DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bilaga 3 b. Lärarintervjuer

Lärare och bakgrund

Kan du berätta litet om dig själv?

… Bor du här i närheten?

… Vad har du för utbildning?

… Hur många år har du varit yrkesverksam som lärare?

… När började du arbeta som lärare på skolan?

Har du arbetat på någon annan skola? Om ja, vad är skillnaden mot att arbeta på denna skola

jämfört med den gamla?

Lärare och skolan

Trivs du att jobba som lärare på skolan? Varför/varför inte?

Hur hade du beskrivit de sociala relationer som finns på skolan bland:

… Skolans personal

… Elever

… Skolledning

… Föräldrar till elever

Hur hade du beskrivit din arbetsplats för någon som inte har varit på den här skolan?

Finns det något som skiljer ut den här skolan från andra? (Vad kännetecknar den här skolan –

ge exempel!)

Kan du beskriva din arbetssituation – i undervisningen, planering, administration?

När du tänker på skola – vad tänker du då?

Vad är syftet med att elever ska gå i skola?

Lärarens pedagogik och organisation

Tror du att du som lärare fostrar eleverna på något sätt?

Tycker du att din uppgift som lärare är att fostra elever? Vad ska de fostras till?

När du planerar din undervisning – hur tänker du då (i relation till vilka eleverna är)

Hur tänker du kring undervisningens organisering rörande:

… Elevers placering i klassrummet

… Killar – tjejer

… Pratsamma – tysta elever?

Vad händer om du har elever i klassrummet som är väldigt tysta - hur tänker du kring detta?

Hur förhåller du dig till elever som har ett stort talutrymme?

Händer det att elevers beteende eller prestationer diskuteras bland er lärare? vad handlar det

om?

… Hur ska man vara för att passa in på skolan som elev?

Vad kännetecknar en elev på skolan?

Händer det att kollegors beteende eller prestationer diskuteras bland er lärare? vad handlar det

om?

Hur ska man vara för att passa in på skolan som lärare?

Vad kännetecknar en lärare på skolan?

Finns det någon didaktisk-pedagogisk ledare här?

Finns det stöd och hjälp för lärare? Från skolledning?

Lärare och klassen

Hur länge har du haft de elever du undervisar?

Kan du berätta om hur det är för dig att vara lärare för klassen?

Hur hade du beskrivit dig själv som lärare?

Kan du beskriva ditt pedagogiska förhållningsätt till elever i din undervisning? (hur ser du på

din roll som lärare i relation till eleverna)?

Vad kännetecknar, enligt dig, en god pedagog?

More magazines by this user
Similar magazines