DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bilaga 3 a. forts

Elev och lärare

Vem bestämmer i klassrum? Varför?

Upplever du att du kan påverka vad som bestäms i klassrum?

Kan du berätta om hur det är för dig att träffa lärare i klassrum?

Hur är en bra lärare?

Kan du beskriva hur pratar lärare med er elever i klassrum?

Pratar lärare med elever utanför klassrum?

Hur tycker du att din relation till lärare är? Kan du beskriva hur dessa relationer ser ut?

Påverkar lärare vilken stämning det är i klassen?

Elev och framtid

Vad kan du bli?

Vad vill du bli?

Vad vill du läsa på gymnasiet? Varför?

Spelar det någon roll vilket gymnasium man går på?

Pratar du mycket med dina klasskompisar om gymnasiet – vad brukar ni prata om då?

Pratar lärare med er elever om gymnasiet? Vad säger lärare då?

Hur tänker du kring ditt val av gymnasieskola? Hur ska du välja rätt?

Elev och fritid

Vad brukar du göra på fritiden? (hobbys)

Vad känner du när du är ledig från skolan?

Brukar du tänka på skolan när du är ledig? Vad tänker du på då?

Brukar du jobba med skolarbete då du är ledig? Brukar du få hjälp av dina föräldrar?

Vilken roll har skolan i ditt liv då du är ledig?

More magazines by this user
Similar magazines