DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bilaga 1 a. E-mail till rektor rörande deltagande i avhandlingen

Hej Rektor,

Jag heter Pär Isling Poromaa och doktorerar i pedagogiskt arbete vid Enheten för

Undervisning och Lärande. Nu under våren hade jag velat besöka en skola och testa

olika metoder som jag sedan avser använda i in min framtida avhandling. Jag förstod

att min handledare X hade kontaktat dig angående det här spörsmålet?

Min tanke är att jag hade velat komma till X-skolan och testa observations-, och intervjumetoder

under v.16 – 17.

Jag hade gärna följt med en årskull i niondeklass under den här perioden.

Hade detta funkat?

Bästa

Pär

More magazines by this user
Similar magazines