DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Genomgången av forskningslitteratur inom fältet belyser att en majoritet av

studierna undersökt institutionell habitus sett till skoleffekter som påverkar

utbildningsval till högre utbildning (se till exempel Pugsley 2004; Reay, David

& Ball 2005; Dean 2014; Donnelly 2015a; Donnelly 2015b). I den här avhandlingen

har istället relationen materiella förutsättningar och institutionell habitus

relaterats till elevers utbildningsmöjligheter, vilket är ett kunskapsbidag

till fältet.

27

More magazines by this user
Similar magazines