havet

mazeson

1575894_havet_2015_16

Bottenhavet

Bottenviken

Bottenviken

Havet– om miljötillståndet i svenska havsområden

Rapporten Havet är en återkommande redovisning av den nationella

miljöövervakningen. Den innehåller förutom tillståndsbeskrivningar ett

antal fördjupningsartiklar i ämnen som bedöms viktiga för havsmiljöförvaltningen.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

ansvarar för den nationella miljöövervakningen, men det är författarna

själva som ansvarar för innehållet i artiklarna.

Havsmiljöinstitutets redaktion koordinerar arbetet med att utforma och

sammanställa rapporten.

Havet kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt från

www.havsmiljoinstitutet.se

www.havochvatten.se

www.naturvardsverket.se

De sammanfattande tillståndsbeskrivningarna i rapportens första del

har tagits fram av miljö analytiker från Umeå universitet, Stockholms

universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet, som samverkar

i Havsmiljöinstitutet.

Skagerrak

Kattegatt

Egentliga

Östersjön

Projektgrupp

Redaktion

Marie Svärd, Havsmiljöinstitutet / redaktör

Tina Johansen Lilja, Havsmiljöinstitutet / redaktör

Maria Lewander, Havsmiljöinstitutet / redaktör

Malin Karlsson, Havsmiljöinstitutet / redaktör

Karin Backteman, Havsmiljöinstitutet / redaktör

Sofia Hjalmarsson och Ida Wendt, Havsmiljöinstitutet / samordnare

vetenskaplig granskning

Per-Olav Moksnes, Havsmiljöinstitutet / samordnare miljöanalys

Karta: SMHI

Gunilla Ejdung, Havs- och vattenmyndigheten / kontakt uppdragsgivare

Tove Lundeberg, Naturvårdsverket / kontakt uppdragsgivare

Kontakt

havet@havsmiljoinstitutet.se

Havsmiljöinstitutet: Marie Svärd, marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

Havs- och vattenmyndigheten:

Gunilla Ejdung, gunilla.ejdung@havochvatten.se

Naturvårdsverket: Tove Lundeberg, tove.lundeberg@naturvardsverket.se

Grafisk form och original: Maria Lewander

Omslagsfoto: Erik Selander (Ephyra av Cyanea capillata,

röd brännmanet)

Tryck: Billes, maj 2016. Tryckt på Arctic Volume, FSC-märkt.

Upplaga: 7000 ex.

ISSN 1654-6741

ISBN 978-91-982291-3-4 (Havsmiljöinstitutet)

ISBN 978-91-87967-12-2 (Havs- och vattenmyndigheten)

ISBN gäller för tryckt rapport.

www.havsmiljoinstitutet.se

www.havochvatten.se

www.naturvardsverket.se

More magazines by this user
Similar magazines