DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

med korridorerna hög takhöjd. Rummen är utrustade med whiteboard, kartor

och digital projektor.

Skola 3

Skolan är en kommunal grundskola, belägen i en förort till en storstad. I det

geografiska närområdet har ungefär hälften av invånarna eftergymnasial utbildning.

I skolans direkta närmiljö finns ett köpcentrum med affärer, restauranger

samt kommunalt bibliotek men ingen tillgång till högre utbildning eller

institutioner såsom museer och myndigheter. Statistik över medelinkomster i

området från 2012 informerar om att den sammanlagda medelinkomsten i

skolans närmiljö är litet högre än i jämförelse med riksgenomsnittet. Män och

kvinnor (20-64 år) i stadsdelsområdet tjänar i snitt 295 000 sek/år (kvinnor

279 000, män 342 000). Arbetslösheten i området 2012 var 8 % (inkl. individer

med aktivitetsstöd). Boendestatistik rörande upplåtelse- och ägarform

från 2012 visar att 40,8 % av befolkningen hyr sin lägenhet av allmännyttan,

29,6 % hyr sin lägenhet av privata hyresvärdar medan 29,6 % bor i privatägda

bostadsrätter. Det positionella kapitalet i området är alltså lägre i jämförelse

med de två andra skolområdena i avhandlingen.

Skolbyggnaden ägs och underhålls av ett kommunalt bolag. Skolans elevsammansättning

speglar det omgärdande lokalsamhällets utbildningsnivå. Här

har 46 % av elevernas föräldrar eftergymnasial utbildning (Skolverket 2012b).

Det är alltså en skola där samhällsgrupper med och utan eftergymnasial utbildning

samlas. I jämförelse med de tidigare beskrivna skolmiljöerna har den

här skolan en negativ söktrend då antalet elever minskat i årskurs 9 från 147

elever 2003 till 78 elever 2012. Skolans meritvärde är 4 % lägre än landets

medelvärde (Skolverket 2012b). Skolans arkitektur karaktäriseras av 1950-talets

modernism (Bedoire 2015:333). Skolans yttre miljö i likhet med de inre

miljöerna är i behov av renoveringar. I samband med en stor brand 2005 genomfördes

ett visst renoveringsarbete året efter. Men då datainsamlingen till

föreliggande avhandling genomfördes 2011 fanns fortfarande ett stort behov

av renoveringar. Tillgången på exempelvis modern IKT-utrustning är begränsad.

Det finns ett klassrum med 16 stationära Dell-datorer som kan bokas. IKT

har ingen ”naturlig” plats i klassrumspraktiken utan används sporadiskt under

tiden för fältstudien. Enligt skolans huvudrektor kännetecknas den anställda

personalen dels av lärare med lång erfarenhet men dels också av yngre

lärare med måttlig erfarenhet. På skolan finns inget forum för pedagogiska

eller didaktiska frågor utan varje lärare ansvarar själv för undervisningens

form och innehåll i klassrummet. Få lärare använder IKT i sin undervisning

då tillgången till denna typ av utrusning är begränsad. Skolan har en betydande

sjukfrånvaro, under den empiriska insamlingen var sju ordinarie lärare

sjukskrivna.

33

More magazines by this user
Similar magazines