DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Berg, M. (1987). Spatial aspects of social organization. A study of building

daycare. Department of Urban Design and Planning: Chalmers University

of Technology, Göteborg.

Bernstein, B. (1977). Class, Codes & Control: Vol III. Towards a theory of educational

transmissions. London: Routledge & Kegan Paul.

Bjurström, P. (2004). Att förstå skolbyggnader (Doktorsavhandling, KTH Arkitekturskolan).

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Forskning i

fokus 25. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Blomquist P., & Rothstein B. (2008). Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati

och marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Stockholm:

Agora.

Broady, D. (1981). Den dolda läroplanen. Stockholm: Symposion.

Broady, D. (1991). Sociologi och Epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap

och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS Förlag.

Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg.

Skeptronhäften/Skeptron Occasional Papers, Nr. 15, ILU, Uppsala Universitet.

Broady, D. (2000). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. I:

J. Bjerg (red.), Pedagogik – en grundbok. Stockholm: Liber.

Broady, D., & Lindblad, S. (1999). På återbesök i ramfaktorteorin. Pedagogisk

forskning i Sverige, 1(4), 1-4.

Brooker, L. (2015). Cultural Capital in the Preschool Years: Can the State

’Compensate’ for the Family. I: L. Alanen, L. Brooker, L., & B. Mayall, B

(red.), Childhood with Bourdieu. Basingstoke. Palgrave Macmillan.

Brüde Sundin, J. (2007). En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer

(Doktorsavhandling, Linköpings universitet).

Brunnström, P. (2014). Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare

i Sverige 1918-1939. Lund: Pluribus.

76

More magazines by this user
Similar magazines