fann 478 människor från

1854 fram till 1900 (nästan en begravning

i månaden) sin sista viloplats.

De blev begravda på meteravstånd, utan

musik och ceremoniel. Efter åt skilliga

översvämningar ”försvann” dock kyrkogården

och träd och grönska övertog

platsen helt.

I början av 1900-talet anlades, med

hjälp av många frivilliga en ny och ”riktig”

kyrkogård för de okända vattenliken

med mur och vackert kapell som

till dags dato existerar. Här vilar nu

102 människor varav endast 43 kunnat

identifieras. På alla andra kors står

det okänd. Sedan denna del av staden

införlivades med Wien 1940 har ingen

okänd mer blivit begravd här. Donau

krävde färre offer tack vare regleringen

och andra skyddsåtgärder, och en bättre

möjlighet till identifiering av liken

gjorde kanske sitt till att de numera få

offren härefter fick tillåtelse att begravas

Wiens centrala kyrkogård.

Gamla kors blir nya

SWEA

De namnlösas kyrkogårds speciella flair

och historia motiverade en man, Josef

Fuchs, att sedan 1932 frivilligt arbeta

med skötseln av gravarna. Han bytte

bland annat ut alla gamla enkla träkors

och ersatte dem med järnkors och

målade en del med silverfärg. Det unika

med dessa kors är att de är begagnade.

Wiens Zentralfriedhof skänkte dem.

Fuchs vigde hela sitt liv (fritid) till att

smycka och ge dessa arma, olyckliga

en värdig, sista viloplats. Han arbetade

ända fram till sin död 1996, 90 år gammal.

Enligt min mening beundransvärt,

eller hur? Fuchs sista önskan var att

själv få en grav på ”de namnlösas kyrkogård”.

Tyvärr blev den inte uppfylld,

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

då endast de som drunknat i Donau får

begravas här. Vid kapellet finns dock

en minnestavla uppsatt till minne över

hans engagemang för dessa olyckliga,

ensamma människor. Numera sköter

hans barnbarn (också frivilligt) kapellet

och kyrkogården.

En roman, med denna plats som huvudtema,

har skrivits av Lilian Faschinger.

Titeln är ”Wiener Passion”. Även några

scener – i en amerikansk film, ”Before

Sunrise” – har spelats in här.

En gång om året, första söndagen efter

allhelgonahelgen, ordnar ortens fiskarförening

en minneshögtid. Då sätts en

flotte med blomsterkransar ut i Donau.

En modell av ett kors finns också på

flotten. På tyska, ungerska och tjeckiska

står en text, där man ber om hjälp

att se till att flotten inte strandar, utan

”seglar” vidare.

Kära Sweor, detta är ett litet tips från

mig: Besök denna mycket vackra, historiska

och lite melankoliska plats!

SWEA-bladet/Wien/2008

Anki Bohac

Läs mer: www.friedhof-der-namenlosen.at

Nytt från Ordning & Reda

Fräscht med fuchsia i skinn. Nu lanserar vi nya

skinnprodukter som tex ett lyxigt fodral med

plats för passet och fem fickor med plats för

kontokort.

Vit krokodilstruktur: tidigare var denna blanka,

lyxiga yta i svart och nu lanserar vi ett urval av

produkter i fräscht vitt. Ge bort en gästbok och

tillhörande födelsedagsbok.

Für alle notariellen Aufgabengebiete, insbesondere

Gesellschafts- und Liegenschaftsrecht empfiehlt sich

Dr. Heinz JURKOWITSCH

öffentlicher Notar

Silver och guld känns alltid festligt

och aktuellt. Materialet är med

matt struktur, i silver och guld.

Bland accessoarenra finns vår

praktiska smyckesask med lock

”Lina”. Med dragkedja och fack i

två nivåer gör den smyckesförvaringen

trygg och snygg på resan.

SWEDISH PAPER AND DESIGN WORLDWIDE

ORDNING&REDA CDE HANDELS GES.M.B.H., Marc Aurelstraße 2A, 1010 Wien

Tel.: 533 43 81, Fax: 533 43 81-21, E-Mail: wien@ordning-reda.com

1020 Wien, Hollandstraße 18

Tel.: 01/216 08 82 Fax: 01/214 58 00

e-mail: notar@jurkowitsch.at

31


32

Thema

Hösten – en skön årstid

För många är hösten endast slutet på sommaren med värme

och sol. För andra är det skördetid då korgar fylls av svamp,

äpplen och annat gott. Carina Kainz förknippar hösten med

personliga minnen.

Just nu skiner solen och vinden blåser

ordentligt om knuten. Det är ”Föhn“,

varma fallvindar som gör sig påminda.

