DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten. Fyra studier om skola, segregation,

integration och multikulturalism. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag

Symposion.

Bunar, N., & Sernhede, O. (red.). (2013). Skolan och ojämlikhetens urbana

geografi. Om skolan, staden och valfriheten. Göteborg: Daidalos.

Bunar, N. (2014). Utländsk bakgrund, invandringsålder och boendesegregation

- mellan artificiellt skapade statistiska kategorier och strukturella

villkor. I: O. Sernhede., & I. Tallberg Broman (red.), Segregation, utbildning

och ovanliga lärprocesser. Stockholm: Liber.

Burke, C.T., Emmerich, N., & Ingram, N. (2013). Well-founded social fictions:

a defence of the concepts of institutional and familial habitus. British

Journal of Sociology of Education, 34 (2), 165-182.

Böhlmark, A., Holmlund, H., & Lindahl, M. (2015). Skolsegregation och skolval.

Rapport 2015:5. IFAU.

Callewaert, S., & Nilsson, B-A. (1979). Skolklassen som socialt system. Lektionsanalyser.

Lund: Lunds Bok & Tidskrifts AB.

Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A.

M.,Weinfeld, F. D. & York, R. L. (1966). Equality of educational opportunity.

Washington, DC: U. S. Government printing office.

Connell, Raewyn. (2011). Sydteori. Den samhällsvetenskapliga kunskapens

globala dynamik. Studentlitteratur: Lund.

Dahlberg, G., & Åsén, G. (2011). Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin

i Reggio Emilia. I: A. Forsell (red.), Boken om pedagogerna. Stockholm:

Liber.

Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm:

Almqvist & Wiksell.

Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2015). In the name of freedom: Governmentality,

cognitive behavioural therapy and the will to deliberate. I: G. Hellesdatter

Jacobsen (red.), Rights of children in the Nordic welfare states:

Conceptual and empirical enquiries. Copenhagen: NSU Press.

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning AB.

78

More magazines by this user
Similar magazines