DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Epilog

Under min doktorandtid har åtskilliga rapporter, studier och debattinlägg undersökt

och belyst den svenska skolans utveckling. Den här avhandlingen är i

det sammanhanget ett bidrag, den belyser materiella premisser som idag kännetecknar

och påverkar grundskolors möjligheter att vara miljöer som ger elever

förutsättningar till utbildningsresor.

Avhandlingen är resultatet av ett fortlöpande skriv- och granskningsarbete

under flera års tid. De samtal jag haft med mina handledare Kerstin Holmlund

och Agneta Hult har varit ett oumbärligt stöd under min tid som doktorand.

Stort tack till er för att ni trott på mina idéer och för att ni hjälpt mig att förverkliga

dem i text.

Texten har lästs och granskats av flertalet personer under skrivprocessens

gång. Jag vill särskilt tacka Magnus Dahlstedt som i sin roll som granskare vid

mitt slutseminarium gav mig ett underlag för att utveckla och förbättra avhandlingens

innehåll. Lisbeth Lundahl, Philomena Essed, David Hamilton

och Ola Lindberg har bidragit med kloka kommentarer under forskarutbildningens

tidigare faser, tack!

Jag vill även tacka kollegor som inspirerat textförfattandet och bidragit med

tankegods som utvecklat avhandlingens innehåll. Tack till Torbjörn Lindmark,

Tord Göran Olovsson, Bengt Bergman, Katarina Kärnebro, Malin Österlind

och Joakim Lindgren. Därtill vill jag tacka alla arbetskamrater vid Pedagogiska

institutionen som jag fått möjligheten att lära känna och arbeta

med vid undervisningsuppdrag och utbildningstillfällen.

Avslutningsvis vill jag tacka min familj för ert stöd och er kärlek.

Umeå, maj 2016

Pär Isling Poromaa

73

More magazines by this user
Similar magazines