Löven på träden kämpar tappert emot

blåsten och än så länge sitter förvånansvärt

många blad kvar på grenarna. Dessutom

är de fortfarande gröna, även om

ett och annat gult eller rött blad tittar

fram. Det har ju knappast varit några

frostnätter ännu.

Höstdimma som ansiktskur

Hösten är en färgsprakande årstid och

jag har alltid tyckt om den, även då jag

var ung flicka. Jag kan mycket lätt framkalla

minnet av gula björkdungar som

nästan såg ut som eld i naturen, strövandet

över ljunghedar, eller den hisnande

blicken över det knallblåa Stockholmsvattnet

mot kala klippor och olikfärgade

skogspartier. Det var en skönhetsupplevelse!

När dimman kom och lindade

in naturen i sin mjuka famn, då kändes

det skönt. Man kunde ibland bara se en

meter framför sig. En promenad i den

fuktiga luften var som en syrerik (inbillad)

skönhetsbehandling.

Skolutflykterna på hösten minns jag

mycket väl: orientering på Lida friluftsgård,

Drottningholmsparken med besök

på Kina slott eller de olika muséerna

på Djurgården med promenad till och

från. Efter skolans slut tog vi gärna en

omväg över Observatoriekullen, tittade

ut över stadens våta tak och orienterade

oss genom att peka ut kyrktornen, innan

vi halkandes i de blöta löven tog oss

ner till tunnelbanan.

Teaterupplevelse

Riktigt vuxen kände jag mig den gången

vi på eget bevåg fick ta oss till en

källarteater på Östermalm för att se ett

engelskt teatersällskap uppföra Shakespearedramat

”Så tuktas en argbigga”.

Vadande i löv under de fyrkantigt

klippta träden på Narvavägen gick vi

flickor och kände oss mycket upprymda.

Vad som gjorde att jag kände mig

så vuxen just då har jag funderat på

åtskilliga gånger, möjligen för att föreställningen

hölls på engelska – eller för

att den manlige huvudrollsinnehavaren

var ”så himla snygg“!

Maronibrater

SWEA

Ja, så hittade jag en ny ”huvudrollsinnehavare“,

flyttade till Wien och fick

se en annan höst: mjuka kullar i varm

höstsol, vidunderliga vinberg, Heurigen

med ”Sturm“ och vin, ”weisser Spritzer“

och kastanjer. Jag var överförtjust att se

alla ”Maronibrater“ på gator och torg,

någonting vi inte har i Sverige. Sedan

fanns det ju alléer med hästkastanjer

t.ex. i Pratern, denna oas så nära stadens

centrum och pulserande liv. Efter många

härliga höstpromenader, både här och

i Stockholmstrakten, väntade en kopp

varmt te och smörgås. Så mysigt det

kan kännas att krypa upp i soffan eller

fåtöljen och kura i höstskymningen.

Levande ljus har stor åtgång hemma hos

oss, någonting ”huvudrollsinnehavaren“

fick lära sig att leva med, men jag tror

nog att det har blivit väl uppskattat.

Lära sig njuta

Med tiden har jag också upptäckt

morgonens sköna atmosfär. Efter ungdomens

snabba frukostar, vilka sjönk

undan i medvetandet, för man skulle

ju iväg till tunnelbanan, har jag mer

och mer upptäckt tjusningen i att sitta

tidigt och länge med kaffekoppen.

När allt väl är serverat kommer dagstidningen

fram. Jag brukar på skoj säga

till min käre make: ”Ja, nu är det slut

på vår kommunikation, sedan abonnemanget

dök upp och vi ner i bladet!“

– ”Nej då, vi släcker taklampan, tänder

stearinljus och pratar med varandra“,

replikerar han, och sedan sitter vi där

leende, fast kanske lite skumögda

nuförtiden, och njuter av morgonens

stillhet. Har jag tid sitter jag kvar en

stund i matrummet med kopp och tidning.

Under höst och vinter kallar jag

denna stund för ”morgonkulan“, men

vår och sommar blir det ”morgonkvisten“,

ni hör ju vilken skillnad!

Carina Kainz

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

Skördetider

Minnena kan tränga sig på oss helt plötsligt. Det kan

vara en doft, en bild, ett musikstycke. För Gabriella

Oxentierna var det poesin som tog henne med på resan i

minnenas värld.

Känner ni till den lilla dikten ”Hjärtat”

av Bo Bergman? Om inte, så läs den

här:

”Hjärtat skall gro av drömmar,

annars är hjärtat armt.

Liv, ge oss regn som strömmar

Liv, ge oss sol och varmt.

