DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bilaga 3 e. Rektorsintervju

Hur länge ni har jobbat med IKT här på skolan i undervisningen?

Tror du på något sätt att era IKT-resurser kan vara någonting som attraherar familjer och elever

där ute, alltså att IKT: n i sig är en attraktionskraft att söka sig till den här skolan?

Vet de som söker sig till skolan att lärarna är duktiga på att använda IKT?

Hur fungerar implementeringen av IKT här på skolan?

Hur undervisar ni eleverna kring hur man använder IKT, om du kan ge några exempel? Används

IKT i alla ämnen på skolan?

Har lärarna här på skolan pedagogisk utbildning kring hur man använder IKT?

Har ni sökt specifikt lärare som har ett intresse för IKT?

Kan du berätta lite hur ni använder läromedel i undervisningen? Har man e-böcker eller använder

ni över huvud taget fysiska läromedel i undervisningen, eller sköts allt via datorn?

Har du någon uppfattning ifall eleverna använder sina egna bärbara datorer på fritiden?

Vad har eleverna på skolan för förhållningssätt till IKT?

Hur jobbar ni med elever som kanske inte har IKT-vana med sig hemifrån?

Hur tänker ni kring elever som inte kan hantera IKT i klassrummet?

Hur finansieras distribueringen av datorer till elever? Har skolan avtal med företag?

Skolan är ett aktiebolag vad är skillnaden tror du jämfört med kommunala skolor?

Hur du ser på teknikens roll här på skolan framöver?

Hur ser föräldrarna till eleverna på teknikens roll i skolan?

Hur tror du det kommer att se ut i framtidens skola med tanke på IKT-användningen?

More magazines by this user
Similar magazines