DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Stake, R. (2006). Multiple Case Study Analysis. New York: The Guilford

Press.

Sträng, R. (2011). En flerstämmig kulturanalys. Om värden, värderingar och

motiv i skolors vardagsarbete (Doktorsavhandling, Karlstads universitet).

Sundlöf, P. (2008). Segregation och karriärposition. En studie av bostadsomgivningens

betydelse för utbildning, sysselsättning och inkomst

bland yngre i stockholmsregionen (Doktorsavhandling, Uppsala universitet).

Szczepanski, A., & Andersson, P. (2015). Perspektiv på plats. 15 professorers

uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus.

Pedagogisk forskning i Sverige, 20 (1-2), 127-149.

Sørensen, E. (2009). The Materiality of Learning: Technology and

knowledge in educational practice. Cambridge, New York: Cambridge

University Press.

Thelin, K. (2013). Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att

se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet (Doktorsavhandling,

Karlstads universitet).

Thomas, L. (2002). Student retention in higher education: the role of institutional

habitus. Journal of Education Policy, 17(4), 423–442.

Thomson, P. (2012). Field. I: M. Grenfell (red.). Pierre Bourdieu: Key concepts.

Abingdon: Routledge.

Trumberg, A. (2011). Den delade skolan. Segregationsprocesser i det svenska

skolsystemet (Doktorsavhandling, Örebro universitet).

UKÄ. (2015). Ämnen i lärarstudenternas examina. Nuläge och modell för

ämnesvis dimensionering. Stockholm: Universitetskanslersämbetet.

URL:http://www.uka.se/down-

load/18.272b19ff14e2a77aec41b1f9/1441708884455/rapport-2015-17-

amnen-i-lararstudenternas-examina.pdf (hämtad 2016-04-28).

van der Burgt, D. (2006). Där man bor tycker man det är bra. Barns geografier

i en segregerad stadsmiljö (Doktorsavhandling, Uppsala universitet).

91

More magazines by this user
Similar magazines