Då blir det ax omsider

och med ett tack till allt

gå vi mot skördetider,

vemod och vinterkallt.”

Hur det nu kom sig vet jag inte, men

dessa åtta rader har följt mig överallt

de senaste veckorna genom höstens alla

skiftningar. Det kan gå så ibland, inte

sant? Vad jag än har gjort i stort som i

smått, nog har Bo Bergmans ord dansat

långdans genom hela mig, kommenterat

och förklarat allt jag gjort sedan

jag var liten, deltagit i miljöproblem,

politik och finanskriser. Att filosofera

i oändlighet om allt, om orsak och

verkan, om drömmars förspillda vägar

utan skörd kunde fylla många, dammiga

hyllmeter, men om en dröm måste

jag berätta.

Från Estland till Wien

Det var nämligen så, att när jag en gång

i forntiden, den 5 mars l954, kom till

Wien med pianistman och 11-månaders

liten Camilla, hade jag med mig

ett brev till två damer med uppdraget

att överlämna detta och på så vis lära

känna dem. Den ena var barndomsvän

till min svägerskas mor som levde i Sverige,

bägge härstammade från Estland.

Den andra var hennes mycket yngre

kusin, uppvuxen som ensamt barn i en

akademisk familj i Wien. Där förenades

SWEA-bladet/Wien/2008

de bägge kusinernas öden 1925. Där

fann den äldre en fristad i familj och

arbete som sekreterare efter att ha varit

tvungen att lämna sitt land. Familjefaderns,

och därigenom hela familjens,

förflyttning till Polen blev nödvändig,

och där upplevdes gemensamt krigsutbrottet

i Warszawa. (Jag har i min

ägo personliga anteckningar om denna

hemska händelse).

Det allmänna eländet fortsatte, som vi

ju vet, och slutade för de bägge kusiner-

na med återkomst till Wien, där goda

vänner gav dem husrum. Den yngre

hade blivit föräldralös och bägge var

totalt utblottade. Den äldre fick arbete

genom sina språkkunskaper (estniska,

finska, svenska, ryska, tyska, engelska

och franska), den yngre som sekreterare

i Josephinums bibliotek.

När jag lärde känna dem var de alltså

relativt väletablerade och hade fått en

egen bostad. Men lönerna var låga, livet

var ännu svårt, det var kallt inomhus på

vintern, man sparade så mycket man

kunde eller var tvungen till, även jag.

Mellan oss utvecklades ett underbart

vänskapsförhållande. Jag hade hunnit

bli ensam med min lilla flicka och börjat

studera sång. Vi turades om att äta

söndagmiddag hos varandra, vi firade

jul och påsk tillsammans. På så sätt

föll det sig naturligt att berättelserna

om Estland, kulturen och lantlivet där

under första delen av 1900-talet blev

många och intensiva, matade av hemlängtan.

Verklighetens språk

Då föll väl ett frö i mitt hjärta, en dröm

började gro att få se detta land, verkligen

en omöjlighet på den tiden. Men,

det har blivit ax omsider, så denna

sommar, efter mer än femtio år, deltog

jag i en ”fårskocksresa” till de baltiska

länderna. Dagarna var välplanerade och

intensiva, upplevelserna många på olika

plan. Ändå var det för mig som om jag

endast arbetade mig uppför en pyramid,

vars topp var målet med ett hus

högst upp på Domberget i Tallinn, dit

vi kom på slutet av resan.

Detta hus hade varit ett centrum för

många levande berättelser om mellankrigstiden,

om överlevnadsförmåga och

initiativkraft hos människorna, som

bodde där och i grannskapet före 1940

och flykten från bolsjevismen. När jag

äntligen kom dit, tyckte jag mig nästan

se invånarna gå ut och in genom porten,

hörde vagnar dragna av hästar som

flåsade sig uppför de branta backarna.

Verkligheten talade ett annat språk.

Genom en affär i hörnet av huset tog

jag mig ned till källaren, där den stora,

gamla brunnen fanns kvar, synlig

genom en glasplatta på golvet. Alla de

bakre delarna av byggnaden hade rivits

före 1943 av tyskarna, som mellanspelade

då, innan ryssarna kom tillbaka.

Kvar finns en fasad och en dröm, som

ingen kan ta ifrån mig.

Gabriella Oxenstierna-Kies

33


Hälsa med alternativa lösningar

Förr när man var sjuk kom doktorn

och tittade, diagnostiserade och skrev

ut ett recept. Sedan fick tiden utvisa

om medicinen hjälpte eller ej. Om det

inte var en allvarlig sjukdom det gällde

blev det för det mesta endast sängen

och något te ur mormors kök.

