DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Syfte

Avhandlingens syfte är att undersöka och analysera vilken betydelse grundskolors

materiella förutsättningar har för elevers utbildningsmöjligheter,

samt för lärares och rektorers utbildningsuppdrag.

Forskningsfrågor

Vilken betydelse har geografisk plats och objektiva villkor för skolors ideal och

värden?

Vad kännetecknar klassrummens pedagogik i relation till skolors materiella

förutsättningar och lärandeutrustningens kvaliteter och funktioner?

Vad innebär skolors materiella förutsättningar för elevernas och skolpersonalens

förhållningssätt, strategier och framtidsvisioner i utbildning?

9

More magazines by this user
Similar magazines