Skolmedicinen har följt och räddad

oss under lång tid och förtroendet för

den västerländska läkekonsten och dess

utövare har varit stort. Doktorn i sin

vita rock har i årtionden symboliserat

lärdom och makt över patienters liv.

Lång, svår och dyr var utbildningen

men yrkeslivet skulle vara mödan värt.

Den svenska avundsjukan tog dock ner

läkarkåren från sina höga hästar när i

början av sjuttiotalet ”sju-kronan”

in fördes. Det var början på en genombrytande

förändring inom sjukvården

som idag innebär att vi har hightechmedicin

för en del och långa väntetider

för operationer, medan den banala

infektionen som får en att känna sig

halvdöd blir ett fall för receptfria mediciner

på apoteket. Resultatet är avgifter

för allt och högkostnadsskydd för de

kroniskt sjuka.

Diagnos viktigt

Den västerländska skolmedicinen har

koncentrerat sig på att undersöka sjukdomarnas

symptom och hitta botmedel

för dessa. Vi erbjuds därför i dag en

palett med laboratoriemedicin, tekniska

undersökningar i de stora rören som

datortomografi, magnetresonans och

mycket mer. Dagens läkemedelsforskning

erbjuder nu terapi med dyr genteknologisk

medicin i förhoppning att

målmedvetet kunna förhindra de celler

som gjort sig självständiga i kroppen

och satt kroppens funktioner ur balans.

Vi kan därför i dag kurera mängder av

34

Thema

Hälso och wellnessbranschen blommar som aldrig förr. Har

vi fått ett nytt hälsomedvetande eller är vi offer för kommersialisering?

Elise Haidenthaller analyserar.

sjukdomar som förr betydde en säker

död. Varför tenderar, trots etablerade

och erkända medicinska framgångar, så

många människor i dag att ändå söka

sig till alternativa metoder?

Samtal fattas

Kanske är det så att många läkare är

så fokuserade på den nya tekniken att

Faktaruta:

Ayurveda:

(Sanskrit: kunskap om ett långt liv)

urgamml indisk diagnos- och behandlingsfilosofi.

Grundläggande är harmonin

mellan de tre Doshas: Vata, Pitta

och Kapha som är baserade på elementen

vatten, luft, eld, jord och rum.

Terapi med hjälp av fasta, åderlåtning,

massage, yoga, meditation och tusentals

plantor i olika tillberedningar.

Rekommenderad användning vid

psy kosomatiska och kroniska besvär,

samt i början vid alla former av försämrat

välbefinnande.

www.ayurveda.at

Homeopati:

Grundprincipen är likhetslagen ”Similia

similibus curentur”, lika blir av lika

läkt. Grundare Samuel Hahnemann

(1755-1843).

En medicin testas på en frisk människa.

Beroende på de symptom som

den framkallar används sedan medicinen

i utspädd form på patienter med

samma symptom som medicinen

orsakat. Potensen anger i vilken grad

som utspädningen skett. Homeopatisk

medicin framställs enligt speciella

SWEA

de glömmer bort att de behandlar en

människa med problem utöver det som

syns i det lilla laparaskopihålet. Expertis

och specialisering är förvisso bra när

sjukdom och terapi passar som hand i

handske, men hur ofta remitteras inte

en patient från den ena specialisten till

den andra, utlämnad till sin ångest. Förtroende

genom samtal är viktigt men

vem har tid att sätta sig ner och lyssna

(utom psykiatern förstås)?

Eftersom tid är pengar gäller det att

öka produktiviteten och nyttjande av

apparaterna per tidsenhet även inom

sjukvården. Resultatet blir att samtalet

regler som är fastställda i läkemedelslagen

enligt gällande EU- lag.

Rekommenderas bland annat vid allergi,

hösnuva, kronisk bihåleinflammation,

klimakteriska besvär.

www.homoeopathie.at

Shiatsu:

asiatisk beröringsmetod eller massage

för att främja det fysiska, känslomässiga

och andliga välbefinnandet. Nyttjande

av energi- och meridiansystemet

för att stärka Qi, livsenergin.

Rekommenderas vid besvär av rörelseapparaten

som t.ex. ryggbesvär, men

även vid migrän och sömn svårigheter.

www.shiatsu-austria.at

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

inte värderas i den utsträckning som

skulle behövas. Det är helt enkelt ingen

produktiv tid ur försäkringskassans

synvinkel.

Energi och jämnvikt

Det är därför inte förundrande att i

denna för många skrämmande apparatvärld

sökandet efter alternativa lösningar

ökar. Den så kallade komplementärmedicinen

får fler och fler anhängare

och utbudet av dem som påstår sig vara

experter med homeopati, akupressur,

akupunktur, fysiototerapi, Shiatsu,

Ayurveda och mycket mer ökar ständigt.

Det asiatiska inflytandet är här

påtagligt: Växelverkan mellan Yin och

Yang, jämnvikt som skall återställas

i kropp och själ och energi som skall

flyta utan hinder. Sjukdomar ses som

en obalans, ett utryck för själens eller

psykets ångest i kampen med det egna

jaget. För att nå välbefinnande är det

då logiskt att meditation blir en viktig

del av behandlingen.

Tack vare de stora möjligheter till information

som står oss till buds idag kan

var och en hitta sin egen terapi att pröva

och tro på. Utbudet av produkter,

terapevter, kurser med mera är stort.

Det gäller endast att veta när man bör

konsultera den rätta läkaren och överleva

tack vare modern hightechmedicin,

eller när det räcker med medicin i

homeopatiska doser.

SWEA-bladet/Wien/2008

Elise Haidenthaller

Tina Szigetvary

20.09.1938 - 14.08.2008

Vår Swea Tina, född Jaks och sedan

många år sambo med Hans Enander, har

lämnat oss i sorg och saknad.

Tina var alltid en glad och positiv människa

även om hon inte alltid hade det

lätt i livet. Hennes far dog under kriget

och uppväxten präglades av efterkrigstidens

svårigheter. Tina arbetade som läkemedelskonsulent

för Pharmacia där hon

även lärde känna sin Hans. Hon var som

kollega alltid uppskattad för sin positiva

utstrålning, rättframhet och hjälpsamhet.

Avslapnningsträning i

Yoga och QiGong

Andningsteknik/övningar

Progressiv muskelavslappning

efter Jacobsen metoden

Meditation med fantasieresor

Barn och vuxna i alla åldrar är välkommna!

Grupp eller enskild träning

Erbjuder seminarier och workshops

tider efter överenskommelse

kostnadsfri prövokväll i mitten av december

kontakt:

Silvana Cvitan

Diplomerad Avslappningspedagog och Andninglärare

tel.: 0680 21 46 175 · mobil: 0650 900 78 71

email: silvana.cvitan@yahoo.com

(Homepage i Feb. 2009; fram tills dess information under

www.chapters-swea.org/wien/Link: aktuellt)

Progressiv muskelrelaxion enligt Jacobsens metod

En speciell form av autogen träning. En avslappningsmetod genom medveten

anspänning och avslappning av bestämda muskelpartier. Härigenom åstadkommes

en större medvetenhet om kroppen, och muskelspänningar kan

medvetet lösas upp.

Rekommenderas vid stress, högt blodtryck, huvudvärk, sömnsvårigheter och

ångestbesvär.

Tina älskade golf och var mycket

aktiv i sin klubb. För Sweorna ställde

hon gärna sina kontakter till förfogande,

och hon var en ovärderlig

hjälp med ackvisitionen av annonser

till SWEA-bladet Wien. Sommarstället

vid Båstad var en kär plats där

hon och Hans ofta vistades. Sjukdomen

berövade Tina hennes krafter

inom kort och hennes bortgång

kom överraskande snabbt.

Tina kommer jag alltid behålla i

ljust minne och mitt deltagande

gäller hennes make och sönerna

Alexander och Stephan.

Elise Haidenthaller

35


Wienerdialekt – en introduktion

”Habe die Ehre”

Vem har inte blivit förvånad över vilka

för ”utländska öron” underliga, nästan

obegripliga språk (utom högtyska) man

talar i Wien?

Wienerdialekten har ursprungligen

utvecklats inom den östra och mellersta

delen av det bayerska språkområdet

som på tidig medeltid sträckte sig från

södra Sachsen i norr över stora delar

av Bayern, Österrike, Siebenbürgen och

Sydtirolen. Under århundradens lopp

blandades språket med många uttryck

från judiska, tjeckiska, rotvälska, men

också med franska, italienska, ungerska.

Och vem vet vilka fler språk som

har hämtats från monarkins alla olika

länder och därmed präglat Wien. Så

har mången besökare, bortsett från en

del av sin kultur, också lämnat några

ord ur sitt språk.

Det jiddische var umgängesspråket

som utvecklades under medeltiden

av huvudsakligen de mellan- och östeuropeiska

judarna (Aschkenasim).

Det var högtyska med hebreiska och

slaviska inslag. Tack vare dem har vi

ordet ”Beisl”, det vanliga uttrycket för

ett ”Gasthaus” – värdshus. Om man

menar allvar skall man tala ”tacheles”

(av tachlit = mening, förhandling)

med varandra, t.ex. med en ”Haberer”

(haber) – kompis. Så hoppas du har

”Masel” (masol: Lyckostjärnan, ”att ha

tur”) med att förstå allting.

Mellanhögtyskan har lämmnat ord som

”Kieberer” (kîben = gräla) – ett vanligt

ord för polisen (snuten) som alltid brukar

vara ett ”Katzensprung” långt bort

(egentligen ’katthopp’ – alltså ett litet

avstånd).

Rotwelsch, rotvälskan var det ”hemliga”

språket bland tjuvar, tiggare, gårdfarihandlare

och skojare, som utövade sina

”yrken” i hela Europa. Genom dem har

vi flera uttryck för pengar: ”Marie”,

”Kohln”, ”Kies”.

36

Thema

Tjeckiska: Omkring 1900 hade ca

500.000 wienare tjeckiska som modersmål.

Det böhmiska köket har därför

betytt mycket för Wiens kultur och

språk. Därigenom finner vi speciellt

många uttryck inom gastronomin som

t.ex. ”Kren” – pepparrot eller ”Powidl”

– plommonmarmelad. Observera ett

uttryck som är lätt att missförstå: Om

du hör ”Das is mir Powidl”, då kvittar

det! (Kan också hända att man säger

”Das is mir Blunzn” vilket betyder detsamma,

bara att man använder blodkorv

istället för marmelad.)

„Der liebe Augustin”

Franska var självklart det fina språket

vid kejsarhovet och bland diplomater.

Trots det blev en normal hantverkare,

som t.ex. rörmokare ”adlad” med

uttrycket ”Installateur”. Vid den här

tiden på året hör man också ofta att

någon är ”marod” (maraud) – då känner

man sig lite sjuk och hängig. I tidningarna

kunde man med anledning av

höstens officiella begravningar läsa att

reportrar som var sorgklädda, som en

”Pompfüneberer” (bårbärare), (fr. pompe

funèbre = ståtlig begravning) var en

överdriven hedersbetygelse

Italienska: Många italienare kom som

byggarbetare till Wien och de åt till

lunch t.ex. ris med gröna ärter. Så uppstod

från italienskan ”riso con piselli” på

wiendialekt –” Risipisi”. Kanske lagad

av hans ”Gspusi” (sposa= förlovade) -

nu förtiden betyder ”Gsupsi” en tillfäl-

lig kärleksaffär. Och så något för rökaren

bland läsarna: ”Tschick” (cicca) är

en cigarett.

Ungerska: Naturligtvis var det under

den kungliga och kejserliga monarkin

en nära relation till vår ungerska granne.

Och så lagade koherden traditionellt

”gulyas” i sin gryta (alltid med sin

”tschako”hatt på huvudet) eller ”gulyas

hus” – kött med ”gulyas le” (sås),

båda rätterna starkt kryddade. Wienarna

adopterade genast denna utsökta

rätt och förkortade rättens namn till

gulasch. Idag måste man i Ungern

troligen beställa ”Pörkölt”. Skillnaden

mellan gulasch och svensk kalops

är förmodligen bara mängden lök och

kryddorna.

Lite bra att veta när

man handlar i Wien

SWEA

Innan antalet stormarknader var så

stort gick wienarna och handlade i sin

lilla livsmedelbutik runt hörnet, kallad

”Greissler”. Handlarens vana att som

viktenhet uteslutande använda kilogram

(der Kilo) och dekagram (das

Deka = tio gram) har blivit kvar. Detta

”Deka” väger i den lilla livsmedelbutiken,

liksom vid alla delikatessdiskar, i

praktiken fortfarande lite mer. Genom

den oundvikliga frågan: ”Darf´s a bissl

mehr sein?” – ”Får det vara lite mer?”

blir det oftast något påökat.

Den som beställer ”an hoibn Erdäpfel”,

en halv potatis, får inte en halv potatis,

men ett halvt kilo potatis!

Självklart kan man i Wien köpa ”Kartoffeln”-

potatis, ”Apfelsinen” – apelsiner

och ”Tomaten” – tomater. Reaktionen

på en sådan beställning är oftast

en medlidande ”Gschau” – min - och

man blir därmed klassad som en inte

anpassad utlänning. Men den som vill

försöka uppträda som äkta wienare bör

i varje fall (speciellt hos en ”Greissler”

men också vid torghandel) framför allt

använda följande uttryck:

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

Ananas ..................Erdbeeren ...........jordgubbar

Eierschwammerln ..Pfifferlinge .........kantareller

Erdäpfel ................Kartoffel .............potatis

Faschiertes .............Hackbraten ........köttfärs

Fisolen ..................Grüne oder ........bönor, haricots verts

gelbe Bohnen

Fleischlabern .........Bouletten ...........pannbiff/köttbullar

Hawai Ananas .......Ananas ...............ananas

Karfiol ...................Blumenkohl .......blomkål

Kukuruz ................Maiskolben ........majskolv

Marillen ................Aprikosen ...........aprikoser

Orangen ................Apfelsinen ..........apelsiner

Paradeiser ..............Tomaten .............tomater

Radieschen ............Kleine Rettiche ...rädisor

Topfen ..................Quark Quark ................ kvarg, keso

Obers ....................Sahne .................grädde

Zibebn ..................Rosinen ..............russin

Pferscher ...............Pfirsich ...............persika

Stelze .....................Haxe ..................lägg

Så hoppas vi att du har ”a Hetz” ( att ha kul)!

Servus, baba! Hej!

Modifierad översättning av Sandy Schorrs ”Wiener Dialekt” det tyska

originalet finns att läsa på vår hemsida

Lite amerikansk

historia

Abraham Lincoln blev 1846 invald

i kongressen.

John F. Kennedy blev 1946 invald

i kongressen.

Abraham Lincon blev 1860 vald

till president.

John F. Kennedy blev 1960 vald

till president.

Båda engagerade sig starkt för borgerliga

rättigheter.

Båda presidentfruarna förlorade ett

barn under tiden som de levde i

Vita Huset.

Båda presidenterna blev skjutna på

en fredag.

Båda presidenterna blev skjutna i

huvudet.

Nog är det verkligen otroligt, men

det är sant.

SWEA-bladet/Wien/2008

Anki Bohac

Det kända danska märket BODUM

står sedan 60 år för kreativ design för

köket och det dukade bordet. Nu finns

alla dess märkesvaror i en nyöppnad

butik i city.

Förutom de kända kaffe- och tekannorna

i French-Press®-System finns kreativa

lösningar för kalla och heta drycker och

mycket annat för stora och små. Den

Bodum Shop

Marc Aurel Strasse 2, 1010 Wien

Tel. 01/925 79 99

Ur utlandssvensk barnamun

Lille Alexander var 16 månader gammal när han för 21 år sedan

flyttade med sina svenska föräldrar och sin 7 år äldre syster till

Österrike. Visst talade vi svenska hemma men hela tiden trängde

sig naturligtvis det nya och främmande språket in i våra liv och

det egentliga modersmålet blev så klart aldrig så perfekt som om

vi bott i Sverige.

Alexander var ett mycket ”vaket” och kommunikativt barn, dessutom

en riktig charmör som visste precis hur man skall umgås

med mammor för att få ut det bästa av livet. När vi var ute

och körde bil sörjde han alltid för ivriga, glada och intressanta

samtalsämnen.

En solig och fin dag när vi körde längs en åker var han som

vanligt underhållande. Plötsligt tittade han upp mot himlen och

sade: ”Åh, titta mamma så många gåsar”! Mamma tittade först

upp mot himlen och de flygande fåglarna vände sig sen kärleksfullt

leende mot sin lille charmör och sade: ”Alexander, det heter

gäss”. Alexander tittade mycket förvånat på sin mamma och

tycktes tro att hon nog inte riktigt visste vad hon talade om och

sade: ”Jamen, det heter ju en smörgås och flera smörgåsar”!

Visst är det härligt fasettrikt att få lov att växa upp med flera

språk även om det inte alltid blir perfekt!

Christina Carlström

Första BODUM-affären öppnad i Wien

som letar efter presenter finner i alla

prisklasser något lämpligt.

BODUM SHOP

Viveka Slama und Christian Kern

1010 Wien, Marc Aurel Straße 2

Tel.: 01/ 925 7 999

Fax.:/ 01/ 925 7 999

Mail: shop.wien@bodum.com

HAR KOMMIT

TILL WIEN

Lördagen den 18 oktober öppnade

Viveka Slama och Christian Kern sin

nya BODUM shop på Marc Aurel

Strasse 2 i Wien (1. Bezirk).

Den nya affären lockar inte enbart

med nya ideer för kök och bord...

… varje månad erbjuder Viveka

och Christian en exklusiv BODUM

produkt till extrapris!

Våra öppentider är:

Måndag – Fredag 10:00 – 18:30

Lördag 10:00 – 17:00

shop.wien@bodum.com

www.bodum.com

37


Recept.

38

Thema

Apfelstrudel à la Goldene Glocke

1 paket smördeg*

1½ kg syrliga äpplen (Bosco)

150 g strösocker (Feinkristall)

150 g saltat smör

½ dl skorpmjöl

Kanel och russin efter behag

Kvinnans åldrar kan jämföras

med en världskarta för mellan

15–20 är det som ASIEN –

20–30 ….. som AFRIKA –

30–45 ….. som AMERIKA –

45–60 ….. som EUROPA –

Efter

hälften orört - hälften utforskat.

varm och mystisk

högeffektiv och tekniskt fulländad

utforskat men fortfarande intressant

60 ……. som SOVJET –

alla vet var det ligger

men ingen vill dit!!!

Skala äpplena, ta bort kärnhuset och skär i tunna

klyftor. Blanda i socker och kanel.

SWEA

Smält smöret i en stekpanna, tillsätt skorpmjölet

och stek gyllenbrunt. Låt svalna. Häll i äppelblandningen

och blanda med russin.

Kavla ut degen tunt till lämplig storlek. Pensla

därefter degen med smält smör (ända ut i hörnen).

Fördela äpplena på en tredjedel av degen och rulla

ihop till en ”strudel”. Var noga med att vika in

kanterna så att inte äppelblandningen rinner ut.

Pensla hela ”strudeln” med smör och grädda i ugnen

i 200o ca 35 minuter. Känn efter med sticka att

äpplena är mjuka.

Sikta över florsocker.

Servera och njut – varm eller kall!

Lycka till!

Gunilla S, tfn + fax +43+18045107

* I Österrike används Blätterteig eller Strudelteig.

Glacerade kastanjer

4 personer:

Köp 24 färdiga kastanjer hos „Maronibrater“

(kastanjeförsäljaren) på gatan! Du kan också koka

färska kastanjer ca 15 min i lite vatten glöm inte

att skära en skåra i skalet först.

Skala kastanjerna innan dom är helt kalla. Skalet

går lättare av då.

Glacering: 3 matskedar smör

3 matskedar socker

3 matskedar vatten

De lika delarna av smör, socker och vatten ska

täcka botten i kastrullen.

Koka upp.

Lägg i kastanjerna och rör om tills vattnet

kokat in – c:a 3-5 min.

Enkelt!

Gunilla Schorr

Lycka till!

SWEA-bladet/Wien/2008


SWEA

Radetzky – Ett namn att räkna med

Johann Joseph Wenzel Anton

Franz Karl Graf Radetzky von

Radetz föddes 1766 i Trebnitz

i Böhmen. Han gick i skola i

Prag och Wien, studerade

juridik och gjorde karriär inom

militären. Som överbefälhavare

för Österrikes italienska

armé ledde han lyckadefältslag

vid Sancta Lucia och för

segern vid Novara förlänades

han det Gyllene skinnets

orden. Han blev högt dekorerad

fältmarskalk som slog

flera rekord som soldat:

Radetzky deltog i 17 fälttåg

och tjänade under fem kejsare

(men så gick han först 90 år

gammal i pension).

SWEA-bladet/Wien/2008

Grillparzer skrev en dikt till hjälten Radetzkys ära

och Johann Strauß (d.ä.) komponerade en marsch,

Radetzkymarschen. Ja, dagens TV-tittare känner

kanske till namnet, för nyårskonserten från Wien

avslutas just med denna marsch. Hösten 2008 blev

Radetzkys namn aktuellt igen. Det har gett namn åt

en ny restaurang i Wiens centrum, ”Gastwirtschaft

Graf Radetzky“ vid Seilerstätte 16.

Där bjuds det bl.a. på wienerschnitzel i olika variationer

och förstås på Radetzkytårta. Restaurang,

bar och lounge

har öppet måndag

till torsdag

16.00–02.00 och

fredag – lördag

16.00–04.00.

RESTAURANT

DER�SCHWEDE

TRIBÜNE�1

TRABRENNBAHN�KRIEAU

NORDPORTALSTRASSE�247

A-1020�WIEN

Www.grafhunyady.at

DERSCHWEDE@GRAFHUNYADY.AT

Telefon:�72�935�72

TELEFAX:�72�935�73

www.gast-radetzky.at

39


Da taut der echte Schwede auf.

Endlich kommen schwedische Verhältnisse auf Österreichs Straßen.

Da fühlt sich der echte Schwede daheim. Genauso wie das weltweit

einzigartige Saab Allradsystem XWD mit eLSD. Das verteilt die

volle Power nicht nur auf die Achsen, sondern auch einzeln auf die

Außenräder. Und das macht eisige Kurven richtig cool.

www.saab.at

Symbolfoto.Turbomotoren von 210 – 280 PS (154 – 206 kW),

Kraftstoffverbr. komb.: 8,5 – 11,7 l/100 km, CO 2-Emission komb.: 205 – 279 g/km.

planetsisa

More magazines by this user
Similar